Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

Dr Ali Mahmood, En. Mashudi Bahari, En. Lokman Abd Wahid, Munsyi Zainal Abidin Kasim, Januari 2007, Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu, Open Universiti Malaysia (OUM). Hasnah Awang & Habibah Mohd Samin.2010.Literasi Bahasa Melayu.Subang Jaya.Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. http://bobezani.tripod.com/teknik.htm diakses pada 18 Ogos 2011. http://mahirkb.tripod.com/olehbaca.htm diakses pada 18 Ogos 2011. http://pgsrkent08.edublogs.org/files/2009/12/Kemahiran-Menulis.pdf diakses pada 23 Ogos 2011. http://www.scribd.com/doc/27616424/KEMAHIRAN-LISAN diakses pada 18 Ogos 2011. http://www.slideshare.net/syazayasmin/prasyarat-kemahiran-menulis diakses pada 22 Ogos 2011. http://www.ukm.my/jpbm/pdf/1-12_Rasid_UPM.pdf diakses pada 21 Ogos 2011. Huraian Sukatan Pelajaran (KBSR) SK Tahun 5. Pusat Perkembangan Kurikulum. Husin Fateh Din,Mastura Mohamed Berawi,Nazariyah Sani & Siti Hajar Idrus.2011.Puchong.Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd. Juriah Long, 2010, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Nasar bin Sukor,Zainal Arifin bin Yusof,Kamarudin bin Jeon & Khadijah binti Yusuf. (2006).Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir. (2011). Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu.Puchong.Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.