PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

1.1.2.1.5 0.2 2. 2.5 4 iii .6 3.1.1.1 Kantin 3.5 0.6.6 3.2 3.3 2.1.6.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3.5 0.5 0.6.4.1.4.4.5 0.6.1 2.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.3 2.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.1 2.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.5 0.4.3 3.4 Program Keselamatan.PBSS 4 Bil.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.5 0.1.3 Menyertai Program 3K 2.4 3.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.5 0.5.2 2.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 0.1 3.5 0.3. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5 3.5 0.5.2.7 3.5 0.1 Ada papan tanda 2. 2.4 2.1 2.3.2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.5 0.3.5.2.5 0.5 0.2.

7 3.2.5 0.2.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2.5 0.4.1.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.2 4 4.2.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2 3.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3. dan susun atur perabot yang kemas 3. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 0.2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.3 3.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5 0.3 3.2 Tandas 3.4.6 3.5 3.2.5 0.4.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.3 Tidak berbahaya 4.2.3.2 3.4 0.5 0.5 0.4 1 2 iv .4 3.4.5 0.5 0.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.5 2 2 4.5 0.5 0.3 Bilik khas 3.2.1 3.5 0.5 0.5.5 0.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.5 0.3.3.5 0.3 4.1 Jadual tugas berkala 3.2. 3.5 0.5 0.4.5 0.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.8 3.5 0.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.5 0.1.5 0.5 0.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5 0.2.1.2.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.3 Landskap (4 markah) 4.5 0.5 0.1 3.5 4 0.5 0.5 Bersih.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.3.5 0.5 0.5.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2.5.5 0.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.4 3.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 2 3.PBSS 4 Bil.5.3.

3.2.3.3.1.3 6.5 6.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5.5.4.2.1 1 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.PBSS 4 Bil.1.3 6.4.1 5-9 6. 5.2 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.2.2.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.2 10 atau lebih 6.4. 5.2 10 atau lebih 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.4 1 1 1 1 2 .1.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.1.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.4 2 2 5.1 5-9 6.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.1 Kuiz Kesihatan 6.2.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.

9% 50% .5 0.100% 70% .5 0.5 0.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1 7.2 Bersih 7.3 Ada rekod 7. .3.5 2 0.2. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% .2 7.5 0.5 0.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.5 (2 markah) 0.3. Pejabat Kesihatan Daerah.2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0.5 0.89. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 0. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah.1.2.5 0.2.5 100 0.5 2 7. * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.5 0.5 0. 7.3 7.5 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.4 0.69.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.1.5 0.3 Buku daftar 7.5 0.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0.1.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.5 0.PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil.3.2.2 Lengkap 7.5 0.1 Ada katil/tempat rehat 7.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.5 0.3. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1.5 0.

PBSS 4 vi .