PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

5 0. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.6 3.1.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.6.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.1 Kantin 3.3 3.6.PBSS 4 Bil.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.5 3.5 0.4.5 0.2 2.4.4 2.5 0.5 0. 2.2.1.1.5 0.5. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.3 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.1.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.3.2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.3.1 2.3 2.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.1.7 3.2.6 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.2 2.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.5 0.2.6.1 2. 2.5 0.4.4 Program Keselamatan.6.2.1.5 0.5 0.5 0.1 Ada papan tanda 2.1.4.4 3.5 0.5 4 iii .4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.1 2.3.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.1.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.1 3.5.5.5 0.2 3.5.5 0.

5 0.2.5 0.5 0.5 0.7 3.3 Landskap (4 markah) 4.5 0.4 1 2 iv .2 3.5 0.2.5 0.5.2.3.4 3.5 Bersih.5 0.5.5 4 0.5 0.5 0.5. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 3.5 0.5.5 0.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.3 3.4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.PBSS 4 Bil.4 3.2.4 0.5 0.5 0.5 0.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.4.3.5 0.5 0.2.5 0.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.4.5 0.5 0.2.3 4.5 0.1 3.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.8 3.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 0.5 0.5 0.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.1.2 Tandas 3.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 2 3.5 0. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.4.2.1.3 Bilik khas 3.2.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.3.5 0.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.2 3.5 0.2.5 0.2.3 Tidak berbahaya 4.1.1 3. 3.5 0.5 0.5 0.5 2 2 4.5 0.4.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.3.2.5 0.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 3.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.5 0.1 Jadual tugas berkala 3.5 0.2.5 0.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.6 3.2 4 4.

4.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.2.3.2.2.4 2 2 5.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.4.1.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.2.PBSS 4 Bil.3 6.5.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.2 5.4 1 1 1 1 2 .2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5. 5.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6. 5.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.1 5-9 6.3 6.2 10 atau lebih 6.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.3.1 5-9 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4.1 1 5.2 10 atau lebih 6.5 6.1.2.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.1.3.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.1.1.1 Kuiz Kesihatan 6.3. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.

PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 0.5 0.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0.2. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% .5 0.2.1.1 7.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.2 Lengkap 7.100% 70% . Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.3 Buku daftar 7.5 0.5 0.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.3 Ada rekod 7.5 0.5 0.3.5 0. .3. * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.5 0.2.3.5 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.3.5 (2 markah) 0.69.5 0.5 0.2 Bersih 7.2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 100 0.3 7.5 2 0. 7.2.2 7.1.5 0.5 0.5 2 7.5 0.89.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.1.1.5 0.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.4 0.1 Ada katil/tempat rehat 7. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.9% 50% .5 0.5 0. Pejabat Kesihatan Daerah.

PBSS 4 vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful