PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

3 2.5 0.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.6 3.5 0.4.1.6.4 3.1.1 Kantin 3.1.2.5 0. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.5.5 0.2 3.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.2 2.2 2.3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3 2.5.5 0. 2. 2.1.5.5 0.4 Program Keselamatan.1 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5 0.5 4 iii .3 3.PBSS 4 Bil.3.1 Ada papan tanda 2.6.2.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.1.5 0.6.5 0.5 0.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.3.1.5 0.1 2.6 3.2.3.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.6.5.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.4.3 Menyertai Program 3K 2.7 3.5 3.1 3.1.4.5 0.4.5 0.5 0.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.5 0.4 2.2.2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1 2.1.

2 4 4.5.2.5 0.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.5 0.5.5 0.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2 3.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 3.4.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.2.1 Jadual tugas berkala 3.5 3.5 0.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3.1.5 0.2.3. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.3 3.PBSS 4 Bil.5 0.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2.5 0.4.5.4 3.5 0.2.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.3 Tidak berbahaya 4.4 3.5 0. 3.5 0.5 0.5 0.4.5 2 3.5 0.3 3.3.5 0.5 0.5 0.3.1.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5 0.3.1.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.3 Landskap (4 markah) 4.5 0.2.5 0.5 0.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2.2.2.5 0.4.7 3.8 3.5 4 0.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.3 4.4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.4 0.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.4 1 2 iv .6 3.5 0.2 Tandas 3.3.5 0.2 3.2.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3 Bilik khas 3.4.5 Bersih.5 0.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 2 2 4.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.2.1 3.5 0.5.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.5 0.

4.3.2.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.2 10 atau lebih 6.1.3 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 10 atau lebih 6.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 5-9 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5.4.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.4.1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.3 6. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.3.1.2. 5.PBSS 4 Bil.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.1.2. 5.4 1 1 1 1 2 .2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.5.2 5.2.1 1 5.1.5 6.4 2 2 5.1 Kuiz Kesihatan 6.2.1 5-9 6.3.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.3.

5 0.5 0.5 2 0.5 0. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah.2.5 2 7.2.89.2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2 Bersih 7.3 Ada rekod 7.3 7.100% 70% .PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil.3.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1.5 0.1 Ada katil/tempat rehat 7.4 0.2 Lengkap 7.5 (2 markah) 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% .1.5 0. * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.3 Buku daftar 7.5 0.9% 50% .1.1.3.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.5 0.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.1 7.5 0.5 0.2.5 0. .5 0. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.5 0.5 0.5 0.3.69.5 0.3.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.5 0.5 0.5 100 0. 7. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7. Pejabat Kesihatan Daerah.2 7.2.5 0.

PBSS 4 vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful