PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

5 0.7 3.5 0.2 2.1.3.5 0.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2. 2.2 3.6 3.5 0.5 0.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.4.1 2.1 Kantin 3.1.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.1 2. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.5 3.4 Program Keselamatan.4.5 0.3 3.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.5 0.2 2.5. 2.3.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5 0.5 0.4 2.1 Ada papan tanda 2.3 2.4.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.1.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.5 0.5.6.2.1.1. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.2.1 2.5 4 iii .3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.5 0.PBSS 4 Bil.4.1.5 0.3.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.3 2.1.2.5 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.6.5 0.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.6.1.5.5 0.1 3.4 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.6.2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.3.5.2.3 Menyertai Program 3K 2.6 3.

5 0.1.5 0.2.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.5 0.2 3.5 0.2.2.5 0.5 3. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.4.4.5 0.5.2.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 0.5 0.3.3.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 0.2.5 0.5.2 3.3.PBSS 4 Bil.4.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5 0.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 0.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 0.5 0.3 3.4 1 2 iv .5 2 2 4.5 0.1.1 3.4 0.5 0.2.1 3. 3.5.5.5 Bersih.5 0.5 0.2.5 0.5 0.5 0.5 0.4 3.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.2.5 0.1.5 4 0.3 4.5 0.3.5 2 3.5 0.3 Bilik khas 3.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.2 4 4.5 0.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.4.5 0.2.4.3.3 Tidak berbahaya 4.5 0.5 0.3 Landskap (4 markah) 4.2.4 3.6 3.3 3.5 0.5 0.2.1 Jadual tugas berkala 3.7 3.2 Tandas 3.4. dan susun atur perabot yang kemas 3.8 3.5 0.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5 0.5 0.5 0.5 0.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.

1 Kuiz Kesihatan 6.4.1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.5 6.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.3 6.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.3.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.2.3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5.1.2.1.2.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.4 2 2 5.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.2 10 atau lebih 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.1. 5.4.4 1 1 1 1 2 .2 5.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.1 5-9 6.3.3 6. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.4.1 1 5.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6.2.2 10 atau lebih 6.2.PBSS 4 Bil.1 5-9 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3. 5.1.

2.89.1 Ada katil/tempat rehat 7.5 0.3 Buku daftar 7.5 2 7.4 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.1.5 0.PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil.5 0.5 0.5 0.3.5 0.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.2.1.2 Lengkap 7. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1 7. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.3 7. Pejabat Kesihatan Daerah.5 0.5 2 0.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.9% 50% .2 Bersih 7.5 0.5 100 0.69.5 (2 markah) 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.5 0.3 Ada rekod 7.2.3.2.1.5 0. * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. .5 0.1. 7.5 0.2 7.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.3.5 0.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.100% 70% . Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah.5 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% .3.

PBSS 4 vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful