PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

6 3.5.3 3.5 0.2 3.4.6.1.1 2.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.5 0.1 2.2 2.6.2.3 2.5 0.5 0.5 3.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4 3. 2.6.1.5 0.1.1 Kantin 3.4 Program Keselamatan.5 0.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 0.2 2. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.1.3 Menyertai Program 3K 2.1.5 0.5 0.1 Ada papan tanda 2.5 0.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.5.3.1. 2.1.1 2.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.1.2.5 0.PBSS 4 Bil.2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.2.5.5 0.2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.5 0.4.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5.3.4 2. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.5 0.6 3.3.4.5 0.6.7 3.4.3.3 2.1 3.5 4 iii .8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.

5 0.3.5 0.5 0.2.5 0.3 3.2.2.1 3.5 3.2 3.2.3.5 0.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.1.2 4 4.5 0.6 3.5 0.5 0.2 3.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3.4.4.5 0.3 Tidak berbahaya 4. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.5 0.5 2 3.5 0.3 4.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3 Bilik khas 3.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2.5 0.4 1 2 iv .5 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.7 3.5 0.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.5 2 2 4. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.3.4 0.5 Bersih.3 3.5 0.4.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5 0.5 0.4.5 0.5 0. 3.5 0.3 Landskap (4 markah) 4.2.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3.5 0.2.2.5.5 0.2.PBSS 4 Bil.2.5 0.5.5 4 0.4 3.5 0.5 0.5 0.1.2 Tandas 3.5 0.1 Jadual tugas berkala 3.5 0.5 0.5 0.4.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.3.1.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5.1 3.5 0.5 0.8 3.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2.5 0.2.4 3.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.4.

1. 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.PBSS 4 Bil.1.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5.5 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.1 5-9 6.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5. 5.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.3.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.1.2.4.4.2 5.3.2.3 6.4 2 2 5.2 10 atau lebih 6.1 1 5.3.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 10 atau lebih 6.4.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.2.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.4 1 1 1 1 2 .3 6. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.1 Kuiz Kesihatan 6.3.1 5-9 6.2.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.1.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.5.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6.2.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.

5 (2 markah) 0.1 Ada katil/tempat rehat 7.3 Buku daftar 7. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.5 0.1.69. 7.5 0.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7. Pejabat Kesihatan Daerah.2.3.4 0.5 0.2 Bersih 7.5 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% . * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.5 0.2.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.1.2 7.5 0.5 0.5 0.5 0.2.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.2.5 0.9% 50% .3.1.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.5 0. .3.5 0.3.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.2 Lengkap 7.5 0. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.3 7.5 2 7.5 0.5 0.1.5 0.100% 70% .PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil.2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3 Ada rekod 7.5 2 0.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0.5 0.89.1 7.5 100 0.

PBSS 4 vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful