PBSS 4

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan di Sekolah Nama Sekolah: Daerah: Tarikh Penilaian: SK SUNGAI TUANG MASJID TANAH 13/04/2012 (Kod Sekolah: (Gred Sekolah: MBA0015 ) A )

Bil. 1. Pengurusan PBSS 1.1

Butiran

Markah Penuh

Markah Yang Diberi

Jumlah Markah

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 8 6

1.2

1.3

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) Ada jawatankuasa 1.1.1 Keahlian yang mencukupi 1.1.2 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali 1.1.3 setahun Fail yang lengkap 1.1.4 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) Ada polisi 1.2.1 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian, 1.2.2 maklum balas komuniti, data kesihatan sekolah dan agensi yang berkaitan) Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan 1.2.3 dll) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) Mempamerkan polisi 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik

6

*2.

Ada pelan tindakan Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang 1.3.4 dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan 1.4 (3 markah) aktiviti Pengesahan oleh Pengetua / Guru Besar 1.4.1 Pelaporan 1.5 (3 markah) Laporan lengkap PBSS 1 ada dalam Fail 1.5.1 PBSS Pelaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah 2.1 (4 markah) Rendah Ada jawatankuasa 2.1.1 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.2 Jadual kedatangan murid 2.1.3 Ada laporan / dokumen 2.1.4

(24 markah)

1 1 1 1

1 1 1 1

4

ii

5 0.5 0.4.6.5 4 iii .2 Butiran Program Susu Sekolah Rendah 2.3.5.2.3.4.2.1.1.1 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4.5 0.5 3.5 0.3.3 3.5. 2.4.5 0.1 2.4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah 2.5 0. berat Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.5 0.3 2.2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.2 3.5.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2.1.5 0.5 0.1 3.5 0.5 0.1 Ada papan tanda 2.2 2.1.1 Kantin 3.4 3.3 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke 2.6 3.4 2.3 Ada jawatankuasa Pemilihan mengikut kriteria Jadual kedatangan murid Ada laporan / dokumen (4 markah) (4 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah (3K) 3.5 Telah melengkapkan Buku RKM1 2. Kebersihan dan (4 markah) Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Ada jawatankuasa 2.4 Program Keselamatan.6.5 0.1.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.1 2.1 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.2 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.1. 2.1.PBSS 4 Bil.3.6 3.3 2.5 0.5.2.5 0.8 (4 markah) Kebersihan kantin Tempat memasak dan tempat membasuh Pengurusan stor Pelupusan sisa makanan Pakaian pengendali kantin dan sijil Hiasan luaran dan dalaman Kemudahan membasuh tangah Bahan jualan 1 1 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 4 0.7 3.4 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.6.2 2.6.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.

2.4. dan susun atur perabot yang kemas 3.2 Rekod penggunaan (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4.5.5 0.4.7 3.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5 0.2.5 0.5 0.4 3.2 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan 3.4 0.5 0.2.3 3.4.5 0.1 Ada bilik / tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3.5 0.5 0.5 0.1 3.2.5 4 0.5 0.2.1.5 0.1 Menggunakan karung plastik sampah 3.5 0.5 0.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5 0.3.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.3.5 0.5 0.4 1 2 iv .5 2 2 4.2.2.2.5 0.5 0. pengelap Hiasan luaran dan dalaman Tong sampah Tempat membuang tuala wanita Ada laporan / dokumen (2 markah) Pejabat dan bilik guru Makmal dan bengkel Pusat Sumber Bilik-bilik lain (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.2.2 3.5 0.5 0.5 0.5 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1.4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5. Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.2 3.3 Landskap (4 markah) 4.4.5.2 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4. 3.5 0.4 Bilik darjah Butiran (4 markah) Kebersihan Berfungsi Sistem kawalan Penjagaan kebersihan (sabun.2 4 4.5 0.4 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.3 4.6 3.1.3.5 3.3 Tidak berbahaya 4.5 0.3 Bilik khas 3.2 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 3.4.5 0.3.5 0.5 0.5.4 3.5 2 3.2.2 Tandas 3.8 3.PBSS 4 Bil.5 0.2.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.1 3.2.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 sampah Sistem pelupusan yang sempurna 3.5 Bersih.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1 Jadual tugas berkala 3.5 0.

1 5-9 6. 5.3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Jumlah Kelab/Persatuan Yang Menggalakkan (2 markah) Kemahiran Kesihatan Diri 1-4 6.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. Butiran Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.4 1 1 1 1 2 .1 (3 markah) Kesihatan Diri 1-4 6.4.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) Markah Penuh Markah Yang Diberi (10 markah) Jumlah Markah 5.3.1 5-9 6.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada (2 markah) Kementerian Pendidikan dan Kementerian 5.1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 (2 markah) 2 (2 markah) 1 1 2 5.2.3.1.1.3.1 Kuiz Kesihatan 6.4.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan/Minggu (2 markah) Kesihatan/Kem Kesihatan 6.1.1.1 Hiasan pintu masuk ke sekolah 5.4.3 Kebersihan persekitaran luar sekolah 5.3 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 5.5.1 1 5. 5.2.5 6.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan Sukarela Dalam Aktiviti 5.4 2 2 5.2 10 atau lebih 6.2 5.2 10 atau lebih 6.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 6.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 2 (10 markah) 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6.2.PBSS 4 Bil.1.

5 0.5 0.1. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut:x y x 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan 2.2 7.1 Berada di tempat yang strategik 7.4 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1.69.5 0. .2 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.9% 50% .3 Ada rekod 7.2.5 0.100% 70% .5 0.2. * Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi di para 2 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.5 0.5 0.1.3 Bersih Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Ada kemudahan air 0. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 0.2.5 0.5 2 JUMLAH 100 Tandatangan Nama Jawatan : : : Notra: 1.5 0. Pejabat Kesihatan Daerah.5 0.3.2 Lengkap 7.PBSS 4 v Markah Penuh Markah Yang Diberi (6 markah) Jumlah Markah Bil.9% = Anugerah Emas = Anugerah Perak = Anugerah Gangsa 3.5 0.3.5 0.3 Buku daftar 7.1.3.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.5 (2 markah) 0. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pendidikan Daerah.5 0.5 0.5 100 0.4 0. Butiran Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.3 7. 7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut:90% .89.5 0.1 Ada katil/tempat rehat 7.5 2 7.4 Diselenggara dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian 7.2 Bersih 7.5 2 0.5 0.1 7.5 0.2.5 0.3.

PBSS 4 vi .