Disediakan oleh:Farah Azila Bt Sulaiman Nur Evarina Idayu Bt Ismail Nur ‘Izzati Bt Esnan Nurul Husna Bt Ahmad

Yusoff Umi Hidayah Bt Abd Aziz

Mari kita bersama menyanyikan lagu ABC, Mengenal huruf mengenal abjad riang sekali,
Oooooohhhh…

Gembira rasa hatiku,

Mari menyebut huruf Agar kita dapat membaca, Supaya menjadi pandai Kelak akan berjaya, Ooohhhhh…

Seronoknya hatiku,

a bc d

e fgh

i j k l mn

op r s t

wx y z

Mari kita menyanyi Bersama-sama…

Sekian, Terima Kasih