Anda di halaman 1dari 10

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

1. Pada minggu depan, kampung kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut.

#A#

FN

FK

KSn

KN

Keterangan Waktu

KN

KGND1

KB

KKPa

KN

KN

KSn

Pada

minggu

depan

kampung

kami

akan

dikunjungi

parti

pemimpin

tersebut

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

2. Hasil padinya berguni-guni di dalam kepuk itu.

#A#

FN

FN

KN

KN

KGND3

KNGanda

KSn

KNtempat

KN

KPent

Hasil

padi

-nya

berguni-guni

di

dalam

kepuk

itu

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

3. Dengan segera kami laksanakan perintah yang kami terima itu.

#A#

FN

FK

KN

Rel

Pent

KGND1

KKPa

FSn

KSn

KN (KA)

FN

FK

KN

KGND1

KK

Perintah

yang

kami

terima

itu

kami

laksanakan

dengan

segera

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

4. Di seluruh negara orang sibuk memperkatakan kenaikan harga barang.

#A#

S FN

P FK

FSn

KN

KA

KKTr

FN

KSn

K.BIL TAK TENTU

KN

KN

KN

KN

Di

seluruh

negara

orang

sibuk

memperkatakan

kenaikan

harga

barang

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

5. Ke mana-mana sahaja pengedar dadah itu terus diburu polis.

#A#

S FN

P FK

FSn

KN

KN

KPenentu

KB

KN

KN

KS

K. Ganda Tanya

Kata Penegas

Ke

mana-mana

sahaja

pengedar

dadah

itu

terus

diburu

polis

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

6. Saya jelaskan kepadanya bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya. #A#

FN1

FK

KN

KKPa

FSn

FN2

KSn

KGND3

AKomp

KKomp

Ayat1

FN

FA

KN

KPent

KNafi

KA

KB

KN

KGND3

Saya

jelaskan

kepada

-nya

bahawa

pemimpin

itu

tidak

amanah

terhadap

rakyat

-nya

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

7. Kawasan kediamannya itu bagaimana keadaannya?

#A#

FN

FSn

KN

KN

KGND3

KPent

KTny

KN

KGND3

TTny

Kawasan

kediaman

-nya

itu

bagaimana

keadaan

-nya

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

8. Pihak polis menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri. #A#

FN1

FK

KN

KN

KKTr

FN2

AKomp

KKomp

Ayat1

FN

FK

KN

KN

KPent

KB

KKTr

KN

Pihak

polis

menerangkan

bahawa

pendatang

asing

itu

telah

melarikan

diri

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

9. Penduduk di situ berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat. #A#

FN1

FK

KN

KN

KNArah

KKTTr

FN2

AKomp

KKomp

Ayat1

FN

FA

KN

KGND3

KNafi

KA keadaan

Penduduk

di

situ

berpendapat

bahawa

kediaman

mereka

tidak

selamat

BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

10. Kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan. #A#

FN1

FK

KN

KN

KPent

KKTr

KN

FN2

AKomp

KKomp

Ayat1

FN

FA

KN

KN

KPent

KNafi

KN

KN

Kakitangan

pejabat

itu

mendapat

pengesahan bahawa

pengarah

baharu

itu

bukan

orang

tempatan