Tarikh: ____________ Kepada, Guru-guru Kanan dan Semua Guru SJK(C) _______________, ___________________.

MESYUARAT ______________________________ KALI ___________TAHUN 2011 Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa perkara di atas akan diadakan pada: Tarikh : Masa : Tempat : Agenda: 1. Ucapan Pengerusi 2. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Baru 3. Perkara berbincang 3.1 Pembentukan Fail Induk 3.2 Pengenalan Laporan Kursus dan Minit Curai 3.3 Pengenalan Fail Murid dan Fail Mata pelajaran 5. Hal-hal lain 2. Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan dan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas, ____________________ ( ) SJK(C) ______________ ____________________.

15. 11. NAMA TANDATANGAN . 4. 16. 2.KEHADIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAKAN SEKOLAH KALI PERTAMA TAHUN 2011 Tarikh : 3 Februari 2011 Masa : 1. 18. 20.K Meranto SENARAI STAF GURU BIL 1. 17. 8. 9. 12. 13. 10. 30 ptg Tempat : Bilik Mesyuarat S. 14. 19. 3. 5. 7. 6. 21.

Mohamed Zainuddin : Nurfaizun Bt. Al Aminul Al Adzha B.K Meranto Hadirin: Ahli Jawatankuasa Pentaksiran Berasakan Sekolah S.SEKOLAH KEBANGSAAN MERANTO MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KALI PERTAMA TAHUN 2011 Tarikh : 3 Februari 2011 Masa : 1. Abd. Guru berkaitan perlu berbincang dalam kumpulan untuk iii. Sapiah Bt. ii. vii. Zakaria B. Puteh Pengerusi 2. Memperkenalkan Laporan Kursus dan Minit Curai kepada guru dan mengedarkan contoh laporan. Ahmad @ Ismail 2.K Meranto BIL AGENDA 1. Mohd Syarizal B. Perbincangan i. Menerangkan cara penghasilan Standard Prestasi dan contoh . Mohamed Zainuddin : Azlina Bt. Mohd Anuar B. Halim 4. Memperkenalkan dan menerangkan kriteria menghasilkan Fail Murid dan Fail Mata pelajaran. Daud : Nurfaizun Bt. pelajaran menyediakan Pelan Taktikal bagi mata pelajaran bukan teras. Mat Yasim 7. Lantikan Ahliahli Jawatankuasa PBS Tahun 2011 PERKARA-PERKARA TINDAKAN i. Saud : Zakaria B. Setiap guru mata pelajaran perlu menyediakan dan Guru-guru melengkapkan Fail Induk manakala semua AJK perlu mata menyediakan pelan taktikal setiap mata pelajaran Tahun 1. Daud 5. Mohamed Zainuddin 3.45 Petang Tempat : Bilik Mesyuarat S. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras PBS Penyelaras Tahun 1 AJK : Mohd Kafri@Firdaus B. iv. Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan bersama untuk membentuk Fail Induk PBS ini. Ismail 6. Azlina Bt. Laporan analisis peperiksaan perlu disediakan selepas setiap peperiksaan. v. Ahmad @ Ismail : 1. Ucapan Pengerusi 5.Nurfaizun Bt. vi. Program peningkatan bagi murid Tahun 1 dibincangkan dalam mesyuarat berikutnya.

6.ditunjukkan. Disediakan oleh. Mohamed Zainuddin ) Setiausaha Jawatankuasa Pentaksiran Berasakan Sekolah Sekolah Kebangsaan Meranto . Ucapan Penangguhan Mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang telah Pengerusi diberikan dan berharap semua guru akan berganding bahu melaksanakan apa yang telah ditetapkan. viii. __________________ ( Nurfaizun Bt. Menerangkan cara pengisian borang prestasi dan borang penskoran aktiviti jasmani individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful