Anda di halaman 1dari 12

BAHAN MURID

Unit Pendidikan Khas Jabatan Pelajaran Perak

PROGRAM PeT1 2011


Ujian Standard Pelepasan

Set 1

Nama Tahun Keputusan Ujian


Melepasi Wajaran ( 81-100 ) Tidak Melepasi Wajaran ( 21 - 80 ) Memerlukan Pemeriksaan Doktor ( 0 - 20 )

SOALAN 1-10 11-15 16-20 21-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 JUMLAH

MARKAH / 10 /5 /5 / 20 /5 /5 /5 /5 / 10 / 15 / 15 / 100

Catatan

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

MENGENAL ABJAD (HURUF KECIL DAN BESAR). Arahan soalan 1 hingga 10 : Tulis huruf yang guru tunjukkan.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

10

MENGENAL HURUF VOKAL. Arahan soalan 11 hingga 15 : Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

11.

12.

13.

14.

15.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

KV, KVK, KVKK, KKV, KKVK. Arahan soalan 16 hingga 20 : Tulis suku kata yang disebut oleh guru.

16.

17.

18.

19.

20.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK, KVKK, V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK. Arahan soalan 21 hingga 30 : Tulis perkataan yang disebut oleh guru.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

20

KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV, KVK. Arahan soalan 31 hingga 34 : Tulis perkataan berdasarkan gambar

31.

34.

32.

35.

33.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK + KVK, KVV+ KVK.

Arahan soalan 36 hingga 40 :


Tulis perkataan berdasarkan gambar

36.

39.

37.

40.

38.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

DIFTONG, KONSONAN BERGANDING. Arahan soalan 41 hingga 45 : Lengkapkan perkataan di bawah.

41.

44.

ba
42. 45.

pe

hari
43.

se

ku

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

AYAT MUDAH. Arahan soalan 46 hingga 50 : Suaikan ayat dengan gambar

46. Emak masak nasi.

47. Saya sikat rambut.

48. Ayah cukur janggut.

49. Kamal cat dinding.

50. Ikan emas ini cantik.

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

AYAT MUDAH. Arahan soalan 51 hingga 55 : Susun semula perkataan menjadi ayat yang bermakna.

51.

baik

saya

Adik

hati

52.

Lili

membela

ikan

suka

53.

dan

keluarga

Saya

pergi

berkelah

54.

Nenek

pandai

buat

kuih

saya

55.

sekolah

saya

sudah

koyak

Beg

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

10

MEMBACA DAN MEMBINA AYAT MUDAH. Arahan soalan 56 hingga 60 : Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi

56.

motosikal

57.

kotak

58.

kasut

59.

rumah

60.

makan

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

15

BACAAN DAN PEMAHAMAN Arahan soalan 61 hingga 65 : Baca petikan dan jawab soalan yang diberi.

Komputer saya Ini komputer saya. Jenamanya ialah Acer. Komputer saya berwarna perak dan hitam. Harganya ialah RM2000. Saya guna komputer ini dengan cermat.
Jawab soalan-soalan dibawah.

61.

Ini komputer siapa ?

62.

Apa jenama komputer saya ?

63.

Apakah warna komputer ayah ?

64.

Berapakah harga komputer saya ?

65.

Bagaimana saya menggunakan komputer saya ?

PeT1 2011 : Ujian Standard Pelepasan Set 1

15