Anda di halaman 1dari 3

DEFINISI AKAUNTABILITI T/jawab mengasingkan kuasa &t/jawab T/jawab dalam sistem : menyimpan semua rekod yang berkaitan T/jawab

wab thdp tugas yang perlu dilaksanakan atau diamanahkan Nilai unggul yg. menjamin keutuhan profesion Proses menerang, menjustifikasi, memberi alasan segala perlakuan, tingkah dan amalan kita sebagai ahli profesional Bert/jawab thdp pencapaian pelajar KONSEP AKAUNTABILITI Pandangan Lessinger Pandangan Tan Sri Ahmad Sarji PANDANGAN LESSINGER Akauntabiliti memperbaharui komitmen bhw setiap kanak2 memp. hak utk mempelajari apa sahaja yg dia harus mengetahui spy menjadi anggota masy yg produktif dan berguna To be accountable is to be answerable and one cannot be answerable unless one is responsible for ones actions PANDANGAN AHMAD SARJI Tugas memberi jawapan & penjelasan tentang sesuatu tindakan & pencapaian kepada mereka yang berhak mendapat jawapan & penerangan

T/jawab utk mengakaunkan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya Bert/jawab ke atas kejayaan atau kegagalan aktiviti yg dijalankan

T/jawab pegawai awam dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan dan memastikan matlamat & objektif tugas tersebut tercapai KESIMPULAN Akauntabiliti bertanggungjawab ke atas segala tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan (diamanahkan) PERSOALAN Apakah akauntabiliti guru ? Sejauh mana akauntabiliti guru dilaksanakan ? AKAUNTABILITI DLAM P&P Memahami & menghayati etika profesion

Melaksanakan tugas dan t/jwb untuk mencapai mutu kualiti kerja yang baik Memahami matlamat program pendidikan dan kehendak kurikulum Sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran

AKAUNTABILITI DLM P&P

Sentiasa bersedia membimbing pelajar

Menilai kemajuan pelajar secara adil dan saksama dan mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan mereka CIRI-CIRI AKAUNTABILITI Mempert/jawab - Kontrak - Peraturan - Adat - Moral Dipert/jawab - Perlembagaan - Undang2 - Budaya

KEPENTINGAN AKAUNTABILITI Untuk mencapai/mewujudkan satu kaedah kawalan berkesan agar peraturan dan undang2 sesuatu pengurusan dipatuhi Menyediakan satu sistem yang berkesan bagi pegawai awam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan KOD ETIKA GURU Akauntabiliti thdp pelajar

Akauntabiliti thdp ibu bapa Akauntabiliti thdp masyarakat dan negara

Akauntabiliti thdp rakan sejawat dan profesion keguruan AKAUNTABILITI THDP PELAJAR Utamakan kebajikan dan keselamatan pelajar Bersikap adil tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan @ agama

Rahsiakan maklumat sulit pelajar Membimbing dan mengajar pelajar tanpa bayaran

Menjaga dan memelihara kecekapan ikhtisas melalui pengajian, penyelidikan, lawatan, kursus dll AKAUNTABILITI THDP IBU BAPA Menghormati ibu bapa

Mewujudkan hubungan baik dan kerjasama di antara institusi pendidikan / rumah tangga

Maklumat yang diberi oleh ibu bapa kepada pihak sekolah adalah sulit Memberi maklumat pelajar kepada ibu bapa dengan tepat dan bijaksana

Elakkan perbuatan yang menghilangkan kepercayaan mereka kepada pihak sekolah AK. TERHADAP MASYARAKAT & NEGARA Elakkan diri dr menyebarkan ajaran yang merosakkan pemikiran dan t/laku pelajar, masyarakat atau bertentangan dengan Rukun Negara Memupuk sikap & nilai dlm diri pelajar utk membantu & membimbing mereka menjadi w/negara yg taat setia, bert/jawab, menghormati org tua dan menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama

Mengambil bahagian dlm kegiatan kemasyarakatan yg dibenarkan Menggalakkan kerjasama di antara guru-i/bapa-inst. pendidikan-masyarakat

AK THDP RAKAN SEJAWAT & PROFESION KEGURUAN Tidak memburuk2 nama baik guru lain dihadapan pelajar/i-bapa

Tidak melibatkan diri dlm kegiatan yg menjejaskan kecekapan dan nama Berusaha keras utk mencapai kemajuan ikhtisas & sosial Membantu dan bekerjasama dengan rakan sejawat Menjadi ahli pertubuhan keguruan

baik