Anda di halaman 1dari 1

Sumbu-x :

Sumbu-x
( )
m v 1 = m v '1 c o s 4 5 o + m v ' 2 c o s 4 5 o ( )
Sumbu-y :
0 = m v '1 s i n 4 5 ( ) o
(
+ m v '2 s in − 4 5 o
)
m saling menghilangkan.
Dari persamaan untuk sumbu-y :

v ' 2 = − v '1
(
s in 4 5 o )
 s in 4 5 o
= − v '1 
( ) 
 = v '
(
s in − 4 5 o )
 − s i n 4 5 o
 ( ) 

1

Setelah tumbukan, kedua bola mempunyai laju yang sama


Dari persamaan untuk sumbu-x :

( ) ( )
v 1 = v '1 c o s 4 5 o + v ' 2 c o s 4 5 o = 2 v '1 c o s 4 5 o ( )
v1 3 ,0 m /s
⇒ v '1 = v ' 2 = = = 2 ,1 m /s
2 cos 45o ( ) 2 0 ,7 0 7 