CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

HARI/TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN BILANGAN MURID BIDANG TAJUK

: 09.01.2011(AHAD) : PENDIDIKAN SENI VISUAL : Empat : 30 ORANG : Membentuk dan Membuat Binaan : Boneka Tali

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran murid boleh: i. menghasilkan sebuah boneka bergerak dengan menggunakan kad manila dan bahan-bahan buangan

ii. mengadakan persembahan pendek berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru ALAT DAN BAHAN 1. Alat: Radio, stensil/ templet badut dan gunting 2. Bahan: kad manila, benang, lidi dan bahan-bahan buangan 3. Rujukan: Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Maklumat internet PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah pun belajar cara-cara membuat bentuk bentuk bahagian badan manusia Mempunyai kemahiran memotong dan menggunting : Membuat keputusan dan urutan : Menghargai, setiakawan dan berdikari

KEMAHIRAN GENERIK NILAI

1

LANGKAH \ MASA ISI STRATEGI / AKTIVITI P&P CATATAN / STRATEGI Contoh badut / boneka Set Induksi (5 minit) Guru menunjukkan beberapa Kecerdasan contoh boneka badut / gambar .Tebuk bahagian yang ditanda .bertanyakan murid Pelbagai badut yang disukai.Menyambung menggunakan benang dan jarum Langkah 1 (5 minit) 2 . (Kefahaman) Murid melakukan pergerakan Membuat pergerakan Kontraktivisme Tunjukcara Cara mencantum boneka yang digunting Membahagikan murid kepada empat kumpulan (4 5 orang) Guru mengedarkan stensil / templet badut kepada setiap kumpulan. Verbal Linguistik Guru memainkan muzik Kinestatik menyuruh murid melakukan pergerakan mengikut rentak muzik Aras 2. Murid meneliti stensil/templet yang diedar Guru menunjukkan cara mencantum bahagian boneka yang telah digunting secara .

Kemasan (Guru membimbing murid semasa mengadakan sesi tersebut) Membuat persembahan pendek berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru Teori Kecerdasan Pelbagai .Kinestetik 3 .Proses: Menekap Mewarna Menggunting Menyambung dan mengikat anggota badut Aras 3.Verbal Linguistik Interpersonal . Unsur Seni (rupa / bentuk / warna) 2. (Aplikasi) Murid memulakan proses membuat boneka secara: Mengikat dan menyambung tali ke bahagian anggota badut supaya boleh digerakkan Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Interpersonal Langkah 2 (20 minit) Membimbing murid mengikat dan menyambung tali ke bahagian anggota badut pada ranting Sesi Apresiasi dan Refleksi (Kemuncak ) Penilaian: Langkah 3 (25 minit) Unsur Seni Kemasan Persembahan Pendek Refleksi Mempamerkan hasilan dan berbincang bersama murid Aras 4 (Analisis) Menentukan /memilih hasilan terbaik Membuat apresiasi dari aspek: 1.

Murid dapat membina keyakinan diri untuk membuat persembahan Guru membimbing murid membuat refleksi Penutup (5 minit) Guru / murid membuat rumusan terhadap aktiviti yang telah berlangsung pada hari ini Murid dapat membuat rumusan mengenai tajuk/aktiviti yang telah dilakukan Unit Pendidikan Seni IPGKSM 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful