CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

HARI/TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN BILANGAN MURID BIDANG TAJUK

: 09.01.2011(AHAD) : PENDIDIKAN SENI VISUAL : Empat : 30 ORANG : Membentuk dan Membuat Binaan : Boneka Tali

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pelajaran murid boleh: i. menghasilkan sebuah boneka bergerak dengan menggunakan kad manila dan bahan-bahan buangan

ii. mengadakan persembahan pendek berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru ALAT DAN BAHAN 1. Alat: Radio, stensil/ templet badut dan gunting 2. Bahan: kad manila, benang, lidi dan bahan-bahan buangan 3. Rujukan: Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Maklumat internet PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah pun belajar cara-cara membuat bentuk bentuk bahagian badan manusia Mempunyai kemahiran memotong dan menggunting : Membuat keputusan dan urutan : Menghargai, setiakawan dan berdikari

KEMAHIRAN GENERIK NILAI

1

Verbal Linguistik Guru memainkan muzik Kinestatik menyuruh murid melakukan pergerakan mengikut rentak muzik Aras 2. (Kefahaman) Murid melakukan pergerakan Membuat pergerakan Kontraktivisme Tunjukcara Cara mencantum boneka yang digunting Membahagikan murid kepada empat kumpulan (4 5 orang) Guru mengedarkan stensil / templet badut kepada setiap kumpulan.Tebuk bahagian yang ditanda .LANGKAH \ MASA ISI STRATEGI / AKTIVITI P&P CATATAN / STRATEGI Contoh badut / boneka Set Induksi (5 minit) Guru menunjukkan beberapa Kecerdasan contoh boneka badut / gambar .Menyambung menggunakan benang dan jarum Langkah 1 (5 minit) 2 . Murid meneliti stensil/templet yang diedar Guru menunjukkan cara mencantum bahagian boneka yang telah digunting secara .bertanyakan murid Pelbagai badut yang disukai.

Proses: Menekap Mewarna Menggunting Menyambung dan mengikat anggota badut Aras 3. Unsur Seni (rupa / bentuk / warna) 2.Verbal Linguistik Interpersonal . (Aplikasi) Murid memulakan proses membuat boneka secara: Mengikat dan menyambung tali ke bahagian anggota badut supaya boleh digerakkan Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Interpersonal Langkah 2 (20 minit) Membimbing murid mengikat dan menyambung tali ke bahagian anggota badut pada ranting Sesi Apresiasi dan Refleksi (Kemuncak ) Penilaian: Langkah 3 (25 minit) Unsur Seni Kemasan Persembahan Pendek Refleksi Mempamerkan hasilan dan berbincang bersama murid Aras 4 (Analisis) Menentukan /memilih hasilan terbaik Membuat apresiasi dari aspek: 1. Kemasan (Guru membimbing murid semasa mengadakan sesi tersebut) Membuat persembahan pendek berdasarkan skrip yang disediakan oleh guru Teori Kecerdasan Pelbagai .Kinestetik 3 .

Murid dapat membina keyakinan diri untuk membuat persembahan Guru membimbing murid membuat refleksi Penutup (5 minit) Guru / murid membuat rumusan terhadap aktiviti yang telah berlangsung pada hari ini Murid dapat membuat rumusan mengenai tajuk/aktiviti yang telah dilakukan Unit Pendidikan Seni IPGKSM 4 .