Anda di halaman 1dari 6

3528/1

SPN

SOALAN TOPIKAL KERTAS 1 SAINS PERTANIAN


PERTANIAN DI MALAYSIA
SPM 2004
1. (a) Lengkapkan Jadual 1 bagi menunjukkan pertalian antara jenis tanaman, kawasan
penanaman dan faktor yang mempengaruhi taburannya.
Jenis tanaman
Teh
Kelapa sawit

Kawasan Penanaman
(i) .......................................
Segitiga Jengka, Pahang

Faktor yang mempengaruhi


taburannya
Suhu rendah
(ii) ...............................................

JADUAL 1
(b) Namakan satu tanaman dan satu ternakan yang taburannya berkaitan dengan
perkembangan sejarah negara.
Tanaman : .............................................................................................................
Ternakan : ............................................................................................................
[4 markah]

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1

3528/1

SPN

SPM 2005
Hasil

Ipoh, Perak - 23 Mei

Telur ayam gred A


(RM/ Biji )

Bulan

Januari

0.25

Februari

0.19

Mac

0.20

Jabatan Perikanan Negeri telah


menghantar pegawainya untuk
menyiasat punca kematian lebih
68000 ikan air tawar di Batu 10,
Gunung Pari, berikutan dakwaan
seorang penternak ikan air tawar
yang kerugian RM120,000 apabila
ikan peliharaannya mati kerana
keracunan.

Rajah 1 (a)

Rajah 1 (b)

2. Rajah 1 menunjukkan maklumat berkaitan dengan isu pertanian di Malaysia .


Berdasarkan Rajah 1, jawab soalan berikut :
(a) Nyatakan isu pertanian yang berkaitan dengan maklumat dalam Rajah 1(a)
dan Rajah 1(b).
Rajah 1(a) :

.......................................................................................................

Rajah 1(b) :

.......................................................................................................

(b) Nyatakan satu punca yang mmenyebabkan isu pertanian dalam Rajah 1(a)
dan Rajah 1(b)
Rajah 1(a) :

.......................................................................................................

Rajah 1(b) :

......................................................................................................
[4 markah]

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1

3528/1

SPN

3. Pernyataan di bawah menerangkan institusi yang membantu pertanian di Malaysia


Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan (X) bagi pernyataan yang palsu
dalam kotak yang bersebelahan.
MARDI membantu menyediakan kemudahan pemasaran hasil pertanian
di Malaysia.
Agensi yang terlibat dalam penyelidikan getah ialah RRIM.
Bank Pertanian Malaysia membantu petani dengan menyediakan
kemudahan pinjaman dan kredit.
Jabatan Perkhidmatan Haiwan memberi khidmat nasihat dan latihan
dalam bidang penternakan.
[4 markah]
SPM 2006
4. A, B, C dan D ialah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan di
Malaysia.
A

Iklim

Perkembangan sejarah

Ekonomi

Dasar kerajaan

Padankan faktor di atas dengan menulis A, B, C atau D dalam petak yang disediakan.
Penanaman kubis bunga di kawasan tanah tinggi.
Penghijrahan kaum india membawa masuk lembu LID.
Pembinaan infrastruktur seperti sistem pengairan dan saliran.
Pembukaan tanah rancangan FELDA telah mewujudkan kawasan baru
pertanian.
[4 markah]

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1

3528/1

SPN

SPM 2007

Rajah 2
5. Rajah 2 menunjukkan taburan tanaman utama di Semenanjung Malaysia.
(a)

Namakan tanaman utama di kawasan yang berlabel:


X : ...........................................................................................................................
Y : ...........................................................................................................................

(b)

Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dalam Rajah 2.

(i)

........................................................................................................................

(ii)

........................................................................................................................
[4 markah]

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1

3528/1

SPN

6. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu
dalam petak yang disediakan .
(a) MARDI - Pihak yang menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan
daya pengeluaran dalam sektor pertanian.
(b) RISDA - Pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
(c) FELDA - Lembag Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan
(d) FAMA - Lembaga Kemajuan Pertanian Persekutuan
[4 markah]
SPM 2008
7. Senaraikan empat trend pertanian di Malaysia.
(i)

..............................................................................................................................

(ii)

..............................................................................................................................

(iii)

..............................................................................................................................

(iv)

..............................................................................................................................
[4 markah]

SOALAN TAMAT

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1

3528/1

SPN

SKEMA JAWAPAN
No
soalan
Jawapan
1
i) Tanah Tinggi Cameron Highland
ii) Tanah beralun dan berbukit @ Panas dan hujan sepanjang
tahun
b) Tanaman : Getah/ Kelapa sawit
Ternakan : Khinzir/ ayam
2
a) Ketidakstabilan harga/ Harga tak tentu
Pencemaran alam sekitar/air
b) Pengeluaran berlebihan/ penyakit/ kekurangan bekalan
Penggunaan racun serangga
pencemaran air
3
X

4
A
C
B/D
B/D
5
X : Getah/ Kelapa sawit/ padi/ kelapa
Y : Kelapa sawit/ nanas/ getah
b) Iklim/ Sejarah/ Ekonomi/ Dasar Kerajaan/ Fizikal
* Unsur-unsur iklim boleh diterima spt : air, hujan
6

X
X
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Mempelbagaikan tanaman dan ternakan


Pertanian berorientasikan eksport
Ladang kontrak
Perhutani
Pengabungan ladang-ladang kecil
Hubungkait pertanian dengan pelancongan
Hubungkait pertanian dengan landskap

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Manamana 2
2m
1
1
1
1
Manamana 4
=4m

SKEMA TAMAT

Panitia SPN K. Langat 2009

3528/1