Anda di halaman 1dari 13

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

HUBUNGAN ETNIK (UW00102)

Nama Pensyarah: En. Budi Anto Mohd Tamring


Nama Ahli-ahli Kumpulan :
JACKY ANAK JALAI LOISE ANGELA PRUDENTE BT11110068 BT11110079

NEDIATIH BINTI MOHD KATA


WERNAH BINTI MUSLEH FAIRUZIEYANA BINTI ABDUL FATAH

BB11110364
BB11110637 BB11160731

Pendekatan Islam Hadhari & Pendekatan Islam dalam Hubungan Etnik

Pengenalan Pendekatan Islam Hadhari


Di perkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2003. Diperkenalkan dalam merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek seperti ;
Spiritual Ekonomi Pendidikan Masyarakat Undang-undang dan lain-lain

Islam Agama yang bukan semata-mata bersifat ritual tetapi agama yang bersifat praktikal kerana untuk mengatur kehidupan manusia yang lebih realistik. Hadhari Mengamalkan aspek bertamadun. Islam Hadhari Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan ketamadunan yang tinggi yang menekankan aspek fizikal(mental) dan spiritual. Ia juga menekankan nilainilai positif.

Tujuan Pendekatan Islam Hadhari


Pendekatan pembangunan tadbir urus di Malaysia yang bersifat menyeluruh bersesuaian dengan kenyataan Dato seri Abdullah Ahmad Badawi yang telah menjelaskan bahawa Islam Hadhari menjurus kepada pembinaan peradaban. Melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan kerohanian, akhlak, intelektual,material mampu berdikari ,berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif, memandang tinggi budaya integriti, membenci rasuah dan melaksanakan sistem penyampaian yang cekap kepada semua rakyat tanpa mengira etnik. Dapat menjana kecemerlangan ummah dan seterusnya membina peradapan dan ketamadunan insan yang meliputi aspek jasmani dan rohani.

Keimanan & ketaqwaan kepada Allah Kerajaan Adil & Beramanah Pemuliharaan alam semulajadi

Rakyat berjiwa Merdeka

Kekuatan pertahanan 10 PRINSIP ISLAM HADHARI Keutuhan budaya & moral

Penguasaan Ilmu Pengetahuan

Pembangunan Ekonomi Seimbang


Kehidupan berkualiti

Pembelaan hak kumpulan minoriti & wanita

Pendekatan Islam Dalam Hubungan Etnik

SALING MENJAMIN (al-Tadhamun) BERKENAL-KENALAN (al-Taaruf) BERKASIH SAYANG (al-Mahabbah)

6 ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA ISLAM

PERSEFAHAMAN (al-Tafahum) BEKERJASAMA (al-Taawun)

PERSAUDARAAN (al-Ukhuwwah)

Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan Masyarakat Malaysia


Langkah- langkah mewujudkan hubungan sosial yang harmonis berteraskan Prinsip Islam Hadhari dan nilai keagamaan sejagat ; -Kemesraan dalam berkomunikasi.

-Budaya Bertegur sapa dan tidak sombong. -Mengambil Berat. -Memulia dan menghormati seseorang. -Menghormati jiran.

Jabatan Perpaduan Negara mengariskan beberapa unsur untuk memupuk semangat kejiranan iaitu ;
Seseorang itu merasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. Kenal mengenal, kerap bertemu dan bertolong- menolong antara sesama jiran. Penduduk menganggap diri mereka sebagai satu masyarakat. Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama.

Kepentingan Hidup Maju Melalui Perhubungan & Kerjasama Pelbagai Etnik

Memenuhi Tuntutan Hidup

Tidak Bergantung kepada Orang lain

Kesimpulan
Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan untuk membawa perubahan kepada cara pemikiran serta sikap masyarakat ke arah yang lebih baik dalam konteks pembangunan negara dengan lebih maju selaras dengan tuntutan islam.

Sekian..Terima Kasih!