Anda di halaman 1dari 11

IPG KAMPUS DARULAMAN Model Insan Bermoral

Penceramah: Encik Nadzri bin Mohd Khir @Md. Akhir Tempat: Dewan Zaaba Masa: 12.00 tgh 1.00 ptg

Model Insan Bermoral

Dimensi Moral
Penaakulan Moral (Kognitif/Pemikiran) Emosi Moral Perlakuan Moral

Penaakulan Moral (Kognitif/Pemikiran)


Pemikiran dan pertimbangan secara rasional dan bebas Penting untuk keadilan Kesedaran moral Mengetahui nilai-nilai moral Empati Penaakulan Membuat keputusan Mengenali diri

Emosi Moral
Emosi atau kehalusan perasaan individu yang mengandungi sentiment, empati, simpati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi dan murah hati Penting untuk kepedulian Murah hati Harga diri Kawal diri Rendah diri Menyayangi yang baik

Perlakuan Moral
Tingkah laku dan tindakan individu terhadap sesuatu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuannya Kecekapan Kekuatan diri Tabiat

Sifat-sifat Individu yang Bermoral


Prinsip-prinsip Individu Bermoral
Prinsip Keadilan Prinsip Alturisme Prinsip Autonomi

Prinsip Keadilan
Agama Islam mendefinisikan keadilan sebagai meletakkan suatu pada tempatnya iaitu tempat yang sesuai dan sepatutnya. Membawa makna tidak pilih kasih dan tidak tamak untuk kepentingan diri.

Prinsip Alturisme
Apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain dan dalam membuat sesuatu pertimbangan adalah lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan, simpati, memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain.

Prinsip Autonomi
Berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang. Boleh diertikan sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alas an sendiri. Meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih sesuatu.

Sahsiah Guru Berpendidikan Moral