Anda di halaman 1dari 6

Tumpuan intensiti silih berganti dan sistem tenaga semasa kitaran mikro

Latihan intensiti ulang alik semasa kitaran mikro adalah salah satu kaedah yang paling berkesan untuk mencegah keletihan, dan melebihi latihan . Lebih tinggi kuasa intensiti atau

kuasa output aktiviti, lebih besar pergantungan kepada bekalan tenaga anaerobik (phosphagen, berpuasa glycolytic dan perlahan glycolytic). Oleh itu , pelan intensiti latihan akan mensasarkan sistem tenaga tentu, dengan itu memudahkan pemulihan dan pertumbuhan semula atau merangsang penyesuaian. Struktur variasi ini akan ditentukan oleh fasa latihan dan keperluan untuk pampasan sistem tenaga tertentu sebelum pertandingan. Ini akan dicapai dengan baik melalui variasi yang mewujudkan kitaran mikro berdasarkan interaksi sains dan metodologi latihan. Pelan yang diubah suai akan banyak meningkatkan kebarangkalian prestasi atlet mencapai puncak pada masa yang sesuai.

Untuk kebanyakan sukan, permintaan tenaga aktiviti mensasarkan sekurang-kurangnya dua sistem tenaga. Walaupun sistem tenaga utama yang disasarkan boleh diasingkan, semua sistem tenaga aktif pada masa yang sama dan keamatan aktiviti yang akan menentukan yang sistem tenaga yang disasarkan. Oleh itu, intensiti yang tinggi akan meningkatkan pengaruh cepat sistem phosphagen dan glycotic, manakala intensiti yang lebih rendah akan meningkatkan penekanan kepada sistem glycotic dan oksidatif perlahan.jika pertandingan menghasilkan rizab tenaga atlet, intensiti latihan pada hari-hari latihan perlu dikurangkan. mengurangkan intensiti latihan akan mengurangkan keletihan kumulatif, sekali gus mewujudkan kitaran mikro yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan semula dan dengan itu menyediakan latihan yang seterusnya untuk atlet.

Walaupun ia adalah penting untuk kerja-kerja ganti dan pertumbuhan semula, ia sentiasa tidak perlu bagi atlet yang benar-benar akan pulih untuk melakukan latihan seterusnya. Contohnya, semasa fasa persediaan latihan, apabila tumpuan utama adalah untuk membangunkan asas fisiologi yang kukuh, athlet tidak akan pulih sepenuhnya. Apabila permintaan latihan diturunkan kemudian memunggah kitaran mikro, tahap kesediaan atlet akan meningkat dan prestasi akan

turut meningkat. Oleh itu, semasa fasa persediaan latihan, rancangan itu boleh termasuk pembangunan dan kejutan mikro kitar tanpa membenarkan masa yang cukup untuk atlet menghapuskan semua keletihan yang terkumpul. Proses ini akan mencabar sistem fisiologi athlet dan mengakibatkan peningkatan prestasi yang lebih besar selepas masa depan memunggah kitaran mikro. Sebagai pendekatan persaingan, keletihan yang dijana dalam fasa persediaan boleh dikurangkan dengan keamatan latihan yang berselang-seli, dengan itu merangsang adaptasi fisiologi dan menghapuskan keletihan Selang tumpuan pada intensiti dan sistem tenaga boleh menjadi sukar dengan sukan yang kompleks dimana pelbagai sistem tenaga memainkan peranan yang besar dalam prestasi dan kemahiran teknikal dan taktikal yang sangat rumit. Aktiviti-aktiviti tersebut boleh menghendaki athlet untuk memaksimumkan kekuatan, kelajuan, dan daya tahan intensiti yang tinggi untuk berjaya. Perancangan itu melibatkan teka-teki di mana tugas banyak dilatih untuk memenuhi permintaan daripada sukan tanpa mendorong latihan. Pendekatan yang terbaik ialah untuk mengubah intensiti latihan, sekali gus mengubah sasaran latihan bioenergetic, untuk membangunkan pelbagai aspek fisiologi athlet. Proses dua-langkah boleh digunakan untuk mengubah intensiti latihan dalam usaha untuk mensasarkan sistem tertentu. Langkah pertama ialah untuk mengklasifikasikan semua kemahiran dan jenis latihan mengikut sistem tenaga. Jadual 8.7 memberikan satu contoh bagaimana seseorang mungkin mengklasifikasikan kemahiran. Walaupun jadual 8.7 boleh digunakan sebagai garis panduan bagi mengklasifikasikan kemahiran, ia mungkin wajar untuk mengklasifikasikan secara sistematik kemahiran dan kebolehan biomotor yang yang berhubung sukan. Satu kaedah untuk merancang sesi latihan harian untuk mensasarkan sistem tenaga tertentu dengan semua kemahiran dan aktiviti-aktiviti latihan fizikal. Langkah kedua ialah merancang kitaran miko silih pilihan latihan dari jadual 8.7, sasaran sistem tenaga tertentu. Perubahan dalam bebanan latihan yang diikuti dengan pemakanan yang sesuai akan membolehkan atlet untuk memulihkan sumber tenaga, memudahkan penyesuaian fisiologi yang akhirnya akan meningkatkan prestasi. Beberapa contoh bagaimana untuk memanipulasi permintaan latihan yang dikemukakan dalam bab ini.seli permintaan latihan akan mencabar atlet pada beberapa hari latihan, yang akan menghasilkan tahap yang tinggi keletihan, manakala pada hari-hari lain keletihan akan dikeluarkan sebagai tindak balas kepada pertarungan latihan yang kurang mencabar.

Sukan berpasukan adalah sangat kompleks dan sesi latihan tunggal bagi sukan ini akan menekankan pelbagai sistem tenaga dan juga sistem saraf (teknik, kelajuan maksimum, kekuatan dan kuasa). Jadual 8.7 Klasifikasi kemahiran dan latihan fizikal bagi seli sistem tenaga. SISTEM TENAGA Phosphagen Kemahiran teknikal Kemahiran tektikal Kelajuan maksimum Latihan Kuasa Kekuatan maksimum 1 10s 5 10s Kemahiran teknikal Kemahiran tektikal Latihan kelajuan Ketahanan kuasa Glycotic 10-60s 10-60s Oxidative Kemahiran teknikal Kemahiran tektikal Ketahanan aerobik Ketahanan otot Jangka masa lama Jangka masa sedarhana hingga lama

10-60s

Kadar singkat

Jangka masa sedarhana hingga lama

1-2 ulangan Ketahanan dengan otot selang rehat panjang

Hari Mikrokitar Hari Isnin Teknik Permintaan Latihan Kelajuan Kuasa / kekuatan maksimum Teori lengkung keletihan Selasa Tektikal Ketahanan Kuasa / kekuatan maksimum Rabu Teknik Khamis Tektikal Ketahanan Jumaat Teknik Kelajuan Sabtu Teknikal / tektikal Ketahanan Kuasa / kekuatan maksimum

Ahad

Gambarajah 8.27 Kitaran mikro digunakan pada penghujung fasa persediaan latihan

Gambarajah 8.27 memberikan satu contoh bagaimana kitaran mikro boleh diubah. Aktiviti yang melibatkan kelajuan, kuasa, dan latihan kekuatan maksimum yang dilakukan untuk tempoh masa yang pendek bergantung kepada ATP-PC sebagai bahan tenaga. Walau bagaimanapun, banyak aktiviti-aktiviti ini boleh menyebabkan tekanan glycolytic yang ketara dan boleh mengurangkan simpanan glikogen. Dalam pelan tradisional di mana atlet itu mengalami tahap tekanan fisiologi yang tinggi hampir setiap hari, sesi permintaan yang berlaku pada Isnin pada gambarajah 8.27 hampir boleh mengurangkan simpanan glikogen dan menghasilkan tahap yang tinggi keletihan yang terkumpul. Contohnya, gambar 8.27 Isnin adalah hari latihan dengan jumlah yang tinggi tekanan fisiologi, manakala Selasa adalah latihan tektikal dan ketahanan pada tahap intensiti rendah. Satu lagi contoh bagaimana seseorang mungkin silih tekanan latihan semasa kitaran mikro dibentangkan dalam gambarajah 8.28. Gambarajah ini membentangkan satu model hipotetikal untuk sukan di mana kelajuan dan kuasa dominan. Latihan kelajuan dan kuasa berlaku pada hari yang sama seperti latihan ketahanan kuasa, yang ditandai dengan mengulangi menjalankan kuasa 10 hingga 25 kali setiap set. Dua hari latihan intensiti tinggi di mana membebankan phosphagen dan sistem glycotic mendahului hari latihan yang memberi tumpuan kepada tempo latihan dan pembentukan daya tahan.
Hari mikrokitar Hari Isnin Teknikal Permintaan latihan Kekuatan Maksimum Selasa Kelajuan Kuasa / kuasa ketahanan Rabu Tempo Tektikal Khamis Teknikal Kekuatan maksimum Jumaat Kelajuan Kuasa Sabtu Tempo Tektikal Ahad

Ketahanan Kuasa

Teori lengkung keletihan

Gambarajah 8.28 Selang latihan tekanan untuk sukan yang memerlukan kepantasan dan kuasa.

Gambarajah 8.29 adalah kitaran mikro untuk sukan yang dikuasai oleh kapasiti daya tahan aerobik dan dengan itu lebih banyak bergantung pada metabolisme oksidatif. Pilihan latihan dalam pelan ini membebankan sistem tenaga yang sama pada hari yang sama.rancangan itu secara serentak termasuk jenis latihan khusus untuk sukan ketahanan yang membebankan sistem tenaga pada hari tertentu. Aktiviti intensiti yang lebih tinggi (kekuatan maksimal atau kuasa latihan ketahanan) berlaku pada hari-hari yang khusus membebankan sistem phosphagen ang glycotic. Jenis latihan yang disasarkan ini kadang-kadang digelar ergogenesis atau latihan ergogenetic.

Hari Mikrokitar hari isnin Ketahanan Aerobik Ketahanan otot selasa Ketahanan Anaerobik Kekuatan maksimum rabu Ketahanan Aerobik Latihan pampasan khamis Ergo genesis kuasa ketahanan jumaat Ketahanan Aerobik Ketahanan otot sabtu Ketahanan Anaerobik Latihan pampasan ahad

Permintaan latihan

Teori lengkung keletihan

Gambarajah 8.29 Selang latihan tekanan untuk sukan yang memerlukan ketahanan.

Gambarajah 8.30 menunjukkan struktur kitaran mikro untuk ketahanan sukan dalam pertandingan yang berlangsung antara 4 dan 6 minit. Dalam contoh ini, ketahanan berintensiti tinggi menekankan kedua-dua phosphagen dan sistem glycotic adalah penting untuk prestasi yang berjaya. Hari yang mensasarkan pembangunan ketahanan intensiti yang tinggi (menghasilkan tekanan glycolytic ketara) diikuti dengan rendah intensiti kerja aerobik yang digunakan sebagai aktiviti pampasan. Matlamatnya adalah untuk membangunkan keupayaan untuk menghasilkan tahap pembentukan asid laktik yang tinggi dan kemudian menampan asid laktik ini dan dikeluarkan dengan cepat, menggalakkan kadar pemulihan yang lebih cepat. Dalam contoh ini, hari yang mengikuti latihan selang intensiti tinggi sentiasa diikuti oleh hari latihan pampasan yang direka untuk meningkatkan pemulihan.

Hari Mikrokitar hari isnin Ketahanan aerobik sederhana selasa Ketahanan anaerobic Latihan pampasan rabu Latihan pampasan khamis Ketahanan aerobik Tinggi jumaat Ketahanan Anaerobic Latihan ambang Anaerobik Latihan pampasan sabtu Latihan pampasan ahad

Permintaan latihan

Teori lengkung keletihan

Gambarajah 8.30 Selang latihan tekanan untuk sukan yang memerlukan ketahanan 4 hingga 6 min.