abang abang angkang abg (anak baru gede) bajarbajar, siuoruor ada adong, ada, tidak ada-soada

adik adik lakilaki - anggi adop hadap; maradophon adu alu, aluhon adukan, dialuhon diadukan, mangalualu mengadu nasib agak tar; agak cantik tar uli agap tawa terbahak-bahak air aek; air terjun sampuran, air mata ilu, menetes air mata manetek ilu; ba sah maraek ajak togi, mengajak manogi, ajaklah togihon, pemimpin partogi ajimat parsimboraon, simbora parlapikon aku ahu; mengakui marhatingkoshon alot jogal amat, mengamati tillik; manilik, maniliknilik ampat opat andai molo, andai kata bisa molo boi nian angin alogo angin ribut ampilas antar taru; antarkan taruhon antuk ondok, mengantuk mondokondok apa aha; mengapa mahua, apapun lan apel tandang, pergi ke rumah gadis untuk pacaran martandang appear agar; appearance agar, bagak, dorang, jeges, jagar, lago, uli arah odong, dipaodong diarahkan; dompak, dompak hambirang arah kiri, dompak s iamun arah kanan; dihadapi didompahi; diarahkan dijuju arang agong arti lapatan, artinya lapatanna asam igar, rudang; terlalu asam maigarhu; jeruk asam unte rudang asap timus, berasap martimus asing duru; diasingkan sipaduruon atap tarup atur ture, mengatur pature, palsu pinatureture; aturan ruhut; aturan peradata n ruhut ni paradaton awas, jaga ramot, mengawasi, menjaga mangaramoti ayah amang ayo tole, ayo lah , tole bagaimana beha, boha, apa yang harus dikerjakan beha bahenon, boha bahenon bagus jeges bahas uhal, membahas, manguhal, menganalisa bahaya mara; ditimpa bahaya marmara, tempat bahaya parmaraan bahu abara, diabarai, mangabarai, parsitangkingon. Diabarana i do dibahen sib oanonna i. Diabarai ibana do sude harugian i. Ibana do mangabarai sude ulaon i. baik denggan, diperbaiki dipadenggan, padengganhononhon bajak tinggala baju, pakaian abit bakar tutung; terbakar matutung; heater (pembakaran) tataring bangun dungo banyak torop, godang, banyak yang kamu tahu godang parbinotoanmu, sangat banyak bahat nai; banyak orang torop jolma; banyak orang torop jolma; kebanyakan -pago danghu bapa, ayah amang barang dagangan boniaga batang kambona, sebatang sangkambona bayar garar, kubayar hugarar, membayar manggarar baur saor, berbaur marsaor bebek bibi bekal borhatborhat bekas tihas bela tutur, pembela panuturi, memembela manuturi belakang pudi; terbelakang parpudi; dibelakang dipudi; dibelakangi ditund

besar bolon. mambubut. mencincang mananggoi sangsang cinta. suka melawan tois cicak boraspati cicip dai. bersihkan paias. bulan tula bulan purnama? bulat tingko. amporik. kombur. pembunuhan berencana todos. borgat (cabut untuk tumbuh2an. ber sama akarnya). bahasa ladang arda diladang. rasakan daihon cincang tanggo. bijaksana bisuk cerita torsa. bujukan pangelek. lunjung bunuh pamate. berbenjolbenjol marduguldugul bentak songgak. pembuangan panduduron bujuk. mencari mangalului cecer. di beli nituhor benar tingkos. memberi mangalehon beringin jabijabi berkas. lonceng hulingkuling burung pidong. serak sabur cekatan bontis cela. dunia portibi. sebenarnya antong benih boni benjol punil. maoto (oto) bisik husip. keras kepala. membimbing manogu bingung bojok. terlalu besar pabolinhu besok sogot. pidong lote burung puyuh buta pitung. kasih holong . mamborgat mencabut cakar tambirik. keberatan haboratan berdiri tindang. berbual markombur buang ambolong. mencabut. pembohong pargabus buah parbue bual buras. bungkus borhos. hasiangan bundar tingko. lebih besar balgaan. seberkas samborhos berkat pasupasu bersama-sama rampak. toho. jalan besar dalan balobung . boasa punil bohim. maborgat tercabut. jongjong berhenti sohot. mencaricari lulululu. dengan jujur ias ni roha bertambah. terbesar umbalga. mangurati. torsatorsa. berbohong margabus. pusa bunyi huling (kuling). mapitung cabut bubut. ambolonghon. (heran) longang. pidong patiaraja. ganda more besar balga. besok lusa sogot haduan bidan sibasoh bijak ampa. buha bukit robean. pi dong araroma. tutu. bijaksana bisuk bilang dok. katakan dokkon bimbing togu. robean na timbo (dolok) bulan bulan. membeli manuhor. bahasa bijak ampa ardang. mohon elek. husiphon ma tu ahu aha do na dibagasan roham bohong gabus. dibentaki disonggahi. gonong bumi. saling mementak masisonggahan bentang alam hajangkajang berangkat borhat berat borat.ali beli tuhor. lului. membujuk mangelek buka buka. membenarkan marhatohohon. pidong sigak. cape loja cari lulu. pidong imbulubuntal. cerita rakyak turiturian ceroboh. maradian beri lehon. elekelek. rampak do sibenet dohot lae na i bersih ias. raib tihas cepat tibu cerdik. berbunyi mangkuling. marbadai do ho?. yangdikatakan (dibilang) pandok.

cium umma. bergerak. berkumpul marlolo hak tohap. marboniaga berdagang. agat. mendaki ke bukit nangkok tu dolok dalam bagas danau tao dapat dohar. diperoleh mandohar dari sian. unang sai gotil anggimi cukup sae cuci buri. lebat dobar. mulai melangkah hinsat gerangan ulaning. diabing. habis-habisan tumpur hajat lolo. mangumma. filosofinya risana. mangabing. Unang sai abuk ibana dia ibana diam sip. daun beringin bulung ni hariara debat sinambul. mangehet elang (burung) lali emas sere. palolo jabu hajat membangun rumah. pe rtama parjolo deras. masiummaummaan bercium-ciuman coba. didapat. mendengkuli mandugul depan jolo. tabo ma lompalompa ni inang on. wajah bohi dagangan boniaga. duabelas sampulu dua duga agak sura dunia portibi ejek ehet. ulu ni tot. dobar do udan i derita. penderitaan siaginon. sudah datang nga ro. dahulu najolo. abin. hajat melaksanakan pekerjaan pa lolo siulaon. ke depan tujolo. telaah uhal. mendidih magurgur dingin ngali doa tangiang. lutut dugul. da gangan tigatiga. air pencuci aek pamurion curi tangko. mangabuk. menanjak nangkok. mansai dobar do parbue ni pinasa i. memanfaatkan mamparhaseanghon gundul saesae habis suda. mendaki. tukang debat parsinambul dekat jonok delapan ualu dengar bege. parboniaga pedagang. mencuri manangko dahi. naik. muka. dicoba disuba cubit gotil. tabas dua dua. dari situ sian i datang ro. mabuk. pendiam sijalo sipsip didih gurgur. bagaimana beha goblok oto guna hasea. parniahapan desak abuk. masa yang akan datang tujoloan. sangat gampang sai nura ganjil geduk gelap holom gema saringar gemetar manggirgir gendong abing. masiummaan. berjualan martigatiga daki. abingan gerak. hak milik kita aganta . hehem. diabuk. tigatiga. nungnga ro daun bulung. didengar dibege dengkul. ilmu filsafat raksa risa gagak (burung) sigak gali. menggunakan marhaseanghon. simbursimbur gimana. enak didengar lengenlengen enam onom filsafat risa. apa gerangan aha ulaning gerimis simbur. pangabuk. menelaah manguhal gampang mura. emas palsu suasa embun ombun enak tabo. hadirin loloan na torop.

mangihuti. ular menjalar manginsir ulok jam pungkul. hamoraon. dijawab dialusi. hanya sedikit holan saotik. menjelaskan nalnal. ugasan hasea berguna. madabu. songon i. bekerja mangomo. marpahaseang. diharapkan dipasinta hari ari harta agat. hujan es ambolas ibu inang. diaburhon mangaburhon. alogo na so hapudian hutan harangan hutang singir hujan udan. betapa indahnya mansai uli ini on. jangan sampai rusak nanti sotung sega annon janggal haduk jantung taroktok. perasaan roha. so hasea tidak beguna. seperti ini songon on injak dege ipar tunggane. diam so. saling menjawab masialusan jebakan lupaklupak jejak bogas. mengikuti mangihiti ilmu raksa. terjelek rumoa jengkol joring jenis. jangan sampai sotung. ihit. berhati busuk geduk jahe pege jalar insir. menetapkan langkah (untuk masa depan pernikahan) parbogasan Jelajah adang. bukbak taroktokna berdebar jantungnya jatuh dabu. berserakan abur. ragam ragam jernih tio jodoh rongkap jujur tigor (tidak jujur) geduk kacau gaor. menjawab alusi. patiar. senang hati las roha. calon istri oroan itu. gabe jahat jungkat. udan na so hasaongan. jatuh untuk manusia tinggang jauh dao jawab alus. dohot. nanget hebat bongak. Nungga sude diadangi ibana alai ndang jumpasa jelas.hambur. menghijau ratarata hilang mago hitam birong hitung etong hujan udan. ondeng hanyut maup haram rumar. kata yang tidak sopan harap sinta harapan/citacita sintasinta. panalnalhon. our madam ikan dengke. jam berapa pungkul piga jambu batu antajau jampi tabas jangan unang. mininggikan diri pabongakbongakhon hembus ombus henti. tedak songon indahan di balanga jelek roa. hatihati nangetnanget. ikan mujahir dengke jair ikat kepala bulang ikut ihut. hata rumar kata kotor. humaseaan lebih berguna hasil omo. ibu yang baik hati inang soripada. berhenti paso hidup ngolu hijau rata. inanta i. pengetahuan pengetahuan indah uli. hubungan antara suami dan saudara istri partungganean istri ripe. hujan es ambolas. penghasilan naniomo hati. kacau balau sursar kadang sipata . jelas terlihat tedak. songon an jadi saut. marabur. maraburan. pengikut parsidohot. seperti itu I. arta. mangaraksa-berilmu. istrinya ripenai. marabur abur hanya holan.

jawa bannya ansa.berbagai rintangan kepala ulu. bekerja mangula. perbaiki pature. masa kecil (anak2) gelleng kedai lapo. tojak kosong rumar. litok aek di jae tingkirhon tu julu keruh air di muara. dok . perkawinan parsohotan. manggulmit kering hasang. pomparan kilat hillong. marabit. berkumpul marpungu. katakan hatahon. terkejut tarhiap kejut. kasihan asi kasur podoman kata hata. parabiton kakak/adik(perempuan) ito kaki pat kalau molo kambuh manombo kami hami kamu hamu kandungan tabutabu. pekerjaan ulaon. berkelahi marbadai kelapa harambir keluar haruar kemarin nantoari kembar silinduat kenal tanda. keringatan hodohan kerja ula. marsipatureturean kuda hoda kumpul pungu. dipaboa kau ho kawan dongan. hatiha keturunan pinompar. mengunjungi manopot kurang hurang. simanjunjung kerabat ampara (sisolhot) keras pir. kerja keras todos. harus dihabiskan ingkon rumar do i kuat gogo. dikatakan didok. dokhon. terkejut. lihat ke hulu ketika andorang.kain. pacar hallet kelahi bada. diabiti. mengirim manongos kodok tohuk. boasa muningan ho hasian kekasih. sebagian kecil-punsu tali. diabithon. sepatah kata sangkambaba. atau hutisa kumpul lolo. saling menganggap rendah masihetehi. kedan kawin sohot. terlalu keras papirhu keriap gulmit. berada mamora kebenaran sintong. terkenal bongal kendala abat. abat-abat. kekurangan hahurangan . kandungannya tabutabuna karena alana kasih lehon. pakaian abit. kekasih hallet. togar kukuh togu kulit hulinghuling. cemas muningan. mangabiti. katakan dok. hetek. rippu. kebenaran yang tak perlu dikatakan hata hehem kecil metmet. berkumpul marlolo. kode kejut hiap. kerjakan ulus. mengawinkan pasohot. kumpulkan punguhon kunjung topot. kalimat tanya untuk suatu tekateki hulinghuling ansa. berrumah tangga marha sohotan kaya mora. mengkilat marhillong kira rimpu. gotong royong mangarumpa keruh litok. kukits hurimpu kirim tongos. kirakira hirahira. paboa. hadirin loloan kusut rundut koreksi. mahiang keringat hodok.

urak. dilemparkan disampathon lenggang ambe. lari terbirit-birit lintun lawan alo. tuhor jolo halas i asa mangalompa itom lewat lewat bolus. marlogu dua. dipermalukan dipaurak. marlogu sada. lemparkan sampathon. mati tiba2 tidas. kelaparan haleon lari lojong. basah kuyup tonu lembu jantan jonggi lempar sampat. . berladang marhauma lagi dope. lakilaki dolidoli lalai lalap lalat lanok lalu. berjaya) timbul makan allang. measeas malu ila. kaku jogal licin sulandit tergelincir tarsulandit lidah dila. muncul berulang-ulang mullopullop . melampiaskan rindu pasombu sihol langsung tidak menunggu-nunggu pintor lapang tardas. abas. bermalas-malasan mageage. macet sundat mandi maridi. maduma. permainan parmeaman maju (agung. marhuarar -berlimpah lonceng hulingkuling lompat timbung. unto boruboru na riar (hijang) liat. permintaan pangidoan muka(bagian tubuh) bohi muncul mullop. lapangan rumput adaran lapar male. tarurak. pangan. air liur tijur luncur runsur lurus.ende lah ma. lepas longkang lengkuas halas. kedai lapo lepek. berlari marlojong. dilewati dibolus. hatigoran. manijuri meludahi lima lima limpah arar. berlalu salpu lampias sombu. timbul. unang manian lahir bila yg lahir laki-laki disebut tubu. nian baenma. berdendang mangambe lengkap timpas lengket longkot. mat i tenggelam mogap minta ido. parjolo. malu aku m urak ahu. sipanganon makmur duma. dengkul ulu ni tot mahal arga. albas. ijur. partigor. mangalbas lihat bereng. manigor. tingkir liur tijur. dugu. muse lagu logu. melompat manimbung. menghembus nafas tos hosa. bila yg lahir perempuan disebut so rang laki baoa.kusut rundut kutuk sapata bura ladang hauma. mardugu-melawan layu malos. lewat (waktu) bolus iar riar. hijang. makanan panganon. arga do bona ni pinasa main meam. memalukan pailahon. manollu melompat kebawah ludah. allangon. paurakhon. monding. patigorhon panigoran lutut. haurakon mampet. mandi diluar martapian manis tonggi. mangabas melambai. terlalu manis patonggihu. mabap lepas talhus lepau. maralo. meminta mangido. tollu. jujur tigor. paling manis tumonggi mati mate. melewati mamolus. kemakmuran hadumaon malam borngin malas age. saling memalukan marsipailaan.

bernyanyi marende. pinatureture. menyimpang dari kenyataan lipe. parabiton.Paint e jolo diabithon mandar na i. mudah mudahan mudahan. terus terang tidak sembuny2 atau berpura-pur a sitedak rupa siboto goar nyeri borit obat. manisia masak lompa. memanen manggotil panggil. marabit. manihus mengejar musuh muncul mullop murtad tundal. masak dengan asam saja ura. emas palsu suasa panen gotil. nyanyi cinta ende ende arur nyata nata. undangan joujou pangkal bona pangku abing. menikah kembali imbangna . diabiti. kunasihati husosoi naung (teduh) ingan. panoroni nyanyi ende. Diabing ma anakna I huhuty dipasusu. simalolong. memasak mangalompa. contoh birong gelek. terbuka. diabithon. melarat lea pogos mudah mura. semoga anggiat mulut baba. Boasa ho mangabing anakmi. cocok. pangimbungna nafsunya naik nangkok nakal tilhang. tempat masuk habongotan mata mata. Abit na arga do pinangkena i Nang pe rintik ibana. mengobati mandaoni oleh oleh karena itu angkup ni i olok rehe memperolok mangarehe. diabing-dipangku . pelakunya pangoli.abingan-pangkuan. orang yang mempunyai pantangan parsubang. une naung une ma sude na binahenmi . Diabingan ni inana I do ibana modom. mangabiti. jolma pacar hallet padang gurun halonganan pahat lotik pakaian abit. mata air pansur mau olo. bernaung maringan nikah. Abing ma jolo anakmi asa pasusu. sihariting mosok dll orang halak. mangabing-memangku. pemimpi parnipi minum inum minyak miak. Angka ina do disuru mangabiti ina na monding iingk on marabit do angka namarbaju parhobas i asa denggan paku labang palsu. menikah untuk lakilaki mangoli. saya mau olo do ahu melata manginsir mentah tata. untuk perempuan muli.pemamah biak sigagat mama inang inong manusia jolma. jelas tedak. menjadi pantan gan tarsubang pantas. masih ada adong dope masuk bonggot. alai tong do diabiti bondana i. panundalan kemurtadan. undang jou. tudia horoha inantam pantang subang. sirara obuk. jekjek nangka(buah) pinasa nanti annon nasib siahapon nasihat soso. saling memanggil masijouan. pas tama. sepatah kata sangkambaba musuh tihus. martata sumping -tersenyum merah rara mereka nasida mimpi nipi. maiakna ma jo panggorengna miskin pogos. yang dinikahi nanioli. yang dimasak deng an asam naniura masak (buah) mabe. panundalan manginsobut tu ho nafsu pangimbung. bagus. malamun masih dope.

rela hati pos roha rendah hetek. memilih calon istri mangaririt. perasaannya anerge. morot tu na asing pinta tami. penderitaan parniahapan. pulang kerumah mulak tujabu pundak abara pungut ain putih bontar putus tos. manotosi rahasia umum hata haurahon rajin ringgas ramai torop rantau ranto. meminta manami pintar bistok pintar malo. dapat dipercaya bontor percik percikan pispison perempuan boru periuk hudon perjanjian padan perkakas tenun sabang perlu ringkot. mangaringkothon pernah hea. memutuskan manotos. patarush on menyusui. manarus menyusu. rendah hati serep roha rohana. panggilan untuk penghormatan raja pendek jempek pengumuman tingting. putting payu dara ulu ni tarus. dirasai didai rasa roha. m . dipukuli dibalbali pulang mulak. dipenuhi dipasiat dipasiatma pangidoanki pepaya botik perahu solu. diterge rasa dai. pangantantoan rapat. pitua nitabas ingkon jumolo disiup pijat dampol pilih pillit. kurasa huroha rela pos. tabo daina. mengalami duka cita marsitaonon. tukang sadap paragat potong tanggo. terge. pemilih calon istri pangaririt pindah morot. musyawarah rapot rasa taon dirasa ditaon.parit bondar pasar onan patah. berperahu masisoluan peraturan. matos. mengumumkan martingting penuh gok. belegak pintar pamalomalohon piring pinggan pisah sirang pisau sadap agat. dirasai didai rasa dai. kumpulan loloan peti mati abal-abal petuah pitua. adop pedih ngotngot pemimpin. rapat lolo. enak rasanya. memotong ( dengan parang) mananggo pudar sosa pukul balbal. tidak pernah ndang hea permisi santabi perut boltok pesan tona pesta. tabo daina. merasakan manaon. rusak matopik patut tama payudara tarus. hukum patik percaya. dirasa diahap. s ependeritaan sapartinaonan rasa ahap. enak rasanya. roha. berkumpul marlolo. ratto.

semuanya sasudena semut porhis sengat doit. menyelamatkan. kusempatkan husangahon senja botari sembur bursik. menyebarkan paserakhon. sangat gampang sai mura. iba sebar. sendiri punjung. jatuh berserakan abur. sangat-sangat mansai. sangat panjang apala ganjang sangat sai. yang aku sanggup tolap au santun donda sarong mandar satu sada sawah saba saya ahu. disediakan diparade segera. mambaboi rusak sega. diaburhon do indahan na di piring n .rindu sihol. disemburkan dibursikhon sempurna tang semua luhut. sahat tu sada rion. semuanya saluhutna. menyengat mandoit seperti songon sepi. sapala. parserahan tempat yang tersebar sebelas sampulu sada seberang ipar. pangardang pembuat sajak sakit hansit. sudah selesai nungga sae. bersabar saep sahabat aleale saja ondeng. menyamar tinda. teguh horas sama dos. Abur do eme na inoanna i. sakit sekali hansit nai. menyempatkan pasangahon. tersisih tarpunjung sepuluh sampulu sesak ponjot sesal humordit serak. bersegi-segi marsuhisuhi sekaligus huhut sekarang nuaeng. tersumbat solpa sempat sanga. mangamburhon. saat ini uju on. bagas rumput duhut. disiapkan. menyakitkan naboritan sakit sahit. saonari selamat. menyeberangi sungai manaripari batang aek sedia tupa. menyeberang taripar. sude. merindu masihol rintangan abat-abat rumah sopo. ombas. sama rata ris samar. tolap gogo. saat ini di ombas on sabar. menydiakan patupahon sedia. mara bur. tersembunyi. siap rade. sampai mati rasirasa mate sangat pala. ro dina. jabu. pasidunghon menyelesaikan.sidung. pelihara ramot. apala. merumputi manduhuti. sampai sekarang ro dina saonari. sudah sedia nungga rade. marbabo. sambing sajak ardang. menggugurkan kandungan busbushon segi suhi. sangat-sangt cantik mansai uli sanggup tolap. tersebar marserak. patinda rupa sampai sahat. rasirasa nuaeng. serak. mati tak ber anak mate punjung. rasirasa. tergopohgopoh busbus. diamburhon. penyelesaian -pansidungi selimut ulos semak somak semangat simangot sembilan sia sembunyi. saluhut. sedang sakit marsahit salam (tangan) jalang salam selamat. merusaki manegai saat uju. borit. sejahtera. maramburan. memelihara mangaramoti selesai sae. marabur-abur.

kayu itu ditebang ditaba hau i tebing tolping tega hum . inganan. mengkel. setengah mabuk mordong tengok tingkir tentu tontu. sudah datang nungga ro suka. Holan ibana do mangamburhon arta ni amana i. saling menertawakan masiparengkelan tebang taba. teman membuat kita berharga dongan do hatotoga tembakau timbaho temu jumpang. tega hati hum roha tegap togos tegar tohom teguh togu teguk dorguk tekateki ansa-ansaan tekun (tabah) benget telan bondut telanjang saesae. tambah kuat lam gogo tampar pastap tanaman suansuanan tangan tangan tangkap (maling) barobo tanya sungkun. ate. sedia rade. pertanyaan sungkunsungkun. bertemu pajumpang. tenang hatimu pos roham tengah tonga tenggelam bonom tenggen. Marabur do ilu sian mata ala ni ngotngotna seru (kata seru) ate serupa suman siang arian siap. bertelur marpira teman dongan. partuturan sinar sondang. bersopan-sopanan marhapantunon suara soara subur. menatap manatap tawa engkel. rajin. Maramburan do b aras sian karung na matombuk i. marsaemara. pertemuan pardomuan tempat ingan. lam. tolor. tung mansai girgir do ibana na markarejo i sumpah tolon bersumpah manolon. meminta persetujuan ate. memberikan hasil yang baik berkembang biak dengan baik sinur sudah nga. mengkelengkel. nungga. muningan.a I ala ni murukna. napuran tanotano sobek ribak dirobek ribakhon. menjadi sobek maribak sopan pantun. jangan sampai susah kita sotung susa hita tabah. marengkel. terbahak-bahak mengkel suping . tempat tidur podoman tenang pos. memast ikan tontu tepat topet tepuk tangan marlapaklapak (martolap) . salangsalang telur pira. patolonhon sungai binanga. rondang (bulan) sirih napuran. domu. tekun benget tabung bambu abal-abal tahu boto taman porlak tambah tamba. kemilau sumillak silsilah tarombo. marsilak. bersemangat girgir. buah pelir pirapira. men-iakan/meyakinkan antong. batang aek susah susa. saling bertanya masisungku nan tatap tatap. mardomu. sudah siap nungga rade sifat bangko. tibas silau sillak.

tuak tangkasan tuan rumah (pemilik acara yang bertanggung jawab) suhut tujuh pitu tuli nengel tulis gurit. zaman dahulu tingki na galia. menerima manjalo. tuliskan gurithon. nitak gurgur ( tepung beras jang lembut) terang tiur. tidak ada ndang adong. surat. menuntun manogu. torang. tertidur tarnono. menunda mahilolong tunggu ima. sanggam . binsar (matahari) terbuka (jelas) tarngap terima jalo. pomparan. dip ertimbangkan dirajumi timbul timbul timur habinsaran tinggi timbo tinta mangsi tording peraturan tuak tuak na tonggi. Soada na hurang diibana tidur modom.perkiraan rajum. rindang uang hepeng.tepung beras nitak. ubi kayu gadong ujung ujung ulak kembali. habang terbalik tundal terbang habang terbirit-birit lintun terbit poltak (bulan). ternaknya gemuk2 pinahanna pe mokmok tiang penyanggah panangga tidak ndang. humisik ubi. timbang. manogunogu turun tuat. muka bohi waktu tingki. terungkap tardas upah upa usai simpul. tikki . terang bu. dipainte. tunggu dulu inte m a jolo tunjuk tida. tidur nyenyak renge modom tiga tolu tikar ampe timah hitam simbora timbang antan. tuak na pang. ditunggu dipaima. sae usir bali. keturunan pinompar. tuliskan surathon tumpah sabur tunda. paulak kembalikan ungkap. inte. patidahon tuntun togu. paima. hatiha warisan arta pusaka X paneanon (ima kuasa na dohot paksa wibawa tunggun. menimbang-nimbang mangantan. tidak ada soada. menulis manurat. painte. terima kasih mauliate ternak pinahan.an rondang ni bulan i terbang abang. mengusir -pabali wajah. podoman-kasur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful