Anda di halaman 1dari 3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803 Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013
A. Maklumat Pilihan Program 01. Adakah anda INGIN memohon Program Pengajian di UM, UKM, UPM, UTM & Program Pendidikan di USM? PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 KOD KA14 PP09 PP33 MA81 : YA IPTA UKM UPM UPM UM

PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI) BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGURUSAN) SARJANA MUDA SASTERA (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)

02. Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan Selain IPTA di atas : PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Pilihan 5 Pilihan 6 Pilihan 7 Pilihan 8 KOD HA19 HA14 WP04 HE06 AH17 UP03 CP54 JP45 PSIKOLOGI KAUNSELING SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN REKA BENTUK (ANIMASI) SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN PROGRAM PENGAJIAN IPTA UMS UMS UNIMAS UMS UPSI UUM UTeM UMP

03. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 : SASTERA Bidang 2 : BAHASA Bidang 3 : EKONOMI/PERAKAUNAN/ PERNIAGAAN 04. Pilihan Zon Bagi Menghadiri Ujian MedSI dan Temuduga (Jika memilih program pengajian PENDIDIKAN) a. Zon Ujian MEdSI : SMK SERI PERAK, JALAN CHANGKAT JONG, TELUK INTAN b. Zon Temu Duga : TANJUNG MALIM, PERAK 05. Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : YA B. Maklumat Peribadi 06. No. Kad Pengenalan/MyKAD 07. No. Kad Pengenalan/MyKAD 08. Nama 09. Tarikh Lahir 10. Tempat Lahir 11. Alamat Surat - Menyurat 12. Bandar 13. Poskod 14. Negeri 15. No. Telefon Rumah 16. No. Telefon Bimbit 17. Emel 18. Taraf Perkahwinan 19. Kecacatan a. Adakah anda cacat? b. Jika YA, Sila Pilih c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan d. No. Pendaftaran OKU (jika ada) e. Keterangan Cacat (jika ada) : 920304086803 : 920304086803 (Semasa pendaftaran peperiksaan) : SHAANGKHAR A/L ARUMUGAM : 04-03-1992 : PERAK : NO.7, LORONG ROS 3, TAMAN DESA RAMAH, BATU 4, JALAN CHANGKAT JONG : TELUK INTAN : 36000 : PERAK : 056213908 : 0175566778 : shaangkhar92@yahoo.com : BUJANG - TIDAK -

C. Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga 20. Status Pekerjaan a. Bapa / Penjaga : PEMBUATAN : PERKILANGAN / PENGANGKUTAN Sektor : SWASTA b. Ibu : PERLADANGAN : PERTANIAN / BIDANG-BIDANG LAIN Sektor : SWASTA c. Pemohon : TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR Sektor : TIADA 21. Tempoh Pengalaman Kerja Pemohon TIADA PENGALAMAN BEKERJA : 22. Pendapatan Keluarga : RM2001-RM3000 23. Tanggungan Keluarga : 3 ORANG 24. Tempat Tinggal : LUAR BANDAR 25. No. Rujukan Cukai Pendapatan : Bapa/Ibu/Penjaga

Laman 1/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803 Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013
D. Maklumat Akademik 26. Tahap MUET 27. Tarikh Ambil MUET 28. Angka Giliran MUET 29. Angka Gilir SPM 30. Tahun SPM 31. Keputusan SPM 01) BAHASA MELAYU * 02) BAHASA INGGERIS * 03) MATEMATIK * 04) SEJARAH 05) PENGETAHUAN MORAL 06) ADDITIONAL MATHEMATICS 07) PRINSIP AKAUN 08) PHYSICS 09) CHEMISTRY 10) BIOLOGY 11) 12) 13) 32. English GCE O Level 33. BM Julai 34. Matematik Julai E. Maklumat STPM 35. Tahun STPM 36. Angka Gilir STPM F. Maklumat Kokurikulum 37. CGPA Kokurikulum 38. Sukan / Permainan a. Jenis b. Jawatan c. Tahap Penglibatan d. Jenis Kejohonan 39. Badan Beruniform a. Jenis b. Jawatan c. Penganugerahan Sijil 40. Kelab / Persatuan a. Jenis b. Jawatan c. Tahap Penglibatan 41. PLKN : 7.15 : CATUR/DAM/DART/KARUM : AHLI BIASA RUMAH SUKAN/KELAS/RUMAH ASRAMA : TIDAK MENGAMBIL BAHAGIAN : TIDAK TERLIBAT : PENGAKAP : AHLI BIASA UNIT BERUNIFORM/KONSTABEL/PREBET : PENGAKAP : PERSATUAN GEOGRAFI/SEJARAH : NAIB PENGERUSI/ S/U / PEN. KETUA PENGAWAS PUSAT SUMBER/ PEN. KETUA PENGAWAS/ IMAM : PERINGKAT SEKOLAH : TIDAK TERLIBAT DENGAN PLKN : 2011 : SA50051021 : : : :2 : AT2011 : MA50051561 : AF071A019 : 2009 : C+/ 5C / C5 : D / 7D / P7 : A / 1A / A1 : D / 7D / P7 : B / 4B / C4 : C+/ 5C / C5 : C+/ 5C / C5 : C / 6C / C6 : C / 6C / C6 : D / 7D / P7 : : : 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) : : : : : : : : : : : :

F. Lain-lain Maklumat Tambahan 42. Adakah anda bersetuju untuk menerima sebarang hebahan maklumat melalui Sistem Pesanan Ringkas(SMS) dengan caj diantara RM0.10 hingga RM0.35 per SMS? 43. Adakah anda bersetuju maklumat permohonan ini dikemukakan kepada pihak lain untuk tujuan pendidikan tinggi negara? 44. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pinjaman Pendahuluan (WPP) PTPTN? : YA : YA : YA

Laman 2/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803 Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013
Peringatan Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan permohonan. Semakan boleh dibuat di laman SEMAKAN dalam tempoh 7 hari selepas permohonan ditutup melalui laman web http://upu.mohe.gov.my atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888) Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA Talian Am 1 : 03-8870 6755 Talian Am 2 : 03-8870 6766 Hotline UPU : 03-8870 6767 Helpline UPU : 03-8870 6777 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 3/3