Anda di halaman 1dari 3
SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012
STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803

Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

A.

Maklumat Pilihan Program

01.

Adakah anda INGIN memohon Program Pengajian di UM, UKM, UPM, UTM & Program Pendidikan di USM?

: YA

 

PILIHAN

KOD

PROGRAM PENGAJIAN

IPTA

Pilihan 1

KA14

IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI)

UKM

Pilihan 2

PP09

BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)

UPM

Pilihan 3

PP33

BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGURUSAN)

UPM

Pilihan 4

MA81

SARJANA MUDA SASTERA (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)

UM

02.

Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan Selain IPTA di atas :

 
 

PILIHAN

KOD

PROGRAM PENGAJIAN

IPTA

Pilihan 1

HA19

PSIKOLOGI KAUNSELING

UMS

Pilihan 2

HA14

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL

UMS

Pilihan 3

WP04

IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN

UNIMAS

Pilihan 4

HE06

PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN

UMS

Pilihan 5

AH17

REKA BENTUK (ANIMASI)

UPSI

Pilihan 6

UP03

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN

UUM

Pilihan 7

CP54

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI)

UTeM

Pilihan 8

JP45

PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN

UMP

03. Pilihan Bidang Mengikut Keutamaan Bidang 1 Bidang 2 Bidang 3

04. Pilihan Zon Bagi Menghadiri Ujian MedSI dan Temuduga (Jika memilih program pengajian PENDIDIKAN)

: SASTERA : BAHASA : EKONOMI/PERAKAUNAN/ PERNIAGAAN

a. Zon Ujian MEdSI

b. Zon Temu Duga

: SMK SERI PERAK, JALAN CHANGKAT JONG, TELUK INTAN

: TANJUNG MALIM, PERAK

05.

Adakah anda bersetuju menerima tawaran selain pilihan anda di atas? : YA

B.

Maklumat Peribadi

06. No. Kad Pengenalan/MyKAD

07. No. Kad Pengenalan/MyKAD

08. Nama

09.

10.

11. Alamat Surat - Menyurat

Tarikh Lahir

Tempat Lahir

: 920304086803

: 920304086803 (Semasa pendaftaran peperiksaan)

: SHAANGKHAR A/L ARUMUGAM

: 04-03-1992

: PERAK

: NO.7, LORONG ROS 3, TAMAN DESA RAMAH, BATU 4, JALAN CHANGKAT JONG

12. Bandar

 

: TELUK INTAN

13. Poskod

: 36000

14. Negeri

: PERAK

15.

No. Telefon Rumah

: 056213908

16.

No. Telefon Bimbit

: 0175566778

17.

Emel

: shaangkhar92@yahoo.com

18.

Taraf Perkahwinan

: BUJANG

19.

Kecacatan

a. Adakah anda cacat?

- TIDAK

b. Jika YA, Sila Pilih

-

c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan

-

d. No. Pendaftaran OKU (jika ada)

-

e. Keterangan Cacat (jika ada)

-

C.

Maklumat Pekerjaan & Pendapatan Keluarga

 

20.

Status Pekerjaan

a. Bapa / Penjaga

: PEMBUATAN : PERKILANGAN / PENGANGKUTAN

Sektor : SWASTA

b. Ibu

: PERLADANGAN : PERTANIAN / BIDANG-BIDANG LAIN

: TIDAK BEKERJA/ TIADA PEKERJAAN / MENGANGGUR

Sektor : SWASTA Sektor : TIADA

c. Pemohon

21.

Tempoh Pengalaman Kerja Pemohon: TIADA PENGALAMAN BEKERJA

22.

Pendapatan Keluarga

: RM2001-RM3000

23.

Tanggungan Keluarga

: 3 ORANG

24.

Tempat Tinggal

: LUAR BANDAR

25.

No. Rujukan Cukai Pendapatan Bapa/Ibu/Penjaga

:

Laman 1/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012
STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803

Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

D.

Maklumat Akademik

26.

Tahap MUET

: 2

27.

Tarikh Ambil MUET

: AT2011

28.

Angka Giliran MUET

: MA50051561

29.

Angka Gilir SPM

: AF071A019

30.

Tahun SPM

: 2009

31.

Keputusan SPM

01) BAHASA MELAYU * 02) BAHASA INGGERIS * 03) MATEMATIK * 04) SEJARAH 05) PENGETAHUAN MORAL 06) ADDITIONAL MATHEMATICS 07) PRINSIP AKAUN 08) PHYSICS 09) CHEMISTRY 10) BIOLOGY

 

: C+/ 5C / C5 : D / 7D / P7 : A / 1A / A1 : D / 7D / P7 : B / 4B / C4 : C+/ 5C / C5 : C+/ 5C / C5 : C / 6C / C6 : C / 6C / C6 : D / 7D / P7 :

14)

:

15)

:

16)

:

17)

:

18)

:

19)

:

20)

:

21)

:

22)

:

23)

:

11)

24)

:

12)

:

25)

:

13)

:

32.

English GCE O Level

:

33.

BM Julai

:

34.

Matematik Julai

:

E.

Maklumat STPM

35. Tahun STPM

: 2011

36. Angka Gilir STPM

: SA50051021

F.

Maklumat Kokurikulum

37. CGPA Kokurikulum

: 7.15

38. Sukan / Permainan

 

a. Jenis

: CATUR/DAM/DART/KARUM

b. Jawatan

c. Tahap Penglibatan

Jenis Kejohonan

d.

39. Badan Beruniform

a.

b. Jawatan

c. Penganugerahan Sijil

Jenis

40. Kelab / Persatuan

a. Jenis

b. Jawatan

c. Tahap Penglibatan

41. PLKN

: AHLI BIASA RUMAH SUKAN/KELAS/RUMAH ASRAMA

: TIDAK MENGAMBIL BAHAGIAN

: TIDAK TERLIBAT

: PENGAKAP

: AHLI BIASA UNIT BERUNIFORM/KONSTABEL/PREBET

: PENGAKAP

: PERSATUAN GEOGRAFI/SEJARAH

: NAIB PENGERUSI/ S/U / PEN. KETUA PENGAWAS PUSAT SUMBER/ PEN. KETUA PENGAWAS/ IMAM

: PERINGKAT SEKOLAH

: TIDAK TERLIBAT DENGAN PLKN

F. Lain-lain Maklumat Tambahan

42. Adakah anda bersetuju untuk menerima sebarang hebahan maklumat melalui Sistem Pesanan Ringkas(SMS) dengan caj diantara RM0.10 hingga RM0.35 per SMS?

: YA

43. Adakah anda bersetuju maklumat permohonan ini dikemukakan kepada pihak lain untuk tujuan pendidikan tinggi negara?

: YA

44. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pinjaman Pendahuluan (WPP) PTPTN?

: YA

Laman 2/3

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA)

STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012
STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 KATEGORI STPM (SASTERA) 9203040868031 Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012

9203040868031

Tarikh & Masa Permohonan : 02 Apr 2012 08:30:38 AM

Rujukan Permohonan : ASTPM131528020420126803

Transaksi Terakhir anda pada 02 Apr 2012 11:14:26 AM

Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2012/2013

PeringatanSila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan

Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan permohonan. Semakan boleh dibuat di laman SEMAKAN dalam tempoh 7 hari selepas permohonan ditutup melalui laman web http://upu.mohe.gov.my atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888)

atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888) Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan

Perakuan Pemohon

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA

Talian Am 1 : 03-8870 6755 Talian Am 2 : 03-8870 6766 Hotline UPU : 03-8870 6767 Helpline UPU : 03-8870 6777

No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

6777 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 3/3