Anda di halaman 1dari 14

Bulan

Jan

Minggu
Minggu 1 03.01.11 07.01.11

Aspek
Pengalaman Muzik

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK 2011 SK ASSUNTA DUA PETALING JAYA TAHUN 2 Item Hasil Pembelajaran
2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Postur Sebutan Aras 1 a) Menyanyi dam postur yang betul b) Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas

Cadangan/ Aktiviti
Latihan postur duduk dan berdiri. Menyanyikan lagu Negaraku Negeri Selangor Lagu Sekolah Membuat latihan sebutan perkataan Latihan sebutan irama.

Catatan

Minggu 2 10.1.11 14.1.11

Persepsi Estetik

1.2 Melodi 1.2.1 Pic Aras picpic tinggi, pic rendah.

( a ) Mengenal pasti aras pic tinggi dan pic rendah dengan betul secara grafik.

( a ) Menyatakan ciri-ciri rentak mac dan masri dengan respon yang sesuai secara bersepadu.

Mendengar dan membunyikan pic tinggi dan pic rendah. Menyanyikan lagu Negaraku Negeri Selangor Lagu Sekolah Membuat gerakan grafik. Menunjukkan pic tinggi dan rendah Menghasilkan bunyi dengan jari , tangan, kaki dan mulut. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyi dengan anggota badan. - 20hb Cuti Thaipusam

Minggu 3 17.1.11 21.1.11

Ekspresi Estetik

3.1 Penerokaan Pengalaman menemukan o Meneroka pelbagai bunyi. o Perkusi

( a ) Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian anggota badan

Bulan

Minggu
Minggu 4 24.01.11 28.01.11

Aspek
Pengalaman Muzik

Item
badan 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Memegang dan mengendalikan Memainkan

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti
Meneroka alat secara bebas dari segi teknik memegang dan membunyikan Mempraktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi dan membuat pergerakan.

Catatan

Feb

Minggu 5 31.01.11 04.02.11

Pengalaman Muzikal

2.2 Kriteria persembahan. Keseimbangan - Nyanyian - Permainan muzik instrumental ( alat perkusi ) 2.2 Kriteria persembahan. Keseimbangan - Nyanyian - Permainan muzik instrumental Etika

Aras 1 ( a ) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan alat perkusi dalam kumpulan.

-2-4hb Cuti Tahun Baru Cina

Minggu 6 07.02.11 11.02.11

Pengalaman Muzikal

Aras 1 ( a ) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan. ( a ) Dapat menunjukkan displin dalam persembahan nyanyian dan permainan muzik instrumental. Aras 1

Menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan alat perkusi dalam pelbagai jenis lagu yang telah dipelajari.

Minggu 7

Persepsi Estetik.

1.1 Irama

Mendengar

dan

-15hb Cuti

Bulan

Minggu
14.02.11 18.02.11

Aspek

Item
1.1.3 Corak Irama Rentak mac dan masri

Hasil Pembelajaran
( a ) Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Cadangan/ Aktiviti
menyanyikan lagulagu berentak Mac dan masri.

Catatan
Umum- Hari Keputeraan Nabi Muhammad

Minggu 8 21.02.11 25.02.11

Persepsi Estetik.

1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama Rentak mac dan masri

( a ) Menyatakan cirri-ciri rentak mac dan masri dengan respon yang sesuai secara bersepadu.

( a ) Membanding beza corak irama rentak mac dan masri pada lagu yang diperdengar.

Mendengar dan menyanyikan lagulagu berentak Mac dan masri. Membuat gerakan berdasarkan lagulagu berentak Mac dan masri. Menghasilkan bunyi dengan jari, tangan, kaki dan mulut.

*Minggu Kesihatan & Keselamatan *

Mac

Minggu 9 28.02.11 04.03.11

Ekspresi Kreatif

3.1 Penerokaan Pengalaman menemui, meneroka pelbagai bunyi perkusi badan 3.2 Penerokaan Pengalaman menemui, meneroka pelbagai bunyi, bunyi persekitaran.

Aras 1 ( a ) Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian anggota badan.

( a ) Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan. ( a ) Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan - mulut

Meneroka dan menghasilkan pelbagai bunyi persekitaran dengan menggunakan bahagian anggota badan - mulut.

Minggu 10 07.03.11 11.03.11

PENILAIAN KENDIRI BERASASKAN SEKOLAH ( PKBS 1)

Bulan

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti

Catatan

12.03.11 20.03.11 Minggu 11 21.03.11 25.03.11 Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Melodi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

Aras 1 ( a ) Menyanyikan lagu mengikut irama dan melodi dengan betul.

Menyanyikan lagu secara solo dan berkumpulan.

-Olahraga

Aras 1 April Minggu 12 28.03.11 01.04.11 Pengalaman Muzikal 2.2 Pengalaman Muzik 2.3.1 Menyanyi Melodi Tempo 1.1 Irama 1.1.1 Detik ( a ) Menyanyikan lagu mengikut irama , melodi dan tempo dengan betul. Menyanyikan lagu secara solo dan berkumpulan.

Minggu 13 04.04.11 08.04.11

Persepsi Estetik.

( a ) Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Memainkan permainan detik seperti melambung cola atau pundit kacang.

-Temasya Sukan Tahunan

Minggu 14 11.04.11 15.04.11

Persepsi Estetik.

1.1 Irama 1.1.2 Tempo Tempo lambat, tempo cepat.

Aras 1 ( a ) Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. Memainkan alat muzik dalam pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo. Menyanyikan lagu

Bulan

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti
dalam pelbagai tempo. Contohnya Rangkap 1-cepat Rangkap 2- lambat Rangkap 3- cepat Rangkap 4- lambat.

Catatan

Minggu 15 18.04.11 22.04.11

Pengalaman Muzikal

2.2 Pengalaman Muzikal. 2.2.1 Menyanyi Pic- solfa la, so, mi

( a ) Menyanyikan Picsolfa la, so, mi dengan betul secara bersepadu.

Membuat latihan solfa dengan pic la, so, mi. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan curwen.

*Minggu Agama dan Moral* - 22hb Cuti Peristiwa Good Friday

Minggu 16 25.04.11 29.04.11

Pengalaman Muzikal

2.2 Pengalaman Muzikal. 2.2.1 Menyanyi ( a ) Pic- solfa la, so, mi

( a ) Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la, so, dan mi dengan betul secara bersepadu.

( a ) Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la, so, dan mi.

Membuat latihan solfa dengan pic la, so, mi. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan curwen. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic la, so, mi.

Mei

Minggu 17 02.05.11 06.05.11

Ekspresi Kreatif

3.2 Improvasasi Pengalaman kreatif

( a ) Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi satu jawapan yang sesuai. Cor

( a ) Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi dua

( a ) Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi lebih

Mendengar contoh corak irama. Mengecam corak irama yang diperdengar. Membalas corak

-Cuti Tambahan Hari Pekerja

Bulan

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
jawapan sesuai. yang dari jawapan sesuai. dua yang

Cadangan/ Aktiviti
irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan.

Catatan

Minggu 18 09.05.11 13.05.11 Penghargaan Estetik 4.1 Nyanyian Memberi respon. - Warna ton - Tekstur ( a ) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan. *Minggu PSS*

Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Contoh aktiviti menulis, mewarna, menanda pada senarai semak, melukis, menulis.

Minggu 19 16.05.11 20.05.11

Penghargaan Estetik

4.1 Nyanyian Memberi respon. - tempo - Ekspresi

( a ) Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Contoh aktiviti menulis, mewarna, menanda pada senarai semak, melukis, menulis

-Sambutan Hari Guru - 17hb Hari Wesak

Minggu 20 23.05.11 27.05.11

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Bulan

Minggu
28.05.11 12.06.11 Minggu 21 13.06.11 17.06.11

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Cadangan/ Aktiviti

Catatan

Ekspresi Kreatif

3.3 Rekacipta Pengalaman kreatif - Corak irama

( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dan meter 2 atau 4 4 4 secara bersepadu. Aras 1 ( a ) Mempraktikkan postur, sebutan dan pernafasan yang betul ketika menyanyikan secara berpadu.

Menggunakan ikon untuk mencipta corak irama.

Minggu 22 20.06.11 24.06.11 Jun

Pengalaman Muzik

2.1Pengetahuan Teknik 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Postur Sebutan Pernafasan 1.2 Melodi 1.2.3 Bentuk - Frasa lagu

Membuat latihan persediaan sebelum menyanyi. Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama. Latihan pernafasan dan kawalan nafas. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.

*Minggu Bahasa Inggeris*

Minggu 23 27.06.11 01.07.11

Persepsi Estetik

( a ) Mengenal pasti frasa dalam lagu dengan betul secara berpandu.

-27hb Hari Terbuka

Julai

Minggu 24 04.07.11 08.07.11

Persepsi Estetik

1.3 Melodi 1.2.3 Bentuk - Struktur AB

Aras 1 (a) Mengenal pasti seksyen A dan B dalam sesebuah lagu dengan betul secara berpadu..

Menyanyikan pelbagai jenis lagu Membuat gerakan kreatif mengikut seksyen Contoh lagu AB, Bunyi binatang, bergalop, geylang si

Bulan

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti
paku geylang.

Catatan

Minggu 25 11.07.11 15.07.11

Pengalaman Muzik

2.2.2 Memainkan alat perkusi Detik

Aras 1 ( a ) Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul.

menghantar pundi kacang kepada rakan di sebelah mengikut detik atau tekanan. Melakukan perkusi badan mengikut detik atau tekanan dengan dengan muzik atau tanpa iringan muzik. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. Mendengar muzik nyanyian yang sesuai. Menonton video persembahan muzik instrumental. Membuat catatan lakaran dan refleksi Memberi reaksi terhadap lagu dengan cara lisan atau gerakan Soal jawab dengan guru dan rakan.

*Minggu Seni Visual*

Minggu 26 18.07.11 22.07.11

Penghargaan Estetik

4.2 Muzik instrumental Memberi respon Warna ton o Tekstu r

Aras 1 ( a ) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengar secara berpadu.

Bulan

Minggu
Minggu 27 25.07.11 29.07.11

Aspek
Persepsi Estetik

Item
2.2 Pengalaman Muzik 2.2.2 Memainkan Alat Perkusi: Corak Irama

Hasil Pembelajaran
Aras 1 ( a ) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul. ( a ) Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan betul. ( a ) Memainkan corak irama dengan betul dalam tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi.

Cadangan/ Aktiviti
Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

Catatan

Ogos

Minggu 28 01.08.11 05.08.11

Persepsi Estetik

1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik Lembut Kuat

Aras 1 ( a ) Memberikan respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan.

mendengar dan menyanyikan lagulagu yang mepamerkan dinamik lembut dan kuat. Membanding beza dinamik dalam lagu yang didengari, dinyanyikan dan dimainkan. Membuat gerakan mengikut dinamik lembut dan kuat. Mendengar dan menyanyikan lagulagu pelbagai mud. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan mud. Memilih dan memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menunjukkan mud *Minggu Matematik & Sains*

Minggu 29 08.08.11 12.08.11

Persepsi Estetik

1.3.2 Mud Riang, sedih dan bersemangat.

Aras 1 ( a ) Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan.

Bulan

Minggu

Aspek

Item
1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama Not panjang Not pendek

Hasil Pembelajaran
( a ) Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengarkan

Cadangan/ Aktiviti
Mendengar contoh not panjang dan not pendek. Memainkan corak irama dengan menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan ikon yang dibaca.

Catatan

Minggu 30 15.08.11 19.08.11 Minggu 31 22.08.11 26.08.11 Pengalaman Muzikal

PENILAIAN KENDIRI BERASASKAN SEKOLAH ( PKBS 2 ) 17.08.11 Nuzul Al-Quran


2.1 Pengetahuan teknik. 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Penafasan Aras 1 ( a ) Mempraktikkan pernafasan yang betul ketika menyanyi secara berpadu. Latihan persediaan diri sebelum menyanyi. Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama. Latihan pernafasan dan kawalan nafas.

27.08.11 04.09.11 Minggu 32 05.09.11 09.09.11 Ekspresi Kreatif 3.3 Rekacipta Pengalaman kreatif:- Corak Irama

Cuti Pertengahan Penggal II


Aras 1 ( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpandu. ( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 4 4 Menggunakan ikon untuk mencipta corak irama.

Bulan

Minggu
Minggu 33 12.09.11 16.09.11

Aspek
Nyanyian

Item
4.1 Nyanyian Memberi respon - Warna ton - Tekstur - Tempo - Ekspresi

Hasil Pembelajaran
secara berpandu Aras 1 ( a ) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan. Aras 2 ( a ) Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Cadangan/ Aktiviti
Memberi reaksi secara lisan, bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Contoh aktiviti bertulis mewarna, menanda pada senarai semak melukis menulis dan mencatat.

Catatan
-16hb Hari Malaysia

Minggu 34 19.09.11 23.09.11

Muzik Instrumental

4.2 Muzik Instrumental Memberi respon - Tempo -Ekspresi

Aras 1 ( a ) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengar secara berpadu.

( a ) Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengar dengan betul

Mendengar muzik nyanyian yang sesuai. Menonton video persembahan muzik instrumental. Membuat catatan, lakaran da refleksi Memberi reaksi terhadap lagu dengan cara lisan atau gerakan. Soal jawab dengan guru dan rakan.

Okt

Minggu 35 26.09.11 30.09.11

Pengalaman Muzikal

2.2 Pengalaman muzik. 2.2.1 Menyanyi Ekspresi Pengalaman kreatif

Aras 1 ( a ) Menyanyikan lagu mengikut irama, melodi dan ekspresi dengan betul.

Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo atau berkumpulan. Menyanyi secara hafalan mengikut

Bulan

Minggu

Aspek

Item
-corak irama

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti
tempo tempo, pic, dinamik dan mud.

Catatan

Minggu 36 03.10.11 07.10.11

Pengalaman Muzikal

2.2 Pengalaman muzik. 2.2.1 Memainkan alat perkusi. Tekanan 2an, 4an.

Aras 1 ( a ) Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. ( b) Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 atau 4 secara betul. 4 4

Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental dalam meter 2 atau 4 4 4

*Bulan Bahasa Kebangsaan *

Minggu 37 10.10.11 14.10.11

Ekspresi Kreatif.

3.3 Rekacipta Pengalaman kreatif - corak irama

Aras 1 ( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu.

Aras 2 ( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu.

Aras 3 ( a ) Membina corak irama yang sesuai sepanjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu.

Menggunakan ikon untuk mencipta corak irama.

Minggu 38 17.10.11 21.10.11 Minggu 39 24.10.11 28.10.11


Pengalaman Muzikal

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

Nov.

2.1 Pengatahuan teknik Memegang

Aras 1 ( a ) Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul.

Meneroka alat secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikan.

-26hb Hari Deepavali

Bulan

Minggu

Aspek

Item
dan mengendali Memainkan ( b) Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul.

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti
Mempraktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi, membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik. ( a ) Membalas corak irama yang diperdengar denganmemberi lebih daripada dua jawapan yang sesuai.

Catatan

Minggu 40 31.10.11 04.11.11

Ekspresi Kreatif

3.2 Improvisasi Pengalaman kreatif -corak irama

Mendengar contoh corak irama Mengecam corak irama yang diperdengar. Membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan. -7hb Cuti Tambahan Hari Raya Aidiladha

Minggu 41 07.11.11 11.11.11

Ekspresi Kreatif

3.1 Penerokaan Pengalaman menemukan. - Mneroka pelbagai bunyi - Bahan improvasasi.

( a ) Menghasilkan dua bunyi menggunakan anggota badan.

( a ) Menghasilkan tiga bunyi menggunakan anggota badan

( a ) Menghasilkan lebih daripada tiga bunyi menggunakan anggota badan

Menghasilkan bunyi dengan jari, tangan, kaki dan mulut. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyi dengan anggota badan.

Minggu 42 14.11.11 18.11.11 19.11.11 02.01.12

MINGGU ANUGERAH CEMERLANG CUTI AKHIR TAHUN

Bulan

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan/ Aktiviti

Catatan