Anda di halaman 1dari 8

Sedang buat apa?

1..

2..

Situasi apa?
Siapakah yang kamu nampak?
Apakah yag patut kamu lakukan jika berada di situ?

Sebutkan aktiviti yang berlaku dalam gambar?


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bina lima ayat

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kata Hubung

dan

atau

apabila

agar

bahawa

jika

kecuali

kerana

lalu

manakala

sambil

serta

semenjak

sementara

supaya

walaupun

tetapi

Ini pula bina lima ayat majmuk

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kata Hubung

dan

atau

apabila

agar

bahawa

jika

kecuali

kerana

lalu

manakala

sambil

serta

semenjak

sementara

supaya

walaupun

tetapi

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Berdasarkan gambar, bina lima ayat

1.Siapa/ dengan siapa? Buat apa? Guna apa? Untuk apa? Di mana? (kata hubung) aktiviti tambahan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Siapa/ dengan siapa? Buat apa? Guna apa? Untuk apa? Di mana? (kata hubung) aktiviti tambahan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Siapa/ dengan siapa? Buat apa? Guna apa? Untuk apa? Di mana? (kata hubung) aktiviti tambahan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Siapa/ dengan siapa? Buat apa? Guna apa? Untuk apa? Di mana? (kata hubung) aktiviti tambahan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Siapa/ dengan siapa? Buat apa? Guna apa? Untuk apa? Di mana? (kata hubung) aktiviti tambahan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Cuba bina lima ayat lengkap untuk dapat 10 markah

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________