Anda di halaman 1dari 1

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"

pendidikan lanjutan adalah tergolong dalam jenis pendidikan? A.formal ; B. informal ; C.subformal ; D. non formal SIFAT EKLEKTIK = gabungan falsafah pendidikan barat (tradisional) + falsafah pendidikan barat (moden) + falsafah pendidikan islam. sekian terima kasih Guru adalah role model; perlu kelihatan kemas dan menarik, sopan tingkah laku dan berakhlak mulia Apakah yg dirumuskan dgn perkara di atas? A.Logik B.Metafizik C.Aksiologi D.epistemologi pemilihan nilai;menggerakkan pemikiran; penetapan matlamat /objektif; penjelasan ketepatan makna A. matlamat falsafah kebangsaan B.Sumbangan Falsafah terhadap pendidikan C. Penerapan unsur falsafah dlm pendidikan D. Pelaksanaan FPK

Anda mungkin juga menyukai