Anda di halaman 1dari 8

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Ikatan Buku Sila (Square/Reef Knot)

Menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Menyambung tali khemah/bungkusan hadiah/ikatan anduh. Mudah dibuka. Dikenali sebagai 'left over right and right over left'. Simpulan Pencuri

Mengikat bungkusan. Apabila mengikat kembali lazimnya akan diikat seperti ikatan buka sila/square knot.

Bunga Geti

Menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis/berlainan saiz.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Tindih Kasih

Membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang. Sesuai digunakan untuk menyelamat dan mengikat leher binatang.

Simpul Manok

Mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang khemah dan botol. Mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Simpul Belit Lucut (Highwayman's Hitch)

Mengikat bot atau binatang (contoh kuda) supaya boleh dibuka dengan pantas. Turun dari atas pokok dengan menggunakan tali.

Sheep Shank

Sheepshank digunakan untuk memendekkan tali tanpa perlu memotong tali. Menegangkan tali (contoh tali khemah) tanpa perlu membuka ikatannya dibahagian hujung tali. Boleh disimpulkan di bahagian tengah tali tersebut.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Simpulan Pengail/Simpul Himpit (Fisherman's Knot)

Sesuai digunakan untuk menyambungkan dua tali yang halus /licin seperti tali tangsi.

Lilit Simpul/Simpul Belit (Round Turn & Two Half Hitches)

Satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail, pancang dan pokok.

Lilit Balak

Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Slip (Running) Knot

Mudah diketatkan atau dilonggarkan. Mudah menggerakkan ikatan ke bahagian lain pada kayu/pancang. Semakin kuat hujung tali itu ditarik semakin ketat simpulan tersebut.

Ikatan Silang Gunting (Sheer Lashing)

Membuat jambatan, menara, gejet dan menyambung kayu. Mulakan dengan simpulan manok pada sebarang kayu, kemudian belitkan pada keduadua batang kayu itu dengan ketat. Akhir sekali belitkan tali di celah kayu itu beberapa kali supaya lebih ketat.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Ikatan Seraya

Mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang bersilang.

Ikatan Serong (Diagonal Lashing)

Ikatan ini digunakan untuk membuat jambatan dan menara. Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang.

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA

Belitkan membujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.

Ikatan Silang Tunku (Tripod Lashing)

Membuat gejet dan menyambung kayu, khas bagi mengikat tiga batang kayu / buluh yang sama besar dan panjangnya. Dimulakan dengan menggunakan Lilit Balak atau Simpul Manuk dan bagi mematikan Ikat Silang Tungku, Simpul Manuk digunakan.

Ikatan Palang dan Ikatan Kaki Tiga ikatan kaki tiga.(tripod lashing)

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2011 SK TAMAN KOTA JAYA