Anda di halaman 1dari 1

BIODATA

(PROFESSIONAL ENGINEER)
A.
Data Peribadi:

B.

Gambar

1.

Nama

2.

No. K/P

3.

Tarikh Lahir

....

4.

Alamat Pejabat

5.

Alamat Rumah:

6.

No. Telefon

....

:
.(Pej)..(R)

Kelayakan Akademik :
1.
Peringkat Menengah :

2.

Peringkat Tertinggi :

C. Kelayakan Profesional

D.

Kaedah-Kaedah Pendaftaran Jurutera, 1972 (Kaedah 21)


1.
No. Perakuan
:

2.
No. Siri Pendaftaran :

3.
Tarikh dikeluarkan
:

*E.

Pengalaman Bekerja

*F

Seminar & Latihan Yang Diikuti :

G.

Lain-lain Maklumat :

Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi.