Anda di halaman 1dari 10

PESAN TANGAN

KEPADA JARI

Daripada: Hilmi Rindu


MAKSUD

 Berkisar tentang amanat seorang ketua


kepada anak buahnya bagi menentukan
pemimpin dalam erti kata sebenar
CIRI-CIRI
Tidak terikat dengan bentuk puisi moden
dibahagikan kepada 2 bahagian dalam siri pendek
1)bahagian 1 mengandungi 3 rangkap 4 baris setiap
rangkap
2)bahagian 2 mengandungi 2 rangkap 2 baris dalam
rangkap 4 & 5 baris dalam rangkap 5
 Baris terpendek ada pada rangkap 1 baris 4
(kemanusiaan) & rangkap 5 baris 5 (kehidupan)
 Baris terpanjang terdapat dalam baris 1 rangkap 3
iaitu nescaya tidak akan terlepas
TEMA

Ciri-ciri kepimpinan yang berdedikasi untuk


menghasilkan perpaduan rakyat
PERSOALAN
Amanat seorang ketua kpd anak buahnya
Kepentingan memilih pemimpin yg sesuai
Kecekapan pemimpin menjamin keamanan
masyarakat
Iman berkait rapat dgn kebaikan
Membuat budi sbg 1 kebaikan menghasilkan
perpaduan
Perpaduan menentukan kejayaan cita-cita
NADA
• Sajak ini bernada patriotik tentang
panduan memilih seorang pemimpin
Gaya Bahasa

Sinkof : tak
Personifikasi :pancuran mesra yang
menetas
Hiperbola : melentur mimpi
Metafora : di dusun hati,dipersada iman ,
kesuran budi
Unsur Bunyi

Asonansi
Pengulangan huruf vokal (a dan u)
- Nescaya tak akan terlepas
-Perkukuhkan letakmu

Aliterasi
Pengulangan huruf konsonan (k)
- Sekali kau bergerak
NILAI

Bertanggungjawab dalam setiap


perkara
Ketelitian dalam membuat
pemilihan
Berani menegakkan kebenaran
Taat &menghormati pemimpin
Berpendirian kukuh
PENGAJARAN

Pemimpin yang dipilih hendaklah seorang


yang jujur ikhlas & amanah
Pemimpin hendaklah menyiapkan diri
dengan ilmu pengetahuan
Rakyat saling menghormati pemimpin