Anda di halaman 1dari 8

RUMUSAN

ASPEK YANG DIBERIKAN


PERHATIAN:
ISI
BAHASA
SUSUNAN FRASA & AYAT
TANDA BACA
KESINAMBUNGAN AYAT
PENANDA WACANA
URUTAN ISI
PANDUAN PENULISAN RUMUSAN
¤ Baca arahan soalan dengan teliti, gariskan
kata kunci
¤ Baca keseluruhan petikan, tandakan isi yang
berkaitan dengan kata kunci
¤ Susun isi tersurat mengikut urutan
¤ Cari isi tersirat bersesuaian dengan kata kunci
kedua dalam arahan
¤ Olah isi dengan menggunakan ayat sendiri
¤ Berikan cadangan dan implikasi kepada
cadangan tersebut pada bahagian kesimpulan
¤ Semak jawapan anda
Pelajar perlu menguasai:

MAKSUD PETIKAN KATA KUNCI

ISI TERSIRAT

PENGETAHUAN AM
DAYA PEMIKIRAN
Meeting the Needs
Text 1

• List the products


Text 1 Text 2
and features, and
how each Text 2 Text 3
addresses a
specific need or Text 3

solves a specific Text 4


problem
• This section may
require multiple
slides
Cost Analysis
• Point out financial
benefits to the
customer
• Compare cost-
benefits between
you and your
competitors
Our Strengths

Te Tex Text
xt t

xt
Te
xt
Te

Text
Text

Text Text Text

Te
xt
Te

xt
xt Te
xt
Te Text
Key Benefits
• Summarize the key benefits
provided by the product, service,
or idea being promoted
Next Steps
• Specify the actions required of
your audience