Anda di halaman 1dari 7

Antologi kerusi:

Sajak di kota kecilku

Muhammad
Ahmad farouk
Durrah hanani
Nurul aufa
Maksud sajak
• Rangkap 1: • Rangkap 2:
– Kepulangan – Sewaktu
penyajak ke penyajak
Kampung pulang ke
Durian kampungnya
Sebatang dia teringat
dirasakan kembali kisah
begitu asing cinta, zaman
dan tidak persekolahan,
seperti dahulu pengorbanan
lagi. Disitulah ayah dan ibu,
tempat dia dan hubungan
• Rangkap 3: • Rangkap 4:
– Penyajak turut – Penyajak juga
melawat menggambarkan
sekolahnya yang bahawa di
telah jauh Padang Speedy
berubah. Dia dan Durian
terkenangkan Sebatanglah dia
zaman telah mengenal
persekolahannya erti kehidupan.
dan kejayaan Walaupun
cemerlang yang keadaannya tidak
dicapai. sama seperti
Sungguhpun dahulu, tetapi dia
begitu, kejayaan tetap menghargai
tersebut tidak dan
sedikit pun menyanjunginya.
membanggakan
Tema
• Kerinduan terhadap masa silam yang
penuh dengan kenangan.

Persoalan
●Pengorbanan ibu dan bapa untuk
memberikan pelajaran kepada anak-
anak mereka.
●Kesungguhan guru mendidik
pelajarnya.
●Rasa sayang terhadap kampung
halaman.
• Nada:
– Romantis • Rima akhir:
• Bentuk: – Bebas.
– Terdiri
daripada • Unsur bunyi:
empat Asonansi:
rangkap. -suara guru yang
– Setiap rangkap memberikan
mengandungi markah.
enam hingga
lapan baris. Aliterasi:
– Terdapat satu -keakraban teman
hinng lima dan pergelutan.
patah
perkataan
dalam sebaris
dan dua
hingga sebelas
Nilai dan pengajaran
• Kasih sayang. • Kita hendaklah
berusaha bersungguh-
• Ketabahan. sungguh untuk
• Mengenang budi. mencapai kejayaan,
terutamanya dalam
• Kebijaksanaan. bidang pendidikan.
• Kita haruslah
mengenang jasa ibu
bapa yang telah banyak
berkorban demi masa
depan anak-anak
mereka.
• Kita mestilah
menghargai jasa guru-
guru yang telah
mengajar dan
mendidika kita
sehingga berjaya dalam
Sekian,
terima kasih