Anda di halaman 1dari 19

RUANG

DARIPADA
KUMPULAN 5
MAKSUD
RANGKAP 1
 Tuhan menganugerahi kita
ruang dan udara supaya
kita dapat meneruskan
kehidupan sama ada
dalam kepanasan atau
kedinginan.
RANGKAP 2
 Tuhan menganugerahi kita
ruang dan udara supaya
kita dapat meneruskan
kehidupan dengan
ketentuan-Nya. Penyajak
berterima kasih kepada
Tuhan atas anugerah-Nya.
TEMA
Kebijaksanaan manusia
menggunakan anugerah
Tuhan.
PERSOALAN
Kekuasaan Tuhan dalam menganugerahkan
sesuatu kepada manusia.
Kebijaksanaan manusia menggunakan
anugerah Tuhan.
Tanda penghargaan dan kesyukuran manusia
kepada Tuhan.
GAYA
BAHASA
Aso nansi

 Pengulangan bunyi-bunyi vokal.


 Contohnya: Tuhan memberikan ruang dan udara
(pengulangan vokal a )
Yang cukup panjang untuk kita
(pengulangan vokal u )
Ali ter asi
 Pengulangan bunyi-bunyi konsonan.
 Contohnya: kerana kau telah menjanjikan
(pengulangan konsonan k )
untuk kita menghambat kehidupan
(pengulangan konsonan t )
DIKSI
 Kata-kata yang tepat dan puitis.
 Contohnya: untuk kita menghambat kehidupan
(r1,b2)
mendaki bukit-bukit harapan
(r2,b3)
METAFORA
 Gaya bahasa yang menunjukkan
perbandingan
 Contohnya: bukit-bukit harapan
(r2,b3)
hujung malam
(r1,b5)
PERSONIFIKASI
 Pemberian sifat-sifat manusia kepada
sesuatu benda, binatang, tumbuh-tumbuhan,
keadaan, atau peristiwa.
 Contohya: udara dingin yang mencengkamku
PENGULANGAN
 Pengulangan baris/ayat
 Contohnya: Tuhan yang memberikan ruang dan
udara (r1,b1)(r2,b1)
Nada
Romantis
NILAI
DAN
PENGAJARAN
NILAI
 Kesyukuran
 Berterima kasih
 Kerajinan
PENGAJARAN
 Kita harus bersyukur dan berterima kasih
di atas nikmat Tuhan.
 Kita harus berusaha bersungguh-sungguh

kerana Tuhan telah memberikan nikmat


ruang dan udara untuk kita mencari
kejayaan di dunia.
 Kita perlulah bertawakal kepada Tuhan

kerana segala yang berlaku di dunia tidak


terlepas daripada hukum alam.