Anda di halaman 1dari 3

Lampiran 6 : Borang Pencarapan LS

BORANG PENCERAPAN (Lesson Study)


(Untuk kegunaan ahli pasukan Lesson Study semasa pencerapan P & P)
Nama Pencerap

Tarikh:_____________________
Masa: ______________________

_______________________________________

Subjek:_____________________

Topik:___________________________
__

Nama Pengajar
_______________________________________

__________________________________

Catatan berikut adalah merupakan pandangan individu pencerap dan ia akan


digunakan untuk perbincangan semasa refleksi. Pertimbangkan keberkesanan
P & P berdasarkan aspek berikut:
1. Penjelasan objektif P &
P:_____________________________________________________________
2. Pemilihan Aktiviti

_____________________________________________________________
3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran:
_______________________________________________
4. Pencapaian objektif P &
P:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______
5. Penglibatan pelajar dalam P & P:
________________________________________________________

Lampiran 6 : Borang Pencarapan LS

_______________________________________________________________________________
______
6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan? (sila tandakan dalam )
Penglibatan aktif ;
Pembelajaran berpusatkan pelajar;

Perbincangan antara rakan;


Pemupukan kemahiran berfikir

Komen:
______________________________________________________________________________

Sejauh manakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar


minda pelajar?
Komen:________________________________________________________________________
_______
Sejauh manakah aktiviti P & P dapat mengukur kefahaman pelajar?
Komen:
______________________________________________________________________________
Sejauh manakah aktiviti penutupan dapat merumus dan memperkukuhkan
pembelajaran?
_______________________________________________________________________________
______
Secara Keseluruhan:
Apakah kekuatan?
______________________________________________________________________

Lampiran 6 : Borang Pencarapan LS

Apakah kelemahan?
_____________________________________________________________________
Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki?
____________________________________________________
Keputusan: Rancangan Mengajar ini
(

) diterima

) diperbaiki

) mengajar

semula

_________________________________
(

Nama Pencerap dan t/tangan


Nota: Borang ini dan Rancangan Mengajar yang telah diperbaiki perlu disimpan dalam fail
sebagai dokumentasi Lesson Study.