Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM

Laporan Lesson Study (LS)


(Ketua Pasukan membuat laporan ini selepas tamat satu kitaran LS dan panjangkan ke
PPD/JPN/KPM)

Sekolah:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
Tarikh: ______________

Kitaran ke- (

Subjek LS : __________________________________

Tahun / Tingkatan:

____________________
Ahli Pasukan LS:
1)

(Ketua Pasukan)

2)
3)
4)
5)
6)
Maklumat Perjumpaan (Lesson Planning)
Tarikh

Masa

1) .

Tempat

..

2) .

..

3) .

..

Objektif Lesson Study:

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM

..

Maklumat Pencerapan kitaran 1 / 2

(bulatkan)

Tarikh:
Topik: ..
Objektif:

.
Nama Pengajar:
Nama Pencerap:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Sejauhmanakah objektif Lesson Study dicapai?
2

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM

Refleksi dan komen berkaitan dengan


1)Isi kandungan

..
2) Strategi P & P

..

3) Teknik Mengajar

..
4) Pengurusan Kelas

..

Kekuatan LS:

Lampiran 8: Laporan Ketua LS kpd PPD/JPN/KPM

Kekangan LS:

Cadangan untuk mempertingkatkan Rancangan


Mengajar.
Laporan disediakan oleh
.
.
(
Ketua Pasukan Lesson Study

Tarikh:
)

Disahkan oleh
.