Anda di halaman 1dari 9

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengetahui

tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1E1 Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. B1D2E1 Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk. B1D2E2 Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin. B1D2E3 Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik. B1D3E1 Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. B1D4E1 Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip. B1D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit.

BAND 1 Tahu

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang pengurusan organisasi bengkel. B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta proses penghasilan projek.

B1D4 Mengetahui tentang kerja paip.

B1D5 Mengetahui tentang mesin jahit.

B1D6 Mengetahui tentang kaedah pembiakan tanaman hiasan. B1D7 Mengetahui tentang pakaian. B1D8 Mengetahui tentang jahitan.

B1D6E1 Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang. B1D7E1 Menyebut atau menulis ciri fabrik. B1D8E1 Menyebut atau menulis jenis kelim.

B1D9 Mengetahui tentang perniagaan.

B1D9E1 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini.

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1

BAND 2 Tahu dan Faham

STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang keselamatan di bengkel. B2D2 Mengetahui dan memahami tentang proses penghasilan projek. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang kerja paip.

EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M. B2D2E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek. B2D3E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian. B2D4E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air. B2D4E2 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip.

B2D5 Mengetahui dan memahami tentang mesin jahit. B2D6 Mengetahui dan memahami tentang medium semaian tanaman hiasan. B2D7 Mengetahui dan memahami tentang pakaian.

B2D5E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit. B2D6E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran medium semaian.

B2D7E1 Menerangkan secara lisan atau bertulis jenis fabrik.

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja penyenggaraan perpaipan. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang mesin jahit. B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang penyemaian tanaman hiasan.

B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.

B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

B3D6 Mengaplikasi pengetahui dan kefahaman tentang pemakanan dan pengurusan sajian. B3D7 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang bater. B3D8 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan. B3D9 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang pakaian. . B3D10 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang jahitan.

B3D6E1 Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan.

B3D7E1 Menyedia makanan daripada bater cair.

B3D8E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan.

B3D9E1 Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan. B3D10E1 Menjahit skirt berkasing. B3D10E2 Menjahit contoh lisu pemadan . B3D10E3 Memanjang pola skirt berkasing.

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

BAND 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh:

B4D1 B4D1E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kefahaman tentang reka bentuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. projek secara sistematik. B4D2 B4D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat pendawaian plag 3 pin 13A kefahaman tentang asas elektrik mengikut *prosedur. secara sistematik. B4D3 B4D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan dan Membuat penyenggaraan perangkap P kefahaman tentang kerja mengikut *urutan. penyenggaraan perpaipan secara sistematik. B4D4 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara sistematik. B4D4E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan mengikut * prosedur.

* Peraturan * Prosedur * Urutan

: Lakaran mesti menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan pembaris, lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik : Mengikut langkah kerja yang betul : Susunan yang teratur

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. secara berinisiatif. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya 1 usaha. B5D2E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan 2 dengan *daya usaha.

BAND 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara berinisiatif. B5D2 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara berinisiatif.

*daya usaha : lakaran kemas dan bersih 2 *daya usaha : rasa dan tekstur

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 STANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. EVIDENCE BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

DESCRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk projek secara kreatif dan inovatif. B6D2 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan secara kreatif dan inovatif.

B6D2E1 Memasak makanan daripada kuih tempatan dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.