Anda di halaman 1dari 1

Mengapa kita perlu membahas aqidah lagi?

• Islam melarang taqlid (ikut-ikutan) dalam masalah aqidah

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,"
mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari
(perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"
(QS Al Baqarah : 170)

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati
bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek
moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak
(pula) mendapat petunjuk? (QS Al Maidah : 104)

• Umat Islam banyak yang belum memahami makna aqidah yang sesungguhnya.
• Banyak yang keislamnya karena warisan, Islam KTP atau Islam “kebetulan”.
• Banyak yang belum memahami kebenaran Islam.
• Banyak yang mudah dimurtadkan .
• Banyak yang memahami semua agama itu benar.
• Umat Islam mengalami kemunduran
• Umat Islam mudah dijajah
• Umat Islam terpuruk
• Umat Islam tertindas
• Umat Islam seperti buih di lautan
• Umat Islam menderita penyakit wahn, cinta dunia dan takut mati
• Umat Islam perlu DIBANGKITKAN !