Anda di halaman 1dari 7

PENGISIAN LINUS (MENGIKUT NAMA MURID)

1. Setelah berjayu login, berikut ialah menu LINUS yang baru. Klik LINUS dan submenu Pengisian LINUS akan dipaparkan. Klik Pengisian LINUS.

Atau

Klik pada Pengisian LINUS di blok tengah skrin. 2. RINGKASAN PENGISIAN LINUS Berikut ialah skrin ringkasan Pengisian LINUS.

Untuk membuat pengisian, sila buat pilihan mengikut arahan yang berwarna merah. Contohnya: Kohort: 2 (2011), Tahun Kutipan: 2011 dan Saringan: 1. Sekiranya data telah ada, skirn seperti dibawah akan dipaparkan.

Pensil pada rajah di atas adalah untuk pengisian LINUS. Lihat 5. Printer berfungsi untuk mencetak ringkasan maklumat kelas yang dipaparkan. Tong adalah untuk menghapuskan kelas dan murid yang berada didalamnya. Tambah Kelas untuk menambah nama kelas yang baru. 3. TAMBAH KELAS PENTING: SILA DAFTAR KELAS TERLEBIH DAHULU. Ada dua (2) cara untuk mendaftar kelas: i. Klik Tambah Kelas ii. Klik Import Data Sistem Maklumat Murid (SMM) lihat 4 Tambah Kelas. Berikut ialah skrin Tambah Kelas:

Nama Guru Kelas. Pilih Guru Kelas dari senarai guru yang ada. Senarai guru ini diambil secara ONLINE dari EMISOnline. Sekiranya, nama guru tiada dalam senarai tersebut, sila kemaskini maklumat guru tersebut di dalam EMSIOnline (sila minta bantuan dengan Guru Data) Tahun. Pilih D1 untuk Tahap1 Tahun1 dan D2 untuk Tahap1 Tahun2 Nama Kelas. Taip nama kelas yang berkenaan. Contoh: 1MUTIARA, 2BELIAN BILANGAN MURID MENGIKUT BANGSA DAN JANTINA. Masukkan jumlah murid yang berkenaan mengikut bangsa dan jantina.

4. IMPORT DATA SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Utiliti ini digunakan untuk mengimport data murid dari SMM. Berikut ialah langkah-langkahnya: i. Buka SMM (versi 2010). ii. Export data murid mengikut Tahap (TAHAP 1 TAHUN 1 dan TAHAP1 TAHUN 2). Jadi ada dua (2) zip file yang akan diimport kedalam modul LINUS. Contoh: DATAHEM_D1 dan DATAHEM_D2.zip. iii. SEBAIKNYA JANGAN EXPORT DATA SELURUH MURID (D1-D6) kerana size file zip akan menjadi agak besar dan proses upload file ke server akan menjadi perlahan. Sila pastikan size file tidak melebihi 2Mb. iv. Klik link dipaparkan: dan skrin seperti dibawah akan

v. vi. vii.

Sila baca dahulu ARAHAN/CARA TERKINI untuk mengimport data dari SMM. Klik Browse dan pilih file yang berkenaan satu-persatu. Kila Mula untuk memulakan proses import data. 3

viii. ix.

x.

Hanya murid di tahap D1 dan D2 sahaja yang akan diimport. Sekiranya maklumat murid tersebut telah ada didalam database, maklumat murid tersebut TIDAK akan di insert kedalam database. Sila pastikan yang nokp murid adalah unik. PERINGATAN: Sekiranya utiliti ini gagal mengimport data murid, kemungkinan besar file SMM tersebut berbeza versi. Sila gunakan SMM versi 2010.

5. TAMBAH MURID Setelah Nama Kelas didaftarkan, sila daftarkan pula murid-murid yang berada didalam keals tersebut. Berikut ialah skrin pengisian LINUS mengikut murid:

Tambah Murid adalah untuk menambah murid dan keputusan LINUS. Butang Cetak adalah untuk mencetak senarai murid dan pengesahan. Pensil pula berfungsi untuk mengemaskini maklumat murid dan keputusannya. Tong adalah menghapus data murid.

Klik Tambah Murid untuk mendaftarkan murid dan keputusannya yang baru atau ikon pensil untuk mengemaskini keputusan sediada. Berikut ialah skrin Maklumat Murid dan keputusannya:

No MyKid/S. Beranak. Nombor MyKid murid ataupun pendaftaran surat beranak murid. Nama. Nama Murid Jantina. Lelaki atau Perempuan Bangsa. Sila pilih dari senarai bangsa sediada. Tidak Hadir. Tik kotak ini sekiranya murid ini tidak menghadiri peperiksaan Murid Berkeperluan Khas. Tik kotak ini sekiranya murid ini Murid OKU LITERASI. Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 1. NUMERASI. Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 2.

Jadual 1: Contoh Keputusan Literasi (sampai K8) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS

Jadual 2: Contoh Keputusan Numerasi (sampai K10) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS

6. PENGESAHAN Sila cetak keputusan murid mengikut kelas dan buat pengesahan.