Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. tandas awam. dan dewan orang ramai. • seperti telefon awam.

• Bertimbang rasa dengan pengguna lain. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab.Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. .

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

. • Membantu ketika kecemasan.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. • Menjamin kesejahteraan hidup.

• Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. .

Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. • Meningkatkan ekonomi. .

• Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. .Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi.

• Mengadakan kempen kesedaran.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. . • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Menguatkuasakan undang-undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful