Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

dan dewan orang ramai. .Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. • seperti telefon awam. tandas awam.

• Bertimbang rasa dengan pengguna lain. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. .Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

. • Membantu ketika kecemasan.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. • Menjamin kesejahteraan hidup.

• Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi. .Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat.

• Meningkatkan ekonomi. .Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan.

• Menconteng papan-papan tanda jalan raya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. . • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba.

Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. . • Mengadakan kempen kesedaran. • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Menguatkuasakan undang-undang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful