Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

. tandas awam. • seperti telefon awam. dan dewan orang ramai.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai.

• Bertimbang rasa dengan pengguna lain. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. .

Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .

• Membantu ketika kecemasan. • Menjamin kesejahteraan hidup. .Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu.

Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. . • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.

Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. . • Meningkatkan ekonomi.

• Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. .Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.

. • Menguatkuasakan undang-undang. • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Mengadakan kempen kesedaran.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful