Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

. dan dewan orang ramai.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. tandas awam. • seperti telefon awam.

• Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. • Bertimbang rasa dengan pengguna lain. .Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

• Membantu ketika kecemasan. .Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. • Menjamin kesejahteraan hidup.

.Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.

Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan. . • Meningkatkan ekonomi.

.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba.

. • Mengadakan kempen kesedaran. • Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. • Menguatkuasakan undang-undang.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful