Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

• seperti telefon awam.Definisi • Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. tandas awam. dan dewan orang ramai. .

• Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. • Bertimbang rasa dengan pengguna lain. • Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. .Adab Manjaga Kemudahan Awam • Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara • .Faedah Kemudahan Awam • Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

• Menjamin kesejahteraan hidup.Individu • Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. . • Membantu ketika kecemasan.

.Masyarakat • Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. • Dapat menjalin semangat perpaduan • Memupuk sikap toleransi.

. • Meningkatkan ekonomi.Negara • Dapat menarik minat pelancong • Menjimatkan peruntukan kewangan.

. • Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. • Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. • Menconteng papan-papan tanda jalan raya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam • Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi.

• Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. • Menguatkuasakan undang-undang. • Mengadakan kempen kesedaran. .