Anda di halaman 1dari 79

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

MINGGU / TEMA SUBTEMA 1 Bahasa dan Komunikasi MINGGU ORIENTASI SUAIKENAL TUNJANG STANDARD KANDUNGAN 1.1 2.1 3.1 4.1 STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI Umur 4+ 1.1.1 Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 3.1.1 Menyebut huruf mengikut urutan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. Umur 5+ 1.1.6 Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak. Murid mengucapkan selamat pagi kepada guru. Memulakan perbualan dengan menyebut nama seperti nama ibu bapa dan nama adik beradik Menyanyi lagu abjad. Menyebut huruf mengikut urutan ke depan dan dari belakang. Menulis secara bebas di dalam kertas A4 yang diberi. Menyambung titik dalam lembaran kerja. Show and name four objects familiar to children which have the same beginning sound e.g pencil, paper, pin, pen. Children respond to simple questions e.g yes, please, no thank you with a smile while having eye contact with the person who asked the question. Talk to children about the letters that represent the sounds they hear at the beginning of their names and other familiar words. Provide activities that give children the opportunity and motivation to practice manipulative skills e.g cutting with scissors. Mengumpul beberapa bongkah yang biru tetapi saiz, warna dan bentuknya berbeza ke dalam satu kumpulan dan beberapa bongkah yang merah tetapi saiz dan warnanya berbeza ke dalam kumpulan yang lain. Mengumpul pelbagai objek mengikut bentuk dan warna, bentuk dan saiz, warna dan saiz. Menggunakan benda maujud seperti kasut dan stoking. Bercerita tentang perbezaan antara kanak-kanak dan anak patung. Bersoaljawab tentang beberapa ciptaan Tuhan seperti tanah dan membezakannya dengan rekaan BAHAN/ CATATAN Bunyi persekitaran yang dirakam Kertas A4 Lembaran kerja

Bahasa Malaysia

1.1 1.2. 3.1 4.1. English Language

1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

Item from the natural surroundings names of students,objects of interest. Real fruit or pictures of fruit reffered to in the activiti e.g Teacher : Do you like apples? Child: Yes, I do/no I dont.

2.3 6.1

Sains dan Teknologi

2.3.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. warna b. bentuk 6.1.1 Memadankan objek berpasangan seperti kasut, sarung tangan

2.3.4 Mengelaskan objek mengikut dua ciri: a. warna dan bentuk b. saiz dan bentuk

Bongkah berlainan warna. Benda maujud

Kerohanian & Moral P.Moral

1.1 4.1

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. 4.1.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima.

1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. 4.1.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan, penghargaan dan sumbangan

Anak patung Benda maujud

yang diterima.

1.1. Sosioemosi 1.1 2.1

Fizikal

Kreativiti & Estetika

1.1 2.1

1.1 Kemanusiaan 1.1 2.1 3.1 Bahasa dan Komunikasi 4.1

1.1.1 Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. 1.1.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. 2.1.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukian untuk menghasilkan sesuatu karya, contohnya berus dengan bimbingan guru. 2.1.1 Menyanyikan melodi mudah (contoh: hmmm..laa) 1.1.1 Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan.

1.1.4 Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. 1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 2.1.9 Berjalan mengundur dengan lurus. 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 2.1.7 Menyanyikan melodi

manusia. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Menceritakan semula pengalaman/ perasaan hari pertama ke prasekolah.

Kad gambar pelbagai emosi

Menggoyakkan kertas warna yang diberi dalam aktiviti kolaj. Membuat gerakan mengikut arah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Mewarnakan gambar dalam lembaran kerja. Menyanyi lagu abjad dengan bimbingan guru.

Kertas

Lembaran kerja Carta abjad

1.1.2 Menceritakan tentang diri sendiri.

2 DIRI SAYA PERKENALKAN SAYA

Bahasa Malaysia

1.1.1 Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 3.1.1 Menyebut huruf mengikut urutan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis.

1.1.6 Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 3.1.3 Menyebut huruf secara rawak.

English Language

1.1 1.2 3.1 4.1

1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greetings. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

Bersoaljawab dengan murid-murid tentang latar belakang diri mereka. Guru membimbing murid-murid unrtuk berinteraksi/berbual. Meneka dan membezakan bunyi yang didengar Memulakan perbualan dengan menyebut nama seperti nama ibu bapa dan nama adik beradik Menyanyi lagu abjad Menyebut huruf mengikut urutan ke depan dan dari belakang. Menggerakkan mata mengikut corak yang dibuat di udara dan bahan lain Bercerita tentang perihal diri. (keluarga, hobi, makanan kegemaran) Bersoaljawab tentang kebolehan, keistimewaan, kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. Show and name four objects familiar to children which have the same beginning sound e.g pencil, paper, pin, pen. Children respond to simple questions e.g yes, please, no thank you with a smile while having eye contact with the person who asked the question. Talk to children about the letters

Lisan

Kaset CD Radio Lembaran kerja

Item from the natural surroundings names of students,objects of interest. Real fruit or pictures of fruit reffered to in the activiti e.g

Sains dan Teknologi

2.1 2.1 6.2 10.1 15.1

2.1.1 Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran. 2.1.1 Memeberi bantuan kepada ahli keluarga dan warga sekolah. 10.1.1 Mengenal sikap jujur melalui simulasi dan cerita. 15.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.

Kerohanian & Moral P.Moral

2.1.5 Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran. 2.1.2 Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. 10.1.3 Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. 10.1.4 Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan. 15.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

1.1 Sosioemosi

1.1.1 Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah.

Fizikal

1.1 2.1

1.1 Kreativiti & Estetika 1.2

1.1.1 Menggunakan jari untuk aktiviti seperti meramas 2.1.1 Berjalan ke hadapan, ke kiri, ke kanan dan mengundur. 1.1..1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. 1.2.1 Menekap(trace) rupa geometrik segitiga, bulat, segi

1.1.4 Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut dan marah. 1.1.5 Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut dan marah. 1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 2.1.9 Berjalan mengundur dengan lurus. 1.1.2 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya, contohnya berus. 1.2.6 Melukis rupa geometric iaitu segi tiga, bulat, segi empat, bujur.

that represent the sounds they hear at the beginning of their names and other familiar words. Provide activities that give children the opportunity and motivation to practice manipulative skills e.g cutting with scissors. Mewarnakan gambar dalam lembaran kerja. Menyanyikan lagu Begini caranya memakai baju Memakai baju, memakai baju Begini caranya memakai baju Kemas sekali (Melodi: This is the way) Menyanyikan lagu bertemakan nilainilai murni. Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah caranya membasuh muka, Membasuh muka, membasuh muka, Beginilah cara membasuh muka, Jaga kebersihan (Melodi: This is the way) Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai. Menceritakan semula pengalaman/ perasaan hari pertama ke prasekolah.

Teacher : Do you like apples? Child: Yes, I do/no I dont.

Kad gambar Lembaran kerja Kad gambar Lembaran kerja CD / kaset

Lisan Carta gambar

Bermain dengan doh membentuk orang Membuat gerakan mengikut arah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan mengundur. Bercerita tentang suasana di persekitaran rumah mereka dan tempat yang mereka sukai. Menekap bentuk yang diberi oleh guru.

Doh Kertas Tali skip Kertas A4 Bentuk Segitiga Segi empat Bujur Bulat

Kemanusiaan

empat, bujur. 1.1.1 Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan. 1.2.1 Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. 1.3.1 Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan.

3 DIRI SAYA KELAS SAYA Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 3.1 4.1

Bahasa Malaysia

English Language

1.1 1.2. 3.1 4.1.

1.1.3 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan di luar bilik darjah. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 3.1.2 Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek di persekitaran. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.1.2 Menceritakan tentang diri sendiri(contoh: nama, umur, jantina, bangsa, hobi) 1.1.3 Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. 1.2.2 Menyatakan kebolehan diri sendiri. 1.3.2 Menyatakan hak kanak-kanak. 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 2.1.4 berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. 2.1.7 Menamakan objek di persekitaran. 3.1.5 Mengenal pasti bentuk huruf kecil 3.1.6 Mengnal pasti bentuk huruf besar.

Bercerita tentang perihal diri. (keluarga, hobi, makanan kegemaran) Bersoaljawab tentang kebolehan, keistimewaan, kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. Main peranan sebagai seorang murid, anak dan rakan. Membawa murid keluar kelas dan melihat kawasan persekitaran prasekolah Memulakan perbualan dengan menyebut perkara-perkara yang berkaitan dengan prasekolah. Menyanyi lagu abjad. Melukis benda maujud di dalam kelas seperti: kerusi, meja, buku, pensil.

Lisan Carta gambar

CD, Carta lagu Lembaran kerja Kertas A4

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

2.3 6.1 Sains dan Teknologi

Kerohanian & Moral

1.1 4.1

2.3.1 Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. warna b. bentuk 6.1.1 Memadankan objek berpasangan seperti kasut, sarung tangan 1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.

2.3.4 Mengelaskan objek mengikut dua ciri: a. warna dan bentuk b. saiz dan bentuk

Listen to words said aloud and pick up objects with the same beginning sound e.g. s sound, stone, stick, sand, seed. Children act out lines from short stories. Children name objects and teacher writes the words down and highlights the relationship between the sounds and the letters. Provide activities that give children the opportunity and motivation to practice manipulative skills e.g. cutting with scissors. Mengumpul pelbagai objek mengikut bentuk dan warna. Mengumpul pelbagai objek mengikut bentuk dan saiz Mengumpul pelbagai objek mengikut warna dan saiz

Stone, stick, sand, seed Flash cards

Picture Scissors, paper.

Lego / bongkah/ guli

1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.

Berbual tentang kejadian alam ciptaan tuhan bagi keperluan manusia seperti

Gambar tumbuhtumbuhan

P.Moral

4.1.1 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan yang diterima. 2.1 2.2 2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

Sosioemosi

5.1 5.2 Fizikal

5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. 5.2.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan.

4.1.2 Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan, penghargaan dan sumbangan yang diterima. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: -rumah -sekolah -tempat permainan -tempat awam 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat karya kreatif. 3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.

tumbuh-tumbuhan,haiwan, air, udara dan cahaya matahari Berbual sambil bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan diri. Mengadakan pertandingan dalam kegiatan sukan dan permainan Menyiapkan lembaran kerja yang diberi. Membuat projek/kerja kumpulan

Alat kebersihan - sabun,berus gigi dan sebagainya. Bahan dan peralatan di sudut dan di luar bilik darjah.

1.2 3.1 Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 3.1.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan.

2.1 2.2 Kemanusiaan

2.1.1 Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk, nenek, ibu, bapa, abang, kakak, adik 2.2.1 Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.

4 PERAYAAN TAHUN BARU

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa

1.1 3.1 3.2 4.1

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. 3.1.2 Memadankan bentuk huruf

2.1.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. 2.1.3 Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga) 2.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan

Membuat lawatan di sekitar sekolah dan melihat sendiri objek atau situasi yang membahayakan. Guru memilih satu peristiwa yang dekat dengan murid seperti : -Main tepi longkang/jln. -main pisau -main mercun Mengumpul objek seperti daun,bunga,batu-bata dan menekap serta mewarnakannya Menconteng secara bebas atau tanah,pasir, lantai, kertas dengan jari Main peranan dan melakonkan watakwatak dalam kehidupan seharian seperti ibu atau bapa Guru bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka. Murid dibimbing dan digalakkan untuk bercerita. Melukis rumah tempat kediaman sendiri mengikut imaginasi masingmasing. Mendengar pelbagai bunyi daripada pita rakaman. Menceritakan sambutan Tahun Baru Cina oleh masyarakat Cina . Memadan gambar dengan perkataan.

Lisan Lembaran kerja Carta gambar

-warna pensel -bahan-bahan yang di kutip semasa lawatan Alat mainan/ main pondok-pondok.

Lisan Kertas A4 Pensil warna Karyon

Komputer, Radio , VCD

CINA

Malaysia

1.1 1.2. 3.1 4.1. English Language

dengan bentuk objek di persekitaran. 3.2.1 Menyebut huruf vokal 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

huruf besar. 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.

Contoh : Tanglong, Angpau Menggunting kertas mengikut garisan yang pelbagai bentuk atau gambar pelbagai saiz

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

3.2 Sains dan Teknologi

Kerohanian & Moral P.Moral

1.1 6.2

3.2.1 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: -penglihatan -pendengaran -penyentuhan -hidu 1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan 6.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.

3.2.2 Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: -penglihatan -pendengaran -penyentuhan -hidu 1.1.3 MenyatakanTuhan adalah pencipta alam 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

Listen to words read alaud and colour pictures of words with the same beginning sound e.g b sound : bag, ball, box, balloon. Children respond to simple questions e.g yes,please, no thank you with a smile while having eye contact with the person who asked the question. Talk to children about the letters that represent the sounds they hear at the beginning of their names and other familiar words Encourage children to draw and paint and talk to them about what they have done Menyediakan beberapa jenis air yang mempunyai berbagai-bagai rasa. Menyediakan pelbagai objek yang mempunyai pelbagai bau. Murid menutup mata dan meneka objek tersebut. Berbual tengan kejadian alam ciptaan Tuhan bagi keperluan manusia (cth: haiwan, air udara dsb) Main peranan menziarahi rakan berbangsa Cina semasa menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Guru memberikan bimbingan dalam aktiviti ini. Menyatakan keperluan ahli keluarga, sanak-saudara, rakan sebaya,guru dan jiran seperti memiliki keperluan untuk menyambut perayaan masing-masing seperti: pakaian dan makanan Meramas , mengoyak dan mencubit.

Word Charts Picture Chart

Limau Kopi Garam Sirap Minyak wangi Ikan masin Belacan Carta, Kad imbasan

2.3 Sosioemosi

2.3.1 Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru.

2.3.4 Bertutur dengan penuh keyakinan. 2.3.6 Berinteraksi dengan yakin.

Benda maujud

1.1

1.1.1 Menggunakan jari untuk

1.1.9 Menggunakan jari untuk

Kertas warna

Fizikal

2.2

1.1 1.2 Kreativiti & Estetika

mengoyak bebas. 1.1.5 Menggunakan jari untuk mencubit. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya dengan bimbingan guru. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

mengoyak bahan mengikut rupa. 1.1.10 Menggunakan tangan untuk memintal. 2.2.7 Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar.

(membuat kolaj) Mengerak tangan mengikut arah kiri, kanan, atas bawah Permainan angkat kaki sebelah dan lompat ketiting. Melukis mengikut garis titik. Mewarnakan gambar. Membuat bunyi tepukan , tepuk lantai, petik jari. Mengadakan sambutan perayaan di kelas dengan menjamu makanan tradisional mengadakan perhiasan mengikut perayaan. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong, kenduri, menziarahi jiran yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan bimbingan guru. Mengecam dan membezakan pelbagai jenis bunyi di persekitaran *Memulakan perbualan dengan menyebut nama sendiri,ibubapa dan adik beradik

Gam Lembaran kerja

Warna krayon Lembaran kerja Ang pau lanten Kad ucapan Tahun Baru Cina

5.1 5.3

5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. 5.3.1 Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia.

Kemanusiaan

5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong. 5.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia.

Pantun Kertas A4 Lisan Buku cerita

5 DIRI SAYA ANGGOTA BADAN Bahasa dan Komunikasi

1.1 3.1 3.2 4.1

Bahasa Malaysia

English Language

1.1 1.2. 3.1 4.1.

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. 3.1.2 Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek di persekitaran. 3.2.1 Menyebut huruf vokal 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.

Membunyikan huruf vokal melalui lagu Menggerakkan mata mengikut corak yg dibuat di udara dan bahan lain.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

Show and name six objects which are familiar to children. E.g at sound: cat, hat, mat, bat, Sing songs containing greetings e.g Sing Hello Together and Good Morning To You.

Word cards Oral Radio Cassete Work sheet

alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

Sains dan Teknologi

2.2

2.2.1 Membandingkan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek)

2.2.4 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai.

Kerohanian & Moral P.Moral

14.2 15.1

15.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.

14.2.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. 15.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

2.1 2.3 Sosioemosi

Fizikal

2.1 2.2

2.1.1 Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. 2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. 2.1.8 Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. 2.2.2 Duduk dengan postur yang betul. 1.3.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri

1.3 Kreativiti & Estetika 1.2

2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan /kelemahan(limitation) kendiri. 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri.

Encourage children to imitate sounds with their voice and match these sounds and the letters of the alphabet. Encourage children to draw and paint and talk to them about what they have done. Menyusun 3,4,5 bongkah pelbagai mengikut saiz. Menyusun 3,4,5 straw mengikut panjang. Menyusun 3,5,7 bongkah yang berbeza ketinggiannya. Berbual sambil bersoaljawab tentang kepentingan menjaga kebersihan diri Permainan meneka alat kebersihan diri. Membuat demonstrasi cara menjaga kebersihan diri. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara murid dengan rakan. Main peranan untuk memberi pendapat dalam membincangkan sesuatu isu sebagai; guru

Pelbagai bongkah / pelbagai straw

Benda maujud-berus gigi/ ubat gigi

-kad gambar

Melatih murid duduk dan berdiri dengan betul. Bermain di taman permainan.

pensil warna Lembaran aktiviti Kerusi murid

1.2.1 Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.

1.2.2 Menyatakan kebolehan diri sendiri.

Kemanusiaan

6 DIRI SAYA

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa

1.1 3.1 3.2 4.1

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. 3.1.2 Memadankan bentuk huruf

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan

Menceritakan tentang hasil kerja kepada kawan atau guru contoh perubahan/perbandingan mewarna semakin kemas ,cantik dan bersih Menekap jari,tapak tangan dan kaki Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan. Contoh: angkat tangan kanan, sentuh telinga kiri. Guru dan kanak-kanak membuat refleksi di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Memejamkan mata dan menyatakan bunyi yang didengar. Mendengar dan mengucapkan kata-kata panggilan bersopan mengikut peringkat umur dan kedudukan dalam keluarga

Hasil kerja awal persekolahan. Hasil kerja terkini. Kertas lukisan Lisan.

Carta huruf CD Radio Komputer

DERIA SAYA

Malaysia

1.1 1.2. 3.1 4.1. English Language

dengan bentuk objek di persekitaran. 3.2.1 Menyebut huruf vokal 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

huruf besar. 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.

Menyanyi lagu abjad dan menyebut huruf mengikut urutan ke depan dan dari belakang Membuat corak menggunakan pelbagai bahan.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

7.1 9.1 Sains dan Teknologi

7.1.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10 (rote counting)

7.1.7 Membilang secara menaik 1 10 dan menurun 10 1. 9.1.1 Mengecam duit yang berlainan nilai.

Kerohanian & Moral P.Moral

1.1 7.1

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. 7.1.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya.

1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta manusia. 7.1.6 Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.

Sosioemosi

1.1 1.2

1.1.3 Menyatakan sesuatu yang disukai dan tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan peraaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah

1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau

Listen to words read aloud and identify picture cards of words which rhyme e.g. tin-pin : hat-mat. Use simple sentences in a conversation. Siti: Good morning, Minah. How are yau? Aminah : Im fine, thank you. Encourage children to imitate sounds with their voice and match these sounds and the letters of the alphabet. Encourage children to draw and paint and talk to them about what they have done. Menyebut nama nombor 1 hingga 10 dalam carta nombor. Mewarnakan nombor yang terdapat dalam lembaran kerja. Menyusun mata wang mengikut nilainya: 1 sen, 5 sen, 10 sen, 50 sen dan RM1.00. Meneroka konsep mata wang melalui aktiviti jual beli dan menabung. Menceritakan berbagai kegunaan anggota badan dan menyatakan mengapa harus bersyukur seperti: Mata untuk melihat Kaki untuk berjalan Tangan untuk memegang Lidah untuk merasa Hidung untuk menghidu Bercerita tentang sesuatu yang disukai seperti makanan Melukis bebas sesuatu yang disukai di dalam kertas A4.

Oral Work sheet Word chart Picture chart

Lembaran kerja wang contoh

Carta gambar anggota badan Lisan Lembaran kerja.

Kad gambar Kertas A4 Pensil warna Karyon

berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.1 Fizikal 1.2 Kreativiti & Estetika 2.1.2 Berjalan ke hadapan, ke sisi kiri dan kanan

peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan.

Membuat pelbagai pergerakan : senamrobik, poco-poco

5.1 Kemanusiaan

1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan.

1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong.

Melukis mengikut garisan titik. Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. Melukis gambar manusia mengikut kreativiti sendiri. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj (Projek berkumpulan). Mendengar bunyi alat muzik/ genderang & menyatakan nada bunyi tersebut. Memberi arahan kpd pasangan & minta pasangannya melakukan apa yang diarahkan satu persatu. Kemudian membincangkan adakah arahannya menepati seperti yang dikehendaki. Mengecam dan membunyikan huruf konsonan di awal dan akhir perkataan yang ditunjukkan. Mengoyak pelbagai bahan seperti kertas dan lain-lain bahan

Lisan CD Kaset Radio Lembaran kerja Kertas A4

Majalah Gunting Gam Kertas A4

7 DIRI SAYA KELUARGA SAYA Bahasa dan Komunikasi

1.1 3.1 3.3 4.1

Bahasa Malaysia

1.1 3.2 4.1. English Language

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. 3.1.2 Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek di persekitaran. 3.3.1 Menyebut huruf konsonan. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 3.2.1 Hear and pronounce simple words. 3.2.2 Read simple words. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan huruf besar. 3.3.2 Menyebut huruf konsonan dengan tepat.

Kertas A4 Kertas surat khabar lama Kotak

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 3.2.4 Hear and say the initial sound of a word. 3.2.6 Recognise and sound similar initial sound in words.

Listen to words said aloud and perform actions according to rhyming pairs of words, e.g fall-call, walk-talk, sing-ring, take-bake Use simple sentences in a conversation. Siti: Good morning, Ali . How are you? Ali : Im fine, thank you. Children hear and say the initial sounds of words in minimal pairs e.g pin-bin, run-sun, eat-meat. They

Word chart Work sheet Scissor Colour paper

6.1 6.2 Sains dan Teknologi

6.1 7.1

6.1.2 Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. 6.1.3 Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama 6.1.1 Menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. 7.1.2 Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga.

6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

match these sounds with letters. Provide activities that give children the opportunity and motivation to practice manipulative skills e.g. cutting with scissors. Memadankan kasut dengan sarung kaki. Memadankan beberapa pasangan objek seperti sudu dengan garpu atau mangkuk dengan penyepit Memadankan 4 sudu dengan 5 garpu Memadankan pasangan ahli keluarga Ayah dengan ibu Datuk dengan nenek Menyanyi lagu bertemakan kasih sayang Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah, makan bersama-sama ahli keluarga dan lainlain. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.terhadap ibubapa dan keluarga. Main peranan dalam suasana lakonan membantu ibu di dapur dan membantu ayah mencuci kereta. Berbual tentang cara membantu ibu dan ayah dan langkah yang diambil untuk menyiapkan tugasan tersebut. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Menyatakan cara menggunakan peralatan elektrik dengan betul. Menyatakan cara melintas jalan dengan betul. Melawat kawasan dapur dan mengenali benda-benda tajam. Memeriksa alat-alat permainan yang boleh mendatangkan bahaya Kanak-kanak melukis dan mewarna gambar keluarga mereka. Menyanyi lagu hari jadi untuk ahli keluarga.

kad gambar sudu dan garpu kasut sarung kaki

Kerohanian & Moral P.Moral

6.1.2 Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat 7.1.4 Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. 7.1.5 Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. 7.1.6 Menyatakan dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.

Carta lagu Kad gambar Kad perkataan

1.1 2.2 Sosioemosi

1.1.1 Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -berkeyakinan 5.2.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. 5.2.4 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.

1.1.4 Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -berkeyakinan

Lisan Lembaran kerja

5.2

Fizikal

Kreativiti & Estetika

1.1 2.1 3.1

1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru.

5.2.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. 5.2.9 Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasi yang membahayakan seperti: -alatan elektrik -benda tajam -alatan permainan -melintas jalan raya 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 2.1.8 Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

Lisan Lembaran kerja Carta Gambar 3K

Kek rekaan Radio CD Kaset

2.1 2.2

2.1.2 Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik. 3.1.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. 2.1.1 Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu datuk, nenek, ibu, bapa, abang, kakak, adik. 2.2.1 Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.

3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.

Melakonkan sebuah pantomime bertajuk keluarga saya

Alat mainan. Anak patung

2.1.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. 2.1.3 Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga) 2.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.

Kemanusiaan

8 SEKOLAH SAYA PERALATAN BILIK DARJAH Bahasa dan Komunikasi

1.1 4.1

Bahasa Malaysia

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid.

English Language

1.1 1.2.

1.1.1 Listen to and identify common sounds around them.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment.

Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga, berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga. Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga. Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak bercakap benar. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah, makan bersamasama ahli keluarga dan lain-lain. Mengengar bunyi yang dibuat oleh kanak-kanak lain kemudian mengajuk dan mengulang bunyi tadi. Memberi arahan kepada pasangan dan minta pasangannya melakukan apa yang diarahkan satu persatu. Kemudian membincangkan adakah arahannya menepati seperti yang dikehendaki. Berlatih memadankan gambar dengan lakaran Menyambung titik-titik pelbagai bentuk, garisan dan gambar mengikut arah anak panah yang diberi. Show and name four objects which are familiar to children. E.g at sound:

Lisan Buku cerita Lembaran aktiviti Kad gambar Carta gambar

Kanak-kanak, alat muzik. Kad gambar Kad gambar Lembaran kerja

Flash cards, picture A4 paper,

3.1 4.1.

1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

7.1

Sains dan Teknologi

7.1.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10. 7.1.2 Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (Contoh: 2 dua)

7.1.7 Membilang secara manaik 1 10 dan menurun 10 1. 7.1.8 Menulis nombor 1 10 mengikut cara yang betul.

Kerohanian & Moral P.Moral

11.1 16.1

11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. 16.1.1 Mematuhi arahan guru.

11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 16.1.4 Mematuhi peraturan kelas. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. 2.1.12 Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. 2.1.13 Berlari kea rah yang ditentukan. 1.2.6 Melukis rupa geometric iaitu segi tiga, bulat, segi empat, bujur. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.13 Menyanyi dengan gerakan. 4.1.4 Menyebut nama sekolah. 4.1.5 Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.

1.2 Sosioemosi

1.2.1 Menyatakan peraaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul. 2.1.4 Berlari dengan lakuan yang betul. 2.1.5 Berlari bebas pelbagai arah. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. 4.1.2 Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan. 4.1.3 Menjalankan tanggungjawab

cat, hat, mat, bat. A child traces body outline of a friend on a piece of paper and names the parts of the body. Children hear and say the initial sounds of words in minimal pairs e.g pin-bin, run-sun, ten-pen, can-men. Provide opportunities for children to explore shapes and directions using the whole body. Menyanyi lagu berkaitan dengan bilangan seperti Satu Tangan Membilang 2,3,4,5, objek Menyusun 15 objek kepada lima kumpulan mengikut bilangan 1-5 Memadankan simbol 1-5 dengan 15 objek kepada 5 kumpulan Murid meniru contoh yang dibuat oleh guru. Murid menyusun 15 objek dan memadan simbolnya Menyusun dan membersih perabot dalam kelas. Mengetahui tentang peraturan di prasekolah dan sekolah. Disiplin, pakaian, rambut dll. Menyatakan perasaan selepas perhimpunan di sekolah.

Crayon Picture

Bongkah, batu, kad nombor, lego daun, rumput dll

Benda maujud dalam kelas Lisan

Lisan

1.1 2.1 Fizikal

Kreativiti & Estetika

1.2 2.1

Menggunting Murid berlari dengan jarak yang ditentukan (aktiviti luar dijalankan ikut kumpulan dan pertandingan antara kumpulan diadakan bergantung kepada keadaan cuaca) Melukis perkataan dalam kelas. Cth kerusi ,meja Mewarna gambar kelas saya. Bergerak mengikut irama lagu Good Morning. Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. Main peranan (cikgu-murid) secara

Gunting Kertas warna Gam Kertas A4

Label dalam kelas Bahan cetakan Radio Kaset CD Lisan Lembaran kerja

Kemanusiaan

4.1

sebagai ahli kelas seperti: Mematuhi peraturan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Meletakkan barangan ke tempat asalnya.

4.1.6 Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: Mematuhi peraturan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Meletakkan barangan ke tempat asalnya.

9 SEKOLAH SAYA ALAT TULIS Bahasa dan Komunikasi

1.1 4.1

Bahasa Malaysia

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul.

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons 1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 1.1.10 Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. 1.1.11 Membezakan jenis suara di persekitaran (contoh: ketawa, menjerit, menangis)

English Language

1.1 1.2. 3.1 4.1.

1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting, e.g good morning, good afternoon 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by their shapes. 4.1.1 Engage in activities requiring hand-eye coordination

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.5 Listen to and repeat greeting. 3.1.6 Name letters of the alphabet.

berkumpulan. Menyebut nama guru. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Berbual tentang gambar kecederaan murid di sekolah. Mendengar bunyi rakaman seperti orang ketawa, menangis, berteriak dan mengajuk apa yang didengar. Memberi arahan kepada pasangan dan minta pasangannya melakukan apa yang diarahkan satu persatu. Kemudian membincangkan adakah arahannya menepati seperti yang dikehendaki. Cth: Tolong ambilkan buku itu, Tolong kutip sampah di bawah meja Bermain memadankan gambar dengan perkataan melalui permainan seperti memancing dan suai pasang. Memasukkan benang ke dalam lubang yang disediakan untuk membentuk jalinan atau gambar. Listen to words said aloud and circle the pictures of words with different beginning sounds e.g fan, fish, vase, fat bell, box, bat, pin house, hill, hat. rat Photographs or draw pictures and name family members e.g father, mother,sister,brother,grandfather. Children hear and say the initial sounds of words in minimal pairs e.g pin-bin, run-sun, eat-meat. They match these sounds with letters

Radio, kaset

Buku, sampah, alatalat tulis Pancing, kad perkataan, kad gambar Benang, penebuk lubang, kad manila.

Family photo Word chart Pictures Work sheet

7.1 Sains dan Teknologi

Kerohanian & Moral P.Moral

11.1

7.1.3 Membilang objek 1 10. 7.1.4 Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek (use shape to represent the number of objects). 7.1.5 Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul. 11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.

7.1.7 Membilang secara menaik 1 10 dan menurun 10 1. 7.1.8 Menulis nombor 1 10 mengikut cara yang betul.

11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.

2.1 4.1 Fizikal

3.2

Sosioemosi

2.1.4 Berlari dengan lakuan yang betul. 2.1.8 Naik turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. 4.1.3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. 3.2.2 Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. 3.2.3 Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan.

2.1.13 Berlari kea rah yang ditentukan. 2.1.20 Naik dan turun tangga. 4.1.6 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.

Provide opportunities for large shoulder movements, e.g throwing, batting balls, suspended on rope, dancing, making patterns in sand and painting. Membilang 6,7,8,9,10 jari, batu Menyusun 55 objek kepada 10 kumpulan yang mengikut bilangan 1-10 Guru memadankan symbol 6-10 dengan 55 objek yang telah disusun kepada 10 kumpulan. Murid menyusun 55 objek dan memadan simbolnya Berbual tentang bagaimana menjaga, menggunakan alat tulis seperti pensel,buku, pengasah pensel Menyebut dan mematuhi peraturan di sekolah dan kelas prasekolah. Berlari mengikut jarak yang ditentukan Naik dan turun tangga Menyatakan tempat yang sesuai untuk menyimpan peralatan di sekolah selepas digunakan. Bergilir semasa melakukan tugasan . Bermain bongkah/lego secara berkumpulan. Melengkapkan jig-saw puzzle.

Jari, batu, guli, lego, bongkah Lembaran kerja.

Alat tulis Kelas prasekolah

Lisan Benda maujud

1.2 2.1 Kreativiti & Estetika

1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.

3.2.6 Menghormati hak orang lain seperti: a. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b. memulangkan barang selepas meminjam. c. menjaga keselamatan barang yang dipinjam. 3.2.7 Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. 1.2.6 Melukis rupa geometric iaitu segi tiga, bulat, segi empat, bujur. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.13 Menyanyi dengan gerakan. 4.1.4 Menyebut nama sekolah. 4.1.6 Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -mematuhi peraturan kelas -menjaga kebersihan sekolah

Lembaran aktiviti Lisan Bongkah/lego Jig-saw puzzle.

4.1 Kemanusiaan

4.1.1 Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. 4.1.3 Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -mematuhi peraturan kelas

Melukis dan mewarna alat tulis dan menceritakannya. Mendengar muzik irama sedih dan gembira dan menyatakan perasaan. Mendengar muzik dan melakukan pergerakan bebas serta bergerak secara kreatif mengikut rentak Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. Nyanyian lagu Selamat Pagi Cikgu Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenal pasti bentuk-bentuk yang

Bahan cetakan Alat tulis Muzik yang terdapat dalam komputer kelas Komputer Lisan Lembaran aktiviti Radio Kaset CD

-menjaga kebersihan sekolah -meletakkan barang ke tempat asalnya.

-meletakkan barang ke tempat asalnya.

10 MASA DAN WAKTU NAMA HARI DALAM SEMINGGU

1.1 2.1

Bahasa dan Komunikasi

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.2 Berinteraksi secara sopam dan bertatsusila dengan bimbingan.

1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons. 2.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.

Bahasa Malaysia

3.2

3.2.1 Hear and pronounce simple words.

English Language

3.2.4 Hear and say the initial sound of words, eg. Cup. 3.2.6 Recognise and sound similar initial sound in word, e.g: Cup, cap, cat Man, map, mat

7.1 Sains dan Teknologi

Kerohanian &

12.1

7.1.3 Membilang objek 1 10. 7.1.4 Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek (use shape to represent the number of objects). 7.1.5 Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul. 12.1.1 Melakukan aktiviti secara

7.1.7 Membilang secara menaik 1 10 dan menurun 10 1. 7.1.8 Menulis nombor 1 10 mengikut cara yang betul.

terdapat pada persekitaran, rekod dalam bentuk lukisan. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama /alamat sekolah secara lisan. Lawatan ke sekitar sekolah (pejabat, kantin, bilik guru, padang, perpustakaan). Mendengar dengan teliti apa yang didengar kemudian menceritakan apa yang didengar Memberi arahan kepada pasangan dan minta pasangannya melakukan apa yang diarahkan satu persatu. Kemudian membincangkan adakah arahannya menepati seperti yang dikehendaki. Cth: Ambil kertas warna hijau itu, Tolong padam papan tulis Melawat persekitaran sekolah dan mengecam label yang dilihat. Menyambung titik-titik pelbagai bentuk, garisan dan gambar mengikut arah anak panah yang diberi. Listen to words said aloud and circle the pictures of words with different beginning sounds e.g Day. dog, duck, fish, leg, lock, lose, bell Children can create their own family album or a family tree and teacher can help them make labels using the above words. Play interactive games to encourage children to listen for the sound at the beginning of a word. Provide opportunities for children to develop fine motor control by e.g pouring water into tiny cups, using tweezers to pick up beads. Memadankan simbol dengan objek dengan bermula simbol 1-10 dan membilang 1-10. Membaca simbol 1-10 dan menyusun kad simbol 1-10 Menyusun dan memadan bilangan objek dengan simbol 10-1 Menjalankan tugas secara

Pensil warna Karyon

Bunyi di persekitaran. Kertas warna, peralatan dlm kelas.

Label spt tandas dll Lembaran kerja

Black board Pictures

Family photo Picture, replica alphabet Water, tiny cups

Guli, bunga, daun bongkah

12.1.1 Menjayakan aktiviti secara

Kanak-kanak

Moral P.Moral

14.1 14.2

berkumpulan. 14.1.1 Bersedia menunggu giliran.

berkumpulan. 14.2.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.

1.2 2.3 Fizikal

1.2 2.3

Sosioemosi

1.2.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. 2.3.3 Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. 2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. 2.1.1 Menyanyikan melodi mudah. 2.1.6 Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan.

2.1

1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. 2.3.6 Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. 1.2.3 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat. 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. 2.1.7 Menyanyikan melodi. 2.1.13 Menyanyi lagu dengan gerakan.

berkumpulan dengan adil seperti tugasan membersihkan kelas. Beratur semasa melakukan aktiviti seperti masuk kelas, masa makan dan masa balik. Menguntai manik mengikut saiz besar kecil ke besar atau dari besar ke kecil Meniti secara individu dan kumpulan Membaling botol-botol yang telah disusun. Permainan bola monyet. Lakonan spontan- lewat tiba ke sekolah, beri sebab dan akibat.

prasekolah

Manik, benang, tali raffia, Tepi longkang / kayu Bola, botol Bola besar. Lembaran kerja Gambar situasi

Kreativiti & Estetika

Menyanyi dan membuat gerakan kreatif mengikut permainan masa dan waktu. Menyanyi lagu menunjukkan apa di buat waktu pagi

6.1

6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.

Kemanusiaan

6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: -pertumbuhan dan pereputan pokok -perubahan cuaca.

11 RUMAH

Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 4.1

Bahasa

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan

1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang

Kanak-kanak memerhati keadaan cuaca dalam seminggu dan merekodkan pemerhatian dalam bentuk lukisan. Setiap kanak-kanak diberikan sebuah buku /kertas A4 sebagai tempat untuk mereka mecatat/melukis perubahan cuaca yang mereka lihat. Guru dan kanak-kanak membuat refleksi tentang keindahan alam sekitar yang mereka perhatikan. Kanak-kanak mendengar ketukan dan pukulan kearah dinding kayu, simen batu dan bata. Kanak-kanak melengkapkan bahagian-bahagian rumah dari bongkah yang diberi.

Muka jam. Permainan Pukul berapa sekarang,Sang Harimau Nyanyian This is the way I brush my teeth Lisan Kertas A4 Pensil warna Karyon

Gambar rumah. Lisan Lembaran aktiviti

JENIS-JENIS RUMAH

Malaysia

1.1 1.2 1.4

English Language

bertatasusila dengan bimbingan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila.

Bercerita tentang carta gambar jenis jenis rumah yang dipamerkan oleh guru Melakar corak dan garisan dengan menggunakan alat tulis yang dipegang dengan betul.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

7.1 7.2 Sains dan Teknologi

7.1.3 Membilang objek 1 10. 7.1.4 Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek (use shape to represent the number of objects). 7.1.5 Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul. 3.1.1 Menjaga kebersihan, keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. 11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan

7.2.1 Menulis angka sifar. 7.2.2 Menyebut sifar. 7.2.3 Mengetahui maksud sifar (sifar adalah kosong/tiada nilai)

Kerohanian & Moral P.Moral

3.1 11.1

1.2 Sosioemosi

2.2

3.1.2 Menjaga kebersihan, keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. 11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.2.8 Berjengket setempat.

Listen to words said aloud and circle the pictures of words with different beginning souns e.g fan,fish,vase,fat. Bell,box,bat,pin. House,hill,hat rat. Children can create their own family album or a family tree and teacher can help them make labels using the above words. Play interactive games to encourage children to listen for the sound at the beginning of a word. Provide opportunities for children to explore shapes and directions using the whole body Memadankan simbol dengan objek dengan bermula simbol 1-10 dan membilang 1-10. Membaca simbol 1-10 dan menyusun kad simbol 1-10 4 biji limau dimasukkan ke dalam bakul. Murid mengeluarkan kesemua limau tersebut. Baki di dalam bakul tiada. Nilai yang tinggal ialah sifar. Berbual cara menjaga kebersihan rumah. Bersoaljawab tentang jenis-jenis rumah yang dimiliki. Bercerita tentang rumah idaman masing-masing Melakar corak bebas dengan menggunakan karyon atau warna air.

Pictures Oral Work sheet

-kad gambar -limau

-kad gambar Lembaran aktiviti

Kertas A4 Lisan Karyon Warna air

Murid berjengket dengan jarak yg

Lisan

Fizikal

mengikut arahan seperti menghayun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. 1.1 1.2 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.2.1 Bercerita denngan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.

2.2.9 Melompat setempat.

Kreativiti & Estetika

1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.

ditetapkan. Murid melompat dengan jarak yang ditetapkan. Menceritakan kelakuan yang baik semasa tidur dan bermain Menyambung titik-titik putus dan warnakan ruang dengan warna yang sesuai. Menampal pelbagai bahan kepada gambar rumah Guru bersoal jawab dengan murid tentang rumah kediaman mereka. Guru menceritakan tentang jenisjenis rumah yang terdapat di Malaysia dengan berbantukan kad gambar. Mendengar dengan teliti bunyi yang di dalam kelas dan menceritakan apa yang didengar Memberi arahan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak melakukan apa yang diarahkan. Menyanyi sambil membuat pergerakan kreatif bila perkataan tertentu disebut. Melakar corak, garisan dan gambar menggunakan alat tulis yang dipegang dengan betul.

Bahan cetakan Rumah kampung saya Benang,kapas, batang mancis,gam Lisan Lembaran aktiviti Pensil warna Kad gambar Radio Kaset CD Lisan Kad perkataan

2.2 Kemanusiaan

12 RUMAH BAHAGIANBAHAGIAN DALAM RUMAH Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 3.9 4.1

Bahasa Malaysia

1.1 1.2 1.4 English Language

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.1.6 Membeikan arahan kepada rakan secara bertatsusila. 3.9.3 Bercerita secara lakonan, main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

Sains dan

7.1 7.3

7.1.3 Membilang objek 1 10. 7.1.4 Menggunakan bentuk seperti

7.3. 1 Membilang terus dari 10 hingga ke 20(counting on).

Listen to words said aloud and circle the pictures of words with different beginning sounds, e.g fan, fish, vase, fat, bell, box, bat, pin Name various objects in the house. E.g sofa, pillow, table, Play interactive games to encourage children to listen for the sounds at the beginning of a word Provide opportunities for children to develop fine motor control by e.g pouring water into tiny cups, using tweezers to pick up beads Memadankan simbol dengan objek dengan bermula simbol 1-10 dan

Objects Flash cards

Objek Kad nombor

Teknologi

titik untuk mewakili bilangan objek (use shape to represent the number of objects). 7.1.5 Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul.

7.3.2 Membandingkan: 10 dengan 11 ( 11 adalah 1 lebih daripada 10) 12 dengan 13 ( 13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya 7.3.3 Menulis 10 20.

7.1 11.1 Kerohanian & Moral P.Moral

7.1.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya. 11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.

1.2 Sosioemosi

1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.2.1 Bercerita denngan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.

1.1 2.2 Fizikal

7.1.5 Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. 7.1.6 Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. 11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. 2.2.8 Berjengket setempat. 2.2.9 Melompat setempat.

membilang 1-10. Membaca simbol 1-10 dan menyusun kad simbol 1-10 (lembaran aktiviti/kerja diberikan sebagai pengukuhan P & P) Letakkan 10 objek ke dalam satu kumpulan dan 1 objek lagi di sebelah kumpulan itu. Membilang 1-11 dan letakkan simbol 11. Letakkan 10 objek ke dalam satu kumpulan dan 2 objek lagi di sebelah kumpulan itu. Membilang 1-12 objek & letakkan simbol 12 Bercerita tentang cara atau perbuatan yang baik sewaktu di rumah dengan cara menolong ibu Mengemas dan menyusun semula peralatan yang telah dimain. Membersihkan bahagian rumah

Lembaran kerja

Peralatan main pondok

Bercerita tentang cara mengurus emosi Lisan yang negatif supaya suasana kehidupan Lembaran aktiviti menjadi lebih baik.

Menggunting Berjengket Melompat dari gelung ke gelung sejauh 2 meter Meloncat berterusan selama 1 mt.

Gunting Gelung rotan

Kreativiti & Estetika

1.1 1.2

1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.2.2 Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.

Mewarna gambar rumah Membuat rumah menggunakan doh

Doh Lisan Lembaran aktiviti

2.2 Kemanusiaan

Bahasa dan

1.1

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan

1.1.8 Mengecam pelbagai bunyi di

Menceritakan pelbagai kegunaan alam kepada manusia seperti untuk membina rumah perlu ada :-pokok bina tiang, dinding, tangga -bunga hias rumah. Mendengar dengan teliti dan membuat

Gambar rumah dan ruang-ruang dalam rumah

Kerusi

13 RUMAH PERABOT DALAM RUMAH

Komunikasi

Bahasa Malaysia

2.1 3.4 4.1

1.1 1.2 1.4 English Language

memberi respons dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

persekitaran murid. 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba)

pergerakan mengikut arahan seperti dalam permainan Salim kata Guru mengarahkan murid melakukan sesuatu kemudian membincangkan adakah arahan dari guru telah dilakukan dengan betul. Mencantum bunyi huruf vokal dan konsonan bagi membentuk sukukata. Melakar perabot di dalam rumah dengan menggunakan pensel warna / krayon dengan cara yang betul.

Perabot dlm kelas Kad sukukata Huruf replika Gambar perabot krayon, pensel warna

ba

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

7.1 7.4

Sains dan Teknologi

7.1.3 Membilang objek 1 10. 7.1.4 Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek (use shape to represent the number of objects). 7.1.5 Memadankan angka 1 10 dengan bilangan objek yang betul.

7.4.1 Membilang sepuluh sepuluh(in tens)

Kerohanian & Moral P.Moral

7.1 11.1

7.1.3 Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya. 11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.

7.1.5 Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. 7.1.6 Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya

Listen to words read aloud and clap Flash cards when children hear words with different ending sounds,e.g sun, bun, run, mat / pot, hot, rock / Pictures ten, pen hen, hand Name various objects in the house. E.g Sofa, chair, table,fan Water, tiny cups Children read flash cards with simple words. Provide opportunities for children to develop fine motor control by e.g pouring water into thiny cups, using tweezers to pick up beads Kanak-kanak yang berumur 4+ tahun, Kad nombor, lego, masih diberikan pengukuhan tentang guli, bongkah nombor. Letakkan 20 objek dalam dua kumpulan yang terdiri daripada 10 objek setiap satu. Membilang 1-20. Membilang 20-30. Letakkan 20 objek dalam dua kumpulan yang terdiri daripada 10 objek setiap satu. Letakkan 1 objek di sebelah kumpulan, letakkan simbol 21 di sebelah. Mendengar cerita kanak-kanak yang tidakKanak-kanak main suka mengemas rumah. peranan dalam Kanak-kanak menyiapkan tugasan rumah. mengemas perabot di rumah. Menyebut dan mematuhi peraturan

3.1

Sosioemosi

3.1.1 menunjukkan kepakaan terhadap keperluan orang lain. 3.1.2 Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan. 3.1.3 Mematuhi etika sosial dalam perhubungan, contohnya: - tidak tegur orang dengan menepuk bahu. -tidak peluk atau cium orang sesuka hati.

Fizikal

1.1 2.1 4.1

1.1 1.2 2.1 3.1 Kreativiti & Estetika

5.1 Kemanusiaan

14

Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 3.4

1.1.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. 2.1.8 Naik turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. 4.1.3 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.5 Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.2 Berlakon dengan menggunakan props, contoh skaf, pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru. 5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. 5.1.2 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. 1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan

secara lisan dan bukan lisan. 11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 3.1.4 Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. 3.1.5 Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. 3.1.7 Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan dan bertindak sewajarnya. 3.1.8 Berkomunikasi secara adab dan tertib. 1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 2.1.20 Naik dan turun tangga. 4.1.6 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan.

tentang bagaimana menjaga perabot di dalam rumah.

Mengetahui batas hubungan antara;- rakan lelaki dan perempuan - guru dan murid - murid dan orang dewasa.

Carta gambar Lembaran kerja

Membuat kolaj perabot rumah Naik turun tangga Menyatakan tempat yang sesuai untuk menyimpan peralatan di rumah selepas digunakan.

Kertas warna Lisan Kad gambar Gam

1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat) 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.6 Berlakon dengan menggunakan props. 5.1.3 Menyatakan faedah berkawan. 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong. 5.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang

Melukis dan mewarna peralatan rumah dan menceritakannya. Mendengar muzik irama sedih dan gembira dan menyatakan perasaan. Melakonkan watak dalam cerita kanak-kanak. Kanak-kanak yang nakal dan rajin

Gambar peralatan di rumah Kaset

Menjalankan aktiviti kumpulan seperti aktiviti membuat kolaj. Menjaga kebersihan kelas dan kawasan tempat duduk kumpulan masing-masing. Membuat pergerakan mengikut arahan guru spt: angin bertiup,hujan turun Memberi arahan kepada pasangan dan

Kertas warna Kertas A4 Gam Lisan Lembaran aktiviti Gambar

CUACA Bahasa Malaysia

4.1

1.1 1.2 1.4 English Language

perkataan yang betul. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba)

meminta pasangannya melakukan apa yang diarahkan. Cth:-Tolong ambilkan payung Itu. Mencantum kad suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar. Cth:- ba + ju = baju ma + ta = mata ha + ri = hari Melakar corak, garisan putus-putus cth: gambar hujan,gambar awan

Carta abjad

gambar L.Kerja

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

Sains dan Teknologi

6.2 7.4

6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

7.4.1 Membilang sepuluh sepuluh(in tens)

1.1 Kerohanian & Moral P.Moral

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.

1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.

1.2 Sosioemosi

1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.1.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.

Fizikal

2.1

1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah

Listen to words, read aloud and clap when children hear words with different ending sound, e.g three, free, tree, shoes man, pan, can, hut book, cook, look, table Name various weather. .eg sunny, cloudy, windy, rainy Children read flash cards with simple words. E.g sun, sky, star, wind Join dotted line of pictures like sun, cloud, star, rain Membuat perbandingan dua kumpulan objek dalam aktiviti kumpulan. Letakkan 30 objek dalam 3 kumpulan yang terdiri daripada 10 objek setiap satu Bercerita tentang pelbagai objek yang terdapat di langait dan di bumi yang dijadikan Tuhan Berbual tentang kejadian alam ciptaan Tuhan bagi keperluan manusia, seperti tumbuh-tumbuhan haiwan, air, udara & cahaya matahari. Berbual tentang cara menghadapi cuaca-cuaca tertentu - menyatakan perasaan berdasarkan cuaca cth. Panas gembira.

picture series of items, pictures, charts of items to be read aloud weather chart worksheet

-objek Bongkah

- model planet - kad gambar

Kad gambar Lisan Lembaran aktiviti

Melukis garisan zig-zag di lantai dengan menggunakan kapur.

Reben, kapur. Gelung rotan

1.1 1.2 2.1 3.1 Kreativiti & Estetika

6.1 Kemanusiaan

2.1.3 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. 2.1.7 Melompat dana amendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. 1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.5 Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.2 Berlakon dengan menggunakan props, contoh skaf, pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru. 6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.

kaki menggunakan lakuan yang betul. 2.1.16 Berjengket beberapa langkah kea rah tertentu.

Berjengket mengikut garis zig-zag di lantai beberapa langkah dan melompat dengan kedua-dua belah kaki ke reben penamat.

1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 2.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat) 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.6 Berlakon dengan menggunakan props. 6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: -pertumbuhan dan pereputan pokok -perubahan cuaca. 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba)

Mewarna gambar cuaca Menyanyi dengan gembira sambil mengayakan gerakan Melakonkan watak dalam cerita kanakkanak

Bahan cetakan Tip,Tap Hujan Dah Turun Alat genderang Cerita rekaan Kambing Takut Hujan

15 PAKAIAN JENIS-JENIS PAKAIAN

Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 3.4 4.1

Bahasa Malaysia

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

English Language

1.1 1.2 1.4

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

Merekod pemerhatian tentang cuaca dalam seminggu secara lisan, lukisan, tingkah laku. Bersoal jawab dengan guru tentang perubahan cuaca dan keindahan alam. Melukis gambar permandangan. Mendengar dan menunjukkan gambar mengikut arahan guru. Melakukan arahan yang diberi oleh pasangan masing-masing. Mencantum dua suku kata untuk membentuk perkataan bermakna. cth:- to + pi = topi ba + ju =baju sa + ku = saku Menyambung garis-garis putus untuk membentuk gambar pakaian. Listen to words, read aloud and clap when children hear words with different ending sound. E.g short, skirt, shirt, blouse table, able, cable, desk mat, pat, cat, cow Name objects from familiar stories. E.g Red Riding Hood Children flash cards or charts with simple words all about clothes Model large anticlock wise letter

Lisan Kertas A4 Pensil warna

Kad bergmabar benda maujud(pakaian) Kad suku kata

L.Kerja

pictures series of items, picture, cards of items to be read aloud big book

chart or flash cards flour, sand, watercolour

6.2 8.1 Sains dan Teknologi

6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

6.2 Kerohanian & Moral P.Moral

6.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. 6.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. 2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. 8.1.3 Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

2.1 2.2

Sosioemosi

4.1 Fizikal

4.1.1 Memakai pakaian yang bersih. 4.1.2 Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.

2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 4.1.4 Menjaga kebersihan pakaian. 4.1.5 Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.

movement. E.g, using sky writing, drawing in sand or flour and painting Membuat perbandingan dua kumpulan objek dalam aktiviti kumpulan. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang bermaksud penambahan Menambah satu objek lagi kepada himpunan yang ada Mengumpul dan memadankan gambar pakaian kaum di negara kita. Mengumpul dan memadankan gambargambar kaum di negara kita. Mengenal gambar pelbagai kaum. Menonton Video atau CD yang merakamkan sambutan hari perayaan pelbagai kaum. Melakukan perbuatan berpakaian sendiri secara lengkap dan kemas tanpa bantuan. Bersoal jawab denagn murid tentang sikap positif yang terdapat dalam kad gambar/carta gambar.

- pelbagai objek - lembaran kerja

Kad perkataan VCD Kad perkataan Carta Kad gambar

Murid dan pakaian Kad gambar Carta gambar Lisan

Kreativiti & Estetika

1.1 1.2

Kemanusiaan

5.1

1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. 5.1.2 Mengamalkan sikap tolong

1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 5.1.3 Menyatakan faedah berkawan. 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong.

Bersoal jawab tentang pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Mencuci pakaian sendiri. Membersihkan peralatan yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran secara individu atau kumpulan. Mereka bentuk daripada pelbagai bahan secara lipatan dan guntingan Menggunting bentuk baju dan gantung menjadi mobail Mengumpul gambar-gambar pakainan dan melabelkannya Menyelesaikan tugasan yang diberi secara bersama-sama dalam aktiviti kumpulan. ( menggunting dan

Sabun, pakaian, berus. Carta Gambar pakaian. Gunting Cetakan bentuk baju,benang Surat khabar lama Majalah lama Lisan Gunting Kertas warna

menolong dalam masyarakat setmpat dengan bimbingan.

5.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.

16 PAKAIAN PAKAIAN TRADISONAL Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul.

English Language

1.1 1.2 1.4

1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.2.4 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games.

melekatkan gambar pakaian dalam kertas A4) Bergaul mesra sesame rakan dalam kumpulan. Mendengar cerita tentang pakaian tradisional Mengemukakan soalan secara kreatif dengan menggunakan perkataan: Apa? Siapa? Bila? Meneroka melalui permainan cantuman huruf vokal dan konsonan untuk membentuk suku kata terbuka. cth:- ini, api, abu, ubi - Ini apa? Ini api. -Itu apa? Itu ubi. Menyalin semula ayat pendek. cth: Ini ubi Abu.

Gam

Gambar pakaian @ CD Perayaan di Malaysia. Kad bergambar Kad suku kata kad huruf L.Kerja.

6.2 8.1 Sains dan Teknologi 16.1 Kerohanian & Moral P.Moral

16.1.1 Mematuhi arahan guru. 16.1.2 Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.

8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. 8.1.2 Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari satu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and counting on) 16.1.3 Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. 16.1.4 Mematuhi peraturan kelas.

Find words with the same ending sound from newspaper Name objects from familiar stories. E.g., Cinderella Children read aloud labels of traditional costumes such as saree, cheongsam, Baju kurung, kebaya Join the dotted lines of various costumes Kanak-kanak mencari jumlah penambahan dengan membilang semua himpunan objek Permainan nombor

newspaper, scissors big book

pictures worksheet

-guli -lembaran kerja

Sosioemosi

1.1 1.2

1.1.3 Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu

1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain

Bercerita tentang peraturan berpakaian di sekolah. Menyatakan dan menerangkan warna pakaian yang betul dan sesuai dengan tahap / peringkat pembelajaran( Prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah) Mewarnakan gambar pakaian seragam. Bercerita tentang jenis pakaian yang diminati. Memadankan gambar pakaian dengan emosi (mimik muka) Bercerita dan berbincang mengenai

- Gambar pelajar Pra sekolah - Kad warna - Gambar budak dengan pakaian seragam

- gambar pakaian -lembaran -Majalah pakaian

1.1 1.2

Fizikal

perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.2 Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul. 1.2.1 Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. 1.2.2 Menggunakan jari untuk menbutang bersaiz besar. 1.2.3 Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. 1.2.4 Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. 1.2.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersiz besar dengan menggunakan tali besar.

Kreativiti & Estetika

1.1 1.2

5.2 7.1 Kemanusiaan

1.1.1 Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. 5.2.1 Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. 7.1.1 Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.

mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.4 Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 1.1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. 1.2.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk. 1.2.8 Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang cangkuk). 1.2.9 Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg. 1.2.10 Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. 1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. 1.2.13 Memakai tali pinggang dengan bimbingan. 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. 1.2.7 Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. 5.2.2 Menyatakan kaum di Malaysia. 7.1.2 Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.

perkara-perkara yang dibenci dan menyatakan alasannya.

Melipat pakaian Pertandingan membutang baju. Permaianan menuntai manik besar dan pelbagai saiz.

Pakaian Gambar Benda maujud dalam kelas Tali besar Manik Benang

Membuat corak-corak pada plastersine dengan cara mengukir dengan batang mancis Menyanyi lagu sambil melahirkan perasaan Bercerita tentang masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dengan pelbagai pakaian Menamakan pakaian mengikut kaum di Malaysia. Mewarnakan gambar pakaian. Memadankan gambar pakaian dengan kaum yang betul. Mendengar cerita dan menceritakan semula tentang cerita yang didengar. Bersoaljawab dengan guru dan diikuti bersoaljawab dengan pasangan. cth:-Bilakah hari jadi awak? Memadankan suku kata untuk membentuk perkataan cth:

Plastersine Batang mancis - Radio kaset

- gambar masyarakat Malaysia -gambar pakaian mengikut kaum

17 PERISTIWA HARI JADI HARI KANAKKANAK

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Malaysia

2.1 2.2 3.4 4.1 4.2

2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan.

2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.4 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat

Cerita Hari Jadi

kad huruf kad suku kata

3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.2.2 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. 1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

English Language

yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara bersopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.5 Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara rawak. 4.2.4 Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

bu bu

= abu = ibu

L.Kerja.

Melengkapkan bentuk huruf mengikut garisan terputus-putus.

Listen to words, said aloud by the teacher and point to object. E.g, cakes, candle, balloons, cards, spoons Children shares experiences such as how they celebrate their birthday Point to the letter and then fill in the missing letters (playing with words) Give opportunities to practice repeating the same movement

object depicting items read aloud pictures

flash cards flour and sand

Reading.

Reading.

Sains dan Teknologi

6.2 8.1

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

2.2.3 Recognise the basic features of a book.

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1

5.1.1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaualn seharian dengan bimbingan. 5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 3.1.1 menunjukkan kepakaan terhadap keperluan orang lain. 3.1.2 Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan. 3.1.3 Mematuhi etika sosial dalam perhubungan, contohnya: - tidak tegur orang dengan menepuk bahu. -tidak peluk atau cium orang sesuka hati.

8.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. 8.1.4 Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah(+) dan sama dengan(=) 5.5.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaualn seharian. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan.

Guru membimbing murid menyebut ayat matematik operasi tambah Murid menyalin semula ayat matematik yang ditunjukkan Menggunting gambar kek mengikut titik-titik. Melakonkan suatu situasi menggunakan bahasa yang sopan dan bertatasusila dalam interaksi seperti: cara bertutur, bahasa yang digunakan) Meluahkan perasaan tentang hari istimewa yang dilalui. Bercerita semula mengenai salah satu hari istimewa (berbantukan gambar).

-ayat matematik

Gambar kek, gunting Boneka, Cermin diri

3.1

Sosioemosi

3.1.4 Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. 3.1.5 Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. 3.1.7 Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan dan bertindak

Kad gambar Lisan Lembaran aktiviti

1.2 2.1 5.1

Fizikal

1.2.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersiz besar dengan menggunakan tali besar. 2.1.3 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. 5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.

6.2

Kreativiti & Estetika

6.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. 6.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. 2.1.1 Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk, nenek, ibu, bapa, abang, kakak, adik

sewajarnya. 3.1.8 Berkomunikasi secara adab dan tertib. 1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.1.2.13 Memakai tali pinggang dengan bimbingan. 2.1.10 Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. 5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

Membuat manik sebagai penghargaan sempena hari istimewa. Meniti di atas sekeping papan secara individu. Mengamalkan adab-adab atau ucapan bertatasusila. Mengenalpasti benda-benda tajam dan tempat yang sesuai untuk menyimpannya.

Manik Papan Carta gambar dan ucapan Alat-alat tajam

2.1 Kemanusiaan

2.1.2 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. 2.1.3 Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga) 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebuutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara bersopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba)

18 PERISTIWA HARI GAWAI DAYAK

Bahasa dan Komunikasi

1.1 2.1 2.2 3.4 4.1

Bahasa Malaysia

1.1.2 Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common

Membuat kad ucapan Bermain alat muzik untuk meraikan hari hari istimewa sambil menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu dalam peristiwa seperti Hari jadi, Hari perhimpunan, Hari Kebangsaan, Hari Guru dan Hari Perayaan Membuat kad undangan ke Majlis Hari Jadi yang ditujukan kepada semua ahli keluarga. Bersoal jawab tentang diri sendiri dan keluarga terdekat serta cara mereka meraikan hari jadi masing-masing. Mendengar cerita dan menceritakan semula tentang cerita yang didengar. Bersoaljawab dengan guru dan diikuti bersoaljawab dengan pasangan. cth:-Bilakah hari jadi awak? Memadankan suku kata untuk membentuk perkataan cth: = abu

Alat muzik Pita rakaman Kertas warna Kertas A4

Kad manila Pensil warna Gam Gunting Lisan CD Perayaan Kad bergambar kad bergambar kad ayat kad huruf kad perkataan L.Kerja

a i

bu

bu

= ibu

Melengkapkan bentuk huruf mengikut garisan terputus-putus. Listen to words said aloud by the pictures

English

1.1

1.1.2 Listen to and identify sounds in

Language

1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

teacher and point to objects e.g. long house, shield, head gear Watch cd about gawai festival. Make a scrapt book eg gawai festival by cutting and pasting pictures from magazine and newspaper. Playing with words Joining dotted lines

cd colour paper, scissors, glue,magazine, newspaper. simple word puzzle. worksheet

Sains dan Teknologi

6.2 8.2

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 6.2.1 Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. 6.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. 6.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan. 3.1.1 menunjukkan kepakaan terhadap keperluan orang lain. 3.1.2 Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan. 3.1.3 Mematuhi etika sosial dalam perhubungan, contohnya: - tidak tegur orang dengan menepuk bahu. -tidak peluk atau cium orang sesuka hati.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

6.2 Kerohanian & Moral P.Moral

8.2.1 Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. 8.2.2 Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. 3.1.4 Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. 3.1.5 Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. 3.1.7 Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkan dan bertindak sewajarnya. 3.1.8 Berkomunikasi secara adab dan tertib. 2.1.13 Berlari kea rah yang ditentukan.

Bercerita yang membawa maksud penolakkan Benunjukkan gambar yang ada situasi penolakkan objek daripada objek lain Simulasi dan menunjuk cara menghormati rakan dan masyarakat setempat Latihan amali mengucapkan Selamat Hari Gawai/ Selamat Hari Raya Melakonkan situasi Hari Gawai Simulasi dengan sesama rakan dan juga dengan guru. Simulasi tentang perpindahan pelajar baru Menyatakan keperluan pada ahli keluarga, sanak saudara, rakan sebaya, guru dan orang dewasa seperti memiliki keperluan asas; pakaian makanan kasih sayang penghargaan

- lagu anak ayam - gambar Gambar ahli keluarga Rakan sebaya atau pembantu Gambar suasana perayaan

3.1

Sosioemosi

Gambar seorang budak. memakaikan budak tersebut pakaian yang sesuai.(Melukis gambar) mewarnakan gambar pakaian yang telah dipakaikan

Fizikal

2.1 2.2

2.1.4 Berlari dengan lakuan yang betul.

Permainan angkat kaki. Aktiviti mengimbang badan di atas papan /

Lisan Kad gambar

2.1.5 Berlari bebas pelbagai arah. 2.1.7 Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.

2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. 2.1.16 Berjengket beberapa langkah kea rah tertentu. 2.1.17 Berketingting dengan lakuan yang betul. 2.2.7 Menimbang badan dengan berdiri sebelah kaki.

1.2 2.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari). 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

6.2 Kemanusiaan 2.2 2.3 3.4 3.5

19 MAKANAN

Bahasa dan Komunikasi

MAKANAN SEIMBANG & TIDAK SEIMBANG

Bahasa Malaysia

6.2.1 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat) 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 6.2.2 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada kehidupan manusia. 2.2.4 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara bersopan. 2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat

bangku panjang. Ketingting dengan sesama rakan. Bercerita mengenai makanan yang digemari Melukis dan mewarnakan gambar makanan Permainan Murid berdiri sebelah kaki dlm kawasan. Guru meniup wisel tanda mula. Murid yg terjatuh mesti keluar dr kawasan. Murid yg paling lama berdiri dikira pemenang) Carta piramid makanan Bercerita tentang jenis makanan yg biasa disajikan ketika Hari Gawai Membuat renjisan, tiupan, semburan, gurisan pada pelbagai permukaan. Melakar dengan spontan menggunakan jari, pensel atau krayon pada pelbagai jenis permukaan Mendengar muzik dan bertepuk tangan sambil menggoyangkan punggung. Membuat aksi melalui lagu atau muzik yang diperdengarkan Melakukan pergerakan berirama

Lembaran aktiviti

Membuat lakaran rantai leher dari jalinan capan menggunakan straw. - tanah liat/ doh - straw - kepingan kayu/ cucuk satay - Radio kaset - Kerincing - Dram Pita rakaman/ muzik

Sesi bercerita dalam Morning Circle. Bersoal jawab dalam perbualan pagi.

Lisan

Mendengar dan mengajuk puisi yang dibaca oleh guru. Bersoaljawab dengan murid. Murid memberi jawapan yang tepat berdasarkan gambar. Membatangkan perkataan dengan betul. cth:- tin, jem, kek, ban, jus Menulis semula ayat pendek yang diberi.

Carta puisi Kad bergambar modelmakanan kad perkataan kad suku kata L.Kerja

dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

English Language

3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

cth;- Ini jus, Itu kek

Reading.

Reading.

Listen to word said aloud by the teacher and point to objects. Eg. Rice, noodles, cake, soup, biscuit. Listen to a story about the weather. Eg. The sun and the wind. Encourage children to recall words they see frequently such as their own names and their friends names. Painting their own name.

objects depicting items read aloud. objects in learning centers from nature. Eg. Rice, sugar, flour. big book. water colour.

12.3 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 12.3.1 Membuat pelbagai binaan mengikut kreativitin sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

11.1 12.1 Kerohanian & Moral P.Moral

11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. 12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

1.1 1.2 Sosioemosi

1.1.3 Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara

12.3.2 Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. 12.3.3 Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. 11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 12.1.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. 12.1.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. 12.1.4 Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. 1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui

Membentuk doh untuk menghasilkan jenis kuih/biskut. Permainan angkat sebelah kaki

Doh

Menunjukkan cara membuang sampah (bekas pembungkus makanan) ke tempat yang betul. Membawa kanakkanak mengutip sampah. Melakonkan situasi menghidang makanan kepada tetamu.

Tong sampah Makanan

Bercerita tentang sesuatu yang disukai (makanan kegemaran)

Kad gambar Lisan Lembaran aktiviti

2.2 3.1 3.2

Fizikal

seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.2 Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 3.1.1 Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. 3.2.1 Mengenal makanan yang berkhasiat. 3.2.2 Menyatakan waktu makan.

1.2

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

7.6 Kemanusiaan

7.6.1 Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

20 MINUMAN MINUMAN BERKHASIAT Bahasa dan Komunikasi

2.2 2.3 3.4 3.5

Bahasa Malaysia

2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 1.1.1 Listen to and identify common

English

1.1

pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.4 Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.2.7 Menimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. 3.1.7 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. 3.2.3 Mengenal pasti jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. 3.2.4 Mengenal makanan yang rosak dan basi. 3.2.5 Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 7.6.2 Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemputjemput pisang, popiah, dumpling. 7.6.3 Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia. 2.2.4 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 1.1.2 Listen to and identify sounds in

Membentuk doh untuk menghasilkan jenis kuih/biskut. Permainan angkat sebelah kaki

Kad gambar Doh

Melukis dan mewarna kek hari jadi. Menghias pinggan kertas Melukis dan mewarna menggunakan komputer

Gambar kek Lembaran kerja Warna Pinggan kertas Komputer

Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, dumpling. Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar dan mengajuk puisi yang dibaca oleh guru. Bersoaljawab dengan murid. Murid memberi jawapan yang tepat berdasarkan gambar. Membatangkan perkataan dengan betul. cth:- tin, jem, kek, ban, jus Menulis semula ayat pendek yang diberi. cth;- Ini jus Itu kek.

Carta Puisi Kad teka-teki kad suku kata Lembaran kerja.

Listen to word said aloud by the

pictures.

Language

1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

teacher and point to objects eg. Coffee, milo, tea, juice. Talk about the weather using weather charts. Model writing so that children can see spelling in action. Give apportunities to practices repeating the same movements

weather charts. Today is sunny Today is cloudy flash card and white board worksheets

2.1 2.2

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.1.3 Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal pasti saiz(besar dan kecil) 2.1.4 Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. 2.2.1 Membandingkan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek)

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

6.2 Kerohanian & Moral P.Moral

6.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. 6.2.2 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.

2.1.7 Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, tebal, nipis) 2.1.8 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. 2.1.9 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. 2.2.2 Membandingkan berat objek (lebih berat, lebih ringan) 2.2.4 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai. 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. 6.2.4 Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

Menggunakan pelbagai bahan untuk mengukur garisan Mengukur ketinggian murid Menimbang objek pelbagai berat Membezakan jumlah objek Buku rampaian Batu pelbagai saiz

Pembaris, straw minuman.

Cara melayan tetamu atau kawan. Menyambut hari jadi rakan di kelas. Bergotong-royong membersihkan kawasan persekitaran kelas. Melakonkan cara melayan peminta sedekah yang meminta minuman. Bercerita tentang rasa minuman reaksi muka. Permainan jual beli minuman. Menyusun tin minuman menjadi binaan.

2.1 2.2 Sosioemosi

2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari

2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar

Simulasi LCD TV VCD Penyapu Tong sampah Kain pengelap Topeng muka Air minuman. Air limau, Sirap,barli, Teh,kopi dll Minuman tin.

-berkeyakinan -kecindan

1.2 3.2 Fizikal

1.2.6 Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar. 3.2.1 Mengenal makanan berkhasiat. 3.2.2 Menyatakan waktu makan.

-berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 1.2.12 Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk. 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

1.2 2.1

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi.

6.1

6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.

Kemanusiaan

21 ALAM HIDUPAN BUAH-

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Malaysia

2.2 2.3 3.4 3.5 4.1

2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 6.1.3 Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, lading, air terjun, taman, hutan, sungai. 6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: - pertumbuhan dan pereputan pokok - perubahan cuaca 2.2.4 Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan.

Mengkategorikan minuman yang baik dan berkhasiat dengan yang tidak berkhasiat. Membuat padanan minuman serta doa sebelum dan selepas minum. Menerangkan makanan dan minuman yang seimbang. Menggunting gambar minuman yang pelbagai jenis dari mana-mana bahan cetakan. Menceritakan hasil kerja murid di atas Menyanyi beramai-ramai mengikut guru dengan iringan muzik.

Carta bergambar. LCD/CD Kad jenis minuman

Bahan cetak -surat khabar -majalah Bahan cetakan Radio Pita rakaman.

Melakonkan cara menanam bunga dan menjaga kebersihan alam sekitar. Main peranan dalam aktiviti mengutip sampah yang terdapat di persekitaran kelas prasekolah. Bersoal jawab tentang aktiviti yang telah dijalankan.

Lisan Kad gambar Benda maujud

Mendengar dan mengajuk puisi yang dibaca oleh guru. Bersoaljawab dengan murid. Murid memberi jawapan yang tepat berpandukan gambar.(teka-teki)

carta puisi kad bergmabar model buah-buahan

kad suku kata

BUAHAN

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

Membatangkan perkataan dengan betul. cth:- kv + kvk = betik,nanas kvk + kv=jambu,nangka kvk + kvk=langsat,manggis Menekap nombor mrngikut garisan putus-putus.

L.Kerja

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

2.1 2.2 3.3

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.1.3 Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal pasti saiz(besar dan kecil) 2.1.4 Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. 2.2.1 Membandingkan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek)

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Listens to word said aloud and identify pictures card depiting the items named. Listens to cumulative stories and say aloud sentences or phrases which are repeated in the story eg. The Enormous Turnip. Encourage children to apply their own knowledge of sounds to what they write. Give apportunities to practies repeatig the same movements.

fruits charts story books flash card play dough

2.1.7 Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, tebal, nipis) 2.1.8 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. 2.1.9 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. 2.2.2 Membandingkan berat objek (lebih berat, lebih ringan) 2.2.4 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai. 3.3.8 Memerhati dan mengumpulkan buah-buahn yang biasa dijumpai mengikut cirri warna dan berbiji.

Bandingkan ukuran dengan menggunakan istilah ; lebih panjang lebih tinggi lebih banyak lebih berat Memerhatikan kad gambar buahbuahan. Mengecop buah-buahan dan mewarnakannya mengikut warna sebenar.

- cawan -jag -air Cop buah-buahan Pensil warna Kad gambar

11.1 12.1 Kerohanian & Moral P.Moral

11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. 12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

2.1 2.2

Sosioemosi

2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

2.3 3.2

Fizikal

2.3.1 Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. 2.3.2 Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. 2.3.3 Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. 3.2.1 Mengenal makanan berkhasiat. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari).

1.2 2.2 2.4

Kreativiti & Estetika

11.1.2 Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 12.1.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. 12.1.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. 12.1.4 Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 2.3.4 Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. 2.3.5 Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. 2.3.6 Membaling objek lembut ke sasaran mengguanakan satu atau dua tangan. 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat)

Membuat kerja projek dalam kumpulan kecil seperti;Menanam bunga dalam pasu.

Benih bunga Pasu Tanah

Lakonan melawat rakan di hospital dengan membawa buah-buahan. Melatih murid berkebun dan menjaga tanaman

- model buah-buahan

- biji benih

Membaling, menangkap dan melambung model buah-buahan mengikut jenis buah ke dalam bakul. Menyusun gambar makanan seimbang ke dalam carta piramid makanan. Berbual tentang cara menjaga keselamatan diri ketika berada di dusun buah-buahan. Menyanyi dan membuat gerakan kreatif mengikut senikata lagu Menyanyikan lagu dengan melahirkan perasaan riang dan gembira.

Bakul, model buahbuahan Gambar makanan seimbang, carta pyramid makanan Gambar besar dusun buah-buahan, gambar peralatan keselamatan Luar kelas

Carta lagu Ku Tanam Pokok Bunga

2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

6.3

Kemanusiaan

6.3.1 Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (contoh: menanam bunga). 6.3.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan gutu. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

22 ALAM HIDUPAN SAYURSAYURAN Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1

Bahasa Malaysia

2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 6.3.3 Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. 6.3.4 Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. 6.3.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak)

Tayangan video tentang pencemaran alam sekitar. Bersoal jawab tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Mewarnakan gambar permandangan alam sekitar yang masih nelum tercemar dan yang tercemar. Guru bercerita tentang sayur-sayuran yang pernah dilihat dan dimakan oleh murid-murid. Bersoaljawab dan memberi jawapan yang tepat berpandukan gambar. Membaca perkataan gabungan(kv+vk) dan (vk + vk) cth:- buah, daun ayah, emak kubis, lobak Meniru nombor dan menulis mengikut arah yang betul.

CD Lisan Lembaran aktiviti

kad bergambar kad perkataan kad suku kata Lembaran kerja

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Listen to words said aloud and identify picture, card, depicting the items named. Say out simple sentences or phrases from story. Highlight words and pictures during shared reading. Encourage children to practise letters shape as they paint and write the names of vegetables.

vegetables chart story book / big book flash card water colour.

3.3

Sains dan Teknologi

4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.3.1 Membandingkan daun berdasarkan cirri berikut: a. bentuk b. saiz c. warna 3.3.3 Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buahbuahan yang biasa dijumpai.

Kerohanian & Moral P.Moral

9.1 12.1

9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

Sosioemosi

1.3

3.2

1.3.1 Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. 3.2.1 Mengenal makanan berkhasiat. 3.2.2 Menyatakan waktu makan.

3.3.5 Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut cirri berikut: a. warna b. saiz c. tekstur d. bentuk e. urat daun 3.3.7 Memerhati daan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut cirri berkut: a. warna daun b. berbiji 3.3.9 Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. 12.1.2 Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. 12.1.3 Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara berkumpulan. 1.3.2 Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

- mengumpul sayur-sayuran pada beberapa peringkat pertumbuhan, perhatikan dengan teliti warna,saiz,tekstur dan urat daun

Lisan Sayuran

Lawatan ke kebun sayur. Bersoaljawab tentang cara menjaga daripada kerosakan dan kemusnahan. Melatih murid berkebun dan menjaga tanaman.

Peralatan berkebun Lisan

Perbualan tentang perlunya mematuhi nasihat dari guru dan ibubapa. Perbualan tentang kebaikan memakan sayuran. Membasuh tangan sebelum dan selepas makan sayur-sayuran. Menyatakan beberapa penyakit akibat kurang makan sayur. Mempamerkan gambar makanan seimbang. Menceritakan pelbagai kegunaan alam kepada manusia dan haiwan Membentuk dan mengukir secara mudah pada ubi kentang Mereka corak daripada ubi kentang yang telah diukir.

Carta

- kad gambar - gambar jenis penyakit

Fizikal

1.2 Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

-gambar -benda maujud Cth. bunga - ubi kentang - kertas lukisan - warna air

1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 6.1 6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. 6.1.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, angina, haiwan. 6.1.3 Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, lading, air terjun, taman, hutan, sungai. 6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: - pertumbuhan dan pereputan pokok - perubahan cuaca 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak)

Kemanusiaan

Bercerita mengenai pelbagai jenis kraf peralatan tradisional masyarakat Malaysia tradisi dan kebudayaan warisan negara Memainkan rakaman bunyi alam sekitar. Murid meneka bunyi yang diperdengarkan. Bersoal jawab tentang pengalaman murid. Bercerita tentang gambar pokok yang mati dan reput.

-Tikar mengkuang -tikar bemban

Lisan Kad gambar Kaset Radio Lembaran aktiviti

23 ALAM HIDUPAN BUNGA Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1

Bahasa Malaysia

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print

Guru bercerita mengenai bunga yang pernah dilihat dan disentuh oleh murid-murid. Mengemukakan soalan secara kreatif. cth:- 1). Ini bunga apa? 2).Bagaimana cara kita menanam bunga? Membaca perkataan gabungan (kv + vk) dan (vk + vk) cth:-daun, akar Meniru nombor dan menulis mengikut arah yang betul.

kad bergambar kad bergambar bunga sebenar Kad suku kata L.Kerja

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Children pluck flowers from the school compound and said aloud the name of the flowers. Children tell the class what their favourite flowers are. Create an attractive book area where children can enjoy books together. Encourage children to draw and label. ( draw flower and label them )

various flower flowers chart books corner worksheet.

conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

3.3

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.3.1 Membandingkan daun berdasarkan cirri berikut: a. bentuk b. saiz c. warna 3.3.3 Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buahbuahan yang biasa dijumpai. 3.3.4 Memerhati dan bercerita dengan bimbingan tentang percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

1.1 Kerohanian & Moral P.Moral

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.

3.3.5 Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut cirri berikut: a. warna b. saiz c. tekstur d. bentuk e. urat daun 3.3.6 Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut cirri berikut: a. warna b. saiz 1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia.

Memerhatikan cuaca/awan/tumbuhan Bimbingan merekod pemerhatian Kanak-kanak dan guru mengumpulkan bunga pelbagai saiz dan warna. (perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar)

Bunga Kad gambar bunga Pensil warna Kertas A4 Lembaran aktiviti

3.2 Sosioemosi

1.2

3.2.2 Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. 3.2.3 Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. 1.2.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersiz besar dengan menggunakan tali besar.

3.2.7 Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan.

Berbual dan menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. -Bezakan bunga ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan. Berbual mengenai cara-cara menjaga tumbuhan daripada kerosakan dan kepupusan. Menyiram pokok bunga. Menanam biji benih ke dalam bekas atau gelas secara berkumpulan. Bekerjasama menjaga pokok yang telah ditanam.

bunga sebenar penyiram bunga serbuk pencuci

Biji benih, tanah, gelas Air

1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali.

Fizikal

Memasukkan benang ke dalam kelopak bunga kemboja atau lain-lain bunga untuk menguntai karangan bunga. Murid mewarnakan gambar bunga, menggunting dan menampal pada straw/lidi/kayu Menceritakan hasil kerja di atas. Guru membimbing murid-murid

- kad gambar - gambar jenis penyakit

1.2 2.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari). 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

6.3

Kemanusiaan

6.3.1 Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (contoh: menanam bunga). 6.3.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan gutu. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut

24 ALAM HIDUPAN HAIWAN LIAR

Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1

Bahasa Malaysia

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat) 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 6.3.3 Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. 6.3.4 Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. 6.3.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak)

membuat aktiviti memanaskan badan. Membuat pergerakan bunga mengembang dan menguncup melalui ransangan guru. Permainan Bola Beracun Membuat lawatan di persekitaran sekolah. Contoh : Meneroka warna pada tumbuhan-tumbuhan. Mengumpul objek seperti daun,bunga dan menekap serta mewarnakannya. Kolaj Menyanyi lagu Pokok Bunga Mawar sambil membuat pergerakan Melukis dan mewarna dalam ruang tertentu. Cth: gambar bunga raya

pokok bunga daun bunga kertas warna gunting gam

Melawat ke persekitaran sekolah. Mewarnakan gambar taman bunga. Bersoal jawab tentang gembar taman bunga yang telah diwarnakan.

Lisan Pensil warna Lembaran aktiviti

Guru bercerita tentang haiwan liar yang pernah dilihat melalui tv, majalah, suratkhabar dan lain-lain. Mengemukakan soalan secara kreatif berpandukan gambar. cth:- 1) Ini gambar apa? 2) Di manakah ia tinggal? 3)Berapakah kaki haiwan ini? Guru membaca menggunakan buku bergambar. cth:- Harimau bintang, ular sawa Meniru nombor dan menulis mengikut arah yang betul.

kad bergambar CD

buku bergambar L.Kerja

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Names wild animals, said aloud and match with the pictures Children tell the class what their favourite animal are Print pictures of wild animals from computer and type its names Write down the names of the wild animals in the pictures

Toys and pictures/flash cards/chart chart computer software (Print Artist) worksheet

Reading.

Reading.

3.4

Sains dan Teknologi

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 9.1

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai(dalam kehidupan harian, dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui program televisyen dll) 3.4.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan ( terbang, melompat, merangkak, berjalan, menyusur, berenang) 5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

3.4.4 Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. 3.4.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbausawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok) 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah.

Sesi soaljawab Meramal apa yang akan berlaku selepas pemerhatian Menyanyi lagu haiwan dan meniru pergerakan haiwan. Carta gambar tempat tinggal haiwan ditunjukkan dalam sesi soal jawab. Bercerita tentang jenis-jenis haiwan liar Bercerita tentang habitat haiwan liar Membuat demonstrasi cara-cara menghadapi sesuatu yg membahayakan diri Mewarna gambar dengan teliti,kemas dan cantik. Membuat kolaj gambar haiwan. Melibatkan diri dalam membuat persdiaan dan persembahan Cth: Lakonan Pak Belang dengan tikus

ikan dalam akuarium carta gambar lembaran aktiviti

Kad gambar

Gambar haiwan liar

2.1 2.2

Sosioemosi

2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

Lembaran aktiviti

2.1 2.2 Fizikal

2.1.8 Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. 2.2.2 Duduk dengan postur yang betul.

-perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat) 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 6.1.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, angin, haiwan. 6.1.3 Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, lading, air terjun, taman, hutan, sungai. 6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: - pertumbuhan dan pereputan pokok - perubahan cuaca 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila.

1.2 2.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari). 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

Menyambung titik Melakukan pergerakan mengikut rentak dan melodi yang dimainkan Melakukan pergerakan binatang menggunakan bahan yang telah disediakan Melakukan pergerakan mengikut rentak dan melodi yang dimainkan Memghasilkan montaj mengikut tema Main peranan Membuat capan menggunakan : Pelepah pisang, kotak Mereka gambar haiwan dalam aktiviti kumpulan.

- kad gambar - gambar jenis penyakit - lembaran aktiviti

-CD -Kertas lukisan -Pelepah pisang -Kotak -Warna air

6.1

6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.

Kemanusiaan

Melukis gambar tentang keindahan alam sekitar. Meneyangkan tayangan video tentang pengalaman seoarang kaanak-kanak yang melawat/melancong ke tempat peranginan yang terkenal di Malaysia.

Lisan CD Lembaran aktiviti

25 ALAM

Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian

Mendengar sebutan & menyatakan perkataan yang mengandungi awalan yang sama. cth:- anjing, arnab, ayam, kucing,

kad perkataan kad huruf kad ayat

HIDUPAN HAIWAN JINAK

Bahasa Malaysia

4.1

2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 3.5.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

kura-kura, itik, ikan Mengemukakan soalan secara bersopan. cth: Berikan ayam ini makan. Tolong jagakan kucing saya. Guru membaca rangkai kata berpandukan kad bergambar. cth: -ayam, kucing siam, kambing biribiri Meniru nombor dan menulis mengikut arah yang betul.

kad rangkai kata kad perkataan L.Kerja

Reading.

Reading.

Teacher gives instruction such as to colour of tame animals. E.g, Colour the cat Colour the rabbit Watch CD about tame animal and question about it Help children to read and talk about sentences in print Label the pictures of tame animals

Pictures of itens mentioned by the teacher CD Simple sentences worksheet

3.4

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai(dalam kehidupan harian, dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui program televisyen dll) 3.4.2 Mengecam bunyi haiwan yang baisa dijumpai. 3.4.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan ( terbang, melompat, merangkak, berjalan, menyusur, berenang)

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Kerohanian &

1.1

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia

3.4.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbausawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok) 3.4.6 Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. 3.4.7 Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (haiwan yang makan daging, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) 1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan

Bercerita tentang haiwan jinak yang kehilangan ibunya ( anak ayam ) Murid membuat ramalan Memperdengarkan rakaman bunyi haiwan melalui kaset. Bersoal jawab tentang perbandingan antara haiwan liar dan haiwan jinak.

-kad gambar Kaset Radio Lembaran aktiviti.

Bersoaljawab cara-cara memelihara

gambar haiwan

Moral P.Moral

7.1

adalah ciptaan Tuhan. 9.1.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.

rekaan manusia. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. 7.1.7 Mengenali keistimewaan diri sendiri dan menunjukkan bakat. 9.1.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.

2.3 Sosioemosi

2.1 2.2

Fizikal

2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti mengahyun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan.

2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar.

haiwan. Bezakan haiwan plastik ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan ( haiwan jinak ) Bercerita kegunaan haiwan kepada manusia dan nyatakan mengapa perlu bersyukur Melukis gambar haiwan peliharaan dan menceritakannya. Mewarnakan gambar dan membuat buku skrap. Bercerita tentang haiwan jinak/haiwan peliharaan. Melakonkan watak-watak haiwan dalam dialog.

buku cerita toperng haiwan pensel warna

Topeng haiwan

1.2

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

6.1

6.1.1 Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan.

Kemanusiaan

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 6.1.2 Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, angin, haiwan. 6.1.3 Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, ladang, air terjun, taman, hutan, sungai. 6.1.4 Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti:

Membuat pergerakan haiwan. Berjalan sejauh 2 meter. Berlari dan melompat setempat dengan iringan muzik. Bermain dan melakukan pergerakan menggunakan alatan di padang permainan. Terbang seperti burung. Bunyi seperti kambing, lembu dan lainlain. Mereka bentuk pelbagai haiwan dari pelbagai bahan ( kolaj ) Membuat topeng haiwan

- radio kaset - tali skip - gelung rotan

kertas warna gunting gam manila kad penebuk lubang getah

Permainan meneka bunyi haiwan. Kanak-kanak dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dikehendaki meneka bunyi haiwan yang diperdengarkan. Mewarna gambar haiwan yang terdapat di ladang ternak.

Lisan Radio Kaset Lembaran aktiviti

26 ALAM HIDUPAN HAIWAN AIR Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

- pertumbuhan dan pereputan pokok - perubahan cuaca 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Mendengar sebutan dan menyatakan perkataan yang mengandungi awalan yg sama. cth: itik, ikan, ketam, kerang Mengemukakan soalan secara bersopan cth:1) Apa yg ada di dlm gambar ini? 2) Di mana haiwan ini berenang? Guru menggunakan kad imbasan dan murid diminta mencantumkan kad perkataan untuk menjadi ayat cth: Itu ikan besar
Ikan itu besar Besar ikan itu

kad bergamabr

Kad imbasan kad perkataan

L.Kerja

Menyalin semula ayat yang telah dibaca tadi.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

3.4 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai(dalam kehidupan harian, dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui program televisyen dll) 3.4.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan ( terbang,

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Teacher gives instruction and children carry them out. E.g., body movement Observe fish and tortoise in a class aquarium and ask question Help children to read and talk about sentences in print Label parts of the fish. Teacher may demonstrate these actions to show the movement of animals in the water Aquarium, fish and tortoise. This is a fish. The fish lives in the water.

worksheet

3.4.4 Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. 3.4.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbau-

Membimbing murid menyusun kitaran hidupan katak. Pertandingan memadankan gambar haiwan dengan habitat(tempat tinggalnya)

-carta gambar katak Kad gambar Lembaran aktiviti

melompat, merangkak, berjalan, menyusur, berenang)

1.1 7.1 Kerohanian & Moral P.Moral

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. 9.1.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah.

3.2 Sosioemosi

3.2.1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan.

sawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok) 3.4.8 Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. 1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. 7.1.7 Mengenali keistimewaan diri sendiri dan menunjukkan bakat. 9.1.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. 3.2.2 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.

Penerangan tentang kesan pencemaran terhadap haiwan di air Melukis gambar haiwan kesayangan seperti ikan dan kura-kura. Membuat kolaj gambar haiwan

- buku lukisan - gambar haiwan - gam - gambar pemcemaran air

1.1 1.2 Fizikal

1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul. 1.2.1 Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

1.2

Kreativiti & Estetika

6.2

Kemanusiaan

6.2.1 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.

27

Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 2.3

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang

1.1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. 1.2.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 6.2.2 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada kehidupan manusia. 6.2.3 B ercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada palbagai bahan kegunaan manusia, (contoh: daun mengkuang, daun pisang 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan

Menceritakan berbagai-bagai kegunaan alam sekitar. Menyatakan mengapa harus bersyukur. Menyanyi lagu bertemakan haiwan di air. Lipatan- Origami Ikan Membuat pergerakan haiwan mengikut irama muzik. Bermain dan melakukan pergerakan haiwan. Melukis gambar haiwan air Membuat buku skrap (cari dan gunting gambar haiwan air.

CD Komputer Kad gambar

- kertas warna - pensel warna - radio - pita rakamant

Gambar haiwan air. Gam gunting

Guru menunjukkankad gambar tentang kepentingan keprluan asas seperti: Makanan Udara Air

Membaca syair/pantun Bersoal jawab melalui pemerhatian

kad perkataan kad gambar

ALAM HIDUPAN SERANGGA

Bahasa Malaysia

4.1 4.2

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara bersopan. 2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Menyalin semula ayat yang telah dibaca tadi.

kad ayat kad imbasan L.Kerja

Reading.

Reading.

3.4

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 3.4.1 Menamakan haiwan yang biasa dijumpai(dalam kehidupan harian, dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui program televisyen dll) 3.4.2 Mengecam bunyi haiwan yang baisa dijumpai. 3.4.3 Memerhati dan meniru pergerakan haiwan ( terbang, melompat, merangkak, berjalan, menyusur, berenang)

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Teacher gives instruction such as to colour pictures of insects. E.g., Colour the butterfly blue. Colour the caterpillar green. Teacher and children examine the cover of the book Help children to read and talk about sentences in print Fill in the missing letters about names of the insects

Worksheet, colour pencils Storybook with a clear, attractive cover and illustrations Simple short story worksheet

Kerohanian & Moral P.Moral

1.1 7.1

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. 9.1.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan

3.4.5 Mengecam tempat tinggal haiwan ( kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbausawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok) 3.4.6 Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. 3.4.7 Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (haiwan yang makan daging, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) 1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. 7.1.7 Mengenali keistimewaan diri

Bercerita tentang labah-labah Menyanyi lagu rama-rama Mewarnakan gambar serangga yang biasa dijumpai. Menggunting dan melekatkan gambar serangga dalam buku skrap.

kad gambar gambar serangga gam gunting kertas A4

Melakonkan cara memberi pertolongan sekiranya rakan dalam situasi membahayakan. Mewarna gambar serangga

Gambar serangga

ayat yang mudah.

2.1 2.2

Sosioemosi

2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan

1.1 2.1

1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul.

Fizikal

sendiri dan menunjukkan bakat. 9.1.3 Berani melibatkan diri dalam aktiviti. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong -setia kawan -belas kasihan -empati 1.1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan.

Berbual tentang cara menjaga kepupusan serangga yang memberi manfaat kepada tumbuhan ataupun kepada manusia. Bercerita tentang watak-watak yang mengalami situasi yang tertentu. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara serangga

-buku cerita -radio kaset lembaran kerja

1.2 2.1 3.1

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.1 Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. 3.1.2 Berlakon dengan menggunakan props, contoh: skaf, pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru.

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.5 Main peranan mengikut imaginasi. 3.1.6 Berlakon dengan menggunakan

Bermain rangka panjat Menggunting gambar serangga dan menampal di dalam kertas. Membuat pergerakan seperti kucing, tenggiling, anjing. Bermain melompat setempat dengan iringan muzik. Mengenali jenis-jenis serangga yang boleh membawa penyakit. Melukis mengikut titik ke titik dan mewarna gambar. Melukis gambar serangga yang disukai dan mewarna gambar Nyanyian Rama-rama Melakonkan watak dalam cerita kanak-kanak ( Burung Punai dan Semut )

rangka panjat gunting gam kertas radio kaset

- lembaran kerja - carta lagu - buku cerita - topeng

6.2 Kemanusiaan 3.4 3.5 4.1 Bahasa dan Komunikasi

28 ALAM TEKNOLOGI KENDERAAN DARAT

Bahasa Malaysia

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

6.2.1 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

props. 6.2.2 Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada kehidupan manusia. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Guru menunjukkan carta gambar kitaran hidup serangga. Bersoal jawab tentang carta yang telah ditunjukkan. Mendengar sebutan dan menyatakan perkataan yang mengandungi awalan yang sama. cth: bas, basikal Mengemukakan soalan secara bersopan cth: Apa yang ada di dlm gambar ini? Guru menggunakan kad imbasan dan murid diminta mencantumkan kad perkataan untuk menjadi ayat cth: Ini basikal saya Basikal saya ini Menyalin semula ayat yang telah dibaca tadi. Teacher gives instruction and children carry them out. E.g., Please make sound of the car or motorbike or lorry Children are encourage to ask questions about features of the vehicles. E.g. What shape is the wheel? Introduce print feature such as capital and small letter Solve the simple crossword puzzle.

Lisan Kad gambar Carta gambar Pensil warna kad perkataan kad bergambar kad ayat kad gamabr buku bergambar kad bacaan L.Kerja

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Pictures, radio cassette about sound of the vehicles Pictures Flash cards worksheet

Reading.

Reading.

10.1 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 10.1.1 Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. 10.1.2 Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam)

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Kerohanian &

14.1

14.1.1 Bersedia menunggu giliran.

10.1.3 Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti( jam 7 pagi, jam 12 tengah hari) 10.1.4 Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. 10.1.6 Menyatakan nama bulan dalam setahun. 14.2.2 Mengamalkan sikap tolak ansur

Bimbingan menyebut nama hari dan nama bulan dengan betul Menyusun kad hari dan bulan dgn betul Mengyusun kad gambar aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid dalam sehari. Beratur semasa menaiki bas sekolah

Kad nama / bulan Kad gambar Lembaran aktiviti

Gambar

Moral P.Moral

14.2.1 Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan di dalam kelas. 2.3 2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru.

denngan rakan dalam situasi tertentu. 14.2.3 Menyataka faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon.

Sosioemosi

1.1 2.1 Fizikal

1.1.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. 2.1.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul.

1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 2.1.9 Berjalan mengundur dengan lurus.

1.2 2.1

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi.

6.3

Kemanusiaan

6.3.2 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru.

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 6.3.6 Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. 6.3.9 Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.

atau awam Membantu bapa mencuci kereta Mengecam dan mengenal simbol jalan raya serta peraturan lalu lintas Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat dari guru dan ibubapa Main peranan mengikut cita-cita murid. Berbual tentang cara yang betul ketika menggunakan kemudahan awam spt : beratur untuk naik dan turun bas mengutamakan orang tua, ibu mengandung dan anak kecil. Membuat mural kenderaan ( murid mengoyak , membentuk kenderaan dan menampal di atas kertas ) Bermain memandu kenderaan seperti keretapi bergerak. Permainan pertolongan cemas. Menyiapkan kereta kotak Nyanyian Bapaku Beli Kereta , Bapaku Pulang Dari Kota Memperdengarkan lagu kanak-kanak dan cuba mengikut melodinya

kad gambar buku undang-undang jalan raya

kad gambar carta gambar

- kertas warna - pensel warna - kertas lukisan peti pertolongan cemas. kertas warna gunting gam carta lagu kotak lukisan botol tempurung

29 ALAM

Bahasa dan Komunikasi

3.4 3.5 4.1 4.2

3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata

3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata

Mewarnakan gambar kenderaan darat yang tidak mencemarkan alam sekitar: Cth: Kereta lembu Kereta kuda Basikal Beca Memadankan perkataan yang mempunyai akhiran yang sama. cth: perahu robot sampan bahu

Lisan Lembaran aktiviti Model kenderaan darat.

kad perkataan L.Kerja

TEKNOLOGI

Bahasa Malaysia

KENDERAAN UDARA DAN KENDERAAN AIR

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 3.5.8 Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

motobot papan Membaca pantun 4 kerat spt:

carta pantun carta ayat

Sorong papan tarik papan buah keranji dalam perahu suruh makan dia makan suruh mengaji dia tak mahu

Membaca cerita pendek Menyalin semula cerita pendek.

carta ayat

Listen to instructions by the teacher on how to make a sailing boat Sing action songs Wheel on the bus Introduce print feature such as punctuation Help children to write simple words to label part of vehicles.

tissues box straw colour paper glue radio cassettes flash card worksheet

Reading.

Reading.

Sains dan Teknologi Kerohanian & Moral P.Moral

11.1

15.1

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 11.1.1 Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam) 15.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

11.1.3 Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. 15.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

-murid meletakkan kedudukan objek mengikut arahan yang disebutkan Menggalakkan murid-murid menyiapkan tugasan secara individu. Cth : membuat kenderaan air dengan menggunakan teknik lipatan kertas. Bekerjasama dalam permainan air ( sampan ) Mewarna gambar dengan bersih dan cantik.

-pelbagai objek

kertas -sampan kertas/alat mainan

2.2 Sosioemosi 2.1 Fizikal

2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: - sabar - berdikari 2.1.7 Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul.

2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: - sabar - berdikari 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. 2.1.19 Skip menggunakan lakuan yang

-Lembaran kerja

Bermain tali skipping. Permainan kapal terbang / berdayung sampan. Mencuci pakaian sendiri

alat mainan pakaian penyepit penyangkut

1.2 2.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari). 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

7.2 Kemanusiaan

7.2.1 Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.

betul. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat) 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 7.2.3 Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia.

Membuat model kapal terbang/ kapal/ sampan/rakit Memainkan alat-alat gendering mengikut rentak Menyanyi dan bermain muzik dalam persembahan

-kertas warna/manila kad -gunting -benang -gam -radio & kaset

Menyanyi lagu Dayung Sampan dengan pergerakan. Membuat sampan daripada kertas surat khabar secara berkumpulan. Mencantum suku kata supaya mbentuk perkataan yg bermakna. Kemudian mengasing/mengecam perkataan yang mempunyai akhiran yang sama. cth: Malaysia Bahagia Negara bendera Membaca sajak lagu Negara ku secara beramai-ramai. Mengecam tanda bacaan yang terdapat di dalam cerita. Membina ayat pendek dan menyalin semula ayat yang diberi.

30 NEGARA SAYA NEGARAKU MALAYSIA Bahasa dan Komunikasi

3.4 3.5 4.1

Bahasa Malysia

English Language

1.1 1.2 1.4 2.1 2.2 4.1 4.2

3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.1.1 Listen to and identify common sounds around them. 1.2.4 Name common objects in the classroom. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up.

3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.4 Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. 3.4.5 Membina dan membunyikan dua suku kata secara rawak. 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak)

Lisan CD Kaset Gam Kertas surat khabar kad suku kata kad perkataan carta lagu Negaraku CD Negaraku Malaysia kad perkataan L.Kerja Negaraku.

1.1.2 Listen to and identify sounds in the environment. 1.2.8 Name common objects in the environment. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 2.1.2 Show awareness that print

Listen to instructions by the teacher on how to respect the National Anthem. E.g., stand in ease, attention, stand in straight line Sing action song. E.g., Tommy Thumb Introduce children to variety of books Help children to write down the name

Radio cassettes/song Various book Malaysian map White paper White board

2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

conveys meaning by doing Pretend

Reading.

Reading.

of states in Malaysia.

6.4

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 6.4.1 Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. 6.4.2 Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Kerohanian & Moral P.Moral

12.1

12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

6.4.3 Mengecam corak berulang di persekitaran. 6.4.4 Melengkapkan corak berulang yang diberi. 6.4.5 Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. 12.1.1 Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. 12.1.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. 5.2.5 Menyebut nama sendiri, nama ibu bapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. 5.2.8 Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik

Mewarnakan bendera Jalur Gemilang dan mengenal pasti warna-warna yang terdapat pada bendera tersebut. Mewarnakan bendera Negei Sarawak. Menyusun bongkah pelbagai warna dengan pelbagai pola dan corak secara individu dan kumpulan. Mewarnakan bendera Jalur Gemilang dan bendera negeri Sarawak secara berkumpulan. Membuat refleksi bersama guru selepas aktiviti. Main peranan bagaimana berkomunikasi dengan pemimpinpemimpin negara

Lembaran aktiviti Pensil warna Bongkah pelbagai warna

Lisan Pensil warna Gambar bendera

2.3 Sosioemosi

2.1 5.2

Fizikal

2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. 2.1.7 Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. 5.2.1 Menyebut nama sendiri, nama ibu atau nama bapa serta nama prasekolah. 5.2.3 Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas.

-topeng pemimpin.

Gerakan melompat Menulis nama dan nombor telefon Bersoaljawab

skittle

1.2 2.1 Kreativiti & Estetika

Melukis gambar dengan menyambung titik Cth. Sarawak DBKU Menyanyikan lagu patriotik. Memperdengarkan lagu-lagu masyarakat Malaysia

lembaran kerja warna blok plastesin Kaset/VCD Kaset-kaset lagu tradisional

membuat corak dan rekaan. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 8.1 Kemanusiaan 8.1.1 Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. 8.1.2 Mengecam bendera Malaysia. 8.1.3 Menamakan bendera Malaysia. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend 8.1.7 Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. 8.1.8 Menyatakan nama negeri sendiri. 8.1.9 Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.6 Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. 3.4.7 Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) Melihat dan mengecam kedudukan Malaysia dalam glob Memerhati gambar dan bersoaljawab glob fizikal Kad gambar VCD

31 NEGARA SAYA HARI KEMERDEKAAN Bahasa dan Komunikasi

3.4 3.5 4.1

Mengumpul perkataan yang mempunyai bunyi akhiran yang sama. cth: bendera,Negara Membaca sajak lagu Negaraku secara beramai-ramai. Guru memperkenalkan tanda bacaan spt: koma, noktah, tanda soal. Murid-murid mengecam tanda bacaan di dalam perenggan ayat. Membina rangkai kata dan membuat ayat dari rangkai kata tersebut. cth: Jalur Gemilang Follow the rules of the games. E.g., Simon says. When teacher says Simon says: Touch your nose, children will touch their nose but when teacher says Clap your hand, children do not perform any action Say aloud rhymes to practise particular sound of language. E.g., Bubbles Big bubbles, blue bubbles Big, blue bubbles Talk about Malaysian Historical books, using appropriate vocabulary. E.g., page, cover, picture, back Help children to write down the name of states in Malaysia Permainan menyususn bongkah pelbagai warna dalam aktiviti kumpulan. Memilih objek sebagai penghubung jarak antara dua objek dengan betul

kad perkataan carta lagu Negaraku kad tanda bacaan carta ayat

Bahasa Malaysia

lembaran aktiviti.

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

Reading.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Rhymes chart

Malaysian History Book

Sains dan Teknologi

6.4 12.1

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 6.4.1 Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. 6.4.2 Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Malaysian map chart

6.4.3 Mengecam corak berulang di persekitaran. 6.4.4 Melengkapkan corak berulang yang diberi. 6.4.5 Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri

-bongkah -tangga mainan

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 9.1

5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 2.1.1 Bersikap positif terhadap kebolehan kendiri 2.2.1 Menunjukkan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan

menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. 12.1.1 Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alas an mengapa penghubung itu dipilih. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/ kelemahan (limitation) kendiri. 2.2.2 Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: -sabar -berdikari -berkeyakinan -kecindan -perpaduan/kekitaan -tolong-menolong 1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 2.1.9 Berjalan mengundur dengan lurus. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.7 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. 3.1.8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.

2.1 2.2

Murid menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan penuh semangat. Melukis dan mewarna bendera negeri dan jalur gemilang. Melatih kanak-kanak menepati masa masuk ke kelas , rehat dan menyiapkan tugas yang ditentukan.

seni kata lagu Lembaran kerja Warna

persekitaran kanakkanak

Sosioemosi

Fizikal

1.1 2.1

1.2 2.1 3.1

Kreativiti & Estetika

1.1.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. 2.1.1 Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.3 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga dengan bimbingan. 3.1.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.

Menggunting dan menampal gambar tokoh-tokoh negara. Berkawat mengikut rentak lagu atau muzik Murid dibimbing membuat kad ucapan bertemakan Hari Kebangsaan. Menyanyi lagu dalam peristiwa seperti : Hari Kebangsaan Menarikan tarian tradisional apabila ada majlis tetentu.

-majalah -suratkhabar - Kaset lagu (Tanggal 31) manila kad warna ribbon

CD

8.4 Kemanusiaan

8.4.1 Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

32 NEGARA SAYA PERMAINAN TRADISIONAL Bahasa dan Komunikasi

2.3 3.4 3.5 4.1

Bahasa Malaysia

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

8.4.2 Menamakan Bapa Kemerdekaan. 8.4.3 Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. 8.4.4 Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. 2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.6 Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. 3.4.7 Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Mewarnakan bendera Jalur Gemilang. Melibatkan kanak-kanak dalam perhimpunan sambutan Hari Kemerdekaan sekolah. Mendengar sebutan dan menyatakan perkataan yang mengandungi akhiran yang sama. cth: Gasing bising congkak kakak Melafazkan pantun 2 kerat dgn baik Budak-budak bermain gasing Harap jangan bising Kakak main congkak Jangan bersikap bongkak Bersoaljawab tentang bahan yang dibaca. Murid mengecam perkataan untuk membentuk rangkai kata. Menyalin semula rangkai kata. Follow rules in games such as Congkak Recite poems involving numbers and teacher demonstrate numbers using suitable action. E.g., One, two, three, four, five, Once I caught a fish alive Six, seven , eight, nine, ten Then I let it go again Talk about story book features Fill in the missing letters.

Bendera Jalur Gemilang Pensel warna Lisan kad perkataan carta pantun

buku besar

kad perkataan L.Kerja Congkak

Poems / radio cassette

11.2 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 11.2.1 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat dipersekitaran.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Story book or big book worksheet

Kerohanian & Moral

12.1

12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

11.2.2 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. 11.2.3 Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. 12.1.1 Menjayakan aktiviti secara berkumpulan.

Melilitkan benang pada objek bulat Rekodkan Bongkah untuk menganggarkan keluasan objek segiempat

-benang -bongkah

Bekerjasama dan bertolak ansur semasa bermain

-alat permainan ttradisional

P.Moral 1.1 1.2 1.1.3 Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.2 Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.1.3 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.3 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga dengan bimbingan. 3.1.4 Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.

Sosioemosi

2.1 Fizikal 1.2 2.1 3.1

Kreativiti & Estetika

Kemanusiaan Bahasa dan Komunikasi

7.3

7.3.1 Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata

33 NEGARA SAYA PERMAINAN

Bahasa Malaysia

2.3 3.4 3.5 4.1

12.1.2 Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. 1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.4 Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.1.16 Berjengket beberapa langkah kea rah tertentu. 2.1.17 Berketingting dengan lakuan yang betul. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 3.1.7 Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. 3.1.8 Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. 7.3.2 Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum Masyarakat Malaysia. 2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf

Berbual tentang faedah membuat kerja/bermain dalam kumpulan Permainan meneka jenis emosi yang ada pada rakan melaui mimik muka dan bahasa badan yang ditunjukkan.

alat permainan tradisional

Ketingting dengan iringan muzik - bermain kaki tiga

Membuat gambar wau dengan cara kolaj Memainkan alat-alat muzik genderang mengikut rentak Bermain permainan masyarakat Malaysia yang sesuai: Gasing Congkak Menarikan pelbagai jenis tarian tradisional masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

alat permainan tradisional Tikat ting-ting, kaset kertas warna - gam - manila kad - alat genderang

Permainan tradisional seremban

Guli Batu seremban kad perkataan carta pantun buku cerita kad perkataan L.embaran Kerja

Mengumpul perkataan yang mempunyai bunyi awal yang berbeza. Membaca pantun 2 kerat Melakar kandungan bahan yang telah dibaca. cth: layang-layang, badminton,ragbi

MODEN

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.6 Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. 3.4.7 Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Mencantum beberapa perkataan membentuk ayat bermakna dan menyalin semula ayat tersebut.

11.2 12.2 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 11.2.1 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat dipersekitaran.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Children respond to the rhythm and perform action. E.g., Row Row Your Boat Row row row your boat Gently down the stream Merily, merily, merily merily Life is but a dream Talk about modern games. E.g., Scrabble, Yo-yo, Computer games, Snake and ladder Encourage children to hold books the correct way up and turn pages to write simple words of modern games

Children song Real games ( Scrabble, yo-yo, snake and ladder) Story book/ big book worksheet

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 9.1 12.1

Sosioemosi

3.2

Fizikal

1.2 5.1

5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 12.1.1 Melakukan aktiviti secara berkumpulan. 3.2.3 Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. 1.2.5 Menggunakan jari untuk menguntai objek bersiz besar

11.2.2 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. 11.2.3 Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. 12.2.1 Membina satu lingkungan lengkap. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah. 12.1.1 Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. 3.2.7 Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. 1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan

Murid membina lingkungan segiempat dengan bimbingan guru Murid menyatakan perbezaan saiz objek

-blok kayu Lembaran aktiviti Lisan

Bekerjasama dan bertolak ansur semasa bermain Berbual tentang faedah membuat kerja/bermain dalam kumpulan

-set permainan

Berbual tentang cara yang betul ketika menggunakan alat permainan. Bermain dengan doh yang dibentuk bulat seperti manik dan kemudiannya

-set permainan

Set permainan Doh

dengan menggunakan tali besar. 5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.

1.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

5.1

Kemanusiaan

5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. 5.1.2 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.

menggunakan pelbagai jenis tali. 5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 5.1.3 Menyatakan faedah berkawan. 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong. 5.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.

diuntai menggunakan benang dan jarum besar. Murid diingatkan supaya berhati-hati semasa menggunakan benda-benda tajam seperti jarum.

Benang Jarum

Melukis dan mewarna menggunakan komputer Mendengar dan meneka lagu yang diperdengarkan melalui melodinya-lagu kanak-kanak. Mendengar muzik sambil melakukan pergerakan bebas

-komputer

- CD

Bersoal jawab dengan guru tentang cara yang boleh dilakukan untuk menolong kawan, ibu bapa dan masyarakat setempat. Melakukan aktiviti secara berkumpulan. Memejam mata dan menyatakan bunyi yang didengar. Berbual mengenai kandungan puisi Membaca nama pengarang,judul buku , penerbit dan muka surat. Menulis semula ayat pendek.

34 NEGARA SAYA KEMUDAHAN AWAM

Bahasa dan Komunikasi

2.3 3.4 3.5 3.8 4.2

Bahasa Malaysia

2.3.1 Melafazkan pantun yang mudah secara berirama. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 3.8.1 Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. 4.2.1 Menulis semula huruf mengikut cara yang betul.

2.3.2 Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.4.6 Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. 3.4.7 Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara rawak. 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.8.3 Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Lisan Carta gambar Pensil warna Warna air Kertas majung Gam Gunting kad perkataan carta puisi buku-buku cerita Lembaran Kerja

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

6.4 12.1

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 6.4.1 Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. 6.4.2 Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Listen to simple rhymes and clap to the rhythm. E.g., If you happy and you know. Talk about public fascilities. E.g., public toilet, public phone, bus stand, library Encourage children to hold books the correct way up and turn pages Label the public fascilities from pictures.

Song Pictures Big books / story book worksheet

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 8.1 9.1

Sosioemosi

3.2

Fizikal

2.1 2.2

Kreativiti & Estetika

1.2 2.1

5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 8.1.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 3.2.1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti mengahyun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

6.4.3 Mengecam corak berulang di persekitaran. 6.4.4 Melengkapkan corak berulang yang diberi. 6.4.5 Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. 12.1.1 Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alas an mengapa penghubung itu dipilih. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 8.1.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permaianan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah. 3.2.2 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

Murid menggunting mangikut garisan putus-putus. Murid mencantum semula untuk membina pola.

-kad gambar gunting

Menerangkan cara menggunakan kemudahan awam seperti tandas, padang permainan, pondok telefon dll Memadankan gambar dengan perkataan

Gambar/VCD -kad gambardan perkataan

Berbual tentang cara yang betul ketika menggunakan kemudahan awam. Bergayut pada tiang gayut Senamaerobik

-peralatan di sudut drama -taman permainan -kaset

Mewarna gambar kemudahan awam Membuat capan menggunakan bahan bahan yang sesuai. Menyanyi

lembaran kerja -warna -VCD

1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi.

7.4 7.5

Kemanusiaan

7.4.1 Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.(yang mudah) 7.5.1 Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di perselitaran.

1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 7.4.2 Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 7.5.2 Mengenal pelbagai perlatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

mengikut muzik dengan seronok

-Carta lagu

35 NEGARA SAYA INSTITUSI AWAM Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 3.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan (contoh: emak) 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Guru memperkenalkan beberapa seni dan kraftangan serta peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia melalui carta / kad gambar. Bersoal jawab tentang budaya masyarakat Malaysia yang pelbagai. Mewarnakan gambar dalam lembaran aktiviti. Mengasingkan perkataan yang mempunyai bunyi awal yang berbeza. cth: Balai Raya - Bunga Raya Pejabat Sahabat Menerangkan apa yang diceritakan dalam puisi. Menggunakan carta ayat, guru membaca & menunjukkan cr yg betul. Memadankan rangkai kata dengan sesuai. Kemudian menyalin semula rangkai kata tersebut.

Lisan Carta gambar Kad gambar Pensil warna Lembaran aktiviti

kad perkataan carta puisi carta ayat kad perkataan

Listen to simple rhymes and perform action E.g., Tommy is a soldier ( teacher may change the occupation parts to others) Retell stories using puppets wearing uniform. Story telling. Label the pictures according to the uniform

song CD Big book worksheet

Reading.

6.4 12.1

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 6.4.1 Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. 6.4.2 Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1

5.1.1 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan. 5.1.2 Melafazkan tutur kata bersopan dengan bimbingan. 3.2.1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. 5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.

3.2 Sosioemosi 5.1

6.4.3 Mengecam corak berulang di persekitaran. 6.4.4 Melengkapkan corak berulang yang diberi. 6.4.5 Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. 12.1.1 Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alas an mengapa penghubung itu dipilih. 5.1.3 Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 5.1.5 Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan. 3.2.2 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah.

Murid merombak dan menyusun dan membina pola baru

-blok huruf -plastisin

Melatih murid cara menghormati dan beradab sopan. Perbualan di antara perkaitan institusi dengan ketuanya. Cth: sekolah-guru besar/ pengetua. Mengetahui adab-adab di tempat institusi awam . cth. Cara berkomunikasi di institusi awam (percakapan formal) Membuat lawatan di sekitar sekolah dan melihat sendiri objek atau situasi yang merbahayakan. Lakonan tatacara semasa di institusi awam Mengetahui cara menghubungi institusi awam. Membuat model institusi awam. Cth. Bangunan sekolah Mewarna gambar bangunan sekolah saya Menyanyi dan bermain muzik dalam persembahan.

Kad ucapan bertatasusila

gambar

Fizikal

1.2 2.1 Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan

5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan.

Persekitaran sekolah

-kotak -gam -selotape CD dan alat muzik

perasaan dan ekspresi.

8.5

8.5.1 Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.

Kemanusiaan

2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 8.5.2 Bercerita tentang kebanggaan negara. 8.5.3 Bercerita tentang mercu tanda negara. 8.5.4 Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.

36 PEKERJAAN BERUNIFORM

1.2 2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Malaysia

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan.

1.2.2 Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

English Language

1.4 1.5

1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and

Bercerita tentang bangunan yang menjadi kebanggaan negara, contohnya: Menara Berkembar Petronas KLCC Bercerita tentang mercu tanda Malaysia: Menara Kembar KLCC Bercerita tentang tempat/institusi bersejarah seperti: Melaka MPSI Mengecam dan menyebut perkataan yang mempunyai bunyi awal yang berbeza. cth: Polis, Doktor, Kelasi, Juruterbang, Jururawat. Menceritakan peranan polis berdasarkan puisi yang dibaca. Murid cuba memegang buku masingmasing kemudian guru menerangkan cara betul dan jarak yang betul semasa membaca buku. Menulis rangkai kata dan menyusun ayat yang mudah spt: Polis wanita, Doktor gigi, Tentera udara Mengecam dan menyebut perkataan yang mempunyai bunyi awal yang berbeza. cth: Polis, Doktor, Kelasi, Juruterbang, Jururawat. Menceritakan peranan polis berdasarkan puisi yang dibaca. Murid cuba memegang buku masingmasing kemudian guru menerangkan cara betul dan jarak yang betul semasa membaca buku. Menulis rangkai kata dan menyusun ayat yang mudah. Listen to simple rhymes and perform action

Lisan Lembaran aktiviti Kad gambar

kad perkataan carta puisi buku latihan kad perkataan kad bergambar Polis wanita Doktor gigi Tentera udara Tentera laut

Tommy is a Soldier Tommy is a Soldier,

2.1 2.2 4.1 4.2

1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

11.2 13.1 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 11.2.1 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat dipersekitaran.

Reading.

E.g., Tommy is a soldier ( teacher may change the occupation parts to others) Retell stories using puppets wearing uniform. Story telling. Label the pictures according to the uniform

Tommy is a Soldier Tommy is a Soldier I know, I know, I know Puppets Big books, worksheet

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

11.2.2 Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. 13.1.1 Mengenal pasti bahagianbahagian komputer(monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem) 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. 15.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. 2.1.5 Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 8.1.11 Menunjukkan penghormatan

Kerohanian & Moral P.Moral

9.1 15.1

2.1 Sosioemosi

9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 15.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. 2.1.1 Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. 2.1.2 Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

Memperkenalkan tema dengan berbantukan perisisn ICT. Memperkenalkan bahagian-bahagian yang terdapat pada sesebuah komputer. Melukis pakaian dengan mencantumkan pelbagai bentuk. Bersoaljawab tentang pekerjaan yang beruniform. Memakai pakaian sekolah tanpa bantuan orang lain. Tunjukcara memakai pakaian dengan betul. Menyusun kasut di luar kelas.

Komputer Lisan Lembaran aktiviti Kertas A4 Pensil warna CD -Murid - Kad gambar Cth : polis, doctor, askar. -Gambar

Fizikal

2.1 2.2

1.2

Kreativiti & Estetika

-Bergayut pada rangka panjat. -Membuat pergerakan berkawal dalam satu barisan . - bersoaljawab menjaga kebersihan dan keinsafan Mengumpul gambar pakaian mengikut perubahan zaman Membuat stensil dari pelbagai bahan menggunakan tebukan,guntingan dan koyakan. Mengumpul gambar-gambar pakaian dan melabelkannya

-Gambar.

Surat khabar Majalah Kertas stensi Kertas Gambar Gunting

Kemanusiaan

8.1

8.1.5 Menunjukkan penghormatan

Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu

Lisan

kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. 8.1.6 Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan.

37 PEKERJAAN TIDAK BERUNIFORM / BURUH KASAR Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. 8.1.12 Menyanyikan lagu kebangsaan. 8.1.13 Menyanyikan lagu negeri. 8.1.14 Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

negeri Mewarnakan gambar bunga raya.

Lembaran aktiviti Pensil warna Radio Kaset CD carta bergamabr kad perkataan cartaa pantun kad bergambar kad perkataan

Mencari perkataan yang tersembunyi yang mempunyai bunyi awal yang berbeza. cth: tukang kayu, pemandu lori,Pembina bangunan, penjaja, pencuci tandas Melafazkan pantun 4 kerat Mempamerkan 2 gambar yang berbeza.Menyatakan cara menjaga buku dengan betul berdasarkan gambar yang diberi. Menulis cerita pendek berdasarkan perkataan-perkataan yang diberi.

Reading.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

2.5 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Listen to simple rhymes and clap to the rhythm Children pretend to be a farmer or a fisherman Story telling about Life as a fisherman Write simple sentences Abu is a fisherman. He catches fish.

Abu is a farmer, Abu is a farmer Abu is a farmer I know, I know, I know ( Tommy is a soldier tune) story books worksheet

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah. Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya.

Murid memilih dan menyusun cadangan mengikut keutamaan Memilih cadangan terbaik

-carta ayat

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 8.1 9.1

2.1 Sosioemosi

5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 8.1.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 2.1.1 Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. 2.1.2 Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan.

Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir. 5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 8.1.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permaianan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah. 2.1.3 Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. 2.1.5 Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 2.2.5 Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak, menarik tali dan lain-lain. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.1.8 Menyanyikan lagu denngan iringan muzik. 2.1.10 Menyanyi dengan sebutan yang jelas. 2.1.12 Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. 2.4.3 Mengenal elemen muzik: - kuat lembut(dinamik) - cepat lambat(tempo) - tinggi rendah(pic) - panjang pendek(irama) - sedih gembira bersemangat(mud) 2.4.11 Mengenal lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. 6.2.2 Bercerita dengan bimbingan

Simulasi . Tolong-menolong tanpa mengira pekerjaan. Menyanyi lagu negaraku. Menyanyi lagu ibupertiwiku.

Carta bergambar. Bendera . Kaset. Carta lagu.

Menyelesaikan semua aktiviti yang dilberi oleh guru dengan rasa bertanggungjawab.

-Lembaran kerja

2.1 2.2 Fizikal

Bermain mengail ikan. Meniru pergerakan pekerja tidak beruniform. Contohnya menebar jala. Menggambarkan pakaian secara lisan. Contohnya Pekerjaan.

Pancing mainan. Jala mainan. Pakaian nelayan.

1.2 2.1 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. 2.1.5 Menyanyi lagu mudah dengan perasaan dan ekspresi. 2.4.3 Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: - kuat lembut(dinamik) - cepat lambat(tempo) - tinggi rendah(pic) - panjang pendek(irama) - sedih gembira bersemangat(mud)

Membuat sampan menggunakan kertas. Bermain sampan didalan bekas berisi air. Menyanyikan lagu Dayung Sampan Mendengar dan mengecam alat muzik tradisional yang digunakan Spt: Kompang gendang,gong

Kertas,basin, baldi air,kaset.

Kemanusiaan

6.2

6.2.1 Bercerita dengan bimbingan

Mewarnakan gambar nelayan/petani.

Lisan

guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.

38 HOBI Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Melayu

English Language

1.4 1.5 2.1 2.2 4.1 4.2

2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada kehidupan di dunia. 6.2.3 Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang, daun pisang, kelapa) 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Memadankan gambar tumbuhan dengan kegunaannya. Menganyam tikar daripada kertas warna dan kertas A4.

Kertas warna Pensil warna Kertas A4 Gunting Gam kad suku kata buku cerita

Mendengar sebutan dan menyebut semula perkataan yang mengandungi akhiran yang berbeza. cth: bola, guli Membuat persembahan membaca puisi secara berkumpulan. Murid membaca bahan bacaan tentang hobi dan menceritakan semula cerita yang telah dibaca. Murid menulis cerita pendek tentang hobi menreka dalam ayat-ayat mudah.

Reading.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

2.5 Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas.

Reading.

Listen to nursery rhymes and perform actions according to the lyrics. E.g., Pat-A-Cake Children assume the roles of collecting stamp. Teacher can help them develop a dialogue story telling Write down simple sentences.

Pat-A-Cake Story book This is a stamp. It is a small stamp.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah. Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya.

Murid mencuba cadangan yang telah dipilih Membimbing murid membuat keputusan yang baik

-carta ayat

Kerohanian & Moral P.Moral

14.2

14.2.1 Saling berkongsi dalam menggunakan barang dan peralatan di dalam kelas.

1.1 1.2

Sosioemosi

2.1

Fizikal

1.3

Kreativiti & Estetika

1.1.3 Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.2 Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.1.3 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. 2.1.4 Berlari dengan lakuan yang betul. 2.1.5 Berlari bebas pelbagai arah. 2.1.7 Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kai menggunakan teknik yang betul. 1.3.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 1.3.2 Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. 1.3.3 Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri.

7.2 7.7 Kemanusiaan

39 NEGARA SAYA

Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5

7.2.2 Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 7.7.1 Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian

Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir. 14.2.2 Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. 14.2.3 Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan. 1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.4 Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.1.12 Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. 2.1.13 Berlari kea rah yang ditentukan. 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kai menggunakan lakuan yang betul. 2.1.16 Berjengket beberapa langkah kea rah tertentu. 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. 1.3.5 Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. 1.3.6 Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. 1.3.7 Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar. 7.2.5 Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. 7.7.2 Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum masyarakat di Malaysia. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila.

Membuat buku skrap Menggunting dan menampal gambar tokoh-tokoh Negara Malaysia di dalam buku skrap. Murid menyatakan hobi masingmasing. Menyatakan bagaimana untuk melaksanakan hobi tersebut.

- Kad manila - Tali hijau - Surat khabar, majalah. Kad gambar hobi.

Meloncat setempat, dalam gelung rotan. Berlari. Berjalan atas bangku-depa tangan, sebelah kaki.

Bangku. Gelung rotan.

Menanam pokok bunga- kerja projek. Memelihara ikan emas atau lain-lain ikan. Membuat penanda buku

Pasu, Tanah Anak pokok Akuarium Ikan.

Menarikan tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia yang mudah. Memperdengarkan cerita rakyat yang popular dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Murid mencantumkan perkataan dengan bunyi akhiran yang berbeza dengan betul, kemudian menyebut. Murid membuat simulasi tentang adab

Lisan CD Radio kaset

kad suku kata CD perkam video

TEMPAT IBADAT

Bahasa Malaysia

4.1 4.2

English Language

1.4 1.5 1.7 2.1 2.2 4.1 4.2

2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 1.7.1 Tell stories about personal experiences with guidance. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

ketika berada di tempat beribadat Guru berbual dengan murid tentang cerita yang telah dibaca. Murid menyusun dan menulis ayat supaya menjadi sebuah cerita.

buku cerita CD

Reading.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 1.7.3 Tell stories about personal experiences with or without guidance. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Watching CD about religious places Role play how to perform prayers Story telling about religion and religious places Write down simple sentences.

Songkok, telekong Pictures and names This is a church. David goes to the church every Sunday.

2.5

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas.

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Kerohanian & Moral P.Moral Sosioemosi

1.1

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan. 3.1.1 Menunjukkan kepakaan terhadap keperluan orang lain.

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah. Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya. Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam. 3.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan, pakaian,

Membimbing murid mengenalpasti keperluan untuk sesuatu aktiviti

-gambar

3.1

Memadankan gambar tempat ibadat dengan kaum. Mewarna gambar rumah ibadat Berbual tentang perlunya menghormati tempat ibadat agama lain.

- Lembaran kerja - gambar rumah ibadat. Carta bergambar

5.1

5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.

Fizikal

tempat tinggal dan lain-laian. 3.1.8 Berkomunikasi secara adab dan tertib. 5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam

1.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

5.3 Kemanusiaan

40 ALAM TEKNOLOGI PEKAKAS / PERALATAN ELEKTRIK Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

5.3.1 Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Hari Keamatan, Krismas) 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja

1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 5.3.2 Melibatkan diri dalam akiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

Menyambungkan garisan titik-titik membuat bangunan .Contoh :Masjid,Tokong dan kuil. Soaljawab . Contoh:Bolehkah menghampiri bangunan yang belum disiapkan? Apakah yang akan terjadi ? Membuat latihan kecemasan jikaa berlaku kecederaan di tempat bangunan terbiar. Murid menjelaskan tindakan yang telah dibuat. Membuat kolaj. Membuat model bangunan dengan menggunakan blok atau plastisin. Mendengar muzik dan bergerakbalas secara : I)Lisan ii) Pergerakan Mengadakan sambutan perayaan di kelas pra dan menyanyikan lagu perayaan

Kit kecemasan. Lembaran kerja.

Cebisan kertas warna. Plastisin Blok. Kaset.

Soal jawab tentang perayaan yang terdapat di Malaysia. Mewarnakan gambar.

Lisan Lembaran aktiviti Pensil warna

Murid mengisikan tempat kosong dengan huruf untuk menjadikan perkataan. Murid melakonkan simulasi cara menggunakan perkakas elektrik dengan betul. Murid bercerita tentang perkakas elektrik yang terdapat dalam bahan bacaaan. Murid menyenaraikan perkakas elektrik yang terdapat di rumah.

l.kerja kad perkataan CD @ video boneka

buku cerita buku latihan

1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 4.1 4.2 English Language

sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 1.6.1 Sing songs. 1.6.2 Recite simple rhymes and poems. 1.7.1 Tell stories about personal experiences with guidance. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Reading.

2.5

Sains dan Teknologi

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 1.6.3 Sing songs with the correct pronounciation and intonation. 1.6.4 Recite rhymes and poems with the correct pronounciation and intonation. 1.7.3 Tell stories about personal experiences with or without guidance. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Listen to the verse and carry out finger play. ( Song Eensy Weensy Spider ) Children dramatise familiar stories by acting out the roles of the various characters. E.g., Sang Kancil and The Crocodile Carry out activities using instructions such as how to cook rice using rice cooker. Encourage children to talk about things they observe and write down simple sentences.

song story book rice rice cooker water This is a computer. This is a refrigerator

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

1.1 Kerohanian & Moral P.Moral

1.1.1 Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan.

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah. Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya. Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir. 1.1.3 Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.

Berbincang tentang cara mendapatkan api Geseran batu Mancis

Pelbagai objek -manchis, batu Karbon, gas

1.2 Sosioemosi

1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara

1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui

Menyenaraikan objek ciptaan tuhan dan rekaan manusia. Berbincang apa akan berlaku akibat tidak bertanggungjawab berdasarkan situasi tertentu didalam keluarga seperti tidak memadam kipas, seterika. Melukis. *Murid melakonkan watak-watak menggunakan perkakas elektrik dalam kelas. Contoh; kipas,tv,radiodan computer.

Daun,bunga sebenar dan perkakas elektrik. Gambar.

Topeng perkakas elektrik. Kad perkataan.

seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 5.1 5.1.1 Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah.

Fizikal

pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 5.1.3 Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 4.1.4 Menyebut nama sekolah. 4.1.6 Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -mematuhi peraturan kelas -menjaga kebersihan sekolah -meletakkan barang ke tempat asalnya. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

1.2 2.4

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

-Membuat lawatan di sekitar sekolah dan melihat sendiri objek atau situasi yang membahayakan . -Menyatakan cara menggunakan peralatan elektrik dengan betul. -Menceritakan tentang sesuatu yang membahayakan di rumah. Contoh: Perkakas elektrik. Menconteng secara bebas atas tanah,pasir,lantai,kertas dengan jari dan turisan kayu. Memilih warna yang sesuai dalam gambar dan menerangkan perbezaannya. Melukis dan mewarna menggunakan komputer.

Gambar peralatan elektrik. Benda maujud perkakas elektrik.

Alatan melukis. Bahan semulajadi. Straw. Set komputer

4.1

Kemanusiaan

41 KONVOKESYEN Bahasa dan Komunikasi

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Bahasa Malaysia

4.1.1 Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. 4.1.3 Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: -mematuhi peraturan kelas -menjaga kebersihan sekolah -meletakkan barang ke tempat asalnya. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. 3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan.

Bermain permainan bongkah/lego semasa aktiviti kumpulan. Main peranan situasi semasa berada di sekolah. Menyapu kelas semasa waktu rehat. Soal jawab Refleksi. Murid memadankan suku kata bunyi akhiran yang berbeza supaya menjadi perkataan. Murid melakonkan cara yang betul semasa konvokesyen. Murid membaca buku tentang konvokesyen dan bercerita dengan bahasa dan ayat yang mudah. Murid menyusun dan menulis urutan cerita tentang konvokesyen. Menyusun dan menulis cerita berdasarkan cerita yang telah dibaca.

Lisan Lembaran aktiviti Lego Bongkah Pensil warna

kad suku kata kad perkataan

buku cerita

1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 4.1 4.2 English Language

4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 1.6.1 Sing songs. 1.6.2 Recite simple rhymes and poems. 1.7.1 Tell stories about personal experiences with guidance. 2.1.1 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Reading.

2.5 9.1

2.2.1 Handle books carefully. 2.2.2 Read print moving from left to ringht and top to bottom. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 1.6.3 Sing songs with the correct pronounciation and intonation. 1.6.4 Recite rhymes and poems with the correct pronounciation and intonation. 1.7.3 Tell stories about personal experiences with or without guidance. 2.1.2 Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend

Listen to nursery rhymes and perform actions according to the lyrics. E.g., 1,2 buckle my shoe 3,4 shut the door 5,6 pick up stick 7,8 lay them straight 9, 10 big fat hen Dramatized the situation on the Convocations day Teacher and children read aloud the invitation cards for convocations day Write down simple sentences.

Simple rhymes Scroll and graduation hat Invitation card Today is Friday. It is my Convocations Day

Reading.

2.2.3 Recognise the basic features of a book. 4.2.3 Write recognizable letters.

Sains dan Teknologi

6.2 Kerohanian & Moral P.Moral

6.2.1 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan.

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah. Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya. Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir. 9.1.1 Mengecam duit yang berlaian nilai. 9.1.2 Menyusun nilai wang mengikut tertib. 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat.

Membimbing murid memilih pakaian untuk konvokesyen. Mengecop dan mewarnakan duit/syiling yang berlainan nilai. Mengira nilai mata wang/duit.

-kad gambar Cop wang Pensil warna Kertas A4

Sosioemosi

1.1

1.1.3 Menyatakan sesuatu yang

1.1.6 Menyatakan emosi mengikut

Latihan amali mendengar dan mengikut arahan guru dan ketua kumpulan seperti berbaris ketika hendak masuk ke dewan. Beratur semasa melakukan aktiviti seperti masuk ke dewan. Perbualan tentang bendera negeri di Malaysia. Bercerita tentang perasaan sewaktu

Hadiah.

-Gambar bendera negeri-negeri lain.

Pakaian jubah

1.2

2.1 2.2 4.1

Fizikal

disukai dan yang tidak disukai. 1.2.1 Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.2 Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan kanan. 4.1.1 Memakai pakaian yang bersih. 4.1.2 Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.

1.2

Kreativiti & Estetika

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti.

5.1 Kemanusiaan

5.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. 5.1.2 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan. 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. 2.2.2 Mengemukakan soalan yang bersesuaian 2..2.4 Bersoal jawab secara spontan. 3.4.1 Membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan.

situasi. 1.2.3 Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkah laku. 1.2.4 Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan luar. 2.2.5 Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak, menarik tali dan lain-lain. 4.1.4 Menjaga kebersihan pakaian. 4.1.5 Menjaga kebersiahn peralatan peribadi yang digunakan. 4.1.6 Memebersihan tempat dan peralatan yang digunakan. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 5.1.3 Menyatakan faedah berkawan. 5.1.4 Bergaul mesra dan tolong menolong. 5.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. 2.1.3 Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatsusila. 2.2.6 Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. 2.2.7 Bersoal jawab secara sopan. 3.4.3 Membina dan membunyikan satu suku kata hasil gabungan huruf

hari konvokesyen. Melakonkan situasi konvokesyen dalam kelas.

konvokesyen. Sijil Hadiah

Bergerak mengikut arahan dan rentak muzik. Melatih murid mengangkat barang ringan. Melatih murid duduk dan berdiri dengan betul. Bersoaljawab tentang pentingnya menjaga kebersihan pakaian.

Kaset Gambar orang berjalan. Sabun dan berus baju.

Membuat kad ucapan dengan pelbagai kaedah.-Tampalan,lukisan dan kolaj. Menyanyikan lagu dalam peristiwa seperti :Hari Konvokesyen

Surat khabar lama Kertas warna. Kacang hijau Gam Kaset, komputer

42 TRANSISI KE TAHUN SATU

Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Malaysia

2.1 2.2 3.4 3.5 4.1 4.2

Soal jawab Menjalankan aktiviti kumpulan: Kolaj Mewarna gambar Refleksi bersama guru di akhir aktiviti. Murid mendengar dan menyebut secara berkumpulan perkataan bunyi akhir yang berbeza. Guru membuat simulasi suasana kelas dan P-P yang akan dijalankan di kelas tahun 1. Murid membaca teks yang diberi oleh guru dan menceritakan semula dengan menggunakan ayat-ayat mudah. Murid

Kertas majung Pensil warna Gam Gunting Lembaran aktiviti kad suku kata kad perkataan teks cerita buku cerita lembaran kerja

English Language

1.4 1.5 1.6 1.7 4.1 4.2

Sains dan Teknologi

2.5

3.4.2 Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. 3.5.1 Membatangkan(mengeja sambil membaca) dua suku kata untuk menjadi perkataan. 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. 1.4.1 Listen to and follow one word instructions, e.g come. 1.4.2 Listen to and follow simple instructions e.g : Please stand up. 1.5.1 Listen and recite nursery rhymes and action songs. 1.6.1 Sing songs. 1.6.2 Recite simple rhymes and poems. 1.7.1 Tell stories about personal experiences with guidance. 4.1.1 Engage in activities requiring eye-hand coordination. 4.1.2 Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements. 2.5.1 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah. 5.1.2 Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan. 8.1.1 Mengamalkan sikap adil dengan bimbingan guru dalam sesuatu aktiviti seperti permainan. 9.1.2 Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. 11.1.1 Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri. 2.3.3 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. 2.2.1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti mengahyun tangan. 2.2.4 Menoleh kepala secara

konsonan dan huruf vokal(ba) 3.5.2 Membatangkan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. 4.2.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

memadankan gambar dengan ayat dan menulis semula utk menjadi sebuah cerita.

1.4.4 Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. 1.5.3 Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. 1.6.3 Sing songs with the correct pronounciation and intonation. 1.6.4 Recite rhymes and poems with the correct pronounciation and intonation. 1.7.3 Tell stories about personal experiences with or without guidance. 4.2.3 Write recognizable letters.

Listen to the story about going to primary one Dramatise the situation about the first day in school Story telling Write down simple sentences.

Story book

This is my school. Its name is SK Sebauh.

2.5.2 Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian.

-guru membimbing murid menilai keputusan yang baik dan mantap dalam sesuatu yang akan dijalankan. Menunjuk cara menjaga kebersihan diri seperti menggosok gigi dan menyikat rambut sebelum pergi ke sekolah. Menonton cerita tauladan. Menunjuk cara membuang sampah yang betul dan sistem kitar semula. Berbual tentang peraturan-peraturan di sekolah. Melakonkan untuk menunjukkan seorang murid yang mempunyai kelebihan dan kekurangan khususnya dari segi pelajaran untuk ke Tahun Satu. Membuat pergerakkan kepala ke kiri,ke kanan,ke atas dan ke bawah mengikut rentak muzik. Menyanyi lagu anggota badan. Membuat carta

-gambar Lisan Lembaran aktiviti Sikat,berusgigi,ubat gigi Vcd,tong sampah Kad simbol peraturan.

Kerohanian & Moral P.Moral

5.1 8.1 9.1 11..1

2.3 Sosioemosi

5.1.4 Melafazkan tutur kata yang bersopan. 8.1.2 Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permaianan. 9.1.4 Berani bercakap dengan yakin mengguanakan ayat yang mudah. 11.1.2 Mengamalkan sifat rajin delam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon. 2.1.22 Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (bermain dengan gelunsur, jongkangjongkit, buaian dan lain-lain permainan

Persembahan boneka.

Fizikal

2.1 2.2

Kaset lagu Carta lagu anggota badan.

perlahan ke kiri dan kanan. 1.2 2.2 2.4 1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 1.2.5 Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan(kastenet, kerincing, marakas, drum). 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi badan (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari). 2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru.

luar. 1.2.8 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. 1.2.10 Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. 1.2.11 Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. 2.2.4 Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai(kuat-lembut) 2.2.5 Memainkan perkusi dengan beat yang konstan(constant beat) 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. 2.4.6 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. 8.3.2 Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti: - tempat pembuangan sampah - tanda lalu lintas - tempat untuk orang cacat

aktiviti harian dari pagi sehingga waktu tidur dan berbual mengenainya. Mencetak stensil bagi menghasilkan pelbagai corak seperti corak batik dan geometri. Mendengar lagu dan melakukan pergerakan berirama.

;Alatan untuk bergotong-royong Kulit buku lama Kertas kadbod, Ranting dan daun, Pinggan Kaset lagu

Kreativiti & Estetika

8.3 Kemanusiaan

8.3.1 Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti: - tandas lelaki dan perempuan.

Melawat persekitaran sekolah. Mewarnakan simbol yang betul dengan situasi dalam lembaran kerja.

Lisan Lembaran aktiviti Pensil warna

Anda mungkin juga menyukai