Anda di halaman 1dari 9

Tampilan AlbumLihat Komentar

Suka

Tandai Foto

kisah Wanita Yang Selalu Berbicara Dengan Al-Quran


Oleh ~*.Sebelum Engkau Halal BagiKu.*~ (Album) Diperbarui 30 menit yang lalu Lihat Semua Dalam album ini (2905)

Lihat Semua Orang Yang Mungkin Anda Kenal

Awan Kurniawan 25 teman yang sama Tambah Sebagai Teman

Jamaludin Jayu 50 teman yang sama Tambah Sebagai Teman

ANna Ciie Maniez (Annancekciemaniez) 58 teman yang sama Tambah Sebagai Teman

Muhammad Bukhori (Muhammad Bukhori) 33 teman yang sama Tambah Sebagai Teman Lihat Semua Sponsor MeilynGiftShop

Suka TAS HELLO KITTY? Banyak Macam-nya & Murah, UPDATE setiap Minggu. Mampir Yuk! Suka 9.179 orang menyukai ini. Atasan & Blouse Fesyen? fashion-wanita.tokobagus.com

Terlengkap untuk busana atasan, blouse, mini dress dgn model terkini. Mau modis mampir yuk gadis! Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai

Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai Sudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandaiSudah ditandai ukigaB lalaH uakgnE mulebeS ahlan aa SahlaniMarhaban fii haumina hadha ABuat akhina aa Ukhtina 'ang ingin TaG or SHaRE PInTyaidi persilahkan ABEBaS Silahkan Bantu sahabatyy lain ngETaG 'a TaaFNaMREB aGOMES iS'ukron jiddan aidani aNa UHIBUKKa La II aHBaBTaNI LaHUU alhamdulillaahhAA Segala Puji bagi allah Tuhan Seru sekalian alamATuhan Sang Maha RahmanAMaha RahimAA Shalalat serta salam senantiasa tercurah untuk kekasih allahiMuhammad Rasulullah Shallahu aihi lassalamAallahumma Shalli la Salim ala Sa''idina Muhammadin la ala aali Sa''idina aly AMuhammadin fi Kulli Lam Hatin la na Fasinn biyadadi Kulli Maylu Mil Lak mulebes rikifrebiatnimem mulebes irebmem anamiagab imak haliraja)*ibbaR aaS*` tun dalam berbicaraitenang ketika gundahidiam ketika emosi melandaibersabar bertindakisan Shiddiqisebijaksana Umar -dalam setiap ujianAJadikanlah kami orang 'g selembut abu Bakar ash tegar bin Khattabisedermalan Utsman bin affanisepintar ali bin abi Thalibisesederhana Bilalise Aamiin 'a RabbalyalaminKhalid bin aalid radliallahuyanhum Bismilahirrahmanirrahim aalhamdulillah aassholatu aassalamu`ala Rasulillahiaahala aalihii aashohbihii aaman aaalah amma bahduh : Berkata abdullah bin Mubarak Rahimahullahu Tahala Harami lalu berhiarah ke makam Rasulullah -ngkat menunaikan Haji ke Baitullah alSa'a bera tiba sa'a melihat -sallallahu ala'hi lasallamA Ketika sa'a berada disuatu sudut jalani tiba Sa'a Asesosok tubuh berpakaian 'ang dibuat dari buluA Ia adalah seorang ibu 'ang sudah tua berhenti sejenak sera'a mengucapkan salam untukn'aA Terjadilah dialog dengann'a beberapa

Asaat alam dialog tersebut lanita tua itu i setiap kali menjalab pertan'aan abdulah bin Mubaraki bann'a tidak tepat sekalii QurhanA aalaupun jala-a'at al-dijalab dengan menggunakan a'at akan tetapi cukup memuaskani karena tidak terlepas dari konteks pertan'aan 'ang diajukan Akepadan'a abdullah : lassalamuhalaikum larahmatullahi labarakaatuhAr aanita tua : lSalaamun qoulan Salam sebagai ucapan dari Tuhan maha kasihr min robbi rohiimAr )QSA Saasin : or )r abdullah : lSemoga allah merahmati andai mengapa anda berada di tempat inior aanita tua : ahraf : nrk )rBarang siapa disesatkan allahi -la : SQ rAuhala'idah al af uhallililhdu' nam aal in'ar maka tiada petunjuk bag A engan jalaban inii maka tahulah sa'ai bahla ia tersesat jalan abdullah : lKemana anda hendak pergior aanita tua : lSubhanalladhi asra bi abdihi lailan Israh : n )rMaha suci allah 'ang telah -minal masjidil haraami ilal masjidil aqsaAr )QSA al enjalankan hamban'a di laktu malam dari masjid haram ke masjid aqsar m engan jalaban ini sa'a jadi mengerti bahla ia sedang mengerjakan haji dan hendak menuju ke Amasjidil aqsa 'aalin sali''ar abdullah : lSudah berapa lama anda berada di sinior aanita tua : lTsalatsa la QSA Mar'am : nk )rSelama tiga malam dalam keadaan sehatr abdullah : lapa 'ang anda makan selama dalam perjalananor aanita tua : lHula 'uthimuni la s'uharah : n )r ialah pemberi aku makan dan minumr -'asqiinAr )QSA as an -an apa anda melakukan ludhuor aanita tua : lFa in lam tajidu maaabdullah : l eng Maidah : k )rBila tidak ada air berta'amum dengan -fata'ammamu shahidan tho''ibanr )QSA al tanah 'ang bersihr nita tua : abdulah : lSa'a mempun'ai sedikit makanani apakah anda mau menikmatin'aor aa Baqarah : nr )rKemudian sempurnakanlah -la ASQ rAliiallali amaa'ihs summita ammusTl puasamu sampai malamr abdullah : lSekarang bukan bulan Ramadhani mengapa anda berpuasaor aanita tua : laa man Baqarah : nor )rBarang siapa -imAr )QSA altathallaha khairon fa innallaaha s'aakirun ali melakukan sunnah lebih baikr abdullah : lBukankah diperbolehkan berbuka ketika musafiror aanita tua : laa an tashuumuu Baqarah : nrs )r an jika kamu puasa itu lebih -khoirun lakum in kuntum tahlamuunAr )QSA al tamai jika kamu mengetahuir u abdullah : lMengapa anda tidak menjalab sesuai dengan pertan'aan sa'aor aanita tua : lMaa

'alfidhu min qoulin illa ladaihi roqiibun atiidAr )QSA Qaf : nr )rTiada satu ucapan 'ang diucapkani kecuali padan'a ada Raqib atidr abdullah : landa termasuk jenis manusia 'ang manakahi hingga bersikap seperti ituor aanita tua : laa la taqfu ma laisa bihi ilmunA Inna samha lal bashoro lal fuaadai kullu ulaaika kaana kamu ketahuii karena Israh : ak )rJangan kamu ikuti apa 'ang tidak-la ASQ rAaluhsam uhna pendengarani penglihatan dan hatii semua akan dipertanggung jalabkanr abdullah : lSa'a telah berbuat salahi maafkan sa'aAr aanita tua : lLaa tastriiba alaikumul cercaan untuk kamui 'auumi 'aghfirullahu lakumAr )QSASusuf : n )rPada hari ini tidak ada allah telah mengampuni kamur abdullah : lBolehkah sa'a mengangkatmu untuk naik ke atas untaku ini untuk melanjutkan perjalanani karena anda akan menjumpai kafilah 'ang di depanAr aanita tua : laa maa tafhalu Baqoroh : nn )rBarang siapa mengerjakan suatu kebaikani -la SQ rAmin khoirin 'ahlamhullah allah mengetahuin'ar : Lalu lanita tua ini berpaling dari untakui sambil berkata Nur : ak )rKatakanlah -aanita tua : lQul lil muhminiina 'aghdudhu min abshoorihimAr )QSA an ang mukminin tundukkan pandangan merekar or-pada orang Maka sa'a pun memejamkan pandangan sa'ai sambil mempersilahkan ia mengendarai untakuA tiba terdengar sobekan pakaiann'ai karena unta itu terlalu tinggi bagin'aA aanita itu -Tetapi tiba : berucap S'urah -aa ashobakum min mushibatin fa bimaa kasabat aidiikumAr )QSA as'aanita tua : laa m )riridnes umnataubrep nakbabesid umak apminem gna' ajas apar )ak abdullah : lSabarlah sebentari sa'a akan mengikatn'a terlebih dahuluAr aanita tua : lFa nbi'ah n )rMaka kami telah memberi pemahaman pada nabi fahhamnaaha sulaimanAr )QSA a Sulaimanr ASelesai mengikat unta itu sa'apun mempersilahkan lanita tua itu naik abdullah : lSilahkan naik sekarangAr aanita tua : lSubhaanalladhi sakhkhoro lana hadha la ma ahaMr )ns-Iukhruf : na-a inna ila robbinaa munqolibuunAr )QSA ahkunna lahu muqriniini l suci Tuhan 'ang telah menundukkan semua ini pada kami sebelumn'a tidak mampu menguasain'aA Sesungguhn'a kami akan kembali pada tuhan kamir ann'a dengan sangat kencangA aanita itu Sa'apun segera memegang tali unta itu dan melarik : berkata aanita tua : laaqshid fi mas'ika laghdud min shoutikr )QSA Lukman : nn )rSederhanakan jalanmu dan lunakkanlah suaramur

tua itu Lalu jalann'a unta itu sa'a perlambati sambil mendendangkan beberapa s'airi aanita : berucap -Muhammil : k )rBacalah apa -u maa ta'assara minal qurhaanr )QSA al-aanita tua : lFaqraa Qurhanr -apa 'ang mudah dari al abdullah : lSungguh anda telah diberi kebaikan 'ang ban'akAr aanita tua : laa maa Baqoroh : kn )r an tidaklah mengingat allah itu -QS al 'adhdhakkaru illa uulul albaabAr kecuali orang 'ang berilmur A alam perjalanan itu sa'a bertan'a kepadan'a a in tubda -alu an as' 'a-abdullah : lapakah anda mempun'ai suamior aanita tua : lLaa tas naka uti akij iutauses naka'nanem umak nagnaJr )nkn : Maidah-lakum tasuhkumr )QSA al men'usahkanmur AKetika berjumpa dengan kafilah di depan kamii sa'a bertan'a kepadan'a maalu lal banuuna -abdullah : ladakah orang anda berada dalam kafilah ituor aanita tua : lal anak adalah perhiasan -Kahfi : sk )radapun harta dan anak-aAr )QSA alhinatul ha'atid dun' hidup di duniar ABaru sa'a mengerti bahla ia juga mempun'ai anak abdullah : lBagaimana keadaan mereka dalam perjalanan inior aanita tua : laa alaamatin bintang mereka -Nahl : nk )r engan tanda bintang-an Alabin najmi hum 'ahtaduunr )QS mengetahui petunjukr ari jalaban ini dapat sa'a fahami bahla mereka datang mengerjakan ibadah haji mengikuti Abeberapa petunjukA Kemudian bersama lanita tua ini sa'a menuju perkemahan kah orang 'ang akan kenal atau keluarga dalam kemah inior aanita tua : abdullah : lada Nisah : no )rKami jadikan ibrahim itu sebagai -na ASQ rnalilahk amihorbi uhallahdohkattaal 'ang dikasihir epada Musar kata k-Nisah : nsk )r an allah berkata-na ASQ ramiilkat asum uhamallakaal uti batikla halirajalep a'haS iahaar )n : ma'raM ASQ rhalluqib abaatik liduhk a'ha' aSl sungguhr -sungguh anak -namai 'a Ibrahimi 'a Musai 'a Sah'ai maka keluarlah anak-Lalu sa'a memanggil nama an dan ceriai seperti bulan 'ang baru munculA muda 'ang bernama tersebutA aajah mereka tamp ASetelah tiga anak ini datang dan duduk dengan tenang maka berkatalah lanita itu aanita tua : lFabhatsu ahadaku bi larikikum hadhihi ilal madiinati fal'andhur a''uha ahkaa Kahfi : nn )rMaka suruhlah salah seorang -uAr )QSA althohaaman fal 'ahtikum bi rihkin minh

dari kamu pergi ke kota dengan membala uang perak inii dan carilah makanan 'ang lebih baik agar ia membala makanan itu untukmur menghidangkan di Maka salah seorang dari tiga anak ini pergi untuk membeli makanani lalu : hadapankui lalu perempuan tua itu berkata Haqqah : -aanita tua : lKuluu las'robuu haniihan bima aslaftum fil a''amil kholi'ahr )QSA al amal 'ang telah kamu kerjakan di -lama babes ipades nagned umak halmunim nad nakaMr )s telah lalur hari 'ang-hari abdullah : lMakanlah kalian semuan'a makanan iniA aku belum akan memakann'a sebelum kalian mengatakan padaku siapakah perempuan ini sebenarn'aAr Ketiga anak muda ini secara serempak berkata : lBeliau adalah orang tua kamiA Selama empat Qurhani karena kuatir salah -a'at al-h tahun beliau han'a berbicara mempergunakan a'atpulu bicaraAr Maha suci hat 'ang maha kuasa terhadap sesuatu 'ang dikehendakin'aA akhirn'a sa'a pun : berucap Hadid : n )rKarunia -SA alQ rAmiihda lilhdaf luhd uhaallaa haa'sa' nam ihithu' uhulhdaFl allah 'ang diberikan kepada orang 'ang dikehendakin'ai allah adalah pemberi karunia 'ang besarr ]nkr- iambil dari kitab kar'a: Sa''id abubakar bin Muhammad S'athai halA nkn[ Selengkapn'a Kunjungi Blog Kami SEHB http://andikaalbanjariiiyahoocom.blogspot.com/2011/07/ya-allah-aku-jatuh-cinta.html SEMOGA BERMANFAAT Hak cipta adalah milik Allah SWT semata. Hak kita sebagai manusia adalah berlomba- lomba menyebarluaskan kata-kata kebaikan kepada seluruh umat manusia. Sungguh bahagia insan yang telah menemukan cinta sejatinya.. ibarat tasbih & benang pengikatnya.. terajut menjadi satu untaian yang selalu disentuh satu demi satu oleh insan mulia yang bibirnya basah akan cinta kepada Rabb-Nya Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Sebelum Engkau Halal Bagiku http://www.facebook.com/pages/Sebelum-Engkau-Halal-BagiKu/138509376220354 SALAM SANTUN UKHUWAH Semoga apa yang telah disampaikan ini ada manfaatnya,

Bila ada salah lisan tak bermakna mohon dimaafkan yang benar itu pasti datangnya dari Allah S.W.T dan yang salah itu datangnya dari kelemahan diri ana pula. Wallah'alam bshawab Wabllah tafk walhdayah, Wassalam'alakm warahmatllah wabarakat