Nama Sekolah Tahun Pelajaran Semester

: : :

MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan 2011/2012 Ganjil GURU PENGAJAR Ahmad Jufri, M.Pd Ahmad Munasir, S.Pd Drs. Sulaiman Dra. Titik Koma Dra. Hj. Titik Dua Drs. Budiman Laila Majnun, S.Pd Siti Hamidah, S.Pd Ruqayyah Madinah, SE Naim An Naim, M.Ag Musa AL-Asy'ari, S.Ag Nafa Urbach, MA Lilis Karlina, S.Si Evie Tamala, S.Pd Irvan Mansyur S, S.H Ridho Rhoma, SS Ayu Ting Ting Krisdayanti, S.Sos R. A Swastaningrat, S.Kom Amiruddin Harahap, S.Pd.I Jamaluddin A. Karim, S.Pd Rano Karno. S.Pd Tatang Sutarma, S.Si Juminten Elvi Sukaesih, MM Munarman, SH Gugun Gondrong, S.Pd Aminatus Zahroh, S.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

MATA PElAJARAN Bahasa Indonesia B. Indo Bahasa Inggris B. Inggr Matematika Mtmk Bahasa Arab B. Arab PKn PKn Sejarah Sejrh Sosiologi Sosio Ekonomi Ekonmi Akuntansi Akuntsi Geografi Geogrf Kimia Kimia Fisika Fisika Biologi Biologi TIK TIK Qur'an Hadist Quran H Fiqih Fiqih Aqidah Akhlak Aqid A SKI SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Mulok2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Artinya.NO 1 2 3 4 5 DAFTAR KELAS Kelas X Kelas XI X-1 XI-1 X-2 XI-2 X-3 XI-3 X-4 XI-4 Kelas XII XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 Ket: Daftar Mata Pelajaran dan Daftar Guru tidak berkaitan. nama guru di samping mata pelajaran bukan guru pengajar dari mata pelajaran yang bersangkutan XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 .

.

.

Di sini tempat mengedit Jadwal X-1 Mapel Mapel HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Guru 1 1 2 2 4 4 10 10 12 12 22 22 14 14 20 20 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 13 13 X-2 Mapel Guru X-3 Mapel Guru X-4 Mapel Guru 0 Mapel Guru XI-1 Mapel Guru XI-2 Mapel Guru XI-3 Mapel Guru XI-4 SELASA RABU KAMIS JUMAT A A B B C C D D H H I I J J M M G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T N N D D A A B B C C M M J J H H I I L L E E F F G G K K M M P P O O N N R R Q Q T T 10 10 1 1 2 2 4 4 20 20 14 14 12 12 22 22 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 13 13 23 23 25 25 15 15 B B C C D D A A I I H H M M J J F F G G L L E E M M P P O O K K T T N N R R Q Q 2 2 4 4 10 10 1 1 22 22 12 12 20 20 14 14 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 13 13 23 23 25 25 C C D D B B E E J J M M I I H H E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R 4 4 10 10 2 2 15 15 14 14 20 20 22 22 12 12 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 H H I I J J M M S S B B C C D D O O K K M M P P G G L L E E F F H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 16 16 2 2 4 4 10 10 17 17 18 18 19 19 24 24 11 11 3 3 5 5 7 7 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I D D S S N N C C K K M M P P O O L L E E F F G G M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 10 10 16 16 13 13 4 4 18 18 19 19 24 24 17 17 3 3 5 5 7 7 11 11 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J B B C C D D S S M M P P O O K K F F G G L L E E I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 2 2 4 4 10 10 16 16 19 19 24 24 17 17 18 18 7 7 11 11 3 3 5 5 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H C C D D N N E E P P O O K K M M E E F F G G L L J J M M I I H H .

SABTU 1 2 3 4 5 6 7 8 G G L L E E F F 11 11 3 3 5 5 7 7 L L E E F F G G 3 3 5 5 7 7 11 11 F F G G L L E E 7 7 11 11 3 3 5 5 E E F F G G L L 5 5 7 7 11 11 3 3 R R Q Q T T N N 23 23 25 25 15 15 13 13 A A R R Q Q T T 1 1 23 23 25 25 15 15 T T A A R R Q Q 15 15 1 1 23 23 25 25 Q Q T T A A R R .

XI-4 Mapel Guru 14 14 20 20 22 22 12 12 4 4 10 10 13 13 15 15 24 24 17 17 18 18 19 19 5 5 7 7 11 11 3 3 14 14 20 20 22 22 12 12 0 Guru XII-1 Mapel G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T S S H H I I J J M M O O K K M M P P Guru 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 16 16 12 12 22 22 14 14 20 20 17 17 18 18 19 19 24 24 XII-2 Mapel L L E E F F G G K K M M P P O O S S R R Q Q T T M M J J H H I I K K M M P P O O Guru 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 16 16 23 23 25 25 15 15 20 20 14 14 12 12 22 22 18 18 19 19 24 24 17 17 XII-3 Mapel F F G G L L E E M M P P O O K K T T S S R R Q Q I I H H M M J J M M P P O O K K Guru 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 16 16 23 23 25 25 22 22 12 12 20 20 14 14 19 19 24 24 17 17 18 18 XII-4 Mapel E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R J J M M I I H H P P O O K K M M Mapel Guru 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 14 14 20 20 22 22 12 12 24 24 17 17 18 18 19 19 0 Guru Untuk Kelas yang tidak dipakai. Hapus data-datanya. lalu sembunyikan (hide) .

25 25 15 15 1 1 23 23 H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H 14 14 20 20 22 22 12 12 .

.yang tidak dipakai.

S.Pd Siti Hamidah.Permintaan Hari atau jam Diisi huruf apa saja. S.Sos R. untuk menandai guru yang tidak bisa m Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nama Guru Ahmad Jufri.Si Juminten Elvi Sukaesih.Pd Irvan Mansyur S.Ag Musa AL-Asy'ari. Budiman Laila Majnun.Pd Ruqayyah Madinah.Ag Nafa Urbach. S.Pd Drs. S.H Ridho Rhoma. S. A Swastaningrat. M. S.Pd Rano Karno.Pd. S. SE Naim An Naim. S.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 0 0 0 1 d 2 d 3 t Senin 4 5 g 6 7 8 1 a q q 1 1 2 a 3 a Selasa 4 5 a x x x x x . MM Munarman.Si Evie Tamala.Pd Tatang Sutarma. M. MA Lilis Karlina. SH Gugun Gondrong.Pd Aminatus Zahroh. Titik Koma Dra. S. S. Hj. S. Karim.I Jamaluddin A. Titik Dua Drs. S. S. S. SS Ayu Ting Ting Krisdayanti. Sulaiman Dra. S.Kom Amiruddin Harahap.Pd Ahmad Munasir.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

ru yang tidak bisa mengajar pada hari dan jam yang sesuai Selasa 6 7 8 1 2 3 Rabu 4 5 6 7 8 1 2 3 Kamis 4 5 6 7 8 1 2 Juma g v h h h h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .

.

3 Jumat 4 5 6 7 8 1 2 3 Sabtu 4 5 6 7 8 x x x x x x x d f c Vc x x x .

.

Check Bentrok Jadwal C HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 G-11 G-11 E X-2 D-10 D-10 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 L-3 L-3 G X-3 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 A-1 A-1 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 F-7 F-7 I X-4 C-4 C-4 D-10 D-10 B-2 B-2 E-15 E-15 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 E-5 E-5 K 0 M XI-1 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 S-16 S-16 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 R-23 R-23 O XI-2 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 D-10 D-10 S-16 S-16 N-13 N-13 C-4 C-4 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 A-1 A-1 Q XI-3 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 S-16 S-16 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 T-15 T-15 S XI-4 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 C-4 C-4 D-10 D-10 N-13 N-13 E-15 E-15 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 Q-25 Q-25 U 0 W XII-1 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 H-12 H-12 Y XII-2 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 M-20 M-20 SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU .

3 4 5 6 7 8 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 - Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 - I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 .

al AA XII-3 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 I-22 I-22 AC XII-4 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 J-14 J-14 AE 0 CEK Oke Oke Oke Oke B-2 B-2 Oke Oke Oke Oke Oke Oke N-13 N-13 Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 - 0 0 0 0 0 0 Oke Oke Oke Oke Oke Oke .

S. Hj. S.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 Ket: yang berwarna kuning artinya Belum Oke.I Jamaluddin A. SS Ayu Ting Ting Krisdayanti. S. S.Pd Tatang Sutarma.Si Evie Tamala. S.Pd. S. Budiman Laila Majnun.Pd Ruqayyah Madinah. Sulaiman Dra. M. S. Karim.Kom Amiruddin Harahap.Si Juminten Elvi Sukaesih.Pd Drs.Pd Rano Karno. S. S.Pd Irvan Mansyur S.Pd Aminatus Zahroh. S. S. S.Pd Siti Hamidah. A Swastaningrat. M.Sos R.Ag Musa AL-Asy'ari. MM Munarman. S. Titik Dua Drs. S. S.Cek Permintaan Hari Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nama Guru Ahmad Jufri.Pd Ahmad Munasir. SH Gugun Gondrong.H Ridho Rhoma. seharusnya tida 3 ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Selasa 4 5 ok ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Senin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok . MA Lilis Karlina.Ag Nafa Urbach. SE Naim An Naim. Titik Koma Dra.

Belum Oke. seharusnya tidak terisi jadwal Selasa 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Rabu 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XII-2 XII-2 XII-3 XII-3 XII-4 XII-4 XII-1 XII-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Kamis 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-4 X-4 X-3 X-3 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Juma .

3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Jumat 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Sabtu 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .

Inggr B. Indo PKn Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Mulok1 B. Indo PKn B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Arab Mtmk B. Arab Mtmk TIK B. Indo Mtmk B.Jadwal Pelajaran MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 X-2 X-3 X-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN SELASA RABU KAMIS B. Arab B. Arab B. Inggr B. Inggr B. Arab Mtmk B. Inggr Mtmk B. Inggr Mtmk B. Arab B. Inggr Mtmk B. Inggr Mtmk Mulok1 B. Arab B. Arab TIK Mtmk TIK B. Arab TIK B. Inggr B. Arab B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Inggr B. Arab Mtmk Mulok1 PKn Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi . Arab B. Arab B. Inggr Mtmk B. Arab Mtmk Mulok1 PKn B. Indo B. Indo B. Indo Mtmk B. Arab Mtmk B. Arab B.

Indo B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 XI-3 Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Biologi Biologi Geogrf Geogrf Mulok2 Mulok2 B.HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh X-2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio X-3 Mulok2 Mulok2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn X-4 Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Mulok1 Mulok1 SKI SKI PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi Geogrf Geogrf Biologi Biologi SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK XI-2 Biologi Biologi Geogrf Geogrf Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi B. Indo B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A XI-4 Geogrf Geogrf Biologi Biologi Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 B. Indo B. Indo SKI SKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN JUMAT SABTU Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi .

Pd 22 Jam 40 5 Hari KAMIS JUMAT SABTU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 8 8 8 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi 25 26 27 28 29 30 31 32 13 13 11 11 14 14 12 12 Kelas XII-3 XII-3 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas XII-3 XII-3 KAMIS SENIN SELASA RABU 9 10 11 12 13 14 15 16 3 3 1 1 4 4 2 2 33 34 35 36 37 38 39 40 8 8 6 6 9 9 7 7 JUMAT SABTU 41 42 13 13 . S.JADWAL PELAJARAN Nama Guru Mengajar SENIN SELASA RABU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 : : 8 8 0 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran 17 18 #N/A #N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 6 6 9 9 7 7 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas X-3 X-3 X-1 X-1 X-4 X-4 X-2 X-2 Kelas Rano Karno.

SABTU RABU 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 4 5 6 7 8 Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi 43 44 45 46 47 48 11 11 14 14 12 12 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 .

S.Pd. MA Nafa Urbach. Titik Koma Dra.Kom R.Pd Amiruddin Harahap. SS Ridho Rhoma.Jadwal Pelajaran Kelas Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 1 2 3 4 5 6 7 8 XI-1 Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Mulok1 Mulok1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika Matematika Bahasa Arab Bahasa Arab Mata Pelajaran Qur'an Hadist Qur'an Hadist Kimia Kimia Biologi Biologi Fiqih Fiqih Mata Pelajaran Sosiologi Guru Pengajar Nafa Urbach. S. A Swastaningrat. S.Pd Evie Tamala.Ag Naim An Naim.Pd Dra. MA Rano Karno. S. S. S. S.I Guru Pengajar Ridho Rhoma. S.Kom Juminten Juminten Guru Pengajar Musa AL-Asy'ari. SS Ahmad Munasir. S.Ag Guru Pengajar Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Krisdayanti. M. S.Sos Krisdayanti.Pd Rano Karno.I Amiruddin Harahap.Ag 12 SENIN SELASA RABU KAMIS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . Titik Koma Naim An Naim. M. A Swastaningrat. S.Pd Ahmad Munasir. S.Pd.Pd Evie Tamala.Sos R. S.

Sulaiman Dra. S.Pd. S. Hj.H Lilis Karlina.Pd Laila Majnun.Si Elvi Sukaesih.Pd Amiruddin Harahap.Pd Evie Tamala.H Irvan Mansyur S. S. S. Titik Dua Laila Majnun. S. S. S.Pd Evie Tamala.Si KAMIS JUMAT SABTU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SKI SKI Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak Mulok2 Mulok2 TIK TIK .I Guru Pengajar Tatang Sutarma. MA Rano Karno.2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30 31 32 Sosiologi Fisika Fisika PKn PKn Sejarah Sejarah Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Musa AL-Asy'ari.Pd Guru Pengajar Nafa Urbach. S.Pd. MA Nafa Urbach. S.Si Tatang Sutarma. S. S. S. S.Pd Rano Karno. Hj. S. MM Elvi Sukaesih.Si Lilis Karlina. Sulaiman Drs. Titik Dua Dra. MM Irvan Mansyur S.I Amiruddin Harahap.Ag Drs. S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.