Nama Sekolah Tahun Pelajaran Semester

: : :

MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan 2011/2012 Ganjil GURU PENGAJAR Ahmad Jufri, M.Pd Ahmad Munasir, S.Pd Drs. Sulaiman Dra. Titik Koma Dra. Hj. Titik Dua Drs. Budiman Laila Majnun, S.Pd Siti Hamidah, S.Pd Ruqayyah Madinah, SE Naim An Naim, M.Ag Musa AL-Asy'ari, S.Ag Nafa Urbach, MA Lilis Karlina, S.Si Evie Tamala, S.Pd Irvan Mansyur S, S.H Ridho Rhoma, SS Ayu Ting Ting Krisdayanti, S.Sos R. A Swastaningrat, S.Kom Amiruddin Harahap, S.Pd.I Jamaluddin A. Karim, S.Pd Rano Karno. S.Pd Tatang Sutarma, S.Si Juminten Elvi Sukaesih, MM Munarman, SH Gugun Gondrong, S.Pd Aminatus Zahroh, S.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

MATA PElAJARAN Bahasa Indonesia B. Indo Bahasa Inggris B. Inggr Matematika Mtmk Bahasa Arab B. Arab PKn PKn Sejarah Sejrh Sosiologi Sosio Ekonomi Ekonmi Akuntansi Akuntsi Geografi Geogrf Kimia Kimia Fisika Fisika Biologi Biologi TIK TIK Qur'an Hadist Quran H Fiqih Fiqih Aqidah Akhlak Aqid A SKI SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Mulok2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

nama guru di samping mata pelajaran bukan guru pengajar dari mata pelajaran yang bersangkutan XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 .NO 1 2 3 4 5 DAFTAR KELAS Kelas X Kelas XI X-1 XI-1 X-2 XI-2 X-3 XI-3 X-4 XI-4 Kelas XII XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 Ket: Daftar Mata Pelajaran dan Daftar Guru tidak berkaitan. Artinya.

.

.

Di sini tempat mengedit Jadwal X-1 Mapel Mapel HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Guru 1 1 2 2 4 4 10 10 12 12 22 22 14 14 20 20 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 13 13 X-2 Mapel Guru X-3 Mapel Guru X-4 Mapel Guru 0 Mapel Guru XI-1 Mapel Guru XI-2 Mapel Guru XI-3 Mapel Guru XI-4 SELASA RABU KAMIS JUMAT A A B B C C D D H H I I J J M M G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T N N D D A A B B C C M M J J H H I I L L E E F F G G K K M M P P O O N N R R Q Q T T 10 10 1 1 2 2 4 4 20 20 14 14 12 12 22 22 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 13 13 23 23 25 25 15 15 B B C C D D A A I I H H M M J J F F G G L L E E M M P P O O K K T T N N R R Q Q 2 2 4 4 10 10 1 1 22 22 12 12 20 20 14 14 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 13 13 23 23 25 25 C C D D B B E E J J M M I I H H E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R 4 4 10 10 2 2 15 15 14 14 20 20 22 22 12 12 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 H H I I J J M M S S B B C C D D O O K K M M P P G G L L E E F F H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 16 16 2 2 4 4 10 10 17 17 18 18 19 19 24 24 11 11 3 3 5 5 7 7 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I D D S S N N C C K K M M P P O O L L E E F F G G M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 10 10 16 16 13 13 4 4 18 18 19 19 24 24 17 17 3 3 5 5 7 7 11 11 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J B B C C D D S S M M P P O O K K F F G G L L E E I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 2 2 4 4 10 10 16 16 19 19 24 24 17 17 18 18 7 7 11 11 3 3 5 5 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H C C D D N N E E P P O O K K M M E E F F G G L L J J M M I I H H .

SABTU 1 2 3 4 5 6 7 8 G G L L E E F F 11 11 3 3 5 5 7 7 L L E E F F G G 3 3 5 5 7 7 11 11 F F G G L L E E 7 7 11 11 3 3 5 5 E E F F G G L L 5 5 7 7 11 11 3 3 R R Q Q T T N N 23 23 25 25 15 15 13 13 A A R R Q Q T T 1 1 23 23 25 25 15 15 T T A A R R Q Q 15 15 1 1 23 23 25 25 Q Q T T A A R R .

Hapus data-datanya. lalu sembunyikan (hide) .XI-4 Mapel Guru 14 14 20 20 22 22 12 12 4 4 10 10 13 13 15 15 24 24 17 17 18 18 19 19 5 5 7 7 11 11 3 3 14 14 20 20 22 22 12 12 0 Guru XII-1 Mapel G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T S S H H I I J J M M O O K K M M P P Guru 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 16 16 12 12 22 22 14 14 20 20 17 17 18 18 19 19 24 24 XII-2 Mapel L L E E F F G G K K M M P P O O S S R R Q Q T T M M J J H H I I K K M M P P O O Guru 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 16 16 23 23 25 25 15 15 20 20 14 14 12 12 22 22 18 18 19 19 24 24 17 17 XII-3 Mapel F F G G L L E E M M P P O O K K T T S S R R Q Q I I H H M M J J M M P P O O K K Guru 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 16 16 23 23 25 25 22 22 12 12 20 20 14 14 19 19 24 24 17 17 18 18 XII-4 Mapel E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R J J M M I I H H P P O O K K M M Mapel Guru 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 14 14 20 20 22 22 12 12 24 24 17 17 18 18 19 19 0 Guru Untuk Kelas yang tidak dipakai.

25 25 15 15 1 1 23 23 H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H 14 14 20 20 22 22 12 12 .

.yang tidak dipakai.

S. SE Naim An Naim.Pd Ruqayyah Madinah.Pd Aminatus Zahroh. Titik Dua Drs.Ag Nafa Urbach. S. S. S. S.Pd Siti Hamidah. S.Si Juminten Elvi Sukaesih. Sulaiman Dra.Permintaan Hari atau jam Diisi huruf apa saja.Pd Tatang Sutarma. S. Titik Koma Dra. M. A Swastaningrat.Kom Amiruddin Harahap. S. SH Gugun Gondrong. S. MM Munarman.Pd Drs. S. S. S.I Jamaluddin A.Si Evie Tamala. Budiman Laila Majnun. S. untuk menandai guru yang tidak bisa m Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nama Guru Ahmad Jufri. S. S. SS Ayu Ting Ting Krisdayanti.Pd Ahmad Munasir. M.Sos R.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 0 0 0 1 d 2 d 3 t Senin 4 5 g 6 7 8 1 a q q 1 1 2 a 3 a Selasa 4 5 a x x x x x .H Ridho Rhoma.Pd Rano Karno.Ag Musa AL-Asy'ari.Pd. Hj.Pd Irvan Mansyur S. Karim. MA Lilis Karlina.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

ru yang tidak bisa mengajar pada hari dan jam yang sesuai Selasa 6 7 8 1 2 3 Rabu 4 5 6 7 8 1 2 3 Kamis 4 5 6 7 8 1 2 Juma g v h h h h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .

.

3 Jumat 4 5 6 7 8 1 2 3 Sabtu 4 5 6 7 8 x x x x x x x d f c Vc x x x .

.

Check Bentrok Jadwal C HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 G-11 G-11 E X-2 D-10 D-10 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 L-3 L-3 G X-3 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 A-1 A-1 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 F-7 F-7 I X-4 C-4 C-4 D-10 D-10 B-2 B-2 E-15 E-15 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 E-5 E-5 K 0 M XI-1 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 S-16 S-16 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 R-23 R-23 O XI-2 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 D-10 D-10 S-16 S-16 N-13 N-13 C-4 C-4 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 A-1 A-1 Q XI-3 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 S-16 S-16 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 T-15 T-15 S XI-4 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 C-4 C-4 D-10 D-10 N-13 N-13 E-15 E-15 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 Q-25 Q-25 U 0 W XII-1 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 H-12 H-12 Y XII-2 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 M-20 M-20 SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU .

3 4 5 6 7 8 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 - Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 - I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 .

al AA XII-3 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 I-22 I-22 AC XII-4 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 J-14 J-14 AE 0 CEK Oke Oke Oke Oke B-2 B-2 Oke Oke Oke Oke Oke Oke N-13 N-13 Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 - 0 0 0 0 0 0 Oke Oke Oke Oke Oke Oke .

Cek Permintaan Hari Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nama Guru Ahmad Jufri.Sos R.Kom Amiruddin Harahap. A Swastaningrat.Pd Rano Karno.I Jamaluddin A. M. SS Ayu Ting Ting Krisdayanti. Titik Koma Dra.Pd Ruqayyah Madinah. S.Pd Aminatus Zahroh. Budiman Laila Majnun. S. S.Pd Tatang Sutarma. Titik Dua Drs. seharusnya tida 3 ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Selasa 4 5 ok ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Senin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .Si Evie Tamala. S.Pd Drs. S. S.Ag Nafa Urbach. SE Naim An Naim. S. MM Munarman. Sulaiman Dra.Pd. Hj. S.Pd Irvan Mansyur S. S.Pd Ahmad Munasir.H Ridho Rhoma.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 Ket: yang berwarna kuning artinya Belum Oke. S. S. S.Si Juminten Elvi Sukaesih. S. Karim. M.Pd Siti Hamidah.Ag Musa AL-Asy'ari. S. S. SH Gugun Gondrong. MA Lilis Karlina.

Belum Oke. seharusnya tidak terisi jadwal Selasa 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Rabu 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XII-2 XII-2 XII-3 XII-3 XII-4 XII-4 XII-1 XII-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Kamis 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-4 X-4 X-3 X-3 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Juma .

3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Jumat 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Sabtu 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .

Arab TIK Mtmk TIK B. Indo Mtmk B. Indo B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Arab B. Arab Mtmk B. Arab Mtmk TIK B. Arab B. Inggr Mtmk B. Arab B. Arab Mtmk B. Inggr B. Inggr B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Inggr B. Arab Mtmk B. Inggr B. Inggr Mtmk Mulok1 B. Inggr Mtmk B. Indo PKn B. Indo Mtmk B.Jadwal Pelajaran MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 X-2 X-3 X-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN SELASA RABU KAMIS B. Inggr B. Indo PKn Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Mulok1 B. Arab TIK B. Arab B. Arab Mtmk Mulok1 PKn B. Inggr Mtmk B. Arab B. Indo B. Arab B. Inggr Mtmk B. Arab B. Arab Mtmk Mulok1 PKn Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi . Arab B.

HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh X-2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio X-3 Mulok2 Mulok2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn X-4 Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Mulok1 Mulok1 SKI SKI PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi Geogrf Geogrf Biologi Biologi SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK XI-2 Biologi Biologi Geogrf Geogrf Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 XI-3 Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Biologi Biologi Geogrf Geogrf Mulok2 Mulok2 B. Indo B. Indo B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A XI-4 Geogrf Geogrf Biologi Biologi Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 B. Indo B. Indo SKI SKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN JUMAT SABTU Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi .

S.JADWAL PELAJARAN Nama Guru Mengajar SENIN SELASA RABU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 : : 8 8 0 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran 17 18 #N/A #N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 6 6 9 9 7 7 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas X-3 X-3 X-1 X-1 X-4 X-4 X-2 X-2 Kelas Rano Karno.Pd 22 Jam 40 5 Hari KAMIS JUMAT SABTU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 8 8 8 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi 25 26 27 28 29 30 31 32 13 13 11 11 14 14 12 12 Kelas XII-3 XII-3 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas XII-3 XII-3 KAMIS SENIN SELASA RABU 9 10 11 12 13 14 15 16 3 3 1 1 4 4 2 2 33 34 35 36 37 38 39 40 8 8 6 6 9 9 7 7 JUMAT SABTU 41 42 13 13 .

SABTU RABU 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 4 5 6 7 8 Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi 43 44 45 46 47 48 11 11 14 14 12 12 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 .

Sos R.Kom Juminten Juminten Guru Pengajar Musa AL-Asy'ari.Jadwal Pelajaran Kelas Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 1 2 3 4 5 6 7 8 XI-1 Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Mulok1 Mulok1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika Matematika Bahasa Arab Bahasa Arab Mata Pelajaran Qur'an Hadist Qur'an Hadist Kimia Kimia Biologi Biologi Fiqih Fiqih Mata Pelajaran Sosiologi Guru Pengajar Nafa Urbach. SS Ridho Rhoma.Pd. S. SS Ahmad Munasir. Titik Koma Dra. S. S. A Swastaningrat.Pd Amiruddin Harahap. S.Pd Rano Karno. S.Ag Guru Pengajar Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Krisdayanti. M. S. A Swastaningrat. S.I Guru Pengajar Ridho Rhoma. S.Pd. MA Rano Karno. S.Kom R. M.Sos Krisdayanti.Pd Evie Tamala.Pd Dra. S.I Amiruddin Harahap. MA Nafa Urbach.Pd Ahmad Munasir. S. S.Pd Evie Tamala. S.Ag Naim An Naim. Titik Koma Naim An Naim.Ag 12 SENIN SELASA RABU KAMIS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .

MA Rano Karno. S.Pd Guru Pengajar Nafa Urbach.Pd Amiruddin Harahap. S. S. Titik Dua Dra.H Lilis Karlina.Si Tatang Sutarma.Si KAMIS JUMAT SABTU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SKI SKI Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak Mulok2 Mulok2 TIK TIK .Si Lilis Karlina.I Amiruddin Harahap. Sulaiman Drs. MA Nafa Urbach. S. S. Sulaiman Dra. S.Ag Drs. S.Pd Evie Tamala. S.2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30 31 32 Sosiologi Fisika Fisika PKn PKn Sejarah Sejarah Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Musa AL-Asy'ari.Si Elvi Sukaesih. Titik Dua Laila Majnun. Hj.Pd. S. S. MM Irvan Mansyur S. S.H Irvan Mansyur S. Hj.Pd Laila Majnun. S. S. MM Elvi Sukaesih.Pd Rano Karno. S. S.Pd.I Guru Pengajar Tatang Sutarma.Pd Evie Tamala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful