Nama Sekolah Tahun Pelajaran Semester

: : :

MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan 2011/2012 Ganjil GURU PENGAJAR Ahmad Jufri, M.Pd Ahmad Munasir, S.Pd Drs. Sulaiman Dra. Titik Koma Dra. Hj. Titik Dua Drs. Budiman Laila Majnun, S.Pd Siti Hamidah, S.Pd Ruqayyah Madinah, SE Naim An Naim, M.Ag Musa AL-Asy'ari, S.Ag Nafa Urbach, MA Lilis Karlina, S.Si Evie Tamala, S.Pd Irvan Mansyur S, S.H Ridho Rhoma, SS Ayu Ting Ting Krisdayanti, S.Sos R. A Swastaningrat, S.Kom Amiruddin Harahap, S.Pd.I Jamaluddin A. Karim, S.Pd Rano Karno. S.Pd Tatang Sutarma, S.Si Juminten Elvi Sukaesih, MM Munarman, SH Gugun Gondrong, S.Pd Aminatus Zahroh, S.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

MATA PElAJARAN Bahasa Indonesia B. Indo Bahasa Inggris B. Inggr Matematika Mtmk Bahasa Arab B. Arab PKn PKn Sejarah Sejrh Sosiologi Sosio Ekonomi Ekonmi Akuntansi Akuntsi Geografi Geogrf Kimia Kimia Fisika Fisika Biologi Biologi TIK TIK Qur'an Hadist Quran H Fiqih Fiqih Aqidah Akhlak Aqid A SKI SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Mulok2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

nama guru di samping mata pelajaran bukan guru pengajar dari mata pelajaran yang bersangkutan XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 .NO 1 2 3 4 5 DAFTAR KELAS Kelas X Kelas XI X-1 XI-1 X-2 XI-2 X-3 XI-3 X-4 XI-4 Kelas XII XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 X-1 X-2 X-3 X-4 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 Ket: Daftar Mata Pelajaran dan Daftar Guru tidak berkaitan. Artinya.

.

.

Di sini tempat mengedit Jadwal X-1 Mapel Mapel HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Guru 1 1 2 2 4 4 10 10 12 12 22 22 14 14 20 20 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 13 13 X-2 Mapel Guru X-3 Mapel Guru X-4 Mapel Guru 0 Mapel Guru XI-1 Mapel Guru XI-2 Mapel Guru XI-3 Mapel Guru XI-4 SELASA RABU KAMIS JUMAT A A B B C C D D H H I I J J M M G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T N N D D A A B B C C M M J J H H I I L L E E F F G G K K M M P P O O N N R R Q Q T T 10 10 1 1 2 2 4 4 20 20 14 14 12 12 22 22 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 13 13 23 23 25 25 15 15 B B C C D D A A I I H H M M J J F F G G L L E E M M P P O O K K T T N N R R Q Q 2 2 4 4 10 10 1 1 22 22 12 12 20 20 14 14 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 13 13 23 23 25 25 C C D D B B E E J J M M I I H H E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R 4 4 10 10 2 2 15 15 14 14 20 20 22 22 12 12 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 H H I I J J M M S S B B C C D D O O K K M M P P G G L L E E F F H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 16 16 2 2 4 4 10 10 17 17 18 18 19 19 24 24 11 11 3 3 5 5 7 7 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I D D S S N N C C K K M M P P O O L L E E F F G G M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 10 10 16 16 13 13 4 4 18 18 19 19 24 24 17 17 3 3 5 5 7 7 11 11 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J B B C C D D S S M M P P O O K K F F G G L L E E I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 2 2 4 4 10 10 16 16 19 19 24 24 17 17 18 18 7 7 11 11 3 3 5 5 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H C C D D N N E E P P O O K K M M E E F F G G L L J J M M I I H H .

SABTU 1 2 3 4 5 6 7 8 G G L L E E F F 11 11 3 3 5 5 7 7 L L E E F F G G 3 3 5 5 7 7 11 11 F F G G L L E E 7 7 11 11 3 3 5 5 E E F F G G L L 5 5 7 7 11 11 3 3 R R Q Q T T N N 23 23 25 25 15 15 13 13 A A R R Q Q T T 1 1 23 23 25 25 15 15 T T A A R R Q Q 15 15 1 1 23 23 25 25 Q Q T T A A R R .

XI-4 Mapel Guru 14 14 20 20 22 22 12 12 4 4 10 10 13 13 15 15 24 24 17 17 18 18 19 19 5 5 7 7 11 11 3 3 14 14 20 20 22 22 12 12 0 Guru XII-1 Mapel G G L L E E F F O O K K M M P P R R Q Q T T S S H H I I J J M M O O K K M M P P Guru 11 11 3 3 5 5 7 7 17 17 18 18 19 19 24 24 23 23 25 25 15 15 16 16 12 12 22 22 14 14 20 20 17 17 18 18 19 19 24 24 XII-2 Mapel L L E E F F G G K K M M P P O O S S R R Q Q T T M M J J H H I I K K M M P P O O Guru 3 3 5 5 7 7 11 11 18 18 19 19 24 24 17 17 16 16 23 23 25 25 15 15 20 20 14 14 12 12 22 22 18 18 19 19 24 24 17 17 XII-3 Mapel F F G G L L E E M M P P O O K K T T S S R R Q Q I I H H M M J J M M P P O O K K Guru 7 7 11 11 3 3 5 5 19 19 24 24 17 17 18 18 15 15 16 16 23 23 25 25 22 22 12 12 20 20 14 14 19 19 24 24 17 17 18 18 XII-4 Mapel E E F F G G L L P P O O K K M M Q Q T T S S R R J J M M I I H H P P O O K K M M Mapel Guru 5 5 7 7 11 11 3 3 24 24 17 17 18 18 19 19 25 25 15 15 16 16 23 23 14 14 20 20 22 22 12 12 24 24 17 17 18 18 19 19 0 Guru Untuk Kelas yang tidak dipakai. lalu sembunyikan (hide) . Hapus data-datanya.

25 25 15 15 1 1 23 23 H H I I J J M M 12 12 22 22 14 14 20 20 M M J J H H I I 20 20 14 14 12 12 22 22 I I H H M M J J 22 22 12 12 20 20 14 14 J J M M I I H H 14 14 20 20 22 22 12 12 .

.yang tidak dipakai.

MM Munarman. S. untuk menandai guru yang tidak bisa m Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nama Guru Ahmad Jufri.Pd Ruqayyah Madinah.Ag Musa AL-Asy'ari.Pd Ahmad Munasir. S. Titik Koma Dra.Pd.Si Juminten Elvi Sukaesih.Sos R. Titik Dua Drs.Pd Rano Karno. S. S.Permintaan Hari atau jam Diisi huruf apa saja. MA Lilis Karlina. S.Pd Tatang Sutarma.Ag Nafa Urbach. M. A Swastaningrat. S. M. S. S.H Ridho Rhoma.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 0 0 0 1 d 2 d 3 t Senin 4 5 g 6 7 8 1 a q q 1 1 2 a 3 a Selasa 4 5 a x x x x x . SS Ayu Ting Ting Krisdayanti. S.Pd Drs. SE Naim An Naim.Pd Irvan Mansyur S. SH Gugun Gondrong.Pd Aminatus Zahroh. S. Budiman Laila Majnun.Kom Amiruddin Harahap. S. Sulaiman Dra.Pd Siti Hamidah. Karim.Si Evie Tamala. S.I Jamaluddin A. S. S. Hj. S.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

ru yang tidak bisa mengajar pada hari dan jam yang sesuai Selasa 6 7 8 1 2 3 Rabu 4 5 6 7 8 1 2 3 Kamis 4 5 6 7 8 1 2 Juma g v h h h h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .

.

3 Jumat 4 5 6 7 8 1 2 3 Sabtu 4 5 6 7 8 x x x x x x x d f c Vc x x x .

.

Check Bentrok Jadwal C HARI SENIN Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 G-11 G-11 E X-2 D-10 D-10 A-1 A-1 B-2 B-2 C-4 C-4 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 L-3 L-3 G X-3 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 A-1 A-1 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 F-7 F-7 I X-4 C-4 C-4 D-10 D-10 B-2 B-2 E-15 E-15 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 E-5 E-5 K 0 M XI-1 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 S-16 S-16 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 R-23 R-23 O XI-2 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 D-10 D-10 S-16 S-16 N-13 N-13 C-4 C-4 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 A-1 A-1 Q XI-3 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 B-2 B-2 C-4 C-4 D-10 D-10 S-16 S-16 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 T-15 T-15 S XI-4 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 C-4 C-4 D-10 D-10 N-13 N-13 E-15 E-15 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 Q-25 Q-25 U 0 W XII-1 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 H-12 H-12 I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 H-12 H-12 Y XII-2 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 K-18 K-18 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 M-20 M-20 SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU .

3 4 5 6 7 8 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 - Q-25 Q-25 T-15 T-15 N-13 N-13 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 Q-25 Q-25 T-15 T-15 A-1 A-1 R-23 R-23 - I-22 I-22 J-14 J-14 M-20 M-20 J-14 J-14 H-12 H-12 I-22 I-22 .

al AA XII-3 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 E-5 E-5 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 Q-25 Q-25 I-22 I-22 H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-19 M-19 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 I-22 I-22 AC XII-4 E-5 E-5 F-7 F-7 G-11 G-11 L-3 L-3 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 Q-25 Q-25 T-15 T-15 S-16 S-16 R-23 R-23 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 P-24 P-24 O-17 O-17 K-18 K-18 M-19 M-19 J-14 J-14 AE 0 CEK Oke Oke Oke Oke B-2 B-2 Oke Oke Oke Oke Oke Oke N-13 N-13 Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

H-12 H-12 M-20 M-20 J-14 J-14 M-20 M-20 I-22 I-22 H-12 H-12 - 0 0 0 0 0 0 Oke Oke Oke Oke Oke Oke .

Hj. MM Munarman. S.Pd Drs. M.Pd Rano Karno. S. M. SE Naim An Naim.Psi Guru29 Guru30 Guru31 Guru32 Guru33 Guru34 Guru35 Guru36 Guru37 Guru38 Guru39 Ket: yang berwarna kuning artinya Belum Oke. S. Karim. S.Ag Nafa Urbach. S.Pd Aminatus Zahroh. Titik Koma Dra.I Jamaluddin A. S.Sos R. S.Pd Ruqayyah Madinah. SH Gugun Gondrong.Ag Musa AL-Asy'ari.H Ridho Rhoma.Pd. S. S.Si Juminten Elvi Sukaesih. Titik Dua Drs. seharusnya tida 3 ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Selasa 4 5 ok ok XI-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Senin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .Si Evie Tamala. S. SS Ayu Ting Ting Krisdayanti.Pd Irvan Mansyur S. S. MA Lilis Karlina. S. S. Sulaiman Dra. A Swastaningrat.Pd Ahmad Munasir. S.Pd Tatang Sutarma.Cek Permintaan Hari Kosong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nama Guru Ahmad Jufri. Budiman Laila Majnun. S.Pd Siti Hamidah.Kom Amiruddin Harahap.

seharusnya tidak terisi jadwal Selasa 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Rabu 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XII-2 XII-2 XII-3 XII-3 XII-4 XII-4 XII-1 XII-1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Kamis 1 2 3 4 5 6 7 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok X-1 X-1 X-4 X-4 X-3 X-3 X-2 X-2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Juma .Belum Oke.

3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Jumat 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 2 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Sabtu 4 5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 6 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 7 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok XI-4 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok .

Jadwal Pelajaran MA Mambaul Ulum 2 Pamekasan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012 HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 X-2 X-3 X-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 XI-2 XI-3 XI-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN SELASA RABU KAMIS B. Arab B. Inggr B. Indo B. Inggr Mtmk B. Inggr B. Arab B. Arab Mtmk Mulok1 PKn B. Arab TIK Mtmk TIK B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Arab B. Indo B. Inggr B. Indo Mtmk B. Arab Mtmk B. Arab B. Arab Mtmk TIK B. Inggr Mtmk B. Arab B. Arab Mtmk Mulok1 PKn Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Mulok1 Mulok2 Aqid A SKI Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi . Arab TIK B. Inggr Mulok1 Mtmk B. Arab B. Inggr B. Arab B. Arab Mtmk B. Indo PKn B. Inggr Mtmk B. Indo PKn Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Sosio Fisika Sejrh PKn Sosio Fisika Sejrh PKn Fisika PKn Sosio Sejrh Fisika PKn Sosio Sejrh PKn Sejrh Fisika Sosio PKn Sejrh Fisika Sosio Sejrh Sosio PKn Fisika Sejrh Sosio PKn Fisika Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Mulok1 B. Inggr Mtmk B. Arab Mtmk B. Inggr B. Indo Mtmk B. Inggr Mtmk Mulok1 B. Arab B.

Indo B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A XI-4 Geogrf Geogrf Biologi Biologi Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 B. Indo SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 XI-3 Akuntsi Akuntsi Ekonmi Ekonmi Biologi Biologi Geogrf Geogrf Mulok2 Mulok2 B. Indo SKI SKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII-1 XII-2 XII-3 XII-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SENIN JUMAT SABTU Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Fiqih Quran H Kimia Biologi Fiqih Quran H Kimia Biologi Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi Biologi Akuntsi Geogrf Ekonmi . Indo B.HARI Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 X-1 SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh X-2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Fisika Fisika PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio X-3 Mulok2 Mulok2 TIK TIK SKI SKI Aqid A Aqid A Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika PKn PKn X-4 Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 Mulok1 Mulok1 SKI SKI PKn PKn Sejrh Sejrh Sosio Sosio Fisika Fisika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI-1 Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi Geogrf Geogrf Biologi Biologi SKI SKI Aqid A Aqid A Mulok2 Mulok2 TIK TIK XI-2 Biologi Biologi Geogrf Geogrf Ekonmi Ekonmi Akuntsi Akuntsi B. Indo B.

Pd 22 Jam 40 5 Hari KAMIS JUMAT SABTU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 8 8 8 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi 25 26 27 28 29 30 31 32 13 13 11 11 14 14 12 12 Kelas XII-3 XII-3 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas XII-3 XII-3 KAMIS SENIN SELASA RABU 9 10 11 12 13 14 15 16 3 3 1 1 4 4 2 2 33 34 35 36 37 38 39 40 8 8 6 6 9 9 7 7 JUMAT SABTU 41 42 13 13 . S.JADWAL PELAJARAN Nama Guru Mengajar SENIN SELASA RABU Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 : : 8 8 0 Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Mata Pelajaran 17 18 #N/A #N/A 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 6 6 9 9 7 7 Kelas XI-3 XI-3 XI-1 XI-1 XI-4 XI-4 XI-2 XI-2 Kelas X-3 X-3 X-1 X-1 X-4 X-4 X-2 X-2 Kelas Rano Karno.

SABTU RABU 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 4 5 6 7 8 Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi 43 44 45 46 47 48 11 11 14 14 12 12 XII-1 XII-1 XII-4 XII-4 XII-2 XII-2 .

Pd. SS Ahmad Munasir. S. M.Ag Naim An Naim.Kom R.Kom Juminten Juminten Guru Pengajar Musa AL-Asy'ari. Titik Koma Naim An Naim.Pd Evie Tamala. A Swastaningrat. S.Jadwal Pelajaran Kelas Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 1 2 3 4 5 6 7 8 XI-1 Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Mulok1 Mulok1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Matematika Matematika Bahasa Arab Bahasa Arab Mata Pelajaran Qur'an Hadist Qur'an Hadist Kimia Kimia Biologi Biologi Fiqih Fiqih Mata Pelajaran Sosiologi Guru Pengajar Nafa Urbach.Pd Ahmad Munasir. SS Ridho Rhoma. MA Nafa Urbach.Sos Krisdayanti. S.Pd Rano Karno. S.Pd Amiruddin Harahap.Pd Dra.I Amiruddin Harahap. S. S.I Guru Pengajar Ridho Rhoma. S. S.Ag 12 SENIN SELASA RABU KAMIS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . M. A Swastaningrat. S.Pd. MA Rano Karno.Sos R. S.Ag Guru Pengajar Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Krisdayanti. S.Pd Evie Tamala. Titik Koma Dra. S. S.

MA Rano Karno. Titik Dua Laila Majnun. MA Nafa Urbach.Pd Guru Pengajar Nafa Urbach. Sulaiman Dra.H Lilis Karlina.I Guru Pengajar Tatang Sutarma.Si Lilis Karlina.Pd Amiruddin Harahap. MM Elvi Sukaesih. S. Titik Dua Dra.Si Tatang Sutarma. S. Hj.Si KAMIS JUMAT SABTU 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SKI SKI Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak Mulok2 Mulok2 TIK TIK .Pd. S.Si Elvi Sukaesih. S.Ag Drs.Pd Evie Tamala.I Amiruddin Harahap. S. S. S. S. S.Pd.2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30 31 32 Sosiologi Fisika Fisika PKn PKn Sejarah Sejarah Mata Pelajaran Ekonomi Ekonomi Akuntansi Akuntansi Geografi Geografi Biologi Biologi Mata Pelajaran Musa AL-Asy'ari. Sulaiman Drs. S. S.Pd Laila Majnun.Pd Evie Tamala. S. S. S.Pd Rano Karno.H Irvan Mansyur S. Hj. S. MM Irvan Mansyur S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful