Anda di halaman 1dari 8

Kepentingan Pengajian Ketamadunan di IPT

Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk secara luasnya oleh sekumpulan orang Melayu , tertumpu kepada suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu , gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia , Nusantara , Alam Melayu dan Tanah Jawi

melahirkan bangsa Malaysia yang bertamadun tinggi dan berfikiran luan serta mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain

Kepentingan Tamadun Melayu


mampu mananamkan elemen positif dalam diri setiap mahasiswa dan mahasiswi.

mengukuhkan nilai jati diri dan modal insan dalam kalangan mahasiswa dan mahasisiwi.

Sangat dipengaruhi oleh tamadun Islam samada melalui aspek budaya , sosial , cara hidup dan kepercayaan .Semuanya berpaksikan kepada Tuhan yang satu iaitu Allah s.w.t.

peristiwa 13 Mei 1969 impak besar kepada malaysia/melayu

Keseimbanga n kaum tercapai

aspek ketamadunan dan nilai-nilai murni ditekan

Sejarah mengajar kita erti kehidupan yang sebenar

Wawasan 2020

Kejayaan tamadun dahulu menjadi aspirasi Malaysia hari ini

Belajar dari kesilapan dahulu

Anda mungkin juga menyukai