Anda di halaman 1dari 7

KOMUNIKASI

1. Komunikasi Intrapersonal.

- Individu berkomunikasi dengan diri sendiri.


- Merupakan kata-kata dan bisikan hati tentang
makna, persepsi, penilaian dan konsep tentang
apa sahaja fenomena yang dialami.
- Ia boleh menentukan mood dan perasaan individu
dan seterusnya dijelaskan melalui perlakuan yang
ditunjukkan.
- Ia boleh juga mempengaruhi komunikasi
Interpersonal

2. Komunikasi Interpersonal
- Melibatkan 2 orang atau lebih.

- Proses menghantar dan menerima mesej


berlaku;-
i. Mesej Verbal
- perkataan yang mengandungi makna.

ii. Mesej Non-verbal


- Ekspresi muka, anggokan kepala, gaya
duduk, gerakan tangan, kontak mata dsb

- Halangan Komunikasi
i. Halangan Fizikal (luaran)
- Suhu, bunyi, penglihatan.

ii. Halangan Psikologikal (dalaman)


- Persepsi, komunikasi Intrapersonal,
fikiran, perasaan dll)
DEFINISI KAUNSELING

Terdapat banyak definisi yang diutarakan – bergantung


kepada pendekatan dan teori yang dipegang oleh
seseorang.

“Kaunseling adalah satu proses membantu


individu untuk mengenali diri dan persekitarannya,
dan cara untuk menggerakkan peranan dan
hubungan mereka.”

Hansen, Rossberg & Cramer (1994)

“Kaunseling adalah hubungan professional antara


kaunselor terlatih dengan klien. Hubungan ini
biasanya berbentuk bersemuka dan kadangkala
boleh melibatkan lebih daripada dua orang.”

Burks & Stefflre (1979, dalam


George & Cristiani, 1995)

Namun demikian secara keseluruhan kaunseling


melibatkan ciri-ciri berikut;-

1. Kaunseling adalah hubungan profesional


2. Dikendalikan oleh individu yang terlatih (kaunselor).
3. Kaunseling mempunyai matlamat tersendiri.
4. Kaunseling adalah satu proses.
5. Dijalankan dalam bentuk individu atau kelompok.
1. HUBUNGAN

1. Teras Hubungan Antara Kaunselor -- Klien


- Rogers (1951) – (PCC) – Konsep “If -- Then”
(Sekiranya – Maka)
Sekiranya Kaunselor bersikap empati, hormat dan
tulen maka klien akan mudah menerima, hormat dan
mempercayai kaunselor.

Empati -
• memahami klien menurut ruang rujuk dalaman
mereka.
• Kaunselor dapat menyampaikan kefahaman ini
dengan tepat kepada klien.

Hormat –
• tidak menilai/menghakim klien.
• Kaunselor menerima klien tanpa syarat.

Ketulenan –
• menggambarkan secara jujur dan terbuka
siapakah kaunselor yang juga sebagai manusia
biasa.

2. Memberi Perhatian
• Kontak mata – pandangan mata.
• Cara duduk – kepala dan badan.
• Gerak-geri – badan, tangan, kaki dan kepala.

3. Mendengar Dengan Aktif


• Pendengaran.
• Fikiran.
• Perasaan
4. Jarak dan Sempadan Peribadi
• Jarak Sosial
• Sempadan Peribadi

5. Social Talk
• Kata-kata biasa yang tidak mengancam dan
membebankan fikiran & perasaan klien ketika
memulakan komunikasi.
Cth. Salam, khabar, keluarga, persekolahan,
makan dsb.

6. Jenis Hubungan
• Hubungan peribadi
- Terdapat pertalian darah atau perasaan.
- Terdapat suasana “intim”
- Dipengaruhi oleh keperluan peribadi.

• Hubungan sosial
- Manusia adalah makhluk sosial.
- Mempunyai keperluan sosial – berhubung
- Kejiranan/kekeluargaan/organisasi

• Hubungan professional
- Hubungan yang dirancang
- Tiada pertalian darah atau perasaan
- Bertujuan untuk membantu
- Terdapat suasana teraputik
- Tidak dipengaruhi oleh keperluan peribadi.
2. CIRI-CIRI KAUNSELOR

a. Mesra
b. Senang didampingi
c. Bersikap terbuka (tidak berpura-pura).
d. Ikhlas untuk menolong
e. Sedar tentang nilai dan kepercayaan dirinya
f. Bersedia mengambil risiko
g. Berupaya menjalinkan hubungan baik
h. Bertanggung jawab atas tindakan yang diambil
i. Mudah berjenaka
j. Pandai berkomunikasi
k. Berpengetahuan
l. Mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi.
m.Boleh dipercayai.
n. Ada kekuatan mental
o. Bertenaga dan tinggi motivasi.

George & Cristiani (1995) dan


Okun (1992)

a. Kesedaran tentang diri dan nilai-nilai


b. Kesedaran tentang perasaan
c. Penolong sebagai model
d. Minat kepada manusia dan perubahan sosial
e. Etika yang tinggi.
f. Empati.
g. Kemesraan dan sikap ambil berat
h. Keikhlasan
i. Hormat dan penghargaan positif
j. Kejituan dan tumpuan

Brammer (1973)
3. MATLAMAT KAUNSELING

George & Cristiani (1995) telah menggariskan 5


matlamat dalam kaunseling.

1. Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan


tingkahlaku.
- daripada tingkahlaku merugikan kepada tingkahlaku
positif.
- Cth. Cepat marah, ketawa dan bercakap kuat,
banyak berdalih, merokok, cepat marah atau
merajuk, bercakap kasar dsb.
2. Mempertingkatkan kemahiran untuk menghadapi
perubahan.
- Pertumbuhan fizikal, psikomotor, emosi dan
psikologi.
- Perubahan persekitaran – rumah, tempat kerja,
komuniti dsb.
- Perlukan penyesuaian
3. Mempertingkatkan kemampuan untuk membuat
keputusan.
- Dilema untuk membuat keputusan.
- Keperluan untuk membuat pilihan yang tepat.
4. Memperbaiki hubungan dengan individu lain.
- Intraksi dan komunikasi sebagai keperluan asas
manusia.
- Jika hubungan terancam – mengancam perasaan,
fikiran dan perlakuan.
5. Memperkembangkan potensi diri.
- Mengubah tingkahlaku.
- Menghadapi perubahan.
- Proses membuat keputusan.
- Mewujudkan hubungan harmonis.
 Klien dipandu untuk memperkembangkan potensi
diri.
4. PROSES KAUNSELING

1. Proses
- satu fenomena yang berlaku secara berterusan.
- Mengikut urutan/tahap tertentu

2. Tahap Proses Kaunseling.


i. Membina Hubungan.
ii. Penerokaan.
iii. Mengenalpasti Masalah dan Membina
Matlamat.
iv. Memilih Alternatif dan Membina Pelan Tindakan
v. Mengambil Tindakan.
vi. Membuat Susulan
vii. Penamatan.

PROSES KAUNSELING

Membina Hubungan
G B

Penerokaan E
A
Mengenalpasti Masalah R
dan Membina Matlamat.
G J

A
A Memilih Alternatif dan
Membina Pelan Tindakan Y

L Mengambil Tindakan A

Anda mungkin juga menyukai