PENSKORAN HOLISTIK PLBS BAHASA MELAYU

PERINGKAT CEMERLANG PERINGKAT Atas Tengah Bawah SKOR 28 - 30 25 - 27 23 - 24 CEMERLANG ( 23 -30 ) KRITERIA / KETERANGAN
Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks. Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan bermakna. Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi

PERINGKAT KEPUJIAN PERINGKAT Atas Tengah Bawah SKOR 21 - 22 18 - 20 16 - 17

KEPUJIAN ( 16 – 22 ) KRITERIA / KETERANGAN
Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks. Sebutan masih betul, jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada masih betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan masih fasih, lancar dan bermakna. Pengucapan yang masih beradab dan sesuai dengan situasi.

PERINGKAT MEMUASKAN PERINGKAT Atas Tengah Bawah SKOR 14 - 15 11 - 13 09 - 10

MEMUASKAN ( 09 – 15 ) KRITERIA / KETERANGAN
Bahasa kurang gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata kurang tepat dan betul mengikut konteks. Kebanyakan sebutan kurang jelas dan kurang tepat. serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul . Keseluruhan pengucapan kurang fasih, lancar dan bermakna. Pengucapan yang kurang beradab dan kurang sesuai dengan situasi.

PERINGKAT PENGUASAAN MINIMUM PERINGKAT Atas Tengah Bawah SKOR 06 - 08 03 - 05 01 - 02

PENGUASAAN MINIMUM ( 01 - 08 ) KRITERIA / KETERANGAN
Bahasa tidak gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tidak tepat dan tidak betul mengikut konteks. Sebutan tidak betul, tidak jelas dan tidak tepat. Keseluruhan pengucapan tudak fasih, tidak lancar dan tidak bermakna. Pengucapan yang tidak beradab dan tidak sesuai dengan situasi.