Anda di halaman 1dari 9

Cerita seruling sakti (Bahasa Baku) Pada zaman dahulu terdapat sebuah pecan kecil yang sangat cantik

terletak di kaki bukit. Pecan tersebut dikenali sebgai Hamelyn. Pendduk pecan tersebut hidup dengan aman damai. Tetapi sikap mereka yang tidak prihatin terhadap kebersihan. Pecan tersebut penuh dengan sampah sarap. Mereka membuang sampah di meratarata menyebabkan pecan tersebut menjadi tempat pembiakan tikus. Semakin hari semakin banyak tikus membiak menyebabkan pecan dipenuhi oleh tikus-tikus. Tikus-tikus berkeliaran dengan banyaknya dipekan tersebut. Setiap rumah tikustikus bergerak bebas tanpa perasaan takut kepada manusia. Penduduk di pekang ini cuba membela kucing untuk menghalau tikus dan ada diantara mereka memasang perangkap tetapi tidak berkesan kerana tikus telalu banyak. Mereka sungguh susah ahti dan mati akal bagaimana untuk menghapuskan tikus-tikus tersebut. Musibah yang menimpa pecan tersebut telah tersebar luas ke pecan-pekan lain sehinggalah pada satu hari seorang pemuda yang tidak dikenali datang ke pekan dan menawarkan khidmatnya untuk menghalau semua tikus dengan syarat penduduk pekan tersebut membayar upahnya atas kadar dua keping wang mas setiap orang. Penduduk pekan tersebut berbincang sesame mereka diatas tawaran pemuda tadi. Ada diantara mereka tidak setuju oleh kerana mereka tidak sanggup untuk membayar upah yang sangat mahal. Setelah berbincang dengan panjang lebar akhirnya mereka bersetuju untuk membayar upah seperti mana diminta oleh pemuda itu kerana mereka tidak mempunyai pilihan lain. Keputusan tersebut dimaklumkan kepada pemuda tadi lalu dia mengeluarkan seruling sakti dan meniupnya. Bunyi yang keluar dari seruling itu sangat merdu dan mengasikan sesiapa yang mendengarnya. Tikus-tikus yang berada dimerata tempat di dalam pekan tersebut mula keluar dan berkumpul mengelilinginya. Pemuda tadi berjalan perlahan-lahan sambil meniup seruling sakti dan menuju ke sebatang sungai yang jauh dari pekan tersebut. Apabila sampai ditepi sungai pemuda itu terus masuk kedalam sungai dan diikuti oleh semua tikus. Tikus-tikus tadi tidak dapat berenang didalam sungai dan semuanya mati lemas.

Kini pekan Hamelyn telah bebas daripada serangan tikus-tiku terbabit. Semua penduduk bersorak kegembiraan.

Cerita Seruling Sakti (dialek Terengganu) Mule ada sutir pekang kecek hok duk kat kaki bukit. Pekang tu orang panggil Hamelyn. Orang hok duk dalang pekang tu hidup ngan amang dama. Tapi puok-puok yer nie dop prihating lasung dengan kebersihan. Pekang tu penuh ngan sapoh. Puokpuok yer buang sapoh ikut dang kali sapakang pekang tu jadi tepak tikuh beranok pinok. Kohor lame, kohor banyok tikuh sapakan pekang tu penuh ngan tikuh je. Tikuh ni yer duk ngate rawe kali dengang banyoknye dalam pekang tu. Tikuh ni dop rase takut lasung ke manusia dang berkeliarang dalang setiap buoh umoh. Ada orang hok cube pasang perangkap ngan bela kucing sebab nok halau tikuh ni tapi dop jadi sebab tikush banyok lajok. Puok-puok yer nie wase susoh hati ngan takdop idea dh nk wat ghane nok halau tikuh-tikuh tu. Masaloh hok kene pekang tu habih doh sebor ke pekang laing sapalah sehari tu ada sorang pemuda hok dop dikenali mari ke pekang tu dang yer taworkan khidmat yer ntuk halau tikuh-tikuh tu tapi dengan se syarat, orang pekang tu wi upoh dua keping duit mah setiap orang. Tapi ada jugop hok dop stuju ngan seban mahal lajok. Lepah bincang-bincang akhirnya puok-puok yer stuju la nok bayor sebab puok yer takdop care lain doh. Lepah keputusan tu kabo ke pemuda tu, yer teruh wat tubik seruling sakti dang tiup. Bunyi hok tubik dari seruling tu sangat merdu dang mengasyikkan pier hok dengornye. Tikuh-tikuh hok duk ngate rawe kali tu muler tubik bile dengor dang kumpul keliling pemuda tu. Pemuda tu jalan slow-slow sambil tiup seruling sakti dang yer tuju ke sungai hok jauh dari kampung tu. Biler sapa je tebing sungar tu pemuda tu teruh masuk dalang sungar dang tikuh-tikuh tu pon ikut jugop. Tikuh-tikuh tudop leh berenang dalang sungai dang mati lemah lake tikuh-tikuh tu. Leni, pekang Hemelyn takdop doh serangang tikuh dang puok-puok tu sorok kegembiraan.

MOHD SHARIF BIN RASHID CERITA RAKYAT TRANSKIRPSI SERULING SAKTI (dialek Terengganu) RANGKAP SATU Bahasa baku Pada zaman dahulu terdapat sebuah pecan kecil yang sangat cantik terletak di kaki bukit. Pecan tersebut dikenali sebgai Hamelyn. Pendduk pecan tersebut hidup dengan aman damai. Tetapi sikap mereka yang tidak prihatin terhadap kebersihan. Pecan tersebut penuh dengan sampah sarap. Mereka membuang sampah di meratarata menyebabkan pecan tersebut menjadi tempat pembiakan tikus. Semakin hari semakin banyak tikus membiak menyebabkan pecan dipenuhi oleh tikus-tikus. Dialek Terengganu Mule ada sutir pekang kecek hok duk kat kaki bukit. Pekang tu orang panggil Hamelyn. Orang hok duk dalang pekang tu hidup ngan amang dama. Tapi puok-puok yer nie dop prihating lasung dengan kebersihan. Pekang tu penuh ngan sapoh. Puok-puok yer buang sapoh ikut dang kali sapakang pekang tu jadi tepak tikuh beranok pinok. Kohor lame, kohor banyok tikuh sapakan pekang tu penuh ngan tikuh je. Transkripsi / # Mul ada sutir pka keek hok duk kat kaki bukit # /. / # Pka tu ora pail Hamelyn.# / / # Ora hok duk dala pka tu hidup an ama dama# /. / # Tapi puokpuok r nie dop prihati lasu an kebersiha # /. / # Pka tu pnuh yan sapoh # /. / # Puok-puok r bua sapoh ikut da kali sapaka pka tu adi tpak tikuh branok pinok. Kohor lam, kohor baok tikuh sapaka pka tu pnoh an tikuh # /.

RANGKAP DUA Bahasa baku Tikus-tikus berkeliaran dengan banyaknya dipekan tersebut. Setiap rumah tikustikus bergerak bebas tanpa perasaan takut kepada manusia. Penduduk di pekang ini cuba membela kucing untuk menghalau tikus dan ada diantara mereka memasang perangkap tetapi tidak berkesan kerana tikus telalu banyak. Mereka sungguh susah ahti dan mati akal bagaimana untuk menghapuskan tikus-tikus tersebut. Dialek Terengganu Tikuh ni yer duk ngate rawe kali dengang banyoknye dalam pekang tu. Tikuh ni dop rase takut lasung ke manusia dang berkeliarang dalang setiap buoh umoh. Ada orang hok cube pasang perangkap ngan bela kucing sebab nok halau tikuh ni tapi dop jadi sebab tikush banyok lajok. Puok-puok yer nie wase susoh hati ngan takdop idea dh nk wat ghane nok halau tikuh-tikuh tu. Transkripsi / # Tikuh ni jr duk at raw kali da baok dala peka tu# /. / # Tikuh ni dop ras takot lasu k manusi a da berkliara dala stiap buoh umoh# / ./ # Ada ora hok ub pasa prakap an bla kui sbab nok halau tikuh ni tapi dop jadi sbab tikuh baok lajok# /. # / Pu ok-puok jr ni was susoh hati an takdop id a doh nok wat an nok hala tikuh-tikuh tu # /. RANGKAP TIGA Bahasa Baku Musibah yang menimpa pecan tersebut telah tersebar luas ke pecan-pekan lain sehinggalah pada satu hari seorang pemuda yang tidak dikenali datang ke pekan dan menawarkan khidmatnya untuk menghalau semua tikus dengan syarat penduduk pekan tersebut membayar upahnya atas kadar dua keping wang mas setiap orang. Penduduk pekan tersebut berbincang sesame mereka diatas tawaran pemuda tadi. Ada diantara mereka tidak setuju oleh kerana mereka tidak sanggup untuk membayar upah yang

sangat mahal. Setelah berbincang dengan panjang lebar akhirnya mereka bersetuju untuk membayar upah seperti mana diminta oleh pemuda itu kerana mereka tidak mempunyai pilihan lain. Dialek Terengganu Masaloh hok kene pekang tu habih doh sebor ke pekang laing sapalah sehari tu ada sorang pemuda hok dop dikenali mari ke pekang tu dang yer taworkan khidmat yer ntuk halau tikuh-tikuh tu tapi dengan se syarat, orang pekang tu wi upoh dua keping duit mah setiap orang. Tapi ada jugop hok dop stuju ngan seban mahal lajok. Lepah bincang-bincang akhirnya puok-puok yer stuju la nok bayor sebab puok yer takdop care lain doh. Transkripsi / # Masaloh hok kn pka tu habih doh sebor k pka la sapalah sehari tu ada sora pmuda hok dop diknali mari k pka tu da jr taworka xidmat jr tuk hala tikuh-tikuh tu tapi dan s arat, ora pka tu wi upoh dua kpi duit mah stiap ora# / . / # Tapi ada jugop hok dop stuju an arat tu sbab mahal lajok. Lpah bina-bina axira pu ok-pu ok jr stuju la nok bajor sbab pu ok jr takdop ar lan doh# /. RANGKAP EMPAT Bahasa baku Keputusan tersebut dimaklumkan kepada pemuda tadi lalu dia mengeluarkan seruling sakti dan meniupnya. Bunyi yang keluar dari seruling itu sangat merdu dan mengasikan sesiapa yang mendengarnya. Tikus-tikus yang berada dimerata tempat di dalam pekan tersebut mula keluar dan berkumpul mengelilinginya. Pemuda tadi berjalan perlahan-lahan sambil meniup seruling sakti dan menuju ke sebatang sungai yang jauh dari pekan tersebut. Apabila sampai ditepi sungai pemuda itu terus masuk kedalam sungai dan diikuti oleh semua tikus. Tikus-tikus tadi tidak dapat berenang didalam sungai dan semuanya mati lemas.

Kini pekan Hamelyn telah bebas daripada serangan tikus-tiku terbabit. Semua penduduk bersorak kegembiraan.

Dialek Terengganu Lepah keputusan tu kabo ke pemuda tu, yer teruh wat tubik seruling sakti dang tiup. Bunyi hok tubik dari seruling tu sangat merdu dang mengasyikkan pier hok dengornye. Tikuh-tikuh hok duk ngate rawe kali tu muler tubik bile dengor dang kumpul keliling pemuda tu. Pemuda tu jalan slow-slow sambil tiup seruling sakti dang yer tuju ke sungai hok jauh dari kampung tu. Biler sapa je tebing sungar tu pemuda tu teruh masuk dalang sungar dang tikuh-tikuh tu pon ikut jugop. Tikuh-tikuh tudop leh berenang dalang sungai dang mati lemah lake tikuh-tikuh tu. Leni, pekang Hemelyn takdop doh serangang tikuh dang puok-puok tu sorok kegembiraan. Transkripsi / # Lpah keputusa tu kabo k pmuda tu, jr truh wat tubik sruli sakti da tiup # /. / # Bui hok tubik dari sruli tu saat mrdu da meaxikka pier hok dor # /. / # Tikuh-tikuh hok duk at raw kali tu mul tubik bil dor da kumpul klili pmuda tu # /. / # Pmuda tu jala slow-slow sambil tiup sruli sakti da jr tuju k sua hok jah dari kampu tu # /. / # Bil sapa j tbi sua tu, pmuda tu truh masuk dala sua dang tikuh-tikuh tu po ikut jugop # /. / #Tikuh-tikuh tu dop leh brna dala sua da mati lmah lak tikuh-tikuh tu # /. / # Lni, pka Hemelyn takdop doh sraa tikuh da puok-puok tu sorok kgmbiraan # /.

REFLEKSI Alhamdulillah Dengan izin dariNya dapat juga saya menyelesaikan tugasan ini walaupun dalam keadaan yang epnuh dengan kekangan terutamanya daripada kekangan masa. Cerita tuagasan yang dimulakan apabila mendapat tugasan yang diberikan oleh pensyarah pembimbing. Tugasan ini memerlukan saya menjalinkan hubungan kerjasama dengan seorang ahli kumpulan yang telah diperuntukkan oleh kehendak soalan. Pada bibik-bibik permulaan langkah untuk menyiapkan tugasan ini agak sedikit memberi kegusaran untuk saya menyiapkan tugasan ini dek kerana kekangan masa yang melampau. Walau begitu dapat jua saya laksanakan dengan sedikit pertolongan daripada rakan pasukan yang sedikit memberi pendorong agar saya melaksanakan tugasan seperti yang di amanahkan. Pada mulanya agak sukar untuk memahami bentuk transkirpsi kerana terkeliru diantara fonemik dan fonetik. Setelah diberi penjelasan buat kali ketiga daripada pensyarah barulah saya dapat memahaminya dan meneruskan tugas yang tertangguh di persimpangan jalan dek kerana kekeliruan yang timbul. Dengan selasainya penulisan saya ini, selesailah sudah tugasan yang diamanhkan kepada saya selaku guru pelatih di Kampus Kota Bharu ini, sekian