GEOMETRI SATAH

PENGENALAN :

 

Merupakan lukisan yang dibuat dalam dua dimensi iaitu yang mempunyai ukuran lebar dan tinggi. Gambar rajah geometri dilukis berdasarkan sesuatu prinsip geometri. Lukisan geometri merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah geometri dan kejuruteraan.

GEOMETRI SATAH
PEMBINAAN GARISAN  MEMBINA SUDUT  MEMBINA SEGITIGA  MEMBINA SEGIEMPAT  MEMBINA POLIGON  MEMBINA ELIPS  SKALA  LATIHAN

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI LUAR GARISAN LURUS
P

C A

D B

E

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI ATAS GARISAN LURUS E C A D B .

MEMBINA GARISAN SELARI S R P A Q B .

MEMBAHAGI DUA SAMA GARISAN LURUS A B .

MEMBAHAGI GARISAN KEPADA BEBERAPA BAHAGIAN YANG SAMA PANJANG 1' A 2' 3' 4' 5' 6' B 1 2 3 4 5 6 C .

MEMBAHAGI GARISAN MENGIKUT NISBAH YANG DIBERI ( 5:1) 6 5 4 3 2 1 A D C B .

MEMBINA SUDUT JENIS-JENIS SUDUT : a.magnitud sudut lebih daripada 180°. tetapi kurang daripada 180°. b.membina sudut kurang daripada 90°. d. Sudut tepat . Sudut tirus .dua sudut yang jumlahnya 180°. c. Sudut refleks . .magnitud sudut bersamaan dengan 90°. Sudut pelengkap .magnitud sudut lebih daripada 90°. e. tetapi kurang daripada 360°. Sudut cakah . c. Sudut penggenap .dua sudut yang jumlahnya 90°.

MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT ABC C Q R A P B .

MEMINDAH SUDUT C C Q Q B P A A P B .

MEMBINA SUDUT 60O C A P B .

MEMBINA SUDUT 30O C Q A P B .

MEMBINA SUDUT 15O C R Q S A P B .

MEMBINA SUDUT 90O S Q R A P B .

MEMBINA SUDUT 45O S T R Q C A P B .

MEMBINA SUDUT 75O S T C R Q A P B .

sisinya sama panjang. . dan segi tiga kaki tak sama.dua daripada sisinya sama panjang.MEMBINA SEGITIGA JENIS DAN CIRI :  Ada empat jenis segi tiga. a. Segi tiga sisi sama : . . segi tiga tepat.sudut yang bertentangan dengan sisi yang sama panjang adalah sama. iaitu segi tiga sama. Segi tiga kaki sama : . segi tiga kaki sama. b. . iaitu 60°.sudutnya sama besar.

.sudutnya tidak sama besar. d. Segi tiga tepat : .satu daripada sudutnya 90°.sisi yang bertentangan dengan 90° adalah paling panjang yang dinamakan hipotenus.c.sisinya tidak sama panjang. Segi tiga kaki tak sama : . . .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A. B DAN C UNIT C c b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG DUA SISINYA A DAN B UNIT c b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DUA DARIPADA SISINYA A DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. SATU SISI LAIN C UNIT. DAN SUDUT TAPAK XO C C’ c A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN DUA SUDUT TAPAK XO DAN YO C A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN SUDUT TAPAK XO DAN TINGGI H UNIT C h A a B .

SUDUT TAPAKNYA XO DAN YO C h A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT DAN PANJANG KEDUA-DUA SISINYA A DAN B UNIT A a h b P B C .

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG HIPOTENUS S UNIT DAN PANJANG SATU SISI A UNIT C a A s B .

SATU SISI LAIN C UNIT DAN SUDUT PUNCAK X0 A c O B a C P .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. TINGGI H UNIT DAN SUDUT PUNCAK XO A O h B a C P .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. SUDUT PUNCAK XO DAN SUDUT TAPAK YO A O B a C P .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DIAMETER PERIMETER DAN NISBAH SISINYA 2:3:4 C P 1 2 3 A B Q 4 5 6 7 8 9 .

.sisinya bersetentangan selari.sisinya sama panjang. .sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). b.sisi bersetentangan selari. .MEMBINA SEGIEMPAT JENIS DAN CIRI : a. Segi empat sama : .sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). . Segi empat tepat : .sisi bersetentangan sama panjang. .

c. Rombus : - sisinya sama panjang. - sisinya bersetentangan selari. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - sudut dalam yang bersetentangan adalah sama. - pepenjuru bersilang pada sudut tepat ( 90° ). - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°. d. Segi empat selari. - sisi yang bersetentangan sama panjang. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°.

e. Trapezium : - dua sisinya selari.

f. Lelayang : - dua pasang sisi sama panjang. ( sisi yang sama panjang terletak bersebelahan. - pepenjurunya bersilang dengan sudut tepat ( 90° )

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT

D

C

a

A

a

B

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT D A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT. KEDUDUKAN SATU PEPENJURUNYA MENGUFUK DAN KEDUDUKAN PUSATNYA DITETAPKAN P a 2 C O A D .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG SISINYA A DAN B UNIT D C A B .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT DAN PANJANG SATU SISINYA A UNIT D a A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A UNIT DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG ANTARA SISINYA XO D C b A a B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI TINGGINYA H UNIT DAN PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A DAN B UNIT D' D C' C h b A a B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG SATU SISI A UNIT. PANJANG PEPENJURU P UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO D C p A a B .

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG SISI A UNIT DAN SATU SUDUTNYA XO D C A a B .

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG KEDUADUA PEPENJURU P DAN Q D q 2 p A O q 2 B C .

JARAK SERENJANG DI ANTARA KEDUA-DUA SISI TERSEBUT H UNIT DAN SATU DARIPADA SUDUTNYA XO D C n h A m B .MEMBINA TRAPEZIUM YANG DIBERI PANJANG SISI YANG SELARI M DAN N UNIT.

jumlah sudut peluaran bagi poligon itu ialah 360°. Jika panjang tiap-tiap sisi poligon sama dan sudut dalamnya sama. Diameter bulatan yang menyentuh tiap-tiap sisi poligon itu dikenal sebagai jarak antara sisi. . Bagi satu poligon sekata yang bilangan sisinya genap. maka poligon itu dinamakan poligon sekata. Bagi satu poligon.MEMBINA POLIGON PENGENALAN :      Merupakan sebarang gambar rajah yang dilingkungi oleh beberapa sisi yang lurus dan bilangan sisi itu lebih daripada empat. diameter bulatan yang melalui tiap-tiap penjuru dikenal sebagai jarak antara penjuru.

JENIS DAN CIRI : POLIGON Pentagon Heksagon Heptagon Oktagon BILANGAN SISI Lima Enam Tujuh Lapan Nonagon Dekagon Sembilan Sepuluh .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA D E O C A B .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT E D A 1 2 3 4 5 N C B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA E D O F C A B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI JARAK ANTARA SISI E 4 F 3 D P O Q A 1 B 2 C .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA F E G D O H C A B .

MEMBINA OKTAGON SEKATA DALAM SATU SEGI EMPAT SAMA 4 F E 3 G O D H C 1 A B 2 .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT G H F A O E B C D .

Elips ialah rajah satah yang dilingkungi oleh garisan melengkung yang dinamakan lilitan elips. B Q FP + FP = AB = FQ + FQ DE = CF – CF = DF = OA P A O F B F D RAJAH : ELIPS .MEMBINA ELIPS DAN PARABOLA CIRI-CIRI ELIPS : .

. CIRI – CIRI PARABOLA : .Parabola ialah lokus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari satu titik tetap sentiasa sama dengan jaraknya dari satu garisan lurus tetap.Kedua-dua titik tetap itu F dan F` dinamakan fokus. .Kedua – dua paksi bersilang pada sudut 90° dan membahagi dua sama antara satu sama lain di pusat elips O.Jumlah jarak sesuatu titik dari kedua-dua fokus elips bersamaan dengan panjang paksi major elips itu. AOB dinamakan paksi major dan COD dinamakan paksi minor.. . .Berdasarkan rajah di atas. .Elips ditakrifkan sebagai lokus satu titik yang bergerak supaya jumlah jarak titik itu dari dua titik tetap sentiasa sama.

. sementara garisan lurus tetap dinamakan direktriks. titik tetap itu dinamakan fokus..Titik persilangan di antara paksi simetri dan lengkung parabola dinamakan mercu. .Garisan lurus yang melalui fokus dan serenjang kepada direktriks ialah paksi simetri. A Direktriks P V O F ( Fokus ) Mercu B Paksi simetri RAJAH : PARABOLA .Berdasarkan rajah.

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH BULATAN SEPUSAT J K I L H A G B C E F D .

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH EMPAT PUSAT G H F A E B D C .

MEMBINA PARABOLA MENGIKUT KAEDAH SEGI EMPAT TEPAT .

.SKALA Terdapat dua jenis skala yang biasa digunakan : a. maka skala yang digunakan ialah separuh saiz penuh.Skala biasa digunakan bagi ukuran yang boleh diambil terus daripada pembaris skala. .Jika ukuran pada lukisan yang dihasilkan separuh daripada ukuran sebenar objek. Oleh yang demikian skala lukisan digunakan. . .Panjang sebenar sesuatu garisan atau jarak ditentukan oleh bacaan yang terdapat pada skala pembaris. skala biasa : .Kebanyakan objek atau komponen terlalu besar untuk dilukis pada kertas lukisan.

pembaris yang baik mempunyai senggatan terkecil 0. 10 5 0 1 2 Sentimeter Rajah : Skala biasa . .Skala pembaris mestilah sepadan dengan skala yang dinyatakan dalam lukisan..5 mm.Untuk kegunaan lukisan kejuruteraan.

untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran metrik. .b.Untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran unit imperial.Tetapi. Skala pepenjuru : . skala pepenjuru jarang digunakan. skala pepenjuru digunakan kerana skala ini boleh memberi ketepatan bacaan sehingga 0. .01 inci. maka perlulah terlebih dahulu membina skala pepenjuru yang bersesuaian dengan lukisan .Apabila hendak menentukan ukuran yang lebih kecil daripada bacaan yang boleh diberi oleh pembaris skala.

contohnya 1:20 ( disebut 1 nisbah 20 ). Nisbah : . .10 167 sentimeter 0 10 Desimeter 0 1 2 meter Rajah : Skala pepenjuru Kaedah menyatakan skala : a.skala dinyatakan sebagai nisbah. . iaitu 1 x 20. Bagi skala 1:20. jarak sebanar yang diwakili oleh satu garisan yang panjangnya 1 cm pada lukisan ialah 20 sentimeter.

Biasanya digunakan pada peta dan topografi. maka saiz sebenar objek itu ialah 10 kali saiz lukisannya.Contohnya. . . Pecahan wakilan : .. b. c.Skala ini dinyatakan sebagai pecahan.Maka satu garisan sepanjang 5 cm pada lukisan berskala 1 : 20 mewakili jarak sebenar sepanjang 1 meter.Saiz lukisan yang bagi satu komponen yang dilukis menggunakan skala 1 : 2 hanyalah separuh daripada saiz sebenar komponen itu. Skala garis : . .Skala 2 : 1 bermaksud lukisan bagi sesebuah objek adalah dua kali saiz sebenar objek itu. . jika objek dilukis dengan menggunakan pecahan wakilan 1/10.

Penggunaan skala garis . jarak atau panjang yang diukur daripada lukisan dipadankan dengan garisan skala.Garisan skala dilukiskan pada bahagian bawah atau bahagian atas lukisan dan dilabelkan dengan ukuran sebenar yang diwakili oleh panjang garisan atau jarak. .Untuk menentukan sesuatu ukuran..

skala saiz penuh.d. dan sebagainya. 2 cm mewakili 1 meter. skala dua kali saiz penuh. . .Saiz perbandingan diantara lukisan bagi sesuatu objek dengan objek sebenar dinyatakan dengan perkataan. . Pernyataan : .Contohnya.Skala dua kali saiz penuh ialah 2 : 1 jika dinyatakan sebagai nisbah dan 2 cm mewakili 1 meter sama dengan skala 1:50.

Dengan menggunakan kaedah binaan geometri.LATIHAN A. Kemudian melalui Q. bina garisan lurus yang serenjang kepada garisan PB. Lukiskan garisan lurus PQ panjangnya 125 mm. Jarak PA = PB = 70 mm. Lukiskan satu garisan lurus AB yang panjangnya 60 mm yang membahagi dua sama garisan AB. bahagikan garisan itu kepada tiga bahagian mengikut nisbah 2 : 4 : 5. . GARISAN 1. 2.

105 ° d. Kemudian bahagikan sudut tersebut kepada tiga bahagian mengikut nisbah 1 : 2 : 3. SUDUT 1.B. bina sudut-sudut berikut : a. 15 ° 2. Tanpa menggunakan jangka sudut dan sesiku set. bina sudut 90°. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. 67 ½° c. 22 ½° b. .

Kemudian bina pula bulatan yang terterap dalam segi tiga itu. sudut ABC = 45° . . Perimeter 235 mm. tapak AC = 125 mm dan tinggi 45 mm. SEGI TIGA 1. sudut BAC = 30°. Bina saiz penuh segi tiga ABC yang diberi syaratsyarat berikut : a. Bina saiz penuh segi tiga yang tingginya 75 mm. BC = 55 mm . sudut ABC = 105°.C. 2. Perimeter 225 mm dan nisbah AB:BC:AC = 4:5:3. d. dan 60°. BC = 70 mm . e. c. sudut tapak 45°. AB = 55 mm . b. tinggi 90 mm dan sudut puncak 30°. Sudut ABC = 90° .

E.D. Kemudian bina rajah yang berikut : 1. Bina saiz penuh satu pentagon sekata yang sisinya 45 mm. SEGI EMPAT 1. Segi empat tepat yang sama luas dengan pentagon itu. AB : BC : CD : AD = 7 : 5 : 4 : 6 dan sudut ABC = 90°. Kemudian bina segi empat sama yang sama luas dengan ABCD. Segi empat tepat tinggi 45 mm dan luasnya sama dengan luas pentagon. . 2. POLIGON a. Lukiskan saiz penuh segi empat ABCD di mana AB = 80 mm.

Nisbah b. Nyatakan skala lukisan dalam bentuk berikut : a.F. . Pecahan wakilan c. Bina satu skala biasa bagi pecahan 4/5 yang boleh memberikan bacaan sehingga 12 cm dan bacaan yang paling kecil 2 mm. SKALA 1. Pernyataan 2. Jika tinggi meja 75 cm dilukis 50 mm.

TAMAT .