GEOMETRI SATAH

PENGENALAN :

 

Merupakan lukisan yang dibuat dalam dua dimensi iaitu yang mempunyai ukuran lebar dan tinggi. Gambar rajah geometri dilukis berdasarkan sesuatu prinsip geometri. Lukisan geometri merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah geometri dan kejuruteraan.

GEOMETRI SATAH
PEMBINAAN GARISAN  MEMBINA SUDUT  MEMBINA SEGITIGA  MEMBINA SEGIEMPAT  MEMBINA POLIGON  MEMBINA ELIPS  SKALA  LATIHAN

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI LUAR GARISAN LURUS
P

C A

D B

E

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI ATAS GARISAN LURUS E C A D B .

MEMBINA GARISAN SELARI S R P A Q B .

MEMBAHAGI DUA SAMA GARISAN LURUS A B .

MEMBAHAGI GARISAN KEPADA BEBERAPA BAHAGIAN YANG SAMA PANJANG 1' A 2' 3' 4' 5' 6' B 1 2 3 4 5 6 C .

MEMBAHAGI GARISAN MENGIKUT NISBAH YANG DIBERI ( 5:1) 6 5 4 3 2 1 A D C B .

membina sudut kurang daripada 90°. . d. Sudut penggenap . c. b. Sudut pelengkap . c. Sudut tepat . Sudut cakah . tetapi kurang daripada 180°. Sudut tirus .magnitud sudut lebih daripada 180°.magnitud sudut lebih daripada 90°. Sudut refleks . tetapi kurang daripada 360°.dua sudut yang jumlahnya 180°. e.magnitud sudut bersamaan dengan 90°.dua sudut yang jumlahnya 90°.MEMBINA SUDUT JENIS-JENIS SUDUT : a.

MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT ABC C Q R A P B .

MEMINDAH SUDUT C C Q Q B P A A P B .

MEMBINA SUDUT 60O C A P B .

MEMBINA SUDUT 30O C Q A P B .

MEMBINA SUDUT 15O C R Q S A P B .

MEMBINA SUDUT 90O S Q R A P B .

MEMBINA SUDUT 45O S T R Q C A P B .

MEMBINA SUDUT 75O S T C R Q A P B .

. iaitu segi tiga sama.sisinya sama panjang. a. Segi tiga sisi sama : . b.MEMBINA SEGITIGA JENIS DAN CIRI :  Ada empat jenis segi tiga. dan segi tiga kaki tak sama. iaitu 60°. segi tiga tepat. segi tiga kaki sama.sudut yang bertentangan dengan sisi yang sama panjang adalah sama. Segi tiga kaki sama : .dua daripada sisinya sama panjang.sudutnya sama besar. . .

d. . .satu daripada sudutnya 90°.sisinya tidak sama panjang. .c. Segi tiga kaki tak sama : . Segi tiga tepat : .sudutnya tidak sama besar.sisi yang bertentangan dengan 90° adalah paling panjang yang dinamakan hipotenus.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A. B DAN C UNIT C c b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG DUA SISINYA A DAN B UNIT c b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DUA DARIPADA SISINYA A DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO b A a B .

SATU SISI LAIN C UNIT. DAN SUDUT TAPAK XO C C’ c A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN DUA SUDUT TAPAK XO DAN YO C A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN SUDUT TAPAK XO DAN TINGGI H UNIT C h A a B .

SUDUT TAPAKNYA XO DAN YO C h A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT DAN PANJANG KEDUA-DUA SISINYA A DAN B UNIT A a h b P B C .

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG HIPOTENUS S UNIT DAN PANJANG SATU SISI A UNIT C a A s B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. SATU SISI LAIN C UNIT DAN SUDUT PUNCAK X0 A c O B a C P .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. TINGGI H UNIT DAN SUDUT PUNCAK XO A O h B a C P .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT. SUDUT PUNCAK XO DAN SUDUT TAPAK YO A O B a C P .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DIAMETER PERIMETER DAN NISBAH SISINYA 2:3:4 C P 1 2 3 A B Q 4 5 6 7 8 9 .

. b.sisinya sama panjang.sisi bersetentangan sama panjang.MEMBINA SEGIEMPAT JENIS DAN CIRI : a. .sisi bersetentangan selari. .sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). Segi empat tepat : . .sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). Segi empat sama : . .sisinya bersetentangan selari.

c. Rombus : - sisinya sama panjang. - sisinya bersetentangan selari. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - sudut dalam yang bersetentangan adalah sama. - pepenjuru bersilang pada sudut tepat ( 90° ). - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°. d. Segi empat selari. - sisi yang bersetentangan sama panjang. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°.

e. Trapezium : - dua sisinya selari.

f. Lelayang : - dua pasang sisi sama panjang. ( sisi yang sama panjang terletak bersebelahan. - pepenjurunya bersilang dengan sudut tepat ( 90° )

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT

D

C

a

A

a

B

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT D A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT. KEDUDUKAN SATU PEPENJURUNYA MENGUFUK DAN KEDUDUKAN PUSATNYA DITETAPKAN P a 2 C O A D .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG SISINYA A DAN B UNIT D C A B .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT DAN PANJANG SATU SISINYA A UNIT D a A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A UNIT DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG ANTARA SISINYA XO D C b A a B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI TINGGINYA H UNIT DAN PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A DAN B UNIT D' D C' C h b A a B .

PANJANG PEPENJURU P UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO D C p A a B .MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG SATU SISI A UNIT.

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG SISI A UNIT DAN SATU SUDUTNYA XO D C A a B .

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG KEDUADUA PEPENJURU P DAN Q D q 2 p A O q 2 B C .

MEMBINA TRAPEZIUM YANG DIBERI PANJANG SISI YANG SELARI M DAN N UNIT. JARAK SERENJANG DI ANTARA KEDUA-DUA SISI TERSEBUT H UNIT DAN SATU DARIPADA SUDUTNYA XO D C n h A m B .

jumlah sudut peluaran bagi poligon itu ialah 360°. Bagi satu poligon.MEMBINA POLIGON PENGENALAN :      Merupakan sebarang gambar rajah yang dilingkungi oleh beberapa sisi yang lurus dan bilangan sisi itu lebih daripada empat. diameter bulatan yang melalui tiap-tiap penjuru dikenal sebagai jarak antara penjuru. Jika panjang tiap-tiap sisi poligon sama dan sudut dalamnya sama. Bagi satu poligon sekata yang bilangan sisinya genap. maka poligon itu dinamakan poligon sekata. . Diameter bulatan yang menyentuh tiap-tiap sisi poligon itu dikenal sebagai jarak antara sisi.

JENIS DAN CIRI : POLIGON Pentagon Heksagon Heptagon Oktagon BILANGAN SISI Lima Enam Tujuh Lapan Nonagon Dekagon Sembilan Sepuluh .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA D E O C A B .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT E D A 1 2 3 4 5 N C B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA E D O F C A B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI JARAK ANTARA SISI E 4 F 3 D P O Q A 1 B 2 C .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA F E G D O H C A B .

MEMBINA OKTAGON SEKATA DALAM SATU SEGI EMPAT SAMA 4 F E 3 G O D H C 1 A B 2 .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT G H F A O E B C D .

B Q FP + FP = AB = FQ + FQ DE = CF – CF = DF = OA P A O F B F D RAJAH : ELIPS .Elips ialah rajah satah yang dilingkungi oleh garisan melengkung yang dinamakan lilitan elips.MEMBINA ELIPS DAN PARABOLA CIRI-CIRI ELIPS : .

.Parabola ialah lokus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari satu titik tetap sentiasa sama dengan jaraknya dari satu garisan lurus tetap. AOB dinamakan paksi major dan COD dinamakan paksi minor. .Kedua-dua titik tetap itu F dan F` dinamakan fokus. .Berdasarkan rajah di atas.Kedua – dua paksi bersilang pada sudut 90° dan membahagi dua sama antara satu sama lain di pusat elips O. .Elips ditakrifkan sebagai lokus satu titik yang bergerak supaya jumlah jarak titik itu dari dua titik tetap sentiasa sama. . CIRI – CIRI PARABOLA : .Jumlah jarak sesuatu titik dari kedua-dua fokus elips bersamaan dengan panjang paksi major elips itu..

. A Direktriks P V O F ( Fokus ) Mercu B Paksi simetri RAJAH : PARABOLA .Titik persilangan di antara paksi simetri dan lengkung parabola dinamakan mercu.Berdasarkan rajah. . titik tetap itu dinamakan fokus. sementara garisan lurus tetap dinamakan direktriks.Garisan lurus yang melalui fokus dan serenjang kepada direktriks ialah paksi simetri..

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH BULATAN SEPUSAT J K I L H A G B C E F D .

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH EMPAT PUSAT G H F A E B D C .

MEMBINA PARABOLA MENGIKUT KAEDAH SEGI EMPAT TEPAT .

. .Panjang sebenar sesuatu garisan atau jarak ditentukan oleh bacaan yang terdapat pada skala pembaris. Oleh yang demikian skala lukisan digunakan. maka skala yang digunakan ialah separuh saiz penuh. .Skala biasa digunakan bagi ukuran yang boleh diambil terus daripada pembaris skala. skala biasa : .Kebanyakan objek atau komponen terlalu besar untuk dilukis pada kertas lukisan. .Jika ukuran pada lukisan yang dihasilkan separuh daripada ukuran sebenar objek.SKALA Terdapat dua jenis skala yang biasa digunakan : a.

Untuk kegunaan lukisan kejuruteraan.Skala pembaris mestilah sepadan dengan skala yang dinyatakan dalam lukisan.. pembaris yang baik mempunyai senggatan terkecil 0.5 mm. . 10 5 0 1 2 Sentimeter Rajah : Skala biasa .

01 inci.Untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran unit imperial. . untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran metrik.b. skala pepenjuru digunakan kerana skala ini boleh memberi ketepatan bacaan sehingga 0. skala pepenjuru jarang digunakan. .Tetapi.Apabila hendak menentukan ukuran yang lebih kecil daripada bacaan yang boleh diberi oleh pembaris skala. maka perlulah terlebih dahulu membina skala pepenjuru yang bersesuaian dengan lukisan . Skala pepenjuru : .

contohnya 1:20 ( disebut 1 nisbah 20 ). iaitu 1 x 20.skala dinyatakan sebagai nisbah. . Nisbah : . .10 167 sentimeter 0 10 Desimeter 0 1 2 meter Rajah : Skala pepenjuru Kaedah menyatakan skala : a. jarak sebanar yang diwakili oleh satu garisan yang panjangnya 1 cm pada lukisan ialah 20 sentimeter. Bagi skala 1:20.

Maka satu garisan sepanjang 5 cm pada lukisan berskala 1 : 20 mewakili jarak sebenar sepanjang 1 meter.Skala ini dinyatakan sebagai pecahan.. b. Pecahan wakilan : . c.Skala 2 : 1 bermaksud lukisan bagi sesebuah objek adalah dua kali saiz sebenar objek itu. jika objek dilukis dengan menggunakan pecahan wakilan 1/10. .Contohnya. Skala garis : .Biasanya digunakan pada peta dan topografi. . . maka saiz sebenar objek itu ialah 10 kali saiz lukisannya. .Saiz lukisan yang bagi satu komponen yang dilukis menggunakan skala 1 : 2 hanyalah separuh daripada saiz sebenar komponen itu.

Penggunaan skala garis .Garisan skala dilukiskan pada bahagian bawah atau bahagian atas lukisan dan dilabelkan dengan ukuran sebenar yang diwakili oleh panjang garisan atau jarak.Untuk menentukan sesuatu ukuran.. jarak atau panjang yang diukur daripada lukisan dipadankan dengan garisan skala. .

2 cm mewakili 1 meter. . .Saiz perbandingan diantara lukisan bagi sesuatu objek dengan objek sebenar dinyatakan dengan perkataan. .Skala dua kali saiz penuh ialah 2 : 1 jika dinyatakan sebagai nisbah dan 2 cm mewakili 1 meter sama dengan skala 1:50. Pernyataan : . dan sebagainya. skala dua kali saiz penuh.Contohnya.d. skala saiz penuh.

Jarak PA = PB = 70 mm. 2. Kemudian melalui Q. Lukiskan satu garisan lurus AB yang panjangnya 60 mm yang membahagi dua sama garisan AB. bahagikan garisan itu kepada tiga bahagian mengikut nisbah 2 : 4 : 5.LATIHAN A. . Lukiskan garisan lurus PQ panjangnya 125 mm. Dengan menggunakan kaedah binaan geometri. bina garisan lurus yang serenjang kepada garisan PB. GARISAN 1.

SUDUT 1. 15 ° 2. .B. bina sudut-sudut berikut : a. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. Kemudian bahagikan sudut tersebut kepada tiga bahagian mengikut nisbah 1 : 2 : 3. bina sudut 90°. 22 ½° b. 67 ½° c. 105 ° d. Tanpa menggunakan jangka sudut dan sesiku set.

tapak AC = 125 mm dan tinggi 45 mm. Kemudian bina pula bulatan yang terterap dalam segi tiga itu. 2. tinggi 90 mm dan sudut puncak 30°.C. b. . Bina saiz penuh segi tiga yang tingginya 75 mm. Perimeter 235 mm. BC = 55 mm . d. Perimeter 225 mm dan nisbah AB:BC:AC = 4:5:3. AB = 55 mm . sudut tapak 45°. BC = 70 mm . c. SEGI TIGA 1. sudut ABC = 105°. Bina saiz penuh segi tiga ABC yang diberi syaratsyarat berikut : a. sudut ABC = 45° . Sudut ABC = 90° . e. sudut BAC = 30°. dan 60°.

. E. POLIGON a. Segi empat tepat yang sama luas dengan pentagon itu. Kemudian bina segi empat sama yang sama luas dengan ABCD.D. Segi empat tepat tinggi 45 mm dan luasnya sama dengan luas pentagon. SEGI EMPAT 1. AB : BC : CD : AD = 7 : 5 : 4 : 6 dan sudut ABC = 90°. Bina saiz penuh satu pentagon sekata yang sisinya 45 mm. 2. Lukiskan saiz penuh segi empat ABCD di mana AB = 80 mm. Kemudian bina rajah yang berikut : 1.

Pecahan wakilan c.F. . Nyatakan skala lukisan dalam bentuk berikut : a. Jika tinggi meja 75 cm dilukis 50 mm. SKALA 1. Nisbah b. Bina satu skala biasa bagi pecahan 4/5 yang boleh memberikan bacaan sehingga 12 cm dan bacaan yang paling kecil 2 mm. Pernyataan 2.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful