P. 1
37981960-1-GEOMETRI-SATAH

37981960-1-GEOMETRI-SATAH

|Views: 51|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Amir Abdul Rahman

More info:

Published by: Mohd Amir Abdul Rahman on Apr 18, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

GEOMETRI SATAH

PENGENALAN :

 

Merupakan lukisan yang dibuat dalam dua dimensi iaitu yang mempunyai ukuran lebar dan tinggi. Gambar rajah geometri dilukis berdasarkan sesuatu prinsip geometri. Lukisan geometri merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah geometri dan kejuruteraan.

GEOMETRI SATAH
PEMBINAAN GARISAN  MEMBINA SUDUT  MEMBINA SEGITIGA  MEMBINA SEGIEMPAT  MEMBINA POLIGON  MEMBINA ELIPS  SKALA  LATIHAN

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI LUAR GARISAN LURUS
P

C A

D B

E

MEMBINA GARISAN SERENJANG DARI SATU TITIK YANG TERLETAK DI ATAS GARISAN LURUS E C A D B .

MEMBINA GARISAN SELARI S R P A Q B .

MEMBAHAGI DUA SAMA GARISAN LURUS A B .

MEMBAHAGI GARISAN KEPADA BEBERAPA BAHAGIAN YANG SAMA PANJANG 1' A 2' 3' 4' 5' 6' B 1 2 3 4 5 6 C .

MEMBAHAGI GARISAN MENGIKUT NISBAH YANG DIBERI ( 5:1) 6 5 4 3 2 1 A D C B .

magnitud sudut lebih daripada 180°. .dua sudut yang jumlahnya 180°. Sudut tirus . Sudut tepat . tetapi kurang daripada 180°. Sudut refleks .magnitud sudut bersamaan dengan 90°. c. e. b.MEMBINA SUDUT JENIS-JENIS SUDUT : a. c. Sudut cakah .magnitud sudut lebih daripada 90°.dua sudut yang jumlahnya 90°. tetapi kurang daripada 360°.membina sudut kurang daripada 90°. Sudut pelengkap . d. Sudut penggenap .

MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT ABC C Q R A P B .

MEMINDAH SUDUT C C Q Q B P A A P B .

MEMBINA SUDUT 60O C A P B .

MEMBINA SUDUT 30O C Q A P B .

MEMBINA SUDUT 15O C R Q S A P B .

MEMBINA SUDUT 90O S Q R A P B .

MEMBINA SUDUT 45O S T R Q C A P B .

MEMBINA SUDUT 75O S T C R Q A P B .

segi tiga kaki sama. dan segi tiga kaki tak sama. a. b.sisinya sama panjang.dua daripada sisinya sama panjang.sudutnya sama besar.sudut yang bertentangan dengan sisi yang sama panjang adalah sama. segi tiga tepat. Segi tiga kaki sama : . Segi tiga sisi sama : . . iaitu 60°. .MEMBINA SEGITIGA JENIS DAN CIRI :  Ada empat jenis segi tiga. . iaitu segi tiga sama.

sisinya tidak sama panjang. . . Segi tiga kaki tak sama : . .c. Segi tiga tepat : .sudutnya tidak sama besar.sisi yang bertentangan dengan 90° adalah paling panjang yang dinamakan hipotenus. d.satu daripada sudutnya 90°.

B DAN C UNIT C c b A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A.

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG DUA SISINYA A DAN B UNIT c b A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DUA DARIPADA SISINYA A DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO b A a B .

SATU SISI LAIN C UNIT. DAN SUDUT TAPAK XO C C’ c A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN DUA SUDUT TAPAK XO DAN YO C A a B .

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT DAN SUDUT TAPAK XO DAN TINGGI H UNIT C h A a B .

SUDUT TAPAKNYA XO DAN YO C h A a B .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI TINGGI H UNIT DAN PANJANG KEDUA-DUA SISINYA A DAN B UNIT A a h b P B C .

MEMBINA SEGI TIGA TEPAT YANG DIBERI PANJANG HIPOTENUS S UNIT DAN PANJANG SATU SISI A UNIT C a A s B .

SATU SISI LAIN C UNIT DAN SUDUT PUNCAK X0 A c O B a C P .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

TINGGI H UNIT DAN SUDUT PUNCAK XO A O h B a C P .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

SUDUT PUNCAK XO DAN SUDUT TAPAK YO A O B a C P .MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG TAPAK A UNIT.

MEMBINA SEGI TIGA YANG DIBERI PANJANG DIAMETER PERIMETER DAN NISBAH SISINYA 2:3:4 C P 1 2 3 A B Q 4 5 6 7 8 9 .

. Segi empat tepat : . . b.sisi bersetentangan sama panjang.sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). .sudut dalamnya sudut tepat ( 90° ). .sisinya bersetentangan selari.sisinya sama panjang.MEMBINA SEGIEMPAT JENIS DAN CIRI : a. . Segi empat sama : .sisi bersetentangan selari.

c. Rombus : - sisinya sama panjang. - sisinya bersetentangan selari. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - sudut dalam yang bersetentangan adalah sama. - pepenjuru bersilang pada sudut tepat ( 90° ). - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°. d. Segi empat selari. - sisi yang bersetentangan sama panjang. - sudut dalamnya bukan sudut tepat. - jumlah mana-mana dua sudut dalam yang bersebelahan ialah 180°.

e. Trapezium : - dua sisinya selari.

f. Lelayang : - dua pasang sisi sama panjang. ( sisi yang sama panjang terletak bersebelahan. - pepenjurunya bersilang dengan sudut tepat ( 90° )

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT

D

C

a

A

a

B

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT D A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SAMA YANG DIBERI PANJANG SISINYA A UNIT. KEDUDUKAN SATU PEPENJURUNYA MENGUFUK DAN KEDUDUKAN PUSATNYA DITETAPKAN P a 2 C O A D .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG SISINYA A DAN B UNIT D C A B .

MEMBINA SEGI EMPAT TEPAT YANG DIBERI PANJANG PEPENJURUNYA P UNIT DAN PANJANG SATU SISINYA A UNIT D a A p O C B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A UNIT DAN B UNIT DAN SUDUT KANDUNG ANTARA SISINYA XO D C b A a B .

MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI TINGGINYA H UNIT DAN PANJANG DUA SISI BERSEBELAHAN A DAN B UNIT D' D C' C h b A a B .

PANJANG PEPENJURU P UNIT DAN SUDUT KANDUNG XO D C p A a B .MEMBINA SEGI EMPAT SELARI YANG DIBERI PANJANG SATU SISI A UNIT.

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG SISI A UNIT DAN SATU SUDUTNYA XO D C A a B .

MEMBINA ROMBUS YANG DIBERI PANJANG KEDUADUA PEPENJURU P DAN Q D q 2 p A O q 2 B C .

JARAK SERENJANG DI ANTARA KEDUA-DUA SISI TERSEBUT H UNIT DAN SATU DARIPADA SUDUTNYA XO D C n h A m B .MEMBINA TRAPEZIUM YANG DIBERI PANJANG SISI YANG SELARI M DAN N UNIT.

. jumlah sudut peluaran bagi poligon itu ialah 360°.MEMBINA POLIGON PENGENALAN :      Merupakan sebarang gambar rajah yang dilingkungi oleh beberapa sisi yang lurus dan bilangan sisi itu lebih daripada empat. Bagi satu poligon sekata yang bilangan sisinya genap. Diameter bulatan yang menyentuh tiap-tiap sisi poligon itu dikenal sebagai jarak antara sisi. diameter bulatan yang melalui tiap-tiap penjuru dikenal sebagai jarak antara penjuru. Jika panjang tiap-tiap sisi poligon sama dan sudut dalamnya sama. maka poligon itu dinamakan poligon sekata. Bagi satu poligon.

JENIS DAN CIRI : POLIGON Pentagon Heksagon Heptagon Oktagon BILANGAN SISI Lima Enam Tujuh Lapan Nonagon Dekagon Sembilan Sepuluh .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA D E O C A B .

MEMBINA PENTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT E D A 1 2 3 4 5 N C B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA E D O F C A B .

MEMBINA HEKSAGON SEKATA YANG DIBERI JARAK ANTARA SISI E 4 F 3 D P O Q A 1 B 2 C .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI PANJANG SISINYA F E G D O H C A B .

MEMBINA OKTAGON SEKATA DALAM SATU SEGI EMPAT SAMA 4 F E 3 G O D H C 1 A B 2 .

MEMBINA OKTAGON SEKATA YANG DIBERI BULATAN TERTERAP LILIT G H F A O E B C D .

MEMBINA ELIPS DAN PARABOLA CIRI-CIRI ELIPS : .Elips ialah rajah satah yang dilingkungi oleh garisan melengkung yang dinamakan lilitan elips. B Q FP + FP = AB = FQ + FQ DE = CF – CF = DF = OA P A O F B F D RAJAH : ELIPS .

AOB dinamakan paksi major dan COD dinamakan paksi minor.Kedua – dua paksi bersilang pada sudut 90° dan membahagi dua sama antara satu sama lain di pusat elips O.Berdasarkan rajah di atas. . CIRI – CIRI PARABOLA : . ..Parabola ialah lokus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari satu titik tetap sentiasa sama dengan jaraknya dari satu garisan lurus tetap. .Jumlah jarak sesuatu titik dari kedua-dua fokus elips bersamaan dengan panjang paksi major elips itu. . .Elips ditakrifkan sebagai lokus satu titik yang bergerak supaya jumlah jarak titik itu dari dua titik tetap sentiasa sama.Kedua-dua titik tetap itu F dan F` dinamakan fokus.

sementara garisan lurus tetap dinamakan direktriks. . titik tetap itu dinamakan fokus.. A Direktriks P V O F ( Fokus ) Mercu B Paksi simetri RAJAH : PARABOLA .Titik persilangan di antara paksi simetri dan lengkung parabola dinamakan mercu. .Garisan lurus yang melalui fokus dan serenjang kepada direktriks ialah paksi simetri.Berdasarkan rajah.

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH BULATAN SEPUSAT J K I L H A G B C E F D .

MEMBINA ELIPS DENGAN KAEDAH EMPAT PUSAT G H F A E B D C .

MEMBINA PARABOLA MENGIKUT KAEDAH SEGI EMPAT TEPAT .

.SKALA Terdapat dua jenis skala yang biasa digunakan : a.Skala biasa digunakan bagi ukuran yang boleh diambil terus daripada pembaris skala. . .Kebanyakan objek atau komponen terlalu besar untuk dilukis pada kertas lukisan.Panjang sebenar sesuatu garisan atau jarak ditentukan oleh bacaan yang terdapat pada skala pembaris. .Jika ukuran pada lukisan yang dihasilkan separuh daripada ukuran sebenar objek. skala biasa : . Oleh yang demikian skala lukisan digunakan. maka skala yang digunakan ialah separuh saiz penuh.

. pembaris yang baik mempunyai senggatan terkecil 0.Untuk kegunaan lukisan kejuruteraan.5 mm. .Skala pembaris mestilah sepadan dengan skala yang dinyatakan dalam lukisan. 10 5 0 1 2 Sentimeter Rajah : Skala biasa .

Apabila hendak menentukan ukuran yang lebih kecil daripada bacaan yang boleh diberi oleh pembaris skala. . skala pepenjuru jarang digunakan. .01 inci.Untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran unit imperial. Skala pepenjuru : . maka perlulah terlebih dahulu membina skala pepenjuru yang bersesuaian dengan lukisan .b. untuk lukisan kejuruteraan yang dihasilkan dalam ukuran metrik.Tetapi. skala pepenjuru digunakan kerana skala ini boleh memberi ketepatan bacaan sehingga 0.

contohnya 1:20 ( disebut 1 nisbah 20 ). iaitu 1 x 20.10 167 sentimeter 0 10 Desimeter 0 1 2 meter Rajah : Skala pepenjuru Kaedah menyatakan skala : a. Bagi skala 1:20.skala dinyatakan sebagai nisbah. . . Nisbah : . jarak sebanar yang diwakili oleh satu garisan yang panjangnya 1 cm pada lukisan ialah 20 sentimeter.

Saiz lukisan yang bagi satu komponen yang dilukis menggunakan skala 1 : 2 hanyalah separuh daripada saiz sebenar komponen itu.Contohnya.Maka satu garisan sepanjang 5 cm pada lukisan berskala 1 : 20 mewakili jarak sebenar sepanjang 1 meter. b.Skala ini dinyatakan sebagai pecahan. . Skala garis : . c. Pecahan wakilan : . jika objek dilukis dengan menggunakan pecahan wakilan 1/10. .Skala 2 : 1 bermaksud lukisan bagi sesebuah objek adalah dua kali saiz sebenar objek itu. .Biasanya digunakan pada peta dan topografi.. maka saiz sebenar objek itu ialah 10 kali saiz lukisannya. .

Garisan skala dilukiskan pada bahagian bawah atau bahagian atas lukisan dan dilabelkan dengan ukuran sebenar yang diwakili oleh panjang garisan atau jarak. ..Untuk menentukan sesuatu ukuran. Penggunaan skala garis . jarak atau panjang yang diukur daripada lukisan dipadankan dengan garisan skala.

. skala saiz penuh. .d.Skala dua kali saiz penuh ialah 2 : 1 jika dinyatakan sebagai nisbah dan 2 cm mewakili 1 meter sama dengan skala 1:50.Saiz perbandingan diantara lukisan bagi sesuatu objek dengan objek sebenar dinyatakan dengan perkataan. Pernyataan : . 2 cm mewakili 1 meter. dan sebagainya.Contohnya. . skala dua kali saiz penuh.

Dengan menggunakan kaedah binaan geometri. Kemudian melalui Q. bina garisan lurus yang serenjang kepada garisan PB. GARISAN 1. Lukiskan satu garisan lurus AB yang panjangnya 60 mm yang membahagi dua sama garisan AB. Jarak PA = PB = 70 mm. Lukiskan garisan lurus PQ panjangnya 125 mm.LATIHAN A. . 2. bahagikan garisan itu kepada tiga bahagian mengikut nisbah 2 : 4 : 5.

SUDUT 1. bina sudut 90°. 67 ½° c. bina sudut-sudut berikut : a.B. 22 ½° b. Tanpa menggunakan jangka sudut dan sesiku set. . Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. 15 ° 2. Kemudian bahagikan sudut tersebut kepada tiga bahagian mengikut nisbah 1 : 2 : 3. 105 ° d.

SEGI TIGA 1. sudut ABC = 105°. b. 2. Perimeter 235 mm. tapak AC = 125 mm dan tinggi 45 mm. Sudut ABC = 90° . tinggi 90 mm dan sudut puncak 30°. Kemudian bina pula bulatan yang terterap dalam segi tiga itu. c. Perimeter 225 mm dan nisbah AB:BC:AC = 4:5:3. Bina saiz penuh segi tiga ABC yang diberi syaratsyarat berikut : a. BC = 55 mm . sudut tapak 45°. . d. BC = 70 mm . AB = 55 mm .C. sudut ABC = 45° . e. sudut BAC = 30°. Bina saiz penuh segi tiga yang tingginya 75 mm. dan 60°.

SEGI EMPAT 1.D. E. POLIGON a. Bina saiz penuh satu pentagon sekata yang sisinya 45 mm. . Kemudian bina segi empat sama yang sama luas dengan ABCD. Segi empat tepat yang sama luas dengan pentagon itu. Segi empat tepat tinggi 45 mm dan luasnya sama dengan luas pentagon. 2. AB : BC : CD : AD = 7 : 5 : 4 : 6 dan sudut ABC = 90°. Kemudian bina rajah yang berikut : 1. Lukiskan saiz penuh segi empat ABCD di mana AB = 80 mm.

Bina satu skala biasa bagi pecahan 4/5 yang boleh memberikan bacaan sehingga 12 cm dan bacaan yang paling kecil 2 mm. Pernyataan 2. Pecahan wakilan c. . Nisbah b. SKALA 1.F. Jika tinggi meja 75 cm dilukis 50 mm. Nyatakan skala lukisan dalam bentuk berikut : a.

TAMAT .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->