.

MATA SIRIP PEKTORAL Melihat Mengimbangi badan ikan. PENUTUP INSANG .FUNGSI BAHAGIAN-BAHAGIAN IKAN BAHAGIAN MULUT SISIK SIRIP DORSAL SIRIP ANAL SIRIP KAUDAL SIRIP PELVIK FUNGSI Untuk makan Melindungi badan ikan dari penyakit dan kecederaan Mengawal arah pergerakan ikan ke atas dan ke bawah. Melindungi insang yang menyedut oksigen. berundur berpusing danmengapung badan ikan. berundur berpusing dan mengapung badan ikan. Mengawal arah pergerakan ikan ke atas dan ke bawah. Mengawal pergerakan ikan ke hadapan Mengimbangi badan ikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful