Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SJK ( C ) AYER KEROH BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 TAHUN 3

NAMA TAHUN TARIKH : ................................................. : 3 M / 3 K / 3 H : ..............................

Pilih jawapan yang betul dan hitamkan huruf yang mewakili jawapan pada kertas yang diberi. 1. Kakak Ai Lin bekerja sebagai __________ yang melayan penumpang di dalam kapal terbang. A. arkitek C. ahli sains B. jurutera D. pramugari Swee A. B. C. D. Bee dan keluarganya berkelah di pantai _____________. Port Dickson Taman Buaya Menara Kuala Lumpur Hutan Rekreasi Ayer Keroh

2.

3.

Ramesh rajin belajar. __________ lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. A. Saya C. Dia B. Awak D. Mereka Kamu buat apa di _________ , Suresh ? kata Sarah. A. ini C. sini B. itu D. tepi Hari hujan. Zuriani berpayung ____________ tidak basah. A. dan C. sambil B. lalu D. supaya __________ , lajunya bot itu ! A. Aduh B. Amboi 1 C. D. Nah Syabas

4.

5.

6.

Soalan 6 berdasarkan gambar 1. Gambar 1

7.

Siti melintas jalan ___________ dipimpin ibunya. A. apabila C. supaya B. sambil D. kerana Pada cuti sekolah yang lalu, Siew Chin sekeluarga ________________ ke Genting Highland. A. isi angin C. makan angin B. ambil angin D. buang angin Anisa ingin _________________ bapanya menjadi seorang guru. A. ikut jejak C. minta diri B. makan gaji D. ikut hati

8.

9.

Soalan 10 berdasarkan gambar 2 . Gambar 2

10. Kelihatan _____________ orang kanak-kanak sedang bermain di taman permainan. A. beberapa C. para B. seluruh D. setiap 11. Siva menghantar e-mel ___________ sahabatnya di Sabah. A. kepada C. dari B. ke D. daripada 2 Soalan 11 berdasarkan gambar 3

Gambar 3

12.

Pak Cik Boon Seng membantu anaknya _______________ pelajaran. A. melihat C. menampal B. mengubah D. mengulangkaji Maklumat boleh didapati dengan ____________ melalui internet. A. cepat C. sedilkit B. lambat D. pendek Air bertakung ialah tempat __________ membesar menjadi nyamuk. A. reriang C. rerama B. bebiri D. jejentik

13.

14.

Soalan 15 berdasarkan gambar 4 Gambar 4

15.

Mei Lan belum mengemas ___________ sekolahnya di atas meja. A. beg-beg C. buku-buku B. kotak-kotak D. pemadam-pemadam Lily menemui tiga __________ orang utan di Hutan Simpan Sepilok. A. ekor B. buah C. pasukan D. kumpulan 3

16.

Soalan 16 berdasarkan Gambar 5 Gambar 5

17.

Murid-murid itu _____________ belon dengan bersungguh-sungguh. A. membesar C. menepuk B. menggigit D. meniup Borhan _________________ untuk menjadi seorang arkitek apabila dewasa nanti. A. berlatih C. bercita-cita B. berbakat D. bersama-sama Encik Murthi menerima __________________ untuk ke majlis perkahwinan anak Encik Jusuh. A. kad undangan C. nasi minyak B. bunga telur D. peti surat Kita mesti menghargai alam ___________ Tuhan agar sentiasa bersih dan indah. A. mencipta C. ciptaan B. dicipta D. tercipta Pemandangan dari puncak Gunung Kinabalu sungguh __________. A. menarik C. memtarik B. mentarik D. mengtarik Kawasan tanah tinggi mempunyai udara yang dingin. Perkataan seerti dengan dingin ialah ... A. sejuk C. bersih B. segar D. nyaman Apabila LRT itu telah benar-benar berhenti, barulah Siva naik. Perkataan berlawan bagi naik ialah ... A. tinggi C. rendah B. turun D. jatuh 4 Pilih ayat yang menggunakan tanda baca dengan betul. A. Suzi membeli sabun mandi lux dan ubat gigi colgate. B. Suzi membeli sabun mandi Lux dan ubat gigi colgate. C. Suzi membeli sabun mandi Lux dan ubat gigi Colgate.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

D. 25. Kata A. B. C. D.

suzi membeli sabun mandi Lux dan ubat gigi Colgate ! Encik Musa kepada tetamunya, _________________________. Tolong masuk Silakanlah masuk Janganlah masuk Jemputlah keluar

Soalan 26 dan 27 - Pilih ayat yang betul. 26. A. Beberapa ekor kereta lembu sedang bergerak perlahan. B. Mereka menyeberang sebuah sungai menggunakan titi. C. Sesiapa yang datang, diberi sekuntum bunga telur. D. Kami tidak tahu berapa orang murid di kelas itu. 27. A. B. C. D. Pilih A. B. C. D. Kucing peliharaan kamu itu siapa nama ? Buku dan majalah ini hendak diletakkan di sini ? Di manakah Michael Chen bekerja di kilang kasut ? Bagaimanakah keadaan bangunan itu sangat tinggi ? ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan salah. Pak Ali membeli dua sikat pisang untuk digoreng. Sesikat rambutan itu dijual dengan harga RM 3.50. Daun-daun kelapa di atas pokok kelapa itu berbentuk sikat. Ibu menyikat rambut adik menggunakan sikat berwarna

28.

biru. Soalan 29 Pilih ayat jawapan yang betul bagi ayat tanya berikut. 29. Di manakah juruhebah popular itu bertugas ? A. Rancangan untuk kanak-kanak. B. Di dalam konti Stesen Radio EZZE. C. Pukul 10.00 pagi setiap hari Sabtu. D. Ke destinasi yang ditetapkan mengikut jadual. Soalan 30 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat berikut. 30. Siew Chin mencipta robot bernama Maxi-2. A. Siew Chin dicipta robot bernama Maxi-2. B. Siew Chin mencipta Maxi-2 bernama robot. C. Maxi-2 mencipta robot bernama Siew Chin. D. Maxi-2 ialah robot yang dicipta oleh Siew Chin. 5 Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Alat Kawalan Jauh

Alat kawalan jauh ialah hasil ciptaan teknologi. Alat ini memudahkan kita mengawal fungsi sesuatu objek dari jarak jauh. Antara yang selalu kita gunakan ialah alat kawalan jauh televisyen. Kita tidak perlu bangun dari tempat duduk untuk menukar siaran atau bunyi suara. Selain itu, ada juga alat-alat lain yang menggunakan alat kawalan jauh. Contohnya kereta, alat pendingin hawa dan sesetengah jenis pintu pagar rumah. Alat permainan kanak-kanak juga ada yang menggunakan alat kawalan jauh. Antaranya kereta, bot dan helikopter mainan. Saiz dan bentuk alat kawalan jauh setiap satunya berbeza tetapi fungsinya sama.
31. Apakah kegunaan alat kawalan jauh ? A. Memudahkan kita mencipta teknologi. B. Mencipta alat-alat elektrik dengan mudah. C. Menyenangkan kita mengawal fungsi objek dari jauh. D. Bermain alat-alat permainan yang pelbagai saiz dan bentuk. Bagi A. B. C. D. televisyen, alat kawalan jauh digunakan untuk ... bangun dan duduk. menukar siaran atau bunyi suara. menukar saiz dan bentuk televisyen itu. menggerakkannya ke kiri atau ke kanan.

32.

33.

Alat-alat berikut menggunakan alat kawalan jauh kecuali ... A. kereta C. bot B. alat pendingin hawa D. sesetengah pintu pagar rumah 6 Alat permainan kanak-kanak menggunakan alat kawalan jauh yang berbeza ... A. fungsinya. C. bentuk sahaja. B. saiz sahaja. D. saiz dan bentuk.

34.

35.

Perkataan memudahkan sama erti dengan ... A. menyenangkan. C. menyusahkan. B. menyukarkan. D. mengubahkan.

Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Juruterbang Encik Tajudin bertugas sebagai juruterbang di Syarikat Penerbangan Malaysia ( MAS ). Dia ialah juruterbang yang berpengalaman. Dia bertugas di dalam kokpit dengan dibantu oleh jurutera penerbangan. Sebelum memulakan penerbangan, Encik Tajudin mendapatkan laporan teliti tentang keadaan cuaca. Semasa menjalankan tugas, seorang juruterbang perlu menghubungi Pusat Kawalan Trafik Udara untuk memastikan ruang udara selamat. Setiap juruterbang seperti Encik Tajudin, bertanggungjawab menjaga keselamatan semua penumpang dan anak kapal. Juruterbang juga memandu pesawat ke destinasi yang ditetapkan mengikut jadual.
36. Siapakah Encik Tajudin ? A. Jurutera B. Juruukur C. Juruhebah D. Juruterbang 7 37. Di dalam kokpit, Encik Tajudin dibantu oleh ... A. jurutera biasa. B. jurutera penerbangan. C. juruterbang berpengalaman. D. Syarikat Penerbangan Malaysia.

38.

Apakah yang Encik Tajudin lakukan sebelum memulakan penerbangan ? A. Mendapatkan laporan teliti tentang keadaan cuaca. B. Menjaga keselamatan semua penumpang. C. Menghubungi Pusat Kawalan Trafik Udara. D. Mengira jumlah anak kapal. Pusat Kawalan Trafik Udara dihubungi untuk memastikan... A. ruang udara selamat. B. bilangan penumpang cukup. C. anak-anak kapal sudah bersedia. D. destinasi yang dituju adalah mengikut jadual. Yang A. B. C. D. manakah antara berikut TIDAK BENAR ? Encik Tajudin sudah lama bekerja sebagai juruterbang. Tempat yang dituju ditetapkan mengikut jadual. MAS ialah Syarikat Penerbangan Indonesia. Juruterbang tidak bertugas seorang diri.

39.

40.

TAMAT

Disediakan oleh :

Pn.Anum Umat

Beri Nilai