Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

2012

MANUAL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Merancang Mentaksir Menskor Mengisi

Pentaksiran PBS

SMK Tunku Bendahara

1

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
SENARAI KANDUNGAN BIL PERKARA

2012

MUKA SURAT 2 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 12 13 13 15 15 17 17 20 21 30 31 32 33 36 37 38 39

1. 2. 3. 4. 6.
7.

SENARAI KANDUNGAN PENDAHULUAN SENARAI MATA PELAJARAN PBS JAWATANKUASA PENGURUSAN 5. JAWATANKUASA PELAKSANA / KERJA

TUGAS-TUGAS KETUA PENTAKSIR TUGAS-TUGAS PENTAKSIR PERLAKSANAAN PBS BENTUK-BENTUK PBS DOKUMEN-DOKUMEN PBS – PMR & SPM TARIKH DAN JADUAL PERLAKSANAAN PBS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KHB PENYELARASAN PEMANTAUAN RUJUKAN LAMPIRAN A – CARTA ORGANISASI PBS LAMPIRAN B – TAKWIM TAHUNAN PBS LAMPIRAN C – SURAT PERLANTIKAN PENTAKSIR LAMPIRAN D – CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN E – CARTA ALIRAN KERJA PENYELARAS PBS LAMPIRAN F – CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS LAMPIRAN G – KANDUNGAN FAIL INDUK PBS LAMPIRAN H – SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR LAMPIRAN 1 – BORANG PBS/LPI – PEMANTAU PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN J - BORANG PBS/LP2 – SENARAI SEMAK PBS LAMPIRAN K - BORANG PBS/LP3 – PENYEDIAAN DOKUMEN & EVIDEN LAMPIRAN L - BORANG PBS/LP4 – LAPORAN PEMANTAUAN PBS 28. 29. 30 31. LAMPIRAN M - BORANG PBS/3 - KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU LAMPIRAN N - BORANG PBS/1 – LAPORAN PELAKSANAAN PBS LAMPIRAN O - BORANG PBS/2 – JADUAL LAWATAN PEMANTAU & PENTAKSIR LAMPIRAN P - SURAT PEKELILING PBS SPM

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

SMK Tunku Bendahara

2

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
32 LAMPIRAN Q - SURAT PEKELILING PBS PMR

2012
40

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) (TKN 2-TKN5) 1. PENDAHULUAN:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan salah satu komponen pentaksiran yang wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menawarkan mata-mata pelajaran yang mempunyai komponen pentaksiran sekolah pada peringkat PMR dan SPM, seperti kerja kursus, PEKA, PAFA, modul dan lainlain. Pentaksiran ini dilaksanakan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PBS hendaklah dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikur prosedur yang ditetapkan oleh LPM. Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM 2007 dan Buku Panduan dan Format Pentaksiran PMR 2007, yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) boleh dijadikan asas rujukan yang mengandungi senarai mata-mata pelajaran yang melibatkan PBS. Semua calon sekolah yang mendaftar mata pelajar berkenaan wajib melaksanakan PBS. Bagi PMR calon dikehandaki bagi sesetengah mata pelajaran PBS perlu dilaksanakan PBS sejak tingkatan 1 dan manakala bagi calon SPM perlaksanaan PBS adalah sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran di Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima. Guru-guru Pentaksir dan calon-calon perlulah mematuhi setiap arahan yang terkandung dalam Buku Format dan Panduan Pentaksiran Berasaskan sekolah (PBS). Sekolah adalah bertanggungjawab melaporkan prestasi kerja kursus calon bagi pelajar-pelajar Tingkaan Lima dan mengeluarkan pelaporan serentak dengan pengumuman dan penyerahan slip keputusan SPM. 2. SENARAI MATA PELAJARAN PBS 2.1. BIL 1 2 3 4 Sejarah Geografi Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam • Tilawah & hafazan • Adab & Akhlak Islamiah • Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) Sains • Pentaksir Kerja Amali (PEKA) Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – ERT Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – Partanian Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) – P&K Bahasa Melayu • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) PMR MATA PELAJARAN KOD 21/2 23/2 31/2 45/2

5 6 7 8 9 10

55/3 76/2 77/2 78/2 79/2

SMK Tunku Bendahara

3

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
11 12 Bahasa Inggeris • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Pendidikan Kesenian • Format Pentaksiran mulai Tahun 2007 & terkini

2012

2.2.

SPM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU 3 BAHASA INGGERIS 3 SCIENCE 3 PEND. MORAL 2 PSV 3 SAINS PERTANIAN 3 ERT 3 LUKISAN KEJURUTERAAN 2 REKA CIPTA 2 ICT 2 PHYSICS 4 CHEMISTRY 4 BIOLOGY KOD 1103/3 1119/3 1511/3 1225/2 2611/3 3528/3 3758/3 3759/3 3763/2 3765/2 4531/3 4541/4 4551/4 BENTUK UJIAN ULBS ULBS PEKA KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS KERJA KURSUS PROJEK PROJEK MODUL PEKA PEKA PEKA

3.

PENUBUHAN JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3.1. JAWATANKUASA PENGURUSAN Pengerusi Naib pengerusi Setiausaha AJK : : : : Pengetua Penolong Kanan Setiausaha Peperiksaan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Semua Ketua Bidang Mata Pelajaran Semua Ketua Panitia (yang berkenaan) Kaunselor Semua Ketua Pentaksir Sekolah Guru Cemerlang

3.2.

JAWATANKUASA PELAKSANA Pengerusi Penyelaras Setiausaha AJK : : : : Ketua Bidang Mata Pelajaran (berkenaan) Setiausaha Peperiksaan Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran (berkenaan) Ketua-Ketua Pentaksir Sekolah Pentaksir-Pentaksir Sekolah

4.

TUGAS-TUGAS PENTAKSIRAN 4.1 KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SEKOLAH

SMK Tunku Bendahara

4

3 5. merekod skor.1.1 5.5 Dilaksanakan semasa P&P Dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk Setiap calon mesti mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan Dokumen pelaksanaan perlu disediakan untuk membantu pentaksir.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 1. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon 7.1. 2.3 Kerja Kursus Modul Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Projek 6. 4. 3. Menyelaras pentaksiran yang dilakukan bagi semua mata pelajaran yang terlibat 2. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada KPKw 5. Menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon 3. Memastikan borang penskoran individu yan gberpindah sekolah dihantar ke sekolah baru 6.1. PELAKSANAAN PBS 5.2 PENTAKSIR SEKOLAH A Sebelum 1.4 6.5 SMK Tunku Bendahara 5 .4 5. C Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan penyelerasan Selepas 1. menyimpan eviden dan dokumen-dokumen yang berkaitan 4. Menyerahkan skor kepada SUP 3. sekolah Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan 2. Menyelesaikan kes-kes khas (jika ada) 5. Mentaksir semula keja murid jika ada perubahan selepas di selaraskan oleh KPN / KPKw 2.1 6. B Semasa Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon-calon sekolah 1.1.1. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan 4. BENTUK-BENTUK PBS 6.2 5.2 6. Menghantar skor yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on-line’ dan salinan bercetak.1 Bagi PMR PBS terdiri daripada 5 bentuk iaitu: 6. calon dan juga pentadbir sekolah Pemantauan secara berterusan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran 6.

1.2. Tingkatan Tiga – Februari hingga Julai. Bagi Subjek-Subjek Science. ii.Jld. dan Pendidikan Kesenian.1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH i. Arab Komunikasi. Bahasa.1 TARIKH PERLAKSANAAN 8. Tingkatan Dua – Januari hingga Oktober.Januari hingga Oktober. BIL 1 DOKUMEN-DOKUMEN PBS (PMR) MATA PELAJARAN SAINS • DOKUMEN 2012 • 2 SEJARAH 3 GEOGRAFI Assessment Guide : Science Practical Work Assessment (PEKA)~ PMR mulai 2007 • Format Pentaksiran ~ PMR mulai 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 – Februari hingga Julai • Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2012 – Februari hingga Julai • Panduan Kajian Geografi Tempatan ~ 2005 • Panduan Pelaksanaan & Penilaian Kerja Kursus K2 • Kerja Kursus & Panduan Penskoran K2~ 2012 • 4 KHB • • • Dokumen Pentaksiran ~ 2008 Kemahiran Teknikal (76/2) ERT (77/2) Pertanian (78/2) • 5 PENDIDIKAN ISLAM 6 7 BAHASA MELAYU BAHASA INGGERUS Format Pentaksiran ~ 2005 • Panduan penilaian Ujian Tilawah & hafazan • Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah • Penduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003 • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ~ 2003 • 8. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) i.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 7. 8.1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) i. ii. SMK Tunku Bendahara 6 .1 Tingkatan Satu .2 JADUAL PERLAKSANAAN PMR 2012 (Ruj: KP/LP/005/08/03/01. Sejarah. Pendidikan Islam. Geografi. Tingkatan Empat (Januari – Oktober) Tingkatan Lima (Januari.2. TARIKH DAN JADUAL PELAKSANAAN 8. iii. KHB.Julai) 8.5(13) bertarikh: 13 Disember 2011 8.

1 Tidak terlibat SMK Tunku Bendahara 7 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 2 PERKARA Tempoh Pelaksanaan PBS Kemasukan markah PBS menggunakan Aplikasi Kerja PMR 201 secara atas talin.5 10.3 : : : Januari – Disember 2010 Januari – Disember 2011 Januari – Julai 2012 DOKUMEN • Dokumen Pentaksiran KHB – Kemahiran Teknikal (76/2) mulai PMR 2008 • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – ERT (77/2) mulai PMR 2008 • Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB – Pertanian (78/2) mulai PMR 2008 Jadual Perlaksanaan dan pengendalian markah PBS Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) MODUL PENTAKSIRAN TAHUN PENTAKSIRAN TING 1 2010 MODUL 1 / 10% MODUL 2 / 10% TING 2 2011 MODUL 3 / 10% TING 3 2012 MODUL 4 / 10% PMR 2011 JUMLAH MARKAH 9. TARIKH 1 Februari – 30 Julai 1 – 15 Ogos 2012 TINDAKAN Sekolah Sekolah 9.4 9. Jumlah markah (40%) sahaja dilaporkan untuk dihantar ke LPM. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PBS – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU [KHB] 9. PENGENDALIAN MARKAH PBS PENDIDIKAN KESENIAN 10. Borang Pentaksiran Individu dan sesalinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci untuk tujuan rujukan.2 Dokumen Rujukan MATA PELAJARAN KHB KT KHB ERT KHB Pertanian Masa Perlaksanaan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 9.1 BIL 1 2 3 9.

• Menentukan skor pentaksir dilakukan mengikut kreteria yang ditetapkan. Perlantikan Penyelarasan Dalaman Ketua Bidang Guru Kanan (Mata Pelajaran Berkenaan) Ketua Panitia (Mata Pelajaran Berkenaan) Ketua Pantaksir Sekolah (Mata Pelajaran Berkaitan) Guru yang dilantik oleh Pengetua PEMANTAUAN 12.5 11.1 Pemantauan ialah proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi mendapatkan maklummat tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. Jadual Pemantauan FASA 1 2 12. sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan.2 Kekerapan Pemantauan SMK Tunku Bendahara 8 .4 Kekerapan Penyelarasan Setiap orang pentaksir mestilah diselaras oleh Penyelaras sama ada oleh Penyelaras Dalaman atau Penyelaras Luaran satu kali per mata pelajaran Carta aliran proses kerja penyelarasan Rujuk lampiran. PENYELARASAN 11.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 11.6 Carta aliran proses penyelarasan skor Rujuk lampiran 11. 11. Objektif penyelarasan adalah untuk: • Pastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil. • Menentukan ketakalan skor. penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.1 2012 Proses untuk mempastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan betul daan seragam dari segi kefahaman peraturan penskroran. 11.2 11.3 BULAN Februari hingga Oktober Mei dan Julai TINGKATAN YANG DIPANTAU Tingkatan 1 & 2 Tingkatan 3 12.3 Jadual Penyelarasan: FASA 1 2 BULAN April hingga Oktober April dan Julai TINGKATAN YANG DIPANTAU Tingkatan 1 & 2 Tingkatan 3 11.7 • • • • • 12.

Pengukuran dan penskoran dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria yang telah ditetapkan bagi menentukan gred dan keselarasan penilaian. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan dari Februari hingga Julai pada tahun semasa. Kertas 2 (2611/2): Seni Halus dan Kertas 3 (2611/3): Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual. 14. pelaporan guru dan pendokumentasian hasil kerja.4 Kriteria Pelantikan Pemantau Dalaman • • • • • • Pengetua Penolong Kanan Akademik Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan) Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan) Guru yang dilantik oleh Pengetua. HINGGA JULAI TINGKATAN 5 Peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Moral (Kertas 1225) bagi peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui dua kertas ujian iaitu Kertas 1225/1 (Ujian Bertulis) dan Kertas 1225/2 (Kerja Kursus). Tempoh Pelaksanaan : FEBRUARI HINGGA JULAI Buku panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci kepada guru dalam mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pendidikan Seni Visual (PSV) adalah mata pelajaran elektif dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru pembimbing secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah. 12. RUJUKAN SMK Tunku Bendahara 9 . Penilaian adalah berdasarkan proses menghasilkan produk meliputi portfolio dan penghasilan artifak.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 Tiap-tiap pusat peperiksaan mestilah dipantau sama ada oleh Pemantau Dalaman atau Pemantauan Luaran satu kali per mata pelajaran per tahun. Elemen Iltizam : Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan kebertanggungjawaban calon dalam melaksanakan aktiviti Tugasan Harian dan Kerja Amal. • 13. • 13. Pentaksiran terhadap penghayatan dan amalan nilai memerlukan masa yang panjang dan dibuat secara berterusan melalui pemerhatian tingkah laku calon. membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu perkara. PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PSV ~ Kajian Rekaan Seni Visual Kertas 3. Proses pentaksiran ini dilakukan melalui dua elemen iaitu: • Elemen Sahsiah : Penghayatan dan amalan nilai moral semasa berkomunikasi. Setiap calon yang mendaftar mata pelajaran PSV peringkat SPM wajib menduduki 3 kertas iaitu Kertas 1(2611/1):Teori Seni. memaju dan mengembangkan nilai moral dalam diri calon mengikut kemampuan mereka. PANDUAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERTAS 2 Tempoh Pelaksanaan : MULAI FEBRUARI TINGKATAN 4. Pentaksiran kerja kursus ini lebih bersifat formatif iaitu pentaksiran yang berterusan dengan tujuan untuk membimbing.

5 13.4 13.169/1/2007 Jld.004. Science. Sejarah. Bahasa Inggeris.6 13.04. Kemahiran Hidup Bersepadu.1 2012 [LPM.8 SMK Tunku Bendahara 10 . Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian. Bahasa Arab.1(26) bertarikh: 28 Januari 2010 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) KP/LP/005/08/03/01/Jld. Sejarah.2(1) Bertarikh 2 Januari 2011: Jadual Kerja Tahun 2011: Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).Jld. Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu. KP/LP. Bahasa Arab Komunikasi. Geografi. Bahasa Arab.PMR. Kemahiran Hidup Bersepadu. Science. Kemahiran Hidup Bersepadu.2(01) bertarikh:25 Januari 2010 – PMR 2010. Geografi. Bahasa Arab Komunikasi dan Pendidikan Islam. KP/LP/005/08/07/01. Geografi. Sejarah. Pepriksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU).2 13.moe. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian.7 13. 3/2007: Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran berasaskan Sekolah SPM 2007 – bertarikh 8 Januari 2007 [KP/LP/005/08/06/01(5) bertarikh: 12 Disember 2008 – Penilaian Menengah Rendah 2009: Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu. Science.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 13.my/lpm/ 13. SP LPM (SPM) Bil.07.5(13) bertarikh 13 Disember 2010: Penilaian Menengah Rendah 2011: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bahasa Melayu. http://apps2. KP. sejarah.LP/004/07/01/Jld. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Bahasa Inggeris.Penilaian Menengah Rendah 2007: Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS Bahasa Melayu.1 (63) : bertarikh 1 Mac 2007 . Geografi. Bahasa Inggeris.gov. Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam dan Pendidikan Kesenian. Science.3 13.

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN A JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGERUSI (Pengetua) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan) SETIAUSAHA (Setiausaha Peperiksaan) AHLI JAWATAN KUASA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU BIMBINGAN & KAUNSELING GURU-GURU KANAN MATA PELAJARAN KETUA-KETUA PANITIA (BERKENAAN) KETUA-KETUA PENTAKSIR GURU CEMERLANG JAWATANKUASA PELAKSANA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGERUSI KETUA BIDANG (Mengikut Bidang) SETIAUSAHA KETUA PANITIA (Mengikut Mata Pelajaran/Bidang) SMK Tunku Bendahara 11 KETUA-KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (Mengikut Bidang) .

Markah bagi PAFA SPM dimasukkan secara online Pihak sekolah Salinan asal kedua-dua jenis borang hendaklah disimpan di sekolah Untuk murid Lembam dan bermasalah CATATAN 9 Julai 11 – 16 Ogos 23 Ogos – September SMK Tunku Bendahara 12 .13/(20) boleh digunakan Penilaian PAFA PMR/SPM tamat Tarikh akhir sekolah-sekolah menghantar Borang Kelompok dan Borang Data Maklumat Calon Gagal PAFA (jika berkaitan) ke PPD masing-masing Tempoh Pemulihan / Bimbingan Insentif kepada murid yang bermasalah 2 – 30 Julai Pemantauan khas oleh JPN / JAIPk / PPD ke sekolah-sekolah yang tidak mencapai keputusan 100% Disket PAFA PMR dikumpulkan melalui PPD Disket PAFA sampai ke Lembaga Peperiksaan.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 PENTAKSIR-PENTAKSIR SEKOLAH (Mengikut Bidang) LAMPIRAN B TAKWIM TAHUNAN PAFA. PMR/SPM TARIKH 5 Januari Mulai 2 Mei 30 Julai KETERANGAN Penilaian PAFA PMR / SPM Skema ‘Pencapaian Paling Minimum dan Sah PAFA” KP 5206/8/70 Jld.

12. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi 2.11. 2. Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada Pentaksir Kawasan 2. Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon 2. Tuan.13. 2.1. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru 2.9. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri / kawasan dalam urusan penyelarasan 2.6.8.3. Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh Pentaksir Negeri / Pentaksir Kawasan 2. Menyelesaikan kes-kes khas SMK Tunku Bendahara 13 .14. Mentaksir calon 2. Menyelaras pentaksiran oleh Pentaksir Sekolah 2. Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan 2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN C Ruj.15. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah 2. Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah 2.10. PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012 : ) Sukacita dimaklumkan bahawa tuan dilantik sebagai Ketua Pentaksir Mata Pelajaran Sekolah bagi MP ________________________. Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pentaksir Sekolah ialah 2. Kami: 30/005/41/( Tarikh _________________________. Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan.7.5. Menyerahkan skor kepada SUP 2. Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon 2.4.2.

. saya dahului terima kasih Sekian.......... “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ Saya yang menurut perintah........ ( ) Pengetua................... Fail Sekolah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( SURAT JAWAPAN LANTIKAN ) Ruj....... s.... Segala penghargaan tuan..... 2...... harap maklum dan terima kasih............. 3.... terima kasih ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” Saya yang menurut perintah... SMK Tunku Bendahara 14 ... Saya bernama ………………………………………................ PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012 Perkara di atas adalah dirujuk................ 2012 Sekian...........k......Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2... SMK ..... Perlantikan ini adalah untuk tahun persekolahan 2012............. Kami: Tarikh: Pengetua ............... SMK _________________________....bagi tahun ………………. Tuan.. di SMK ……………………………… telah bersetuju / tidak bersetuju dengan lantikan sebagai Pentaksir Ketua Pentaksir Mata Pelajaran .....

3. Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara. Sekian.Ujian Tilawah dan Hafazan. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) TAHUN 2012 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa semua sekolah diwajidkan melaksanakan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) mulai murid-murid memasuki Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ……………………………………….Kami:30/005/41/( Tarikh : Semua waris dan murid. 2. Sehubungan dengan itu pihak sekolah memohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memastikan anak jagaan tuan/puan dapat menyiapkan tugasan-tugasan PBS sebelum bulan Julai pada setiap tahun mengikut subjek-subjek yang berikut :Bil 1 2 3 4 5 6 7 Subjek Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Geografi Sejarah Kemahiran Hidup (KH) Pendidikan Islam Tingkatan 1 hingga 5 1 hingga 5 1 hingga 5 1 hingga 3 1 hingga 3 1 hingga 3 1 hingga 3 Bentuk Pentaksiran Lisan Lisan Kerja Amali (PEKA) Kerja Kursus Kajian Tempatan Kerja Kursus Kerja Kursus Perdagangan 1. Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) Kerja Kursus dan Folio Kerja Kuusus Kerja Kursus Kerja Kursus Kerja Kursus 8 9 10 11 12 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Moral Matematik Tambahan Sains Pertanian Prinsip Akaun 4 hingga 5 4 hingga 5 4 hingga 5 4 hingga 5 4 hingga 5 3. Tuan/Puan. SMK Tunku Bendahara 15 . ( ) 2012 Ruj.Pemerhatian Adab dan Akhlak. Segala kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. ) 2.

......................Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.......... ( ) LAMPIRAN D CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PBS DI SEKOLAH TANGGUNGJAWAB PROSES PERANTARA SMK Tunku Bendahara 16 .. 2012 ...............

KP Melantik Pentaksir .PS Hantar Senarai Pentaksir ke JPN Mesyuarat peringkat Induk Taklimat kepada PS Taklimat kepada calon Taksiran 1. 3 Taksiran 4 (Jika perlu) Disket & Borang Markah Induk -sda BPI Borang Profil Individu (BPI) / Pekeling Surat Perlantikan Surat Perlantikan Borang Senarai Pentaksir Mula LAMPIRAN E CARTA ALIRAN PROSES KERJA PENYELARASAN PBS TANGGUNGJAWAB PROSES Mula PERANTARA SMK Tunku Bendahara 17 . 2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 SU SPM Pekeliling PBS SU SPM Pengetua Pengetua Pengetua Pengetua Ketua Pentaksir Sek Ketua pentaksir Sek KPS / PS Pentaksir Sekolah KPS / KPKw / PS SU SPM Pengetua SU SPM Pelaporan Calon (masuk skor) Pengetua semak & sah Hantar disket & borang markah Induk ke JPN Selesai Pendaftaran Calon Menerima Pekeliling Mesyuarat JK PBS Melantik Ketua Pentaksir .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 Pengetua Penyelaras Pelantikan Penyelarasan Taklimat Penyelarasan Jadual Penyelarasan Lawatan Penyelarasan Menyediakan Laporan Mesyuarat Pasca Penyelarasan Masalah Laporan Ke LPM Failkan Surat Perlantikan LAMPIRAN F CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEMASUKAN MARKAH PBS TANGGUNGJAWAB PROSES PERANTARA SMK Tunku Bendahara 18 .

tarikh akhir penghantaran markah Menyediakan bahan dan dokumen PBS Menyelia pelaksanaan PBS Memastikan semua evidens proses dan produk disimpan 6 bulan selepas keputusan diumumkan Mengumpul Borang Markah Induk PBS Memastikan PS memasukan markah / gred / skor PBS (SuP bertanggungjawab mendapat dan memasukkan markah calon tmbahan dari sekolah asal) Memastikan pentaksir membuat semakan dan pembetulan markah / gred / skor PBs (jika ada) Pekeliling PBS Surat Panggilan JPN/LPM SuP KPS KPS KPS Borang Senarai Pekeliling PBS KPS SuP KPS Borang Markah Induk SuP KPS TANGGUNGJAWAB PROSES PERANTARA SMK Tunku Bendahara 19 .Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 Pengetua SuP Mula Mewujudkan JK PBS Sekolah Menghadiri taklimat dan terima pekeliling kemasukan markah/gred/skor PBS Memberi taklimat dan memaklum kepada GPK/GKMP /Ketua Panitia/GMP .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 PS SuP KPS Mencetak markah / gred / skor PBS SuP Menghantar cetakan markah / gred / skor induk PBS ke SPP JPN / PPD Memastikan semua sijil PBS dicetak dan diiedarkan kepada calon Memastikan bengkel. makmal. studio disediakan dengan sempurna mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh LPM Memfailkan semua dokumen Tamat Pekeliling PBS Pekeling PBS Sijil PBS Pekeliling PBS Pengetua GKMP SuP SuP SMK Tunku Bendahara 20 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN G KANDUNGAN FAIL INDUK PBS SEMAKAN ADA TIADA BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CD DISKET PERKARA CATATAN BUKU PENGENDALIAN PBS SURAT PEKELILING SURAT JEMPUTAN MESYUARAT SENARAI JAWATANKUASA PERINGKAT SEKOLAH BORANG PROFIL PBS BORANG PENYELARASAN CARTA ORGANISASI PERINGKAT SEKOLAH MINIT MESYUARAT SURAT LANTIKAN KETUA PENTAKSIR / PENTAKSIR MAKLUMAT PENTAKSIR JADUAL WAKTU PENGENDALIAN PBS BORANG MARKAH INDUK BORANG PEMANTAU PENYELARASAN SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA PENJAGA SIJIL LAMPIRAN H SMK Tunku Bendahara 21 .

3C2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 MOHAMAD BIN OMAR SITI ROHAYA BINTI HANAFIAH ABD AZIZ BIN L IBRAHIM NURUL NADIAH BINTI MD ZAIN NAMA & NO KP 620722025267 660428025174 670721025383 851011025584 TINGKATAN / KELAS 3A2.5K4 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 A. 3B2 3C1 3B3 SMK Tunku Bendahara 22 .3B1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) SENARAI KETUA PENTAKSIR & PENTAKSIR MATA PELAJARAN 2012 KETUA PENTAKSIR SEKOLAH NAMA A.GHANI BIN ZAINOL MOHAMAD BIN OMAR ROSADAH BINTI ABDULLAH NAMA & NO KP 6004045175 620722025267 630912025558 TINGKATAN / KELAS 5K3 5K1 5K5 BIDANG SAINS MATA PELAJARAN SAINS PMR KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP SHARIFAH SALWANI BINTI SYED MUSTAFA 661011095008 TINGKATAN / KELAS 3BES.GHANI BIN ZAINOL BIDANG SAINS NO.KAD PENGENALAN 600404 02 5175 MATA PELAJARAN 2012 SAINS SPM KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NIK ROHANI BINTI WAN ABD RAHMAN 600704035746 TINGKATAN / KELAS 5TN.5K2.3A3.

5SN BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KH – KT KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 SHARIF BIN JAAFAR NAMA & NO KP 680722025587 TINGKATAN / KELAS 3C2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 NAMA & NO KP MOHD SHAIFUL AZWAN BIN ARIFFIN 790630095059 TINGKATAN / KELAS 3C1 BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KH – ERT SMK Tunku Bendahara 23 . ANI 681021085020 TINGKATAN / KELAS 4SN.5SN BIDANG SAINS MATA PELAJARAN BIOLOGI KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NURUL AKMALIYAH BINTI MOHD.5SN BIDANG SAINS MATA PELAJARAN KIMIA KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ABD AZIZ BIN L IBRAHIM NAMA & NO KP 670721025383 TINGKATAN / KELAS 4SN.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIDANG SAINS MATA PELAJARAN 2012 FIZIK KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NORAIHAN BINTI BAHAROM 711001095058 TINGKATAN / KELAS 4SN.

3B2.3A3.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NOR HAFIZA BINTI HJ HARUN 641025025352 2012 TINGKATAN / KELAS 3BES.3A3.3B1.3B2.3B1.3C1 BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN ERT (SPM) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 RUZAIMAH BINTI SADIKIN NAMA & NO KP 720121105884 TINGKATAN / KELAS 5K3 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP ROSEMAWATI BINTI SHAARI 670812025194 TINGKATAN / KELAS 4K3 BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN L. KEJURUTERAAN KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Tunku Bendahara 24 .3B3.3C2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP SHARIF BIN JAAFAR 680722025587 TINGKATAN / KELAS 3A2.3A2.3B3 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN KH – PERT NAMA & NO KP TINGKATAN / KELAS KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP KU MAHADZIR BIN KU PUTEH 680703025071 TINGKATAN / KELAS 3BES.

5SN P.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 NAMA & NO KP MOHD SHAIFUL AZWAN BIN ARIFFIN 790630095059 2012 TINGKATAN / KELAS 4TN.3A2 3B1.5TN PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP TINGKATAN / KELAS BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL MATA PELAJARAN SPN (SPM) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP KHADIJAH BINTI HAJI WALAD TEKNIK & VOKASIONAL 590419025868 MATA PELAJARAN TINGKATAN / KELAS 4SN.3B2 3BES.3B3 BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI (PMR) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Tunku Bendahara 25 .AKAUN BIDANG KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP NOORHAYATI BINTI HARUN 700103115220 TINGKATAN / KELAS 4TN.5TN BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN SEJARAH (PMR) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP ABRAL BIN MOHD SALLEH 590318086047 TINGKATAN / KELAS 3A2.3C1 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 HANNAN BINTI ISHAK UMI KALSOM BT MOHAMAD SUHAIMI SITI ZUBAIDAH BT ABDUL HAMID 650224085184 NAMA & NO KP 760220025106 TINGKATAN / KELAS 3A3.

3C1 BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN P.3C2 3B2 3A2 3C1 BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN P.3A3. 3B1.3C2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 ALI BIN JUSOH BAHARIM BIN SIDON ROSSLINAWATI BINTI JAMALUDIN ROHANA BINTI OMAR NAMA & NO KP 590708095053 620310025981 820315016036 730922025058 TINGKATAN / KELAS 3A3.3C2 3A2.3B3 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 NAMA & NO KP CHE HARISON BINTI SALEH HASNAH BINTI ABD RAZAK BADRUL HISHAM BIN HASHIM 790507025960 571201025554 790122025513 TINGKATAN / KELAS 3BES.5K2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP ABD HAMID BIN HJ ABD RAHMAN 590806025059 TINGKATAN / KELAS 5TEN SMK Tunku Bendahara 26 . ISLAM (PMR) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP KU ROZANI BINTI KU ABDUL MANAF 770201025900 TINGKATAN / KELAS 3B2.3C1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 MOHD TOHER BIN OMAR NAMA & NO KP 630728025339 2012 TINGKATAN / KELAS 3A2. ISLAM (SPM) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 AZIZAH BINTI AHMAD NAMA & NO KP 620109025306 TINGKATAN / KELAS 5SN.

3C2 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 NAMA & NO KP ASMARANI BINTI HUSSAIN NORIANI BINTI HASHIM NOR FISHAH BINTI SAAD ZUHAILA BINTI HASHIM 691117025312 691117025494 690623025476 800331025874 TINGKATAN / KELAS 3C1 3A2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 2 3 4 5 BIDANG KEMANUSIAAN MATA PELAJARAN MANSOR BIN WAHAB MD BASHIR BIN SHAFIE NAMA & NO KP 640612025651 630129025337 2012 TINGKATAN / KELAS 5K5 5K3.3A3 3BES 3B3 BIDANG BAHASA MATA PELAJARAN B MELAYU (ULBS) SMK Tunku Bendahara 27 .4K55K3.5K4 PSV (SPM) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP ZAINUDDIN BIN HASHIM 571214 025713 TINGKATAN / KELAS 4TN.5K4 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 NAMA & NO KP TINGKATAN / KELAS BIDANG BAHASA MATA PELAJARAN B MELAYU (PLBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 ATIKAH BINTI ABDULLAH NAMA & NO KP 710415715080 TINGKATAN / KELAS 3B2.4K3.4K2.4K4.

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP ASPALELA BINTI ABDULLAH 650809025152 TINGKATAN / KELAS 5TN PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 ROSLI BIN ISMAIL ABD HALIM BIN MURAD AZLAN BIN YUSOFF CHE RASNAH BINTI MEI NAMA & NO KP 690605086339 680210025145 680511035785 620703095024 TINGKATAN / KELAS 5 SN 5K1.5K4 5K2 5K3 BIDANG BAHASA MATA PELAJARAN B INGGERIS (PLBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 NAMA & NO KP SUHAILI BINTI MD.3B3 3C2 BIDANG BAHASA MATA PELAJARAN B INGGERIS (ULBS) KETUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN SMK Tunku Bendahara 28 .3A3. YUSOFF 810709025702 TINGKATAN / KELAS PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA & NO KP CHE NORAINI BINTI AHMAD MUHAMMAD SODBIR BIN HAMZAH YUSNAWATI BINTI MD YUSOF SITI SYAZWANI BINTI ABD. AZIZ FADZILLAH BINTI AWANG 590715025854 771213075897 721211015860 860815065076 560728025776 TINGKATAN / KELAS 3B2 3 BES 3B1.3C1 3A2.

5K3 PENTAKSIR MATA PELAJARAN BIL 1 2 3 4 NAMA & NO KP SUHAILI BINTI MD.5K4 5SN 5K5 LAMPIRAN I Borang PBS / LP1 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SMK Tunku Bendahara 29 . YUSOFF MUHAMMAD SODBIR BIN HAMZAH YUSNAWATI BINTI MD YUSOF 810709025702 771213075897 721211015860 TINGKATAN / KELAS 5K2.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) BIL 1 NAMA & NO KP MARLIAWATI BINTI MEOR SAMSUDIN 811204065324 2012 TINGKATAN / KELAS 5TN.

...1 PBS dilaksanakan semasa proses P&P (BRM) atau aktivitti kokurikulum 4.........2 Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang Markah Induk (BMI) 4.... 1 2 3 CATATAN LAMPIRAN J Borang PBS / LP2 SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) NAMA SEKOLAH : SMK Tunku Bendahara 30 ....3 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Pelajar 2....8 Senarai Ketua Pentaksir & Pentaksir 2..1 Surat Perlantikan Pentaksir 3.... 1 2 3 CATATAN 5..1 Buku Panduan / Manual PBS (LPM) 1.6 Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas 2..1 Surat Pekeliling Pelaksanaan PBS 2.2 Ketua Pentaksir memberi taklimat 3.. 1 2 3 CATATAN 4..2 Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat Tandatangan Pemantau .. PENGURUSAN DOKUMEN PBS BIL PERKARA 1. ( ) Nota 1 – Tiada maklumat 2 – Kurang lengkap / Tidak mencukupi 3 – Lengkap / Mencukupi 1 2 3 2012 CATATAN 2..2 Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran PENGURUSAN FAIL INDUK BIL PERKARA 2..3 Setiap calon mempunyai fail PBS (jika perlu) PELAKSANAAN PBS BIL PERKARA 4.. 1 2 3 CATATAN 3.4 Pembentukan Jawatankuasa PBS Sekolah 2.2 Surat Pemberitahuan PBS Kepada Ibu Bapa 2......9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS 2.5 Pembentukan jawatankuasa Pemantau PBS 2.....10 Jadual Kerja Pelaksaaan PBS diedar kepada pentaksir dan di tampal PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS BIL PERKARA 3....Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Nama Sekolah: Mata Pelajaran: Nama Pemantau: Jawatan: 1..3 Hasil Kerja / evidens pelajar PEMANTAUAN PBS BIL PERKARA 5.1 Pengetua / PK melaksana pemantauan 5.7 Minit Mesyuarat PBS 2.

0 Jawatankuasa Penyelaras Pentaksir Sekolah Ditubuhkan Bermesyuarat Minit mesyuarat disediakan Penyelarasan dibuat Carta organisasi Pemantau Sekolah Carta organisasi Pentaksir Sekolah 5.....0 Pengendalian Pentaksiran Semasa P&P Di luar waktu P&P 8.. Tarikh : .....0 Borang Profil Individu (Borang Skor Individu) Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat 9......0 Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria 4...0 Taklimat kepada calon 6.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 Bil 1. b......... Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS..............0 Borang Markah Induk Dilengkapkan Difailkan Disimpan dengan selamat 10.......0 Bahan Bukti (Dokumen / Evidens) Fail pentaksir Pita audio/video/CD (jika ada) Surat pekeliling Buku Panduan PBS Hasil kerja pelajar Buku Rekod Mengajar JUMLAH SKOR Terdapat Kes-Kes Khas Nota: a................... : ...0 Perkara Tiada .... NAMA PEMANTAU Tandatangan LAMPIRAN K Borang PBS/LP3 PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGAN SMK Tunku Bendahara 31 ..0 Prosedur Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipatuhi 3..........0 Makluman kepada ibu bapa / penjaga 7... : ... Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A – Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk semua Mata Pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau.. 0 Ada : 1 0 1 Catatan Jadual Kerja Pentaksiran Disediakan Diedarkan Dipamerkan Dipatuhi 2..........................

1.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 (Pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungannya yang disenarai di bawah) A B BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit keras. Setiap pelajar mesti mempunyai SATU FAIL bagi setiap mata pelajaran Mengandungi dokumen-dokumen seperti berikut dan disimpan dalam fail berkulit nipis/ keras.2.10. jika ada FAIL PELAJAR – disediakan BAGI SETIAP PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN Perkara (D) dan (E) adalah berkaitan.13: disediakan bagi tahun semasa sahaja Dokumen Pekeliling PBS Senarai/Lampiran Mata Pelajaran Komponen PBS Senarai/lampiran Buku Panduan PBS/Manual PBS Instrumen/Borang Pemantauan PBS Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS di sekolah Carta Organisasi JK PBS peringkat sekolah Carta Organisasi JK Pemantau Dalaman sekolah Carta Organisasi JK Kes Khas PBS sekolah Minit mesyuarat JK PBS peringkat sekolah Jadual Pelaksanaan PBS/Pelan Tindakan PBS di sekolah Surat makluman kepada pelajar mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga mengenai pelaksanaan PBS Senarai semak PBS – Lampiran A FAIL UTAMA disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN Mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit nipis/keras Dokumen Surat-surat pelantikan sebagai pentaksir sekolah bagi mata pelajaran Borang markah Induk bagi mata pelajaran berkenaan Lain-lain dokumen berkaitan.12. Dokumen Bil.4 : digunakan pada setiap tahun kecuali hal-hal dipinda Dokumen Bil.9.6.8.3. 5.2 DAN 3 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 Mata Pelajaran KHB – 76 KHB -77 SMK Tunku Bendahara 32 .7.11. Dokumen Borang Markah Individu Hasil Kerja Pelajar Folio Pelajar (jika ada) JENIS-JENIS FAIL PELAJAR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN Ada (/) Tiada (X) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C Bil 1 2 3 D Bil 1 2 3 E FAIL PELAJAR TINGKATAN 1.

Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 3 4 Mata Pelajaran UJIAN TILAWAH & HAFAZAN DAN ADAB & AKHLAK GEOGRAFI SEJARAH Lain-lain mata pelajaran berkenaan FAIL PELAJAR TINGKATAN 4 & 5 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 4 dan 5.Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 3 4 5 6 7 8 KHB – 78 KHB – 79 PAFA PEKA SAINS PLBS – BAHASA MELAYU PLBS – BAHASA INGGERIS 2012 FAIL PELAJAR TINGKATAN 3 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 3 sahaja. JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH SMK Tunku Bendahara 33 . Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mata Pelajaran PAFA ULBS – BAHASA MELAYU ULBS – BAHASA INGGERIS PEKA KIMIA PEKA BIOLOGI PEKA FIZIK PEKA SAINS MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) PEKA SAINS TAMBAHAN REKA CIPTA LUKISAN KEJURUTERAAN Lain-lain mata pelajaran berkenaan FAIL PELAJAR TINGKATAN 5 SAHAJA Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Digunakan ketika pelajar berada di Tingkatan 5 sahaja. Mata Pelajaran terlibat: Bil 1 2 Mata Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) Lain-lain mata pelajaran berkenaan LAMPIRAN L Borang PBS/LP4 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN.

Kelemahan 3.. Tandatangan Pengetua ........... Telefon Nama Pemantau Objektif Pemantauan: 1 Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar Memastikan mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaiikan laporan 2 kepada urus setia di JPN DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1....................... Cadangan Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman .............................................................. Tindakan 4.............Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSAAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN/PPD Kod Sekolah Tarikh Tempat Berkhidmat 2012 Nama Sekolah No...... Kekuatan 2.................. LAMPIRAN M Borang Kehadiran Lawatan Pemantau PBS ke Sekolah/PBS/3 SMK Tunku Bendahara 34 ................

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH (SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN) BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU PBS KE SEKOLAH DAERAH KUBANG PASU BIL SEKOLAH YANG DIPANTAU TANDATANGAAN PENGETUA 2012 CATATAN / TARIKH SMK Tunku Bendahara 35 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN N Lampiran PBS/1 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH LAPORAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2011 PEPERIKSAAN : DAERAH : BATANG PADANG MATA PELAJARAN : BIL NAMA SEKOLAH PENGURUSAN DOKUMEN PBS PENGURUSAN FAIL INDUK PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PELAKSANAAN PBS PEMANTAUAN PBS SKOR MARKAH ULASAN PELAKSANAAN PBS Skor Markah 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Ulasan Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Sederhana Baik Sangat Baik / Cemerlang SMK Tunku Bendahara 36 .

... TARIKH: .....Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN O Lampiran PBS/2 JADUAL LAWATAN PEMANTAUAN & PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PEPERIKSAAN PMR / SPM MATA PELAJARAN: ................ MASA: ..................................... MASA: .. SEKOLAH YANG DIPANTAU BIL NAMA PEMANTAU SEKOLAH 1 2 3 4 SMK Tunku Bendahara 37 ............................................................... SEKOLAH YANG DIPANTAU TARIKH: ....

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN P Pekeliling PBS SPM SMK Tunku Bendahara 38 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 LAMPIRAN Q Pekeliling PBS PMR SMK Tunku Bendahara 39 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 SMK Tunku Bendahara 40 .

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2012 SMK Tunku Bendahara 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful