Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN ST TERESA (1)

LORONG ABDUL SAMAD


50470 KUALA LUMPUR
UJIAN BULANAN 1 TAHUN 2011
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
DISEDIAKAN OLEH : PN NORIZATUL ASMA BINTI SAMAD
NAMA :

KELAS :

MARKAH :

TANDA TANGAN IBU BAPA/PENJAGA:


.

BAHAGIAN A ( 20 markah )
ARAHAN : Bulatkan jawapan yang betul.
1. Setiap agama dalam dunia ini menggalakkan penganutnya hidup tolongmenolong dan ..........................
A
mementingkan diri
C
bersikap malas
B
bermaaf-maafan
D
sentiasa mencari kawan baru
2. Kita hendaklah melakukan aktiviti .. pada masa lapang.
A
riadah
C
negatif
B
berat
D
lasak
3. Kita haruslah .. atas apa yang kita perolehi dan miliki.
A
berbangga
C
bersyukur
B
bergembira
D
bermegah
4. Ayah selalu mengingatkan kami agar bercakap benar dalam semua perkara
Nilai yang terdapat dalam penyataan tersebut ialah
A
kesederhanaan
C
keberanian
B
kerajinan
D
kejujuran
5. Kita hendaklah ........................... kepercayaan dan adat resam kaum lain.
A
mempercayai
C
mengejek
B
menghormati
D
memuji
6. Kita seharusnya ............................ apabila melakukan kesalahan.
A
menangis
C
berbuat baik
B
meminta maaf
D
mendiamkan diri
SKST (1)/Moral/UB1

7.

Hamid terjatuh ketika di tandas.


Apakah tindakan yang patut kamu lakukan?
A
mentertawakannya
C
B
membantunya
D

menelefon ibunya
melihat sahaja

8. Penganut agama Buddha melepaskan burung merpati ketika menyambut Hari


Wesak sebagai tanda .............
A
kesyukuran
C
keimanan
B
kebebasan
D
kerajinan
9. Makan nasi di atas daun pisang merupakan amalan kaum..
A
Melayu
C
Cina
B
India
D
Kadazan
10.
Kita hendaklah menggunakan bahasa yang ...................... apabila
bercakap dengan seseorang.
A
kuat
C
perlahan
B
keras
D
sopan
BAHAGIAN B ( 20 markah )
Garisi jawapan yang betul.
11.
Keluarga Ramlan mengadakan majlis ( kesyukuran, tari-menari ) kerana
ayahnya dinaikkan pangkat.
12.
Zali murid yang ( berhemah tinggi, yakin pada diri ) kerana dia berani
mencuba sesuatu yang baru.
13.
Murid yang cepat ( berputus asa, membantu ibu bapa ) tidak akan
mencapai kejayaan seperti yang diharapkan.
14.
Elakkan diri daripada ( tegur-menegur, sentuh-menyentuh ) antara
murid lelaki dan murid perempuan.
15.
Walaupun marah dengan tindakan adiknya itu, Lia tetap menegur
adiknya dengan ( sopan , kasar )
16.
Puan Julia mengamalkan cara hidup sihat. Dia makan mengikut
peraturan dan sering melakukan
( riadah, kerja ) bersama rakan-rakannya.
17.
Hasni mendapat 5A dalam UPSR. Dia mengucapkan ( selamat jalan,
terima kasih ) kepada gurunya.
SKST (1)/Moral/UB1

18.
Orang yang boros berbelanja adalah orang yang tidak mengamalkan
nilai
( kesederhanaan, berdikari ).
19.
Elvin sentiasa ( mencuci, mengelap ) tangan sebelum menyentuh
sebarang makanan.
20.

Kita perlu mandi sekurang-kurangnya ( dua, satu ) kali dalam sehari.

BAHAGIAN C ( 10 markah )
Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah.
21. Yee Meng makan nasi berlaukkan daging dan ayam tiga kali sehari. ( )
22. Peter menggunakan tutur kata yang sopan apabila menegur kesalahan Zul. (
)
23. Azmi marah apabila ahli kumpulannya mencalonkannya untuk membuat
pembentangan. (
)
24. Azahari sentiasa memberi salam apabila bertemu dengan jirannya. (

25. Suraya meminta bapanya membelikan sepasang kasut baru walupun dia
telah ada banyak kasut. (
)
26. Encik Khoo membiarkan haiwan peliharaannya berkeliaran dan mengganggu
kediaman jirannya. (
)
27. Ruben menunggang motosikal dengan cermat di jalan raya yang sibuk. (
)
28. Pergaulan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan perlu ada batasnya. ( )
29. Janet dan rakan-rakannya bermain bola jaring setiap petang untuk
kecerdasan badan mereka. (
)
30. Sanjit Kaur memberi ucap selamat apabila berjumpa dengan gurunya. (
)

BAHAGIAN D ( 10 markah )
Tuliskan tindakan yang sesuai berdasarkan situasi di bawah.
31.
Situasi : Ayah kamu baru pulang dari kerja. Dia nampak letih.
SKST (1)/Moral/UB1

Tindakan
kamu : ..........................................................................................................................
...........
..........................................................................................................
.......................................................
...................................................................................................................
..............................................
32.

Situasi : Kamu telah dijemput ke majlis perkahwinan kakak rakan kamu.


Apa yang patut kamu pakai
untuk ke majlis itu?
Tindakan
kamu : .......................................................................................................
..............................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................

33.

Situasi : Adik kamu telah menumpahkan minuman coklat ke atas lantai.


Kamu sedang mengemas ruang tamu ketika itu.
Tindakan
kamu : .......................................................................................................
..............................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................

34.

Situasi : Rakan sekelas kamu setiap hari mengugut kamu supaya


menyerahkan wang kepadanya.
Tindakan
kamu : .......................................................................................................
..............................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................

35.

Situasi : Kamu ingin menonton VCD yang baru dipinjam daripada rakan.
Namun, kakak kamu sedang menonton program berita.
Tindakan
kamu : .......................................................................................................
..............................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................

SKST (1)/Moral/UB1

BAHAGIAN E ( 10 markah )
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
bertanggungjawab

imej

rendah

kewajipan

bahagia
pahala

kebolehan

berkhasiat

mesra

moral
36. Oleh kerana Nori percaya dengan ....................................... dirinya, dia telah
memberanikan diri untuk
menyertai pertandingan bercerita yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan
Pustaka.
37. Apabila bercakap dengan anggota keluarga, kita perlu menggunakan nada
yang ................................
38. Makanan yang ........................... dapat membina tubuh badan yang sihat dan
minda yang cerdas.
39. Jika kita membuat perkara yang tidak baik, ............................... keluarga akan
tercemar.
40. Kita akan mendapat ....................... apabila memaafkan kesalahan orang lain.
41. Keluarga ........................... akan membolehkan setiap anggota keluarga hidup
dengan selesa dan selamat.
42. Semasa pertandingan mendeklamasikan sajak, Azura telah
sokongan ............................... daripada semua rakan kelasnya.

mendapat

43. Ibu bapa yang ...................................... akan mendidik anak-anak dengan baik
demi menjaga maruah keluarga.
44. Sheela menyambut kedatangan pelawat ke sekolahnya itu dengan layanan
yang .....................................
45. Setiap anggota keluarga perlu menjalankan ..................................... masingmasing dengan penuh tanggungjawab.

BAHAGIAN F ( 10 markah )
Bina ayat berdasarkan gambar di bawah ini.
SKST (1)/Moral/UB1

46.
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
47.
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
48.
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
49.
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
50.
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
..........................................................................................
....................................
SKST (1)/Moral/UB1

Anda mungkin juga menyukai