LAMPIRAN A KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

BAGI BULAN MAC TAHUN 2012

MAKLUMAT PEGAWAI Nama No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/Kumpulan Jawatan : JOEFENDI BIN KASSIM : 840913-08-6219 : N1 SOKONGAN 2 : PEMBANTU AM PEJABAT Nama Bank No Akaun Bank Pendapatan (RM) No Gaji Gaji Elaun Jumlah Jenis/Model Kenderaan No. Pendaftaran Kuasa (c.c) Kelas Tuntutan Alamat Pejabat : BANK RAKYAT :22-026-150897-0 : 20145237 : RM 812.51 : RM 475.00 : RM 1762.51 : : : : A/B/C/D/E (**) MOTOSIKAL

SMK DOKTOR BURHANUDDIN 34000 TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN

No Tel. Pejabat No Fax Pejabat

05-8072213 8072842

Alamat Rumah

NO 10B BATU 41/2 JALAN KUALA KANGSAR 34700 SIMPANG TAIPING PERAK. 017-5960636

No. Tel. Bimbit Alamat E-mel

1

Bimbit dan Alamat E-Mel) KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Bertolak Sampai Tempat/Tujuan Jarak (KM) (RM) 2 . Tel.*Semua ruangan perlu diisi lengkap (termasuk No.

000 km 1.701 km dan seterusnya Km x Km x Km x Km x sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM sen/km: RM Jumlah : RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit Bas [Resit ] ] ] ] ] : RM : RM : RM : RM : RM Kereta Api [Resit Feri [Resit Lain-lain [ Jumlah : RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN x Elaun Makan sebanyak RM x Elaun Harian sebanyak RM x Elaun Makan sebanyak RM x Elaun harian sebanyak RM / hari / hari / hari / hari : : : : RM RM RM RM Jumlah : RM TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING ……………………x BSH sebanyak RM…………………/ hari : RM [Resit …………………………………………… ] Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM x : : RM RM …………… X Elaun Lojing sebanyak RM …………………… x ………/hari Jumlah : RM 3 .001 – 1.TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi : 500 km pertama : 501 – 1.700 km 1.

telah sebenarnya dilakukan (c) (d) (e) Panggilan telefon sebanyak RM ………………. ] Dobi [Resit ……………………………………………………………………. dan Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit dilampirkan ] : : : : : : Jumlah : RM RM RM RM RM RM Tempat Letak Kereta [Resit …………………………………………………..] Telefon..60 dan dibayar oleh saya. Tarikh : 5 April 2012 …………………………………………………… (Tandatangan) 4 .60 Jumlah Tuntutan : PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: (a) (b) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. Selatan Thailand. Faks [Resit ……………………………………………………………] Kerugian pertukaran matawang asing @ 3%) [Bagi Singapura. Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] RM RM 49. Teleks. Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM49. dibuat atas urusan rasmi. Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa.] Fax [Resit urusan rasmi ……………………………………………………….

p. Tarikh : …………………………………. …………………………………………………… (Tandatangan) …………………………………………………… (Nama) …………………………………………………… (Jawatan) b.PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. potong mana yang tidak berkenaan. 5 . Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang RM RM Baki dituntut / Baki dibayar balik Catatan: (*) (**) - RM jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.

……. Tarikh Tempat Dilawati Jenis Tugas Hitungan Km Pergi Dan Balik Sebab-sebab mengapa kereta saya perlu digunakan adalah: a) b) Tarikh:……………………………….………………………… Tanda Tangan Pegawai Dipenuhkan oleh Ketua Jabatan: Saya mengaku bahawa adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta beliau dalam perjalanan tersebut di atas dan permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat berikut: i.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA :……………………… ……………………… Jabatan/ Bahagian : --------------------------……………………… Nama Jenis Kenderaan: --------------------Nombor Kuasa Kelas : --------------------: --------------------: --------------------- Kepada ketua Jabatan/Bahagian. ii.. Saya---------------------------------------dengan ini memohon kebenaran puan untuk menggunakan kereta saya sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat berikut dan menuntut elaun hitungan KM Kelas……………. Tarikh :………………………. Tandatangan Ketua Bahagian/Jabatan Nama : Cop Rasmi : 6 . …………………………………….

. …………………………………………………. KE TOL……………………………………. BAS.. ……….. SALINAN KEDUA TIKET KAPAL TERBANG YANG DI BAYAR SENDIRI DAN LAIN-LAIN LAGI…………………………………………… ………. KERETAPI.. DARI TOL………………………………….... FERI. ……….SURAT PENGAKUAN DIRI JUMLAH ( RM ) PERKARA TARIKH RESIT DI SERTAKAN () RESIT TIDAK DI SERTAKAN () TOUCH N GO ATAU RESIT TOL NO SIRI:…………………………… ..………. ……….. DARI TOL………………………………….. ( TEKSI. BOT EKSPRES. PARKING. ………. .. DARI TOL…………………………………. KE TOL…………………………………….………. SEMUA RESIT PERJALANAN PERGI DAN BALIK . . YANG BENAR. …………… ………. ………. .………... ……….. BAHAWASANYA SAYA NO KAD ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PENGENALAN MENGAKUI TELAH/AKAN MEMBUAT PEMBAYARAN SEPERTI DIATAS..………. DARI TOL…………………………………..... ………. KE TOL…………………………………….. 7 .. PERGI DARI TOL…………………………………. .. . ………. ERL. …………. KE TOL……………………………………. ………. ………... ……….………..………. BALIK DARI TOL…………………………………… KE TOL……………………………………..………… ………. KE TOL……………………………………. ………....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful