Click to edit Master subtitle style

SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM & SELEPAS KEMERDEKAAN DI MALAYSIA FALSAFAH PENDIDIKAN (EDU 3101)

NUR AZIMAH BINTI ASMADI OH YI LING
4/20/12

Banding Beza Click to edit Master subtitle style (14001956) 4/20/12 .

Click to edit Master subtitle style 4/20/12 .

PERBEZAAN SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM & SELEPAS MERDEKA 4/20/12 .

JENIS SEKOLAH 4/20/12 .

LAPORAN PENDIDIKAN 4/20/12 .

Sebelu m Merdek a Selepa s Merde ka 4/20/12 .

PELUANG PENDIDIKAN 4/20/12 .

Sebelum merdeka Selepas merdeka 4/20/12 .

Sebelum merdeka Selepas merdeka Tenaga Pengajar Mendapat latihan khusus Sumber Kewangan ~kerajaan ~swasta ~NGO 4/20/12 .

Latihan Guru Sebelum merdeka ~kebanyakan guru sekolah vernakular terlatih daripada negara masingmasing ~Pada peringkat akhir maktab perguruan Selepas merdeka ~Guru diberi latihan mengenai mata pelajaran yang bakal diajar. ~Maktab dinaiktaraf menjadi Institut perguruan (IPG) 4/20/12 .

jasmani • Geografi • Sains • Muzik •Sejarah • Kemahiran Hidup • 4/20/12 .JENIS MATA PELAJARAN Sebelum merdeka ilmu hisab •Ilmu alam •Ilmu jasmani •Moral •Bahasa • Selepas merdeka Matematik • Pend.

TERIMA KASIH 4/20/12 .SEKIAN.