Anda di halaman 1dari 2

Selamat sejahtera, Kurikulum berasaskan objektif menyatakan bahawa semua proses pengajaran dan pembelajaran didefinisikan menurut apa

yang dapat dicapai oleh pelajar, atau dikenali juga sebagai Pengajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran. ini bermakna kurikulum yang menentukan objektif pembelajaran. Contoh kurikulum berasaskan objektif ialah Model Tyler. Kurikulum berasaskan proses pula menyatakan isi kandungan dan pembelajaran mempunyai nilai yang spesifik. Dalam model ini menekankan Pendekatan Berasaskan Masalah. Menurut Stenhouse (1975), empat proses asas pendidikan ialah latihan, instruksi, inisiasi dan induksi. Selamat sejahtera, Kurikulum berasaskan objektif dikenali juga sebagai Pengajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran. Ini bermakna kurikulum yang menentukan objektif pembelajaran. Contoh kurikulum berasaskan objektif ialah Model Tyler. Kurikulum berasaskan proses pula menyatakan isi kandungan dan pembelajaran mempunyai nilai yang spesifik. Dalam model ini menekankan Pendekatan Berasaskan Masalah. Menurut Stenhouse (1975), empat proses asas pendidikan ialah latihan, instruksi, inisiasi dan induksi. Dengan kata lain, pelajar yang menentukan objektif pembelajaran. Saya bersetuju kurikulum berasaskan objektif lebih sesuai untuk kemahiran am atau generik kerana pelajar perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengira, berkomunikasi, dan kemahiran generik seperti yang terdapat dalam KSSR. Manakala Kurikulum berasaskan proses lebih sesuai untuk kemahiran khusus kerana kemahiran khusus memerlukan penguasaan kemahiran generik atau am. Bayangkan seorang murid diminta untuk menyampaikan pembentangan sedangkan di belum menguasai kemahiran membuat slaid, atau belum pandai menulis. Selamat sejahtera, Kurikulum berasaskan objektif dikenali juga sebagai Pengajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran atau kurikulum yang menentukan objektif pembelajaran, contohnya Model Tyler. Kurikulum berasaskan proses pula menekankan Pendekatan Berasaskan Masalah. Menurut Stenhouse (1975), empat proses asas pendidikan ialah latihan, instruksi, inisiasi dan induksi. Dengan kata lain, pelajar yang menentukan objektif pembelajaran.

Saya bersetuju kurikulum berasaskan objektif lebih sesuai untuk kemahiran am atau generik kerana pelajar perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengira, berkomunikasi, dan kemahiran generik seperti yang terdapat dalam KSSR. Manakala Kurikulum berasaskan proses lebih sesuai untuk kemahiran khusus kerana kemahiran khusus memerlukan penguasaan kemahiran generik atau am. Bayangkan seorang murid diminta untuk menyampaikan pembentangan sedangkan dia belum menguasai kemahiran membuat slaid, atau belum pandai menulis. Kurikulum berasaskan objektif adalah Pengajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran atau kurikulum yang menentukan objektif pembelajaran, contohnya Model Tyler. Kurikulum berasaskan proses ialah Pendekatan Berasaskan Masalah. Menurut Stenhouse (1975), empat proses asas pendidikan ialah latihan, instruksi, inisiasi dan induksi. Dengan kata lain, pelajar yang menentukan objektif pembelajaran dan arasnya lebih tinggi. Saya bersetuju kurikulum berasaskan objektif lebih sesuai untuk kemahiran am atau generik kerana pelajar perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti 3 M, berkomunikasi, dan kemahiran generik seperti dalam KSSR. Manakala Kurikulum berasaskan proses lebih sesuai untuk kemahiran khusus kerana kemahiran khusus memerlukan penguasaan kemahiran generik atau am. Bayangkan seorang murid diminta untuk menyampaikan pembentangan sedangkan dia belum menguasai kemahiran membuat slaid, atau belum pandai menulis. Kurikulum berasaskan objektif adalah Pengajaran Berasaskan Hasil Pembelajaran atau kurikulum yang menentukan objektif pembelajaran, contohnya Model Tyler. Saya bersetuju kurikulum berasaskan objektif lebih sesuai untuk kemahiran am atau generik kerana pelajar perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti 3 M, berkomunikasi, dan kemahiran generik seperti dalam KSSR. Kurikulum berasaskan proses ialah Pendekatan Berasaskan Masalah. Menurut Stenhouse (1975), empat proses asas pendidikan ialah latihan, instruksi, inisiasi dan induksi. Dengan kata lain, pelajar yang menentukan objektif pembelajaran dan arasnya lebih tinggi. Oleh itu Kurikulum berasaskan proses lebih sesuai untuk kemahiran khusus kerana kemahiran khusus memerlukan penguasaan kemahiran generik atau am. Contohn ringan ialah, membuat karangan harus pandai membuat ayat terlebih dahulu.