Anda di halaman 1dari 2

NAMA KADER POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LANGSA BAR TAHUN 2011

NO 1 DESA PB. Tunong JML POSY 3 NAMA POSY Tunas Bangsa NAMA KADER 1. Farida Eriani ( Ketua Kader ) 2. Rainahi 3.Yusnidar 4. Kurnia Elyanti Tunas Harapan 1. Erna Wilis( Ketua Kader ) 2. Mimi Salmiahi 3. Nila Kusumawati 4. Salbiah Kasih Ibu 1. Cut Indra Murni ( Ketua Kader ) 2. Cut Mera Dewi 3. Wan Srimardewi 4. Susilawati 2 Pondok Kelapa 2 Gladiol 1. Sukmawati ( Ketua Kader ) 2. Cut Farida 3. Suarni 4. Sumarni Tunas Harapan 1.Salmi( Ketua Kader ) 2. Mahdar Diana 3. Jumiati 4. Yusnani 3 Karang Anyar 2 Nusa Indah I 1.Rohani 2. Nurbaiti 3. Sarifah 5. Rumini Nusa Indah II 1. Mariani 2. Kasmiah 3. Safrida 4. Maliati 4 PB. Seulemak 3 Anggrek 1. Sri Sudarlina 2. Rara Pratiwi 3. Wiranda 4. Hanifah Harapan 1. Hamidah 2. Nurjani 3.Hj. Jamaliah 4. Emi Bougenvil 1. Risnawati ( Ketua Kader ) 2. Sunarsih 3. Farida 4. Lia 5 Geudubang Aceh 2 Idaman Hati I 1. Ratna Wati 2. Radiah 3. Sri Rezeki N 4. Ainul Mardiah AKTIF

Idaman Hati II ( Lengkong )

1. Misrani 2. Marliani 3. Nuraini 4. Misniati

Geudubang Jawa

Sri Kandi I

1. Suwarni 2. Surami 3. Frida Susanti 4. Saridawanti

Sri Kandi II

1. Iriani 2. Erlina 3. Nurbaiti 4. Sri

Gampong Jawa

Delima

1. Yunita 2. Nela El Noviana 3. Fitri 4. Mawarni

Seroja

1.Salamah 2. Yanti 3. Riska 4. Khatijah

Melati ( Kp. Jawa Muka )

1. Sumarni 2. Heni 3. Asmawati 4. Ramia Ramlah

Anggrek Bulan ( Gang Macan )

1. Relaningsih 2. Nura'ini 3. Nia Romlah 4.Sri Kemala Dewi

Suka Jadi Makmur

Permata Hati I

1. Wijiana 2. Tulisna 3. Ngatirah 4. Ajinawati

Permata Hati II ( Lengkong )

1. Desiyem 2. Rasyidah 3. Sabariah 4. Tuti