Anda di halaman 1dari 3

"Kebodohan ialah kesilapan bagi seseorang yang mempunyai peluang untuk menjadi p andai" "Gunakan akal anda seolah-olah

nyawa anda bergantung kepadanya" "Anda tidak akan berjaya menjadi penulis sekiranya anda tidak menjadi pembaca te rlebih dahulu" "Pemimpin yang baik akan memikul kesalahan & tidak mengejar nama" "Lelaki berani mungkin akan kalah tetapi tidak akan mengalah" "Jika anda hanya berbuat baik kepada diri sendiri maka anda sebenarnya tidak per nah membuat kebaikan" "Pengalaman ialah gelaran yang diberikan oleh setiap orang terhadap kesilapan me reka" "Kebocoran yang kecil masih boleh menenggelamkan sebuah kapal yang besar" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Peliharalah dirimu dari api neraka dengan bersedekah (walau) separuh dari biji kurma, dan kalau tidak dapat sedekah itu,m aka keluarkanlah kata-kata yang baik" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Waktu yang paling dekat antara Tuhan deng an hambanya ialah pada pertengahan akhir malam. Jika engkau mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada ketika itu maka lakukanlah" "Tiada hadiah yang lebih berharga daripada nasihat yang baik" "Orang yang terlalu cepat berputus asa adalah orang yang putus harapan seumpama dia telah menyediakan dirinya untuk mati sebelum mati" "Jangan lihat apa yang telah kamu usahakan, tetapi lihatlah apa yang belum kamu selesaikan" "Tiada siapa yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini kerana setiap yang pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh menjadi pandai" "Kejayaan adalah tangga yang tidak dapat anda panjat dengan tangan di dalam poke t" "Orang yang selalu bersedih akan sukar mencapai apa yang dicita-citakan" "Merasakan diri lemah adalah titik untuk memajukan diri" "Tiada sesuatu yang lebih bahaya kepada seseorang selain daripada kawan yang elo k percakapannya tetapi buruk perbuatannya"

"Tugas pertama seorang lelaki ialah menjadi dirinya sendiri" "Pilihlah seseorang untuk dicintai & cintalah pilihan anda itu" "Cinta tidak berbalas sama seperti soalan tanpa jawapan" "Lelaki yang tidak berharta biasanya memiliki lidah bermadu" "Lelaki pendiam ibarat air tenang dalam & bahaya" "Orang yang bijak mempelajari banyak perkara daripada musuhnya sendiri" "Lebih baik seseorang wanita mengahwini lelaki yang mencintainya daripada lelaki yang beliau cintai" "Jika anda berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga tetapi bela jarlah untuk menaiki tangga tersebut" "Di mana anda berdiri, di situlah perlumbaan kehidupan anda dan lupakan masa sil am" "Berhati-hatilah dengan kemarahan seorang yang sedang bersabar" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Cinta terhadap dunia adalah sumber segala dosa" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Orang yang memulakan memberi salam adalah terlepas dari sifat sombong dan takabbur" "Tanpa permulaan, anda tidak akan sampai ke mana-mana" "Adalah lebih baik untuk mengetahui kelemahan & kegagalan sendiri daripada menud ing kesalahan kepada pihak lain" "Setiap malam sebelum tidur,anda perlu menetapkan satu matlamat di dalam minda & menguatkannya dari hari ke hari" "Jika anda hilang segala-galanya, jangan lupa, kerana anda masih mempunyai masa depan" "Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan tidak akan mengenal kemanisan...... ... "

"Jika poket anda penuh, anda tidak akan kekurangan sahabat" "Semua perkara adalah sukar sebelum ia menjadi mudah" "Seorang lelaki boleh dikalahkan tetapi tidak boleh dimusnahkan" "Kemenangan terhadap diri sendiri adalah lebih baik daripada kemenangan terhadap orang lain" "Orang pengecut ialah orang yang melihat sesuatu yang benar tetapi tidak melakuk annya" "Kemenangan hanya untuk orang yang berhak mendapatkannya" "Apabila semua benda kelihatan semakin hilang, ingatlah bahawa masa depan masih ada" "Hidup yang berguna adalah hidup yang ketika petang membawa suluh untuk menghada pi malam yang akan sampai" "Janganlah engkau pandang ringan perbuatan baik, sekalipun hanya dengan menunjuk kan muka manis ketika engkau bertemu dengan saudaramu" "Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar o rang dengan batu tetapi dibalas dengan buah" "Manusia tidak dapat mengubah rupa bentuk mukanya, tetapi jika dia mahu, dia bol eh mempercantikkan budinya" "Kekayaan yang paling kaya ialah akal, kemiskinan yang paling besar ialah bodoh, keburukan yang paling buruk ialah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-muli a kelakuan ialah akhlak yang baik" "Orang yang sibuk mengejar kepentingan dirinya sendiri akan mencipta banyak lawa n" "Jika kita bukan pelita yang menerangi malam, memadailah kita menjadi kunang-kun ang yang akan menemani malam" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Dengki (hasad) itu dapat merosakkan segal a kebaikan sebagaimana api dapat menghanguskan kayu-kayan" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Yang paling berat menerima seksaan di har i kiamat ialah orang alim yang ilmunya tiada bermanfaat" "Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir" "Manusia berharap terlalu banyak tetapi berbuat terlalu sedikit" Allen Tate "Rasuah akan sentiasa wujud selagi masih ada perasaan tamak pada diri manusia" "Jangan sangka diri kita adalah yang terbaik kerana kita belum kecapi kejayaan y ang orang lain capai" "Tidak semestinya orang yang berjaya terus berjaya dan orang yang gagal terus ga gal" "Dunia bukanlah tempat menunjukkan kekuatan tetapi untuk kita rasai nikmatnya" "Orang yang sentiasa berusaha ialah seorang yang takutkan kegagalan" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Barangsiapa yang menuntut ilmu maka hal i tu merupakan kifarat (penebus) bagi dosa-dosa yang telah lalu" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Orang yang paling ku utamakan kelak di ha ri kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku" "Seseorang yang cepat mendaki ke puncak akan cepat pula jatuh ke bumi" "Kepakaran seseorang tidak akan ke mana selagi dia tidak membuktikannya melalui perlaksanaan" "Sewaktu senang kita lebih menghargai kekayaan tetapi sewaktu susah kita akan le bih menghargai kesihatan" "Penipu yang mahir sekalipun tidak akan menyedari sekiranya dirinya ditipu" "Kegagalan adalah permulaan kepada kejayaan" "Harta boleh menjadikan seseorang yang tamak sebagai hambanya" "Kecantikan dan kebaikan tidak wujud bersama" "Peperangan hanya boleh menjanjikan kemenangan selepas kemusnahan dan kematian" "Bukti terbaik cinta ialah kepercayaan" "Ilmu yang tidak dimenafaatkan umpama pohon yang tidak berbuah" "Tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan BISMILLAH, maka akan terputus keber katannya" "Bercakaplah yang benar walaupun ianya pahit" "Modal paling baik dari seorang ialah kerajinannya"

Sifat pemarah adalah musuh utama akal. ( saidina Ali Abi Talib ). Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil. ( Sa idina Ali Abi Talib). Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunanny a. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. (Hamka). Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. ( Imam Al-Ghazali). Anda tidak dapat mengubah masa lampau, tapi anda dapat merusakkan masa kini deng an merisaukan masa depan . Setiap orang mempunyai keindahan tapi tidak setiap orang melihatnya. Hati2 pada sahabatmu.... biasanya mereka tak mengatakan dengan jujur apa kekuran gan & hal negatif dalam dirimu... Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Ingatlah kepada Allah dalam masa senangmu , nescaya Dia akan mengingatimu di masa susah" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Tidaklah di antara dua orang yang bersaha bat kecuali siapa yang lebih menghargai sahabatnya maka dialah yang lebih disuka i oleh Allah s.w.t" Ambillah kesempatan untuk tertawa, karena itu adalah musik dari jiwa. Pilihan yang anda buat hari ini biasanya mempengaruhi hari esok anda. Kata-kata yang kasar tidak dapat meremukkan tulang tapi itu dapat meremukkan hat i. Untuk keluar dari kesulitan, seseorang biasanya harus berjalan menembusnya. Dengarkan lah apa yg dikatakan musuhmu..... biasanya mereka mengatakan hal2 nega tif tentang dirimu dengan jujur.... Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah te rus-menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan. ( Elbert H ubbard ) Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit ke mbali setiap kali kita jatuh. ( Confusius ) Hari ini dan kemarin ada kenangan..... Hari esok dan lusa adalah harapan.... "Sekiranya kita sanggup menghadapi risiko dan bersikap berani, tidak ada sebab m engapa kita tidak boleh berjaya? (Tun Dr. Mahathir Mohamad) "Sesungguhnya bangsa yang berjaya ialah bangsa yang rajin dan sanggup menghadapi cabaran hidup? (Tun Dr. Mahathir Mohamad) "Apakah maknanya simpati dan kesedihan kita, jika nikmat yang dirasai di negara sendiri tidak kita hargai?(Tun Dr. Mahathir Mohamad) "Action taken today would mould the future" (Tun Dr. Mahathir Mohamad) "A good leader in democracy is one who is able to lead as well as be led" (Tun D r. Mahathir Mohamad) Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Yang berhak menjadi imamnya sesuatu kaum ketika solat ialah yang terbaik bacaannya terhadap Al Quran" Rasulullah s.a.w. bersabda,maksudnya:"Aku berdiri di pintu syurga, ternyata seb ahagian besar manusia yang memasukinya adalah kaum fakir miskin" "Apa sahaja yang anda lakukan tidak penting, tetapi yang sangat penting adalah a nda melakukannya" (Mahatma Ghandi)