Anda di halaman 1dari 10

LAMPIRAN 'A'

NOTA SERAH TUGAS

KANDUNGAN PERKARA 1 2 3 4 5 6 7 8 Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas Senarai Tugas Jawatan Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain Fail Meja Manual Prosedur Kerja Lain-Lain Hal MUKA SURAT iii iv v vi vii viii ix x

1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a)

Adalah saya yang memegang jawatan di Kementerian/Jawatan/Sekolah * dari tarikh hingga bersama-sama ini menyerahkan

Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.* Diserahkan oleh: Disemak oleh:

T/tangan: Nama: (Pegawai yang akan bertukar)

T/tangan: Nama: (Ketua Bahagian/Unit/Guru Besar)*

(b)

Adalah saya yang mengambilalih tugas jawatan di Kementerian/Jabatan/Sekolah * mulai tarikh mengaku telah

menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.*

T/tangan:

T/tangan:

Nama: Nama: (Pegawai yang akan mengambil-alih tugas) (Pegawai Tadbir Kementerian/ Jabatan)*

* Potong mana yang tidak berkaitan

iii

Senarai Tugas Jawatan

iv

Tuagas-Tugas Yang Belum Selesai Catatan

Kedudukan Sekarang Yang Diperlukan Tindakan Susulan Jabatan Yang Berkaitan

Rujukan Fail, Pegawai

Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat

vi

Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain (Hanya perlu disedikan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

vii

6.

Fail Meja (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran 'A'1)

viii

7.

Manual Prosedur Kerja (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran 'A'2)

ix

Lain-Lain Hal