Anda di halaman 1dari 23

KBP 3013 : MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

DISEDIAKAN OLEH : SHAZSHUKRINIZAM BIN MARAL MOHAMED SYAHRUL IDHAM BIN MOHAMED RAZAK

M U R I D P E M U L I H A N K H A S

DEFINISI

CIRI-CIRI MURID PEMULIHAN KHAS

MASALAH DALAM PEMBELAJARAN

MASALAH PENGAMATAN

KESIMPULAN

PERSOALANNYA SIAPA DIA

MURID PEMULIHAN KHAS?????????

Kanak-kanak pemulihan khas adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.

- AE TANSLEY DAN R. CULLIFORD

Kanak-kanak pemulihan ialah kanakkanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkaraperkara yang agak abstrak.
- M.FCLOUGH

Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kitegori kanak-kanak yang terlalu lemah ( mentally retardet ).
- SHARIFAH RAHMAN ALI

EMOSI DAN TINGKAHLAKU

SOSIAL

CIRI-CIRI MURID PEMULIHAN KHAS

KESIHATAN

KESEDIAAN BELAJAR

EMOSI DAN TINGKAHLAKU


Perasaan rendah diri Perasaan risau Sedih / hiba / duka Cepat bosan Takut dengan perkara baru Degil, tidak patuh arahan Pasif dan malas
BACK

SOSIAL
Gelisah Tidak selesa dengan rakan atau

guru Kurang interaksi dengan rakan Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan Hyper aktif Selalu bergerak dan menganggu kawan

BACK

KESIHATAN
Lemah tubuh badan serta kurang zat

makanan Pertumbuhan tubuh badan tidak seimbang Lemah gerakan motor kasar dan halus Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk Kurang menjaga kebersihan diri
BACK

KESEDIAAN BELAJAR
Belum bersedia untuk belajar Perbendaharaan kata terhad Lemah pemahaman Kurang percaya terhadap diri sendiri
BACK

MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PEMBELAJARAN


Menghadapi masalah dalam aspek :
1. Kemahiran Menulis 2. Kemahiran Lisan

(Pembacaan / Pemahaman)

3. Kemahiran Mengira

1. Masalah Kemahiran Menulis


Kesukaran untuk memadankan maklumat Kesukaran mengenalpasti dan tidak dapat

menulis mengikut garisan yang disediakan Cenderung menulis perkataan yang pelik Keliru antara huruf-huruf kecil yang seakanakan sama seperti berikut : => c e, f t, h - n, g - q

back

2. Masalah Kemahiran Lisan


Cara membunyikan huruf seakan-akan sama

cth : c e, q g
Keliru membunyikan nama huruf seakan-akan sama

bentuk cth : m n, b p
Salah susunan frasa

cth : buka pintu disebut pintu buka

Salah susunan ayat

cth : Siva ke rumah balik (salah) Siva balik ke rumah (betul)


Tidak boleh melakukan arahan yang diberikan Tidak dapat menyebut huruf-huruf tertentu dalam

perkataan cth : lari disebut lali mereka tidak dapat menyebut huruf r dengan betul

back

3. Kemahiran Mengira
Tidak boleh menulis angka dengan betul

Tidak boleh melengkapkan nombor mengikut turutan

sama ada menaik atau menurun


Tidak boleh menyusun dua kumpulan nombor

menjadi ayat matematik


Tidak boleh menulis ayat matematik dengan betul

back

3. MASALAH PENGAMATAN
Tidak boleh kenal bentuk atau

perbezaan turutan
Lemah pendengaran bunyi

Keliru terhadap konsep ruang dan

mencari arah
Lambat mengkelaskan benda

Kesukaran mengkaitkan pelajaran yang

lama dan yang baru


Tidak dapat menyelesaikan masalah
Sukar membuat kenyataan AM Sukar

mengambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undangundang

Lemah daya pemikiran

KESIMPULAN
Dengan mengetahui dan memahami ciri-ciri kanak-

kanak pemulihan ini ianya akan dapat memberi manfaat kepada semua pihak teruatamanya guruguru demi membantu murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan asas 3M seterusnya dapat merealisasikan satu program pendidikan yang disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran yang dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus.