NAMA bayi

NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

cahaya api Syahiid = saksi. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat.Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar . bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.

kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia. enak.Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. wangi Thariif = ajaib. murid Thaahir = suci. berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia. kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. baru Thaalib = yang mencari. lemah lembut ‘Amruu = kehidupan. mulia Thayyib = baik. baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa. perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya . baik pujiannya.

pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik. tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati. penanggung jawab . mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. menonjol Faaris = penunggang kuda. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung. tiada bandingan. berbudi Faishal = pem impin. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa.

kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak.Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga. diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang. maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan . damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat.

Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan . jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani. Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda. Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu . anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa .Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga. Kuat Da''i : Yang memanggil . ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi. Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas.

kesayanganku Hadaya : Pemberian . Mulia Ja''far : Sungai . Kemuliaan Fahd : Singa . Pendai besi Idrak : Akal . Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan. Perkasa . Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Amal baik Ijlal : Terhormat. Jujur Lahin : Cerdik . cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . Bersih. Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan . Mulia Fadhlun : Keutamaan . Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . Unta betina . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar.Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang . Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . Pandai Lainufar : Pokok teratai . Keutamaan Fadhil : Utama .

Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Patuh Rakid : Yang menang . Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Ketua. Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara. Maha mengalahkan . Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah. Nama Allah Qaid : Komandan . Yang mendahului Salman : Bersih dari cela . Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan . Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba .Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan. Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan. Terjaga Mahib : Orang yang karismatik. Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih .

Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Bersih Tha'il : Kekuasaan. Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat. Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Ajaib Thariq : Bintang timur .Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar . Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Bagus Zhaahir : Nyata. Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Pertama Yaman : Arah kanan .s. Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Manfaat Thalal : Keindahan. Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi . Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum. Khalifah kedua Umran : Pembangunan. Langgeng Tsamin : Berharga . Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga. Terang Zhabyi : Kijang . Kemampuan. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Ramai penduduk. Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Utama. Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci . Sadar Yaqin : Yakin . Tsany : Nama sahabat nabi .

27. 29. 31. 11. 23. 07. 28. 25. 15. 04. 32. 22. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 02. 17. 10. 30. 26. 18. 24. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 14. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses .Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 20. 13. 12. 01. 21. 05. 09. 19. 03. 16. 06. 08.

’Azzan Nama orang Dahulu 47. Bahir Elok 10. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No. ’Aamir Memakmurkan 39. ’Aafi Yang mengampuni 53. ’Azzam Kebulatan tekad 48. Basyir Pemberi kabar gembira 08. Afdhol Lebih Utama 37. ’Adnan Nama orang dahulu 43. Bassam Selalu senyum 06. ’Aqib Balasan yang baik 57. ’Aakif Beritikaf 56. ’Aali Tinggi 44. ’Arif Arif bijaksana 42. Badar Bulan Purnama 03. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. Amrullah Perintah Allah 35. Bahauddin Keindahan agama 09. Badri Mempercepat jalannya 11. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. ’Aqil Yang baik budi 51. Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. Basim Tersenyum 07. ’Aathif Belas kasih 54. Athallah Karunia Allah 50. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . Badruddin Bulan purnama agama 04. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. ’Alim Berilmu 60. ’Abduh Hamba-Nya 46. ’Aashim Menjauhi maksiat 38. Bahi Indah 12. ’Azmi Keteguhan hati 49. ’Afif Punya harga diri 58. Bariq Bercahaya – kemilau 05. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. Nama Artinya 01. Asad Singa 36. ’Adil Adil 45. Alauddin Kemulian agama 55. ’Aun Pertolongan 52.33. ’Abbad Tekun beribadah 62. ’Adli Adil 41. ’Abid Beribadah 61.

Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. (2) Serbuan 03. Buraid Dingin 24. Fuad Benak – jantung hati 09. Dziban Penghalau 04. Bariz Menonjol 18. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Bakri Pagi-pagi benar 14. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Fakhri Kebanggaan 05. Nama Artinya 01. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Farhan Bergembira . Falih Yang sukses 04. Faiz Menang 02. Fahim Memahami 11. Bisyir Berita gembira 19. Dhahir Yang membantu 07. Dhamir Yang langsing 10.13. Dhafir Menang 06. Fauzan Kemenangan 07. Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Bukhori Imam perawi hadist 25. Badruttamam Bulan purnama 26. Budair Berjalan cepat 23. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No. Banan Ujung jari 20. Fagih Ahli fiqih 14. Dhia Sinar – cahaya 09. Faris Penunggang kuda 15. Fuhaid Harimau 10. Nama Artinya 01. Baliq Fasih 22. Bakir Pagi-pagi benar 17. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06. Baqir Pembelah 15. Dzakwan Harum semerbak 02. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Dziyab (1) Memperoleh harta. Badil Pengganti 21.

Nama Artinya 01. Hawari Pengikut setia 20. Hamdun Pujian 13. Hamdan Yang memuji 10. Hamid Yang memuji 09. Hassan Bagus 11. 21. 19. 28. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. 20. 22. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08. Hammadi Pemuji 12. Husam Pedang yang tajam 07. Hatim Murni 02. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18. Hamdi Pujian 04. Hadi Penunjuk jalan . Hilal Bulan sabit 21. Helmi Sabar dan berakal 16. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. 24. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. Haidar Singa 05. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14. 29. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No.17. 23. 18. Nama Artinya 01. 27. Ghalib Menang 04. Husni Indah 15. Hazim Orang yang teliti 03. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. 25. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. Ghufron Pengampunan 02. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. 26. Ghozi Prajurit dimedan perang 03.

’Imran Nama ayahanda Maryam as 05.22. Iman Keimanan 13. Jauhar Permata 04. ’Irfan Pengetahuan 04. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. Nama Artinya 01. Nama Artinya 01. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. Iqbal Pujangga Muslim 10. Junaid Tentara 07. Jiyad Yang Baik 11. Ikhlas Ikhlas 11. Jamaluddin Keindahan agama 05. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Irsyad Petunjuk 15. Jihad Perjuangan 06. Jamal Keindahan 03. Jawahir Permata-permata 10. Habibi Kesayanganku Huruf I No. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Hauzan Mahluk Manusia 30. Ilham Isyarat yang baik 14. Hibatullah Anugrah Allah 28. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Jalal Keagungan 09. Imam Pemimpin 09. Ihsan Kebaikan 08. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Jibril Malaikat Jibril 14. Iyad Gunung yang sukar didaki 12. ’Isom Maksum 06. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. Hisyam Kemurahan 25. Jawad Pemurah . Jasim Badan – Fisik 13. ’Imaduddin Tiang agama 07. Jamil Indah 02. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. Jubair Nama Ulama Besar 08.

Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jasir Keberanian 19. Khatib Orang yang berkhotbah 10. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Kamal Kesempurnaan 02. Jamhari Kelompok manusia 22. Khairi Kebaikan 12. Jubran Nama Sastrawan 18. Jaiz Boleh 20. Lami’ Mengkilat 05. Masyhur Kesohor . Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Kadhim Menahan Diri 05. Khalis Murni 08. Ma’mun Aman 03. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Nama Artinya 01. Jarullah Tetangga Allah 17.15. Jundi Prajurit Huruf K No. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14. Kamil Sempurna 04. Nama Artinya 01. Khalil Kesayangan 13. Jadid Baru 21. Mar’ie Terpelihara 05. Maajid Mulia 02. Nama Artinya 01. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Luthfi Lembut 03. Khattab Ahli pidato 09. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Jam’an Dua pasukan 16. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04. Khairon Kebaikan Huruf L No.

19. 42. 51. 40. 46. 22. 39. 16. 08. 35. 17. 36. 38. 11. 34. 48. 21. 49. 26. 27. 09. 29. 18. 50. 33. 14. 25. 15. 23. 45. 47. 24. 31. 44. 20. 37. 13. 12.06. 28. 32. 30. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 41. 10. 07. 43.

Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Nama Artinya 01. Nail Yang suka memberi 05. Nu’man Kenikmatan . Muqsith Berbuat adil 80. Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Makarim Bersifat mulia 64.52. Ma’mur Makmur 75. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Ma’lum Yang diketahui 74. Marsa Pelabuhan 62. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Musyif Pengawas 63. Murad Kemauan 77. Nashiruddin Penolong Agama 03. Masy’al Tempat menyalakan Api 73. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89. Mustaqim Lurus 61. Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Mushlih Yang memperbaiki 53. Muthohhar yang disucikan 72. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69.kebaikan 83. Mamduh Yang dipuji 66. Maimun Yang diberkahi 60. Mahasin Kebaikan. Muthliq Pemberi sesuatu 65. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Mazru’i Yang ditanami 67. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78. Mufid Memberi manfaat 85. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Marjan Batu permata marjan 58. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70. Mukhlis Yang Ikhlas 55. Muti’ yang selalu taat 84. Mukhbit Tunduk patuh 79. Nashir Penolong 02. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Mukhlas Yang Ikhlas 56.

Nadhir Indah – elok 08. Nadim Teman minum 24. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Najmi Bintang 19. Nafil Tambahan 26. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Qosim Ganteng – Yang membagi 02. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12. Nawwar Pemberi cahaya 32. Nidham Peraturan 28. Nama Artinya 01. Rahmatullah Rahmat Allah . Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Nuri Bercahaya 16. Nadhif Bersih 36. Nadir Jarang 22. Rajih Timbangan yang mantap 02. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Nabih Cerdik – Mulia 17. Nadi Tempat pertemuan 10. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Nadhim Pengatur 30. Nawwaf Yang menonjolkan 23. Nabhan Mulia – terkenal 34. Qoid Pemimpin 03. Qani’ Puas 05. Rafi’ Tinggi 03.06. Nuruddin Cahaya Agama 07. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Nafis Berharga 33. Najmuddin Bintang agama 35. Na’im Kenikmatan 15. Nashir Pembela 25. Nama Artinya 01. Nabil Cerdik – Mahir 18. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Naufal Dermawan 09.

Rizqullah Rizki dari Allah 16. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02. Sirajuddin Pelita agama 16. Ridhwan Keridhoan Allah 06. Rajab Bulan rajab 20. Salim Selamat 13. Rodhi Merasa ridho 29. Suud Bahagia . Rafif Berahlak baik 27. Rozin Serius dalam prilaku 22. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Sa’ud Bahagia 11. Roji Berpengharapan 30. Rosyid Memberi petunjuk 10.04. Robih Beruntung Huruf S No. Robii’ Musim semi 23. Nama Artinya 01. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Roid Pemimpin 21. Rofiq Kawan akrab 26. Rosyad Petunjuk jalan lurus 14. Rafii’ Tinggi derajatnya 18. Siraj Lampu – Pelita 15. Surur Kegembiraan 06. Samir Teman ngobrol 05. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Rahmi Belas kasih 13. Said Bahagia 12. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Saif Pedang 09. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14. Salam Keselamatan – keamanan 10. Sa’di Bahagia 07. Roja’ Harapan 11. Rahid Lembut 25. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Riyadh Taman 08. Ridho Keridhoan 19. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Sami Tinggi kedudukannya 04. Rifqi Kawan pendamping 07.

18.17. 55. 56. 48. 28. 57. 42. 33. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 43. 45. 35. 26. 22. 30. 44. 38. 49. 59. 24. 34. 50. 41. 31. 62. 46. 53. 61. 39. 36. 25. 54. 19. 23. 40. 51. 60. 21. 29. 27. 20. 58. 47. 32. 52. 37.

Tsabit Yang tetap 22. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Thahir Bersih – Suci 19. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Shidqi Benar – jujur 64. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Shalahuddin Kebaikan agama 68. ’Ubaid Hamba . Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Taisir Kemudahan 06. Shofi Jernih Huruf T No. Tsauban Kembali berkumpul 24. Taqi Bertakwa 08. Nama Artinya 01. Tahsin Perbaikan 09. Thaha Dua huruf permulaan surat 17. Thoyyib Baik 20. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Thufail Lembut – Halus 21. Shohib Teman 75. Tsaqib Jitu Huruf U No. Tamam Sempurna 10. Shiddiq Membenarkan 65. Shafar Bulan Safar 73.63. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. Nama Artinya 01. Tsawab Pahala 23. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Tajuddin Mahkota agama 02. Shaleh Baik 66. Shobhi Pagi hari 69. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Shabban Pembuat sabun 76. Thomi Tinggi 18. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25. Shaddam Benturan 71. Tamim Orang yang kuat 05.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama. kelurusanku. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung. ikutan. pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. sopan. kesusasteraan Adam = Nama Nabi. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. mudah . kanan Aisar = Yang senang. adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku. tali rantai.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. terbaik Affan = Pendaki. lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. kesabaran Ahlami = Impianku.

pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. sangat pandai Akram = Yang mulia. kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal.Aisy = Mewah. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik. harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. teguh. pembuka. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. keamanan Amanat = Pertaruhan. lebih lembut Altamis = Panglima. tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf. Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. harapan Amali = Cita-citaku. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. Althaf = Baik hati. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. lemah lembut. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat .

teman setia. ketua. berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. bijaksana. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi. lebih bersinar. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. penguasa. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . mesra. cinta. pemimpin. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan. yang kuat iman. soleh. yang dipercayai. penerang Amnan = Tempat yang aman. pintar. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. penyokong Ansari = Penolongku. pemerintah. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. kasih.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra. dapat dipercaya. mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi.

lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan. mempesona Asjad = Emas. sholih. terpelajar.‘Arif = Yang bijak. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. melukiskan Asil = Yang mulia. Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. yang murni . hadiah Ataullah. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia. murni. mengetahui. permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci. terkawal. kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. bersih Asir = Menawan. gemilang Asri = Masaku. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. jiwa halus Asyrani = Periang. bijaksana Arkam = Yang mulia. memikat hati. mulia asalnya. masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi.

lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. lebih cerah Azhari = Yang berseri. tekadku. yang kuat. yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan. pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. yang kuat. kekasihku Azizan = Yang mulia. kekasih Azka = Semakin maju. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . bersih Azman = Cita-cita. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. suci. suci Azfar = Yang berjaya. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. yang gemilang. kekasih Azizi = Kesayanganku. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung.‘Atiq = Ka’bah. yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. tekad ‘Azmi = Cita-citaku. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian.

kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . gigih Baqir = Sangat pandai. Badi = Istimewa Baahi. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan. bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku. penggembira Bahir = Elok. ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. terhebat Baari = Pencipta. salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh. gembira. Baha = Termegah. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. terpelajar Bariq = Bercahaya.

Barzun = Utama. berani Basil = Berani Basim = Gembira. pelindung. model. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. bukti. pemimpin. bijak . penyeru. cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. asli. selalu tersenyum Basir = Bijak. penjaga Dalil = Petunjuk. teladan Dana = Cerdas. melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim. titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. tersenyum. dalil.

bijak Daris = Pembaca. cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. faham Dzakir = Teguh pendirian. pandai. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku. kuat. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan . cerdas.Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. jantan Dika Azhari = Ayam jago. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. bunga Din = Agama. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani. mudah.

pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya. sisa Fadhali = Kelebihan. kelebihan. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. memahami. murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. pintar. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. yang baik. sungguh2 Faiq = Tertinggi. utama. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. Faishal = Penyelesaian. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan.Dzalkifli. berhasil. terkenal. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. murah hati. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran. sedap . istimewa. yg membantu Dzikro = Pengajaran. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. utama. yg utama Fadl = Dermawan. terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal.

penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. bijaksana Faraj = Kelonggaran. lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. pemikir. tiada bandingan. yang baik Fakhri = Kemegahanku. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya. jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. keistimewaan Faris = Yang alim. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. sukses. tunggal. Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih. pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. pemikiranku Firas = Kecerdikan. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. pemenang. kenyataan. permata. ahli fiqh. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. Cerdas Fathi = Pembuka.Fakhir = Kebesaran. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan. perintis. penunggang kuda. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama.

Ghufron = Keampunan. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal. nama suku arab Ghaus. sayang. sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya. seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang. nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir. Penghafal Hafiz = Penjaga. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih. mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. bertujuan Ghufran.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. singa . pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani.

bersih. pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani. kuat. pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik. tampan Hamizan = Cerdik. yang lurus. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. asyik. nisbah Haris = Pengawal. pelindung Hariz = Pemelihara . suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. pujian Hamdun = Terpuji. nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta. menguasai Haitham = Yang mudah. kuat. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji.

berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . penentu. teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia.Harith = Kuat. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah. rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. kesabaran Hilmi = Kesopananku. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. murni. pandai Hazim = Tegas. bijak. yang lurus. yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. cermat.

pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. petunjuk. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. memiliki jiwa kepahlawanan. mulia. baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi. Ibaad = Rajin beribadah. indah. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku . terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham. dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad. cantik.Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja.

panduan. sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa. tenaga Irfan = Kebijaksanaan. kemajuan Iqtidar = Kekuatan. kekuatan. suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. pengetahuan Irsyad = Nasihat. nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. keimanan Imdad = Tolong. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. pujangga muslim. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam . kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. kesyukuran. bantu.

siang Jauzan = Pertengahan Jawad. bukit Jabir. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. Jabr = Pemberi kenyamanan. keagungan. pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar. pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan. dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. Jawwad = Murah hati. cahaya. semarak. keindahan. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. banyak .Jaad = Sungguh2. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan.

nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. di tengah Juhair = Suara Nyaring. Ka’ab = Kemuliaan. rekan.Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia . Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab. terhormat Kabir = Agung. Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad.

wakil Khalili = Sahabat Khalis. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. Khairi = Kebaikan. Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir. bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi. Khalish = Suci. ikhlas. nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. Kesayangan Khalifah = Pengganti. Khatib. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. pakar. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara. Khatthab. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. pengganti. kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. nama seorang seniman Khaldun = Kekal. murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua.

sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami . Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan. lebih baik Khoiri. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. munasabah. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik. bersopan Lazim.Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. sopan Latif = Lembut. bijaksana.

keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan. disukai.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain. jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. perak Lukman. terpuji Mahbub = Dikasihi. Lujaini = Keputihan. bijaksana. dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku. kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian. Luqman = Nama nabi. bertambah Lutfi = Kehalusanku.

tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima. kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara. yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian. suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. jernih Mudrik = Berakal. dipersetujui Maqbul = Diterima. memahami .Ma’mun = Aman. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku. air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka.

peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing. cita. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki. di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. guru. membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan . jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. tujuan.Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji. bijaksana.

pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi. pengawal. keuntungan Rafaat = Sangat lembut. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi. bagian Qudamah = Lama. tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat.Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. Qutub = Pemimpin. nama nenek moyang Nabi Quthb. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. yang membagi Qosiim = Yang molek. kutub Rabah = Usaha.

berperasaan baik Rashin = Yang bagus. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. harum Ramzi = Lambangku Rana. bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga. kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi. cerdas. ridho . Rania = Kesukaan. ketua. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. lukisanku Rasuli = Wakilku. pemimpin Raihan = Bunga surga. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat.

bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak . Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani. perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas. nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati.Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut. pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku. kuat Rusydi = Kecerdikanku.

Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. jujur. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah. Samirah = Penghibur. teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . duta besar Safwan = Bersih. ikhlas. senang Sahlan = Mudah. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. ketentraman Salam = Keselamatan. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan. terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. tepat Sadiq = Yang benar. toleran Samir. pemurah. keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat. keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf. lemah lembut. keselamatan.

Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan. Jujur Shofwan = Teman akrab. pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan. Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar. julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku . kepala kaum. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. Pedang Tajam. aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. Shidqie = Benar. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar.

lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama . pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi. Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang.Sinwan = Kembar Siraj = Pelita.

Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang. berani. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama . bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur. Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji. pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon.

Suci Thalal = Keindahan. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya . nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan. pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. sempurna Tamim = Kejadian sempurna. pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih. Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. orang yang kuat Tamrin = latihan. kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil.Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu.

para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW . tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun. pemimpin. tinggi. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal. lurus.Thamir = Berjaya. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. tekun beribadah Ubaid = Hamba. laba-laba Ukail = Pintar.

Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. cinta. senang Wail. hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani. Wa’il = Perteduhan. tenteram. yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. Wadi’ = Aman. kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. jujur Wafri = Kekayaanku. kulit putih Wadi. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . kaya. gembira. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. pelindung Walid = Kelahiran. cinta. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. perlindungan. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia.

yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat. tinggi Yahya = Nama nabi. yang hidup Yajri = Mengalir. bertambah. gigih Wazir = Menteri. medali Yaala = Kemuliaan. berserah Yassaar = Kekayaan. dihormati.Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. cita-cita Wijdan = Sanubari. bintang kehormatan. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan . hati Wisam = Pertanda.

kawan Zamir = Suara hati. Zaini. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. tumbuh dengan baik. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik. bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. suci. kelebihan Zaidan. anak kecil yang cantik . Zaidun. perhiasan. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. Keindahan. kelebihan Zaim. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan. harum. kuat Zabran = Kuat. bersih Zakir = Yang mengenang. berseri. giat Zaafarani = Harum. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. berseri. cemerlang. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman. Zainun = Bagus. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab. Zaidi = Tambahan.

bercahaya. pemurah Zuhair = Yang tenang. Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis. rendah hati. tiang penyangga . kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa. berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua. tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa. pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku.com/. pemimpin Ziqri = Terpuji. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan. pemberani.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan. pintar Zufar = Singa. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. kenanganku Zimam = Yang utama.wordpress.

bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan. kokoh Baadii = yang terlihat nyata. genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. pemurah . gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi.As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat. singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut.

teladan Ja’far = sungai. kekal Khaalish = murni. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka . sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak. nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki. mencintai Raa-id = perintis. pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih.Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin. bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang.

mulia Thaalib = yang mencari. cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. murid Thaariq = bintang pagi. enak. bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong . baru Thariif = ajaib. jarang yang sama Thayyib = baik.

.Kick things off by filling out the form below. Leave a Comment Name Mail Website 88 ..Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.

Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama . Try again. manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search.Type the two words:Type what you hear:Incorrect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful