NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. cahaya api Syahiid = saksi. cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar . yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat. bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor.

perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki.Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. wangi Thariif = ajaib. baru Thaalib = yang mencari. murid Thaahir = suci. enak. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya . lemah lembut ‘Amruu = kehidupan. kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. baik pujiannya. baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa. berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia. mulia Thayyib = baik.

menonjol Faaris = penunggang kuda. tiada bandingan. mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. berbudi Faishal = pem impin. tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa. penanggung jawab . cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik.

damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat.Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan . maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga. kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak.

Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu . Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas. Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan . Kuat Da''i : Yang memanggil . Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda. anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa . ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi.Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga. jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani.

Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . Perkasa . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar. Keutamaan Fadhil : Utama . Kemuliaan Fahd : Singa . Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan. Mulia Fadhlun : Keutamaan . Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Pandai Lainufar : Pokok teratai . Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan . Mulia Ja''far : Sungai . Bersih. Jujur Lahin : Cerdik . Pendai besi Idrak : Akal . Unta betina .Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . kesayanganku Hadaya : Pemberian . Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . Amal baik Ijlal : Terhormat. Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang .

Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Terjaga Mahib : Orang yang karismatik.Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara. Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Yang mendahului Salman : Bersih dari cela . Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Nama Allah Qaid : Komandan . Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba . Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih . Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Patuh Rakid : Yang menang . Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan . Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan. Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Maha mengalahkan . Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah. Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan. Ketua.

Pertama Yaman : Arah kanan . Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci . Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum. Kemampuan. Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Bersih Tha'il : Kekuasaan. Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat. Sadar Yaqin : Yakin . Utama. Manfaat Thalal : Keindahan. Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Terang Zhabyi : Kijang . Langgeng Tsamin : Berharga . Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi . Ajaib Thariq : Bintang timur .s. Tsany : Nama sahabat nabi . Ramai penduduk. Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Bagus Zhaahir : Nyata. Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga.Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar . Khalifah kedua Umran : Pembangunan.

23. 27. 26. 06. 01. 25. 18. 09. 02. 32. 20. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 24. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 17. 29. 28. 15. 19. 30. 03. 07.Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 04. 21. 31. 10. 05. 11. 13. 16. 22. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses . 14. 08. 12.

Bahauddin Keindahan agama 09. ’Azzam Kebulatan tekad 48.33. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. ’Aashim Menjauhi maksiat 38. ’Aakif Beritikaf 56. Badri Mempercepat jalannya 11. ’Adil Adil 45. ’Abbad Tekun beribadah 62. ’Afif Punya harga diri 58. Alauddin Kemulian agama 55. Bariq Bercahaya – kemilau 05. Athallah Karunia Allah 50. ’Azzan Nama orang Dahulu 47. ’Aali Tinggi 44. ’Aun Pertolongan 52. Bahi Indah 12. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . ’Abduh Hamba-Nya 46. Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No. Asad Singa 36. ’Aqib Balasan yang baik 57. ’Abid Beribadah 61. ’Adnan Nama orang dahulu 43. Badar Bulan Purnama 03. ’Aafi Yang mengampuni 53. ’Alim Berilmu 60. ’Arif Arif bijaksana 42. Bassam Selalu senyum 06. ’Aqil Yang baik budi 51. Amrullah Perintah Allah 35. Nama Artinya 01. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. ’Aamir Memakmurkan 39. ’Aathif Belas kasih 54. Basim Tersenyum 07. Basyir Pemberi kabar gembira 08. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. Afdhol Lebih Utama 37. ’Adli Adil 41. Badruddin Bulan purnama agama 04. Bahir Elok 10. ’Azmi Keteguhan hati 49.

Bukhori Imam perawi hadist 25. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Bakir Pagi-pagi benar 17. Budair Berjalan cepat 23. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No. Falih Yang sukses 04. Farhan Bergembira . Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Dziban Penghalau 04. Nama Artinya 01. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06. Baliq Fasih 22. Fagih Ahli fiqih 14. Bakri Pagi-pagi benar 14. Dhia Sinar – cahaya 09. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Fuad Benak – jantung hati 09. Fakhri Kebanggaan 05. Dhahir Yang membantu 07. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Badruttamam Bulan purnama 26. Fauzan Kemenangan 07. Buraid Dingin 24. Baqir Pembelah 15. Faiz Menang 02. Badil Pengganti 21. Dhafir Menang 06. Nama Artinya 01. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. Bariz Menonjol 18. Bisyir Berita gembira 19. Banan Ujung jari 20. Fahim Memahami 11. (2) Serbuan 03. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Fuhaid Harimau 10. Dhamir Yang langsing 10. Faris Penunggang kuda 15.13. Dziyab (1) Memperoleh harta. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Dzakwan Harum semerbak 02.

Hadi Penunjuk jalan . Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14. Hilal Bulan sabit 21. 20. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No. 28. Hamid Yang memuji 09. Ghalib Menang 04. Nama Artinya 01. Hatim Murni 02. Ghozi Prajurit dimedan perang 03. Hamdi Pujian 04. Helmi Sabar dan berakal 16. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. Hammadi Pemuji 12. 19. Ghufron Pengampunan 02. Hamdan Yang memuji 10. 25. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18. Hassan Bagus 11. 21. Husam Pedang yang tajam 07. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08. Hamdun Pujian 13. 18.17. Haidar Singa 05. Nama Artinya 01. 29. Husni Indah 15. 26. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. 22. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. 24. 27. 23. Hawari Pengikut setia 20. Hazim Orang yang teliti 03.

Hauzan Mahluk Manusia 30. Jamaluddin Keindahan agama 05. Hibatullah Anugrah Allah 28. Jibril Malaikat Jibril 14. Nama Artinya 01. Ihsan Kebaikan 08.22. Jasim Badan – Fisik 13. Jalal Keagungan 09. Jamal Keindahan 03. Jihad Perjuangan 06. ’Imran Nama ayahanda Maryam as 05. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. ’Irfan Pengetahuan 04. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Ilham Isyarat yang baik 14. Jiyad Yang Baik 11. Ikhlas Ikhlas 11. Iyad Gunung yang sukar didaki 12. Iman Keimanan 13. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Nama Artinya 01. Iqbal Pujangga Muslim 10. Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. Junaid Tentara 07. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Jawad Pemurah . Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Jubair Nama Ulama Besar 08. Jamil Indah 02. Habibi Kesayanganku Huruf I No. Imam Pemimpin 09. Jawahir Permata-permata 10. Irsyad Petunjuk 15. Hisyam Kemurahan 25. ’Imaduddin Tiang agama 07. Jauhar Permata 04. ’Isom Maksum 06.

Kamil Sempurna 04. Jarullah Tetangga Allah 17.15. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Nama Artinya 01. Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Jamhari Kelompok manusia 22. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Kamal Kesempurnaan 02. Jasir Keberanian 19. Jundi Prajurit Huruf K No. Khairon Kebaikan Huruf L No. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Ma’mun Aman 03. Khalil Kesayangan 13. Mar’ie Terpelihara 05. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No. Masyhur Kesohor . Kadhim Menahan Diri 05. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14. Jadid Baru 21. Jubran Nama Sastrawan 18. Khattab Ahli pidato 09. Nama Artinya 01. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Maajid Mulia 02. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Jam’an Dua pasukan 16. Nama Artinya 01. Lami’ Mengkilat 05. Luthfi Lembut 03. Khatib Orang yang berkhotbah 10. Khairi Kebaikan 12. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Khalis Murni 08. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jaiz Boleh 20. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04.

07. 28. 17. 10. 13. 48. 14. 45. 40. 42. 16. 21. 37. 30. 34. 27.06. 20. 22. 29. 38. 11. 47. 36. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 26. 50. 24. 23. 19. 08. 41. 43. 49. 25. 51. 32. 09. 12. 15. 44. 18. 31. 35. 39. 46. 33.

Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Murad Kemauan 77. Musyif Pengawas 63. Marjan Batu permata marjan 58. Maimun Yang diberkahi 60. Mustaqim Lurus 61. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78.kebaikan 83. Muthliq Pemberi sesuatu 65.52. Muthohhar yang disucikan 72. Muti’ yang selalu taat 84. Mahasin Kebaikan. Mufid Memberi manfaat 85. Nashiruddin Penolong Agama 03. Mukhbit Tunduk patuh 79. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Nashir Penolong 02. Masy’al Tempat menyalakan Api 73. Muqsith Berbuat adil 80. Nama Artinya 01. Mamduh Yang dipuji 66. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Nu’man Kenikmatan . Mukhlis Yang Ikhlas 55. Mazru’i Yang ditanami 67. Marsa Pelabuhan 62. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Ma’lum Yang diketahui 74. Mukhlas Yang Ikhlas 56. Nail Yang suka memberi 05. Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Ma’mur Makmur 75. Mushlih Yang memperbaiki 53. Makarim Bersifat mulia 64.

Nawwar Pemberi cahaya 32. Nabil Cerdik – Mahir 18. Rajih Timbangan yang mantap 02. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Nafil Tambahan 26. Qosim Ganteng – Yang membagi 02. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Qani’ Puas 05. Nuri Bercahaya 16. Nawwaf Yang menonjolkan 23.06. Nabhan Mulia – terkenal 34. Nidham Peraturan 28. Nadhir Indah – elok 08. Nadim Teman minum 24. Nadi Tempat pertemuan 10. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nashir Pembela 25. Nadhim Pengatur 30. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Najmuddin Bintang agama 35. Nama Artinya 01. Nafis Berharga 33. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Rahmatullah Rahmat Allah . Najmi Bintang 19. Nadir Jarang 22. Rafi’ Tinggi 03. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Nama Artinya 01. Nabih Cerdik – Mulia 17. Qoid Pemimpin 03. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Na’im Kenikmatan 15. Nadhif Bersih 36. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Naufal Dermawan 09. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12. Nuruddin Cahaya Agama 07.

Ridho Keridhoan 19. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Roja’ Harapan 11. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Saif Pedang 09. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Rahid Lembut 25. Rofiq Kawan akrab 26. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14. Sa’ud Bahagia 11. Rahmi Belas kasih 13. Sami Tinggi kedudukannya 04. Sirajuddin Pelita agama 16. Samir Teman ngobrol 05. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Rifqi Kawan pendamping 07. Rajab Bulan rajab 20. Rafii’ Tinggi derajatnya 18. Salam Keselamatan – keamanan 10. Ridhwan Keridhoan Allah 06.04. Riyadh Taman 08. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Siraj Lampu – Pelita 15. Suud Bahagia . Rosyid Memberi petunjuk 10. Rizqullah Rizki dari Allah 16. Robii’ Musim semi 23. Salim Selamat 13. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Sa’di Bahagia 07. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Rafif Berahlak baik 27. Nama Artinya 01. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Roji Berpengharapan 30. Robih Beruntung Huruf S No. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Rosyad Petunjuk jalan lurus 14. Said Bahagia 12. Rodhi Merasa ridho 29. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02. Surur Kegembiraan 06. Rozin Serius dalam prilaku 22. Roid Pemimpin 21.

23. 18. 62. 24. 28. 61. 32. 34. 45. 55. 50. 41. 47. 35. 26. 39. 29. 52. 38. 42. 36. 48. 20. 60. 31. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 51. 44. 22. 33. 53. 27. 25. 54. 40. 37. 46. 58. 21. 56. 49. 59. 30. 19. 57. 43.17.

Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Shidqi Benar – jujur 64. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shabban Pembuat sabun 76. Thahir Bersih – Suci 19. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Thufail Lembut – Halus 21. Shiddiq Membenarkan 65. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Tsawab Pahala 23. Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Tamam Sempurna 10. Tamim Orang yang kuat 05. Tsauban Kembali berkumpul 24. ’Ubaid Hamba . Shobhi Pagi hari 69. Nama Artinya 01. Tahsin Perbaikan 09. Nama Artinya 01. Taisir Kemudahan 06. Shaddam Benturan 71. Shalahuddin Kebaikan agama 68. Taqi Bertakwa 08. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Tajuddin Mahkota agama 02. Thomi Tinggi 18. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Tsaqib Jitu Huruf U No. Thaha Dua huruf permulaan surat 17. Shohib Teman 75.63. Shaleh Baik 66. Shafar Bulan Safar 73. Shofi Jernih Huruf T No. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Tsabit Yang tetap 22. Thoyyib Baik 20.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

terbaik Affan = Pendaki. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah. ikutan. kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama. kelurusanku. kesusasteraan Adam = Nama Nabi. sopan. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku. mudah . pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. tali rantai. lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. kanan Aisar = Yang senang. kesabaran Ahlami = Impianku. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung.

Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. Althaf = Baik hati. lemah lembut. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. keamanan Amanat = Pertaruhan. harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat . pembuka. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. lebih lembut Altamis = Panglima. kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal. tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf.Aisy = Mewah. pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. sangat pandai Akram = Yang mulia. harapan Amali = Cita-citaku. teguh.

pemimpin. dapat dipercaya. teman setia. penyokong Ansari = Penolongku. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi. mesra. penerang Amnan = Tempat yang aman. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. yang dipercayai. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. kasih. lebih bersinar. berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. pemerintah. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. ketua. soleh. mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra. bijaksana. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. pintar. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . penguasa. cinta. yang kuat iman.

permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. murni. jiwa halus Asyrani = Periang. mulia asalnya. mempesona Asjad = Emas. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. bijaksana Arkam = Yang mulia. memikat hati. sholih. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci.‘Arif = Yang bijak. mengetahui. masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi. Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia. lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan. terkawal. yang murni . berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. hadiah Ataullah. kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. bersih Asir = Menawan. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. terpelajar. gemilang Asri = Masaku. melukiskan Asil = Yang mulia.

yang kuat. yang gemilang.‘Atiq = Ka’bah. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. bersih Azman = Cita-cita. tekad ‘Azmi = Cita-citaku. pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. suci Azfar = Yang berjaya. yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung. tekadku. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. yang kuat. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. suci. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. kekasih Azizi = Kesayanganku. kekasih Azka = Semakin maju. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian. lebih cerah Azhari = Yang berseri. kekasihku Azizan = Yang mulia.

terpelajar Bariq = Bercahaya. gigih Baqir = Sangat pandai. Badi = Istimewa Baahi. terhebat Baari = Pencipta.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. penggembira Bahir = Elok. gembira. salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh. kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. Baha = Termegah. bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak. mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan.

pelindung.Barzun = Utama. selalu tersenyum Basir = Bijak. dalil. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. bijak . melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. asli. titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim. tersenyum. bukti. penyeru. model. teladan Dana = Cerdas. cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar. berani Basil = Berani Basim = Gembira. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i. pemimpin. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. penjaga Dalil = Petunjuk.

jantan Dika Azhari = Ayam jago. mudah. sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku.Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. cerdas. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak. bunga Din = Agama. kuat. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. faham Dzakir = Teguh pendirian. bijak Daris = Pembaca. pandai. cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan .

terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. murah hati. sisa Fadhali = Kelebihan. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan. yang baik. memahami. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. utama. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. istimewa. utama. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. Faishal = Penyelesaian. yg utama Fadl = Dermawan. sungguh2 Faiq = Tertinggi. pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya.Dzalkifli. terkenal. sedap . yg membantu Dzikro = Pengajaran. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. pintar. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan. berhasil. kelebihan. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran.

ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. yang baik Fakhri = Kemegahanku. lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . pemikir. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. perintis. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. pemenang. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan. penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. keistimewaan Faris = Yang alim. tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. penunggang kuda. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. ahli fiqh. tunggal. pemikiranku Firas = Kecerdikan. sukses. permata. bijaksana Faraj = Kelonggaran. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan. kenyataan. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. tiada bandingan. Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. Cerdas Fathi = Pembuka. keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya.Fakhir = Kebesaran. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama.

sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal. sayang. pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih. pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani. Ghufron = Keampunan. Penghafal Hafiz = Penjaga. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. nama suku arab Ghaus. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang. singa . bertujuan Ghufran.

pelindung Hariz = Pemelihara . kuat. tampan Hamizan = Cerdik. menguasai Haitham = Yang mudah. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji. nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku. suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku. pujian Hamdun = Terpuji. yang lurus. pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta. asyik. nisbah Haris = Pengawal. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik. bersih. kuat. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan.

benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong.Harith = Kuat. kesabaran Hilmi = Kesopananku. berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. cermat. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . yang lurus. yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus. rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. penentu. pandai Hazim = Tegas. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. murni. bijak.

terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi.Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku . petunjuk. indah. memiliki jiwa kepahlawanan. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. cantik. mulia. Ibaad = Rajin beribadah. dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad.

gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam . keimanan Imdad = Tolong. nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. kekuatan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq. pujangga muslim. kemajuan Iqtidar = Kekuatan.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. pengetahuan Irsyad = Nasihat. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. panduan. kesyukuran. kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. tenaga Irfan = Kebijaksanaan. bantu. suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti.

pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar. penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. keindahan. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. semarak. cahaya. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. keagungan. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan.Jaad = Sungguh2. siang Jauzan = Pertengahan Jawad. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung. Jabr = Pemberi kenyamanan. cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. bukit Jabir. banyak . Jawwad = Murah hati. pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz.

riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad. rekan. di tengah Juhair = Suara Nyaring. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab.Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. terhormat Kabir = Agung. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia . Ka’ab = Kemuliaan.

Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. Kesayangan Khalifah = Pengganti. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara. Khairi = Kebaikan. bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. ikhlas. kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. Khalish = Suci. nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. pengganti. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama. pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. Khatthab. nama seorang seniman Khaldun = Kekal. Khatib. pakar. wakil Khalili = Sahabat Khalis.

keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami .Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik. lebih baik Khoiri. sopan Latif = Lembut. munasabah. Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan. bijaksana. bersopan Lazim. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi.

lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan. disukai. bertambah Lutfi = Kehalusanku. terpuji Mahbub = Dikasihi.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain. perak Lukman. jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian. Luqman = Nama nabi. bijaksana. Lujaini = Keputihan.

dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian. kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. memahami .Ma’mun = Aman. seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka. tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah. suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku. jernih Mudrik = Berakal. biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara. dipersetujui Maqbul = Diterima.

membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan . jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. guru. cita.Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji. di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. tujuan. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing. peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. bijaksana.

nama nenek moyang Nabi Quthb. keuntungan Rafaat = Sangat lembut. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. pengawal. kutub Rabah = Usaha. yang membagi Qosiim = Yang molek. pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. bagian Qudamah = Lama. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi. teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid.Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. Qutub = Pemimpin. tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat.

cerdas. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. pemimpin Raihan = Bunga surga. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. harum Ramzi = Lambangku Rana. ketua. ridho . Rania = Kesukaan. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga. kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan. berperasaan baik Rashin = Yang bagus. lukisanku Rasuli = Wakilku.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis.

perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas. bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak . pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku. Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik. nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. kuat Rusydi = Kecerdikanku. kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan.Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani.

teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur. toleran Samir. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan. keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf. lemah lembut. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat. keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat. jujur. ketentraman Salam = Keselamatan. ikhlas. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . tepat Sadiq = Yang benar. keselamatan.Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. senang Sahlan = Mudah. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah. pemurah. duta besar Safwan = Bersih. Samirah = Penghibur.

aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani. Pedang Tajam. jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan. Shidqie = Benar. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku . kepala kaum. Jujur Shofwan = Teman akrab. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan.

Sinwan = Kembar Siraj = Pelita. tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani. pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama . bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi.

pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon.Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama . mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang. Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji. berani.

Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih. pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. sempurna Tamim = Kejadian sempurna. orang yang kuat Tamrin = latihan. nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya . Suci Thalal = Keindahan. kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil.Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu. perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan. pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan.

ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. lurus. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW. tinggi. laba-laba Ukail = Pintar. berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. pemimpin. Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW . tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. tekun beribadah Ubaid = Hamba. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal.Thamir = Berjaya. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun.

ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. Wa’il = Perteduhan. kulit putih Wadi. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah. senang Wail.Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. cinta. perlindungan. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . gembira. kaya. Wadi’ = Aman. pelindung Walid = Kelahiran. jujur Wafri = Kekayaanku. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. tenteram. hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih. cinta. yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat.

berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat. dihormati. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. berserah Yassaar = Kekayaan.Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. hati Wisam = Pertanda. tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. yang hidup Yajri = Mengalir. yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. bintang kehormatan. cita-cita Wijdan = Sanubari. tinggi Yahya = Nama nabi. bertambah. gigih Wazir = Menteri. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. medali Yaala = Kemuliaan. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan .

Zainun = Bagus.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan. Keindahan. anak kecil yang cantik . cemerlang. tumbuh dengan baik. kuat Zabran = Kuat. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. Zaidi = Tambahan. harum. berseri. giat Zaafarani = Harum. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. kelebihan Zaidan. perhiasan. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. bersih Zakir = Yang mengenang. Zaidun. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. berseri. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan. kawan Zamir = Suara hati. kelebihan Zaim. Zaini. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik. suci. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman. bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab.

pemurah Zuhair = Yang tenang.com/. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan. pemberani. berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua. kenanganku Zimam = Yang utama. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang. pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis. tiang penyangga . tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa. pemimpin Ziqri = Terpuji. bercahaya. kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa. rendah hati.wordpress. pintar Zufar = Singa.

singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. kokoh Baadii = yang terlihat nyata. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi. pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri.As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat. pemurah . bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai.

bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang. pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak.Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin. nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka . kekal Khaalish = murni. mencintai Raa-id = perintis. teladan Ja’far = sungai. bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki.

yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. murid Thaariq = bintang pagi. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. jarang yang sama Thayyib = baik. cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. baru Thariif = ajaib. enak. mulia Thaalib = yang mencari. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong .

.Kick things off by filling out the form below.Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.. Leave a Comment Name Mail Website 88 .

Try again.Type the two words:Type what you hear:Incorrect. Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama . manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search.