NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih.Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. cahaya api Syahiid = saksi. yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat. cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar . teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.

kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia. lemah lembut ‘Amruu = kehidupan. murid Thaahir = suci. baik pujiannya. baru Thaalib = yang mencari. enak.Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki. mulia Thayyib = baik. wangi Thariif = ajaib. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya . berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia. baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa.

pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik. menonjol Faaris = penunggang kuda. tiada bandingan. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama. berbudi Faishal = pem impin.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa. cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung. penanggung jawab . mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati.

maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan . diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang. kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak. damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat.Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal.

Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan . ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi. Kuat Da''i : Yang memanggil . jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani. Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas. Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda. anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu .Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga. Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa .

Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . Mulia Fadhlun : Keutamaan . cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . kesayanganku Hadaya : Pemberian . Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan.Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . Unta betina . Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Perkasa . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar. Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Mulia Ja''far : Sungai . Kemuliaan Fahd : Singa . Pendai besi Idrak : Akal . Bersih. Keutamaan Fadhil : Utama . Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang . Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan . Amal baik Ijlal : Terhormat. Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. Pandai Lainufar : Pokok teratai . Jujur Lahin : Cerdik .

Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Maha mengalahkan . Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Yang mendahului Salman : Bersih dari cela . Terjaga Mahib : Orang yang karismatik. Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan. Patuh Rakid : Yang menang . Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba . Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan.Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Nama Allah Qaid : Komandan . Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih . Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah. Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Ketua. Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara. Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan .

Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Manfaat Thalal : Keindahan. Ramai penduduk. Bersih Tha'il : Kekuasaan. Sadar Yaqin : Yakin . Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci . Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Pertama Yaman : Arah kanan . Langgeng Tsamin : Berharga . Utama. Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Khalifah kedua Umran : Pembangunan. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat. Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi . Terang Zhabyi : Kijang .Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar . Ajaib Thariq : Bintang timur .s. Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum. Kemampuan. Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Bagus Zhaahir : Nyata. Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga. Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Tsany : Nama sahabat nabi .

21. 05. 14. 15. 17. 22. 26.Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 32. 01. 18. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 28. 24. 23. 19. 06. 16. 20. 12. 02. 30. 08. 03. 10. 29. 25. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 07. 04. 11. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses . 13. 09. 27. 31.

Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. ’Abid Beribadah 61. Nama Artinya 01. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. ’Adnan Nama orang dahulu 43. ’Adil Adil 45.33. Bariq Bercahaya – kemilau 05. Bahir Elok 10. Bassam Selalu senyum 06. ’Aali Tinggi 44. Bahauddin Keindahan agama 09. ’Aun Pertolongan 52. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . ’Adli Adil 41. Asad Singa 36. ’Aqil Yang baik budi 51. Badri Mempercepat jalannya 11. ’Aakif Beritikaf 56. Basyir Pemberi kabar gembira 08. ’Arif Arif bijaksana 42. ’Azzan Nama orang Dahulu 47. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. ’Aathif Belas kasih 54. ’Azzam Kebulatan tekad 48. ’Aashim Menjauhi maksiat 38. Amrullah Perintah Allah 35. ’Alim Berilmu 60. ’Abduh Hamba-Nya 46. Athallah Karunia Allah 50. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No. ’Aafi Yang mengampuni 53. Basim Tersenyum 07. Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. ’Aamir Memakmurkan 39. ’Azmi Keteguhan hati 49. Alauddin Kemulian agama 55. ’Aqib Balasan yang baik 57. ’Abbad Tekun beribadah 62. Bahi Indah 12. Afdhol Lebih Utama 37. Badar Bulan Purnama 03. Badruddin Bulan purnama agama 04. ’Afif Punya harga diri 58.

Dhahir Yang membantu 07. Fuad Benak – jantung hati 09. Fakhri Kebanggaan 05. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Badil Pengganti 21. Bisyir Berita gembira 19. Bariz Menonjol 18.13. Dziban Penghalau 04. Dhamir Yang langsing 10. Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. (2) Serbuan 03. Nama Artinya 01. Fahim Memahami 11. Dziyab (1) Memperoleh harta. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Fuhaid Harimau 10. Banan Ujung jari 20. Fagih Ahli fiqih 14. Bakri Pagi-pagi benar 14. Faris Penunggang kuda 15. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Dzakwan Harum semerbak 02. Fauzan Kemenangan 07. Buraid Dingin 24. Baqir Pembelah 15. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Dhafir Menang 06. Nama Artinya 01. Falih Yang sukses 04. Budair Berjalan cepat 23. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Farhan Bergembira . Baliq Fasih 22. Badruttamam Bulan purnama 26. Dhia Sinar – cahaya 09. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Bukhori Imam perawi hadist 25. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Faiz Menang 02. Bakir Pagi-pagi benar 17. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06.

Hassan Bagus 11. Ghalib Menang 04. 20. Husni Indah 15. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. Ghozi Prajurit dimedan perang 03. Hamdan Yang memuji 10. Hilal Bulan sabit 21. Helmi Sabar dan berakal 16. 27.17. 22. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08. Hamid Yang memuji 09. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. Hamdun Pujian 13. 19. Hammadi Pemuji 12. Hadi Penunjuk jalan . Haidar Singa 05. 29. 25. Ghufron Pengampunan 02. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. Husam Pedang yang tajam 07. 21. 24. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No. 28. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. Hatim Murni 02. 18. Nama Artinya 01. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18. 26. Hamdi Pujian 04. Nama Artinya 01. Hawari Pengikut setia 20. Hazim Orang yang teliti 03. 23. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14.

Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. Irsyad Petunjuk 15. Nama Artinya 01. Jawahir Permata-permata 10. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Iman Keimanan 13. Jawad Pemurah . Jamil Indah 02. Jauhar Permata 04. ’Imran Nama ayahanda Maryam as 05. Jasim Badan – Fisik 13. Hisyam Kemurahan 25. Jihad Perjuangan 06. Hibatullah Anugrah Allah 28. Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Habibi Kesayanganku Huruf I No. Hauzan Mahluk Manusia 30.22. Iyad Gunung yang sukar didaki 12. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Iqbal Pujangga Muslim 10. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Jamaluddin Keindahan agama 05. Nama Artinya 01. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. Jamal Keindahan 03. Jalal Keagungan 09. Ikhlas Ikhlas 11. Ihsan Kebaikan 08. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. Junaid Tentara 07. Ilham Isyarat yang baik 14. Jubair Nama Ulama Besar 08. Jiyad Yang Baik 11. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. ’Imaduddin Tiang agama 07. ’Irfan Pengetahuan 04. Imam Pemimpin 09. Jibril Malaikat Jibril 14. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. ’Isom Maksum 06.

Kadhim Menahan Diri 05. Ma’mun Aman 03. Khalis Murni 08. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Nama Artinya 01. Nama Artinya 01. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Khalil Kesayangan 13. Kamal Kesempurnaan 02. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04. Khatib Orang yang berkhotbah 10. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Khairon Kebaikan Huruf L No. Maajid Mulia 02. Nama Artinya 01. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Jundi Prajurit Huruf K No. Lami’ Mengkilat 05. Luthfi Lembut 03.15. Jubran Nama Sastrawan 18. Masyhur Kesohor . Khattab Ahli pidato 09. Kamil Sempurna 04. Jaiz Boleh 20. Jam’an Dua pasukan 16. Jasir Keberanian 19. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jamhari Kelompok manusia 22. Khairi Kebaikan 12. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No. Jarullah Tetangga Allah 17. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Mar’ie Terpelihara 05. Jadid Baru 21. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14.

47. 48. 46. 22. 31. 51. 25. 41. 09. 39. 34. 14. 13. 32. 37. 15. 23. 35. 43. 18. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 42. 21. 17. 33. 12. 11. 08. 30. 50. 27.06. 10. 36. 26. 20. 29. 16. 38. 24. 45. 44. 19. 07. 49. 28. 40.

Nashiruddin Penolong Agama 03. Nail Yang suka memberi 05. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Mukhlis Yang Ikhlas 55. Mufid Memberi manfaat 85.52. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Muti’ yang selalu taat 84. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89. Nu’man Kenikmatan . Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Nama Artinya 01. Muqsith Berbuat adil 80. Makarim Bersifat mulia 64. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Mushlih Yang memperbaiki 53. Mustaqim Lurus 61. Masy’al Tempat menyalakan Api 73. Musyif Pengawas 63. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78. Mukhbit Tunduk patuh 79. Maimun Yang diberkahi 60. Nashir Penolong 02. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69. Mahasin Kebaikan. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Mukhlas Yang Ikhlas 56. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Muthohhar yang disucikan 72. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Muthliq Pemberi sesuatu 65. Ma’lum Yang diketahui 74. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Mamduh Yang dipuji 66. Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Ma’mur Makmur 75. Marjan Batu permata marjan 58. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Marsa Pelabuhan 62. Murad Kemauan 77.kebaikan 83. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Mazru’i Yang ditanami 67.

Nadhim Pengatur 30. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Nawwar Pemberi cahaya 32. Rajih Timbangan yang mantap 02. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Rafi’ Tinggi 03. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nashir Pembela 25. Najmuddin Bintang agama 35. Nidham Peraturan 28. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Qani’ Puas 05. Nuri Bercahaya 16. Qosim Ganteng – Yang membagi 02. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Nama Artinya 01. Nadim Teman minum 24. Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Nuruddin Cahaya Agama 07. Nawwaf Yang menonjolkan 23.06. Nafil Tambahan 26. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Nadir Jarang 22. Nadhir Indah – elok 08. Nadi Tempat pertemuan 10. Qoid Pemimpin 03. Najmi Bintang 19. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Nafis Berharga 33. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Nama Artinya 01. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Nadhif Bersih 36. Rahmatullah Rahmat Allah . Nabhan Mulia – terkenal 34. Naufal Dermawan 09. Na’im Kenikmatan 15. Nabih Cerdik – Mulia 17. Nabil Cerdik – Mahir 18.

Robih Beruntung Huruf S No. Rahmi Belas kasih 13. Sirajuddin Pelita agama 16. Robii’ Musim semi 23. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Saif Pedang 09. Suud Bahagia . Salim Selamat 13. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Rajab Bulan rajab 20. Rodhi Merasa ridho 29. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Rafii’ Tinggi derajatnya 18. Roid Pemimpin 21. Roja’ Harapan 11. Rafif Berahlak baik 27. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02.04. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Sa’di Bahagia 07. Rahid Lembut 25. Rifqi Kawan pendamping 07. Said Bahagia 12. Riyadh Taman 08. Sa’ud Bahagia 11. Salam Keselamatan – keamanan 10. Samir Teman ngobrol 05. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Rofiq Kawan akrab 26. Roji Berpengharapan 30. Nama Artinya 01. Rizqullah Rizki dari Allah 16. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Rosyid Memberi petunjuk 10. Rozin Serius dalam prilaku 22. Ridho Keridhoan 19. Siraj Lampu – Pelita 15. Ridhwan Keridhoan Allah 06. Rosyad Petunjuk jalan lurus 14. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Surur Kegembiraan 06. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Sami Tinggi kedudukannya 04.

58. 21. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 35. 36. 31. 59. 48. 46. 26. 44. 27. 43. 42. 19. 37. 29. 18. 50. 22. 54. 32. 20. 45. 25. 24. 57. 62.17. 30. 53. 28. 52. 55. 41. 34. 51. 61. 39. 56. 60. 49. 47. 40. 33. 23. 38.

Tsauban Kembali berkumpul 24. Tsawab Pahala 23. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Tsabit Yang tetap 22. Shobhi Pagi hari 69. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Thaha Dua huruf permulaan surat 17. Taqi Bertakwa 08. Tsaqib Jitu Huruf U No. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Thahir Bersih – Suci 19. Shabban Pembuat sabun 76. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25. Thufail Lembut – Halus 21. Tahsin Perbaikan 09. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Shiddiq Membenarkan 65.63. Shaddam Benturan 71. Shalahuddin Kebaikan agama 68. Tamim Orang yang kuat 05. ’Ubaid Hamba . Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Shidqi Benar – jujur 64. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Tajuddin Mahkota agama 02. Shofi Jernih Huruf T No. Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Shafar Bulan Safar 73. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shohib Teman 75. Nama Artinya 01. Thoyyib Baik 20. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Shaleh Baik 66. Tamam Sempurna 10. Taisir Kemudahan 06. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Thomi Tinggi 18. Nama Artinya 01.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. terbaik Affan = Pendaki. ikutan. sopan.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. mudah . adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku. pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung. kesabaran Ahlami = Impianku. kesusasteraan Adam = Nama Nabi. kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. kelurusanku. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah. kanan Aisar = Yang senang. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. tali rantai.

harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. teguh. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat . Althaf = Baik hati. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. pembuka. sangat pandai Akram = Yang mulia. ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. lemah lembut. kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik. keamanan Amanat = Pertaruhan. lebih lembut Altamis = Panglima. Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. harapan Amali = Cita-citaku.Aisy = Mewah.

penerang Amnan = Tempat yang aman. dapat dipercaya. lebih bersinar. periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. kasih. yang kuat iman. mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. penguasa. ketua. berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. penyokong Ansari = Penolongku. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan. cinta. pemerintah. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. bijaksana. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. pintar. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi. soleh. yang dipercayai. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . pemimpin. mesra. teman setia.

masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi. melukiskan Asil = Yang mulia. mengetahui. sholih. kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. bijaksana Arkam = Yang mulia. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci. permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia. terpelajar. hadiah Ataullah. terkawal. mempesona Asjad = Emas. murni. gemilang Asri = Masaku. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. yang murni . Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan.‘Arif = Yang bijak. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. memikat hati. mulia asalnya. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. jiwa halus Asyrani = Periang. bersih Asir = Menawan.

kekasih Azizi = Kesayanganku. yang gemilang. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian. yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . bersih Azman = Cita-cita. kekasih Azka = Semakin maju. lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. yang kuat. lebih cerah Azhari = Yang berseri. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. tekad ‘Azmi = Cita-citaku. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung. kekasihku Azizan = Yang mulia. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. yang kuat. tekadku.‘Atiq = Ka’bah. suci Azfar = Yang berjaya. suci.

kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. penggembira Bahir = Elok.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. Baha = Termegah. ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh. bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . terhebat Baari = Pencipta. gigih Baqir = Sangat pandai. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak. gembira. Badi = Istimewa Baahi. mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. terpelajar Bariq = Bercahaya.

model. pelindung. pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim. berani Basil = Berani Basim = Gembira. bukti. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i.Barzun = Utama. selalu tersenyum Basir = Bijak. asli. bijak . penyeru. penjaga Dalil = Petunjuk. pemimpin. titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar. melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. dalil. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. tersenyum. teladan Dana = Cerdas.

pandai. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. jantan Dika Azhari = Ayam jago. faham Dzakir = Teguh pendirian. cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan . kuat. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku. bijak Daris = Pembaca. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. mudah. cerdas. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani.Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. bunga Din = Agama. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak.

memahami. berhasil. sungguh2 Faiq = Tertinggi. terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan. murah hati. pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan. utama. istimewa. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. sedap . yg membantu Dzikro = Pengajaran. terkenal. sisa Fadhali = Kelebihan. kelebihan.Dzalkifli. yang baik. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. utama. yg utama Fadl = Dermawan. pintar. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. Faishal = Penyelesaian.

jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. bijaksana Faraj = Kelonggaran. pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. sukses. keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih.Fakhir = Kebesaran. tunggal. yang baik Fakhri = Kemegahanku. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . Cerdas Fathi = Pembuka. keistimewaan Faris = Yang alim. pemenang. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan. pemikir. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. ahli fiqh. permata. pemikiranku Firas = Kecerdikan. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama. perintis. penunggang kuda. tiada bandingan. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. kenyataan. penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan.

Penghafal Hafiz = Penjaga. seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani. pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal. nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. sayang. usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang. singa . mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. Ghufron = Keampunan. bertujuan Ghufran. nama suku arab Ghaus. sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya.

pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik. menguasai Haitham = Yang mudah. pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji. yang lurus. kuat. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan. tampan Hamizan = Cerdik. pujian Hamdun = Terpuji. suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. asyik. kuat. pelindung Hariz = Pemelihara . nisbah Haris = Pengawal. nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku. bersih.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta.

teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia. penentu. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. murni. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. bijak. berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. cermat. yang lurus. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong. pandai Hazim = Tegas.Harith = Kuat. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . kesabaran Hilmi = Kesopananku. yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus.

baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. petunjuk. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi. indah. pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. Ibaad = Rajin beribadah. syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad. memiliki jiwa kepahlawanan. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku . mulia.Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja. dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. cantik.

sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa. tenaga Irfan = Kebijaksanaan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq. nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. kesyukuran. gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. panduan. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. bantu. kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti. pujangga muslim. kemajuan Iqtidar = Kekuatan. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan. keimanan Imdad = Tolong. pengetahuan Irsyad = Nasihat. kekuatan. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam .

pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz. dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung. bukit Jabir. banyak . penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. Jawwad = Murah hati. cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. keindahan. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan. keagungan. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan.Jaad = Sungguh2. cahaya. siang Jauzan = Pertengahan Jawad. Jabr = Pemberi kenyamanan. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. semarak.

rekan. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia .Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira. Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. di tengah Juhair = Suara Nyaring. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. Ka’ab = Kemuliaan. terhormat Kabir = Agung. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad. Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab.

bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua. wakil Khalili = Sahabat Khalis. Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama. ikhlas.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. Khalish = Suci. Khairi = Kebaikan. nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. pengganti. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . Khatib. nama seorang seniman Khaldun = Kekal. Kesayangan Khalifah = Pengganti. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. Khatthab. pakar.

Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan. lebih baik Khoiri. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi. bersopan Lazim. keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami . sopan Latif = Lembut. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. bijaksana. munasabah.Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik.

terpuji Mahbub = Dikasihi. bertambah Lutfi = Kehalusanku. Luqman = Nama nabi. perak Lukman. kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . Lujaini = Keputihan. disukai. jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku. bijaksana. keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain.

air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka.Ma’mun = Aman. kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. memahami . yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. jernih Mudrik = Berakal. seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian. dipersetujui Maqbul = Diterima. tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara.

tujuan. cita. jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki. peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. guru. membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan .Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing. bijaksana.

teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid. cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi.Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . yang membagi Qosiim = Yang molek. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. kutub Rabah = Usaha. bagian Qudamah = Lama. dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. Qutub = Pemimpin. keuntungan Rafaat = Sangat lembut. tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat. nama nenek moyang Nabi Quthb. pengawal.

kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis. bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat. Rania = Kesukaan. ketua. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. harum Ramzi = Lambangku Rana. ridho . cerdas. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. lukisanku Rasuli = Wakilku. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. pemimpin Raihan = Bunga surga. berperasaan baik Rashin = Yang bagus.

pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku. kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik.Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak . perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani. kuat Rusydi = Kecerdikanku. nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati.

keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat.Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. jujur. toleran Samir. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah. senang Sahlan = Mudah. duta besar Safwan = Bersih. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. pemurah. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan. ikhlas. lemah lembut. teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. tepat Sadiq = Yang benar. Samirah = Penghibur. ketentraman Salam = Keselamatan. keselamatan. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf. terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat.

jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar. aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan. julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani. kepala kaum. Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. Shidqie = Benar. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku . pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. Pedang Tajam. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. Jujur Shofwan = Teman akrab.

Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama . pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani.Sinwan = Kembar Siraj = Pelita. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi. tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang. mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang.

pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon. bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur. Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji.Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. berani. mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama .

pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan. Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. orang yang kuat Tamrin = latihan. pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih. kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil. Suci Thalal = Keindahan.Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya . perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan. nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi. sempurna Tamim = Kejadian sempurna. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan.

para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun. tinggi. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW. ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal.Thamir = Berjaya. Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW . berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. tekun beribadah Ubaid = Hamba. laba-laba Ukail = Pintar. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. pemimpin. lurus.

Wadi’ = Aman. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah.Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. kulit putih Wadi. hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. tenteram. cinta. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. senang Wail. jujur Wafri = Kekayaanku. pelindung Walid = Kelahiran. kaya. cinta. Wa’il = Perteduhan. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. gembira. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. perlindungan. yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih.

cita-cita Wijdan = Sanubari. gigih Wazir = Menteri.Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. dihormati. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. berserah Yassaar = Kekayaan. yang hidup Yajri = Mengalir. bintang kehormatan. berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat. hati Wisam = Pertanda. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan . tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. medali Yaala = Kemuliaan. bertambah. yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. tinggi Yahya = Nama nabi.

Zaini. kawan Zamir = Suara hati. anak kecil yang cantik . bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. Zaidun. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. Keindahan. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan. kuat Zabran = Kuat. perhiasan. harum. tumbuh dengan baik. giat Zaafarani = Harum. berseri. kelebihan Zaim. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab. kelebihan Zaidan. suci. berseri. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman. bersih Zakir = Yang mengenang. Zainun = Bagus.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. cemerlang. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik. Zaidi = Tambahan. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan.

tiang penyangga . berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua.com/. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. pemurah Zuhair = Yang tenang. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang.wordpress. pintar Zufar = Singa. pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku. pemimpin Ziqri = Terpuji. Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis. rendah hati. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan. tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa. kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa. pemberani. kenanganku Zimam = Yang utama. bercahaya.

genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri. pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. kokoh Baadii = yang terlihat nyata. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah.As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat. bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. pemurah . gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan.

Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin. nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya. bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang. sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka . pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. mencintai Raa-id = perintis. bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. teladan Ja’far = sungai. kekal Khaalish = murni.

enak. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. mulia Thaalib = yang mencari. baru Thariif = ajaib. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. murid Thaariq = bintang pagi.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. jarang yang sama Thayyib = baik. cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong . cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci.

Leave a Comment Name Mail Website 88 .Kick things off by filling out the form below...Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.

Type the two words:Type what you hear:Incorrect. manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search. Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama . Try again.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful