NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar . yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat. bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. cahaya api Syahiid = saksi.Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih.

kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki. berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia. wangi Thariif = ajaib. mulia Thayyib = baik.Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. baru Thaalib = yang mencari. enak. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. lemah lembut ‘Amruu = kehidupan. murid Thaahir = suci. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya . kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia. baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa. baik pujiannya.

pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik. cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung. tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati. berbudi Faishal = pem impin. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. penanggung jawab . menonjol Faaris = penunggang kuda. mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. tiada bandingan.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama.

diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga.Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal. maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan . damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat.

Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda. ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi. anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani. Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas. Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa .Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga. Kuat Da''i : Yang memanggil . Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu . Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan .

Amal baik Ijlal : Terhormat. Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan. Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang . Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar. Kemuliaan Fahd : Singa . Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. Mulia Ja''far : Sungai . Pandai Lainufar : Pokok teratai . Keutamaan Fadhil : Utama . Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . Unta betina .Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . Jujur Lahin : Cerdik . Bersih. kesayanganku Hadaya : Pemberian . Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Mulia Fadhlun : Keutamaan . Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan . Perkasa . Pendai besi Idrak : Akal .

Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Patuh Rakid : Yang menang . Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Yang mendahului Salman : Bersih dari cela . Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Nama Allah Qaid : Komandan . Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih . Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Ketua. Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba .Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan. Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah. Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan . Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Terjaga Mahib : Orang yang karismatik. Maha mengalahkan . Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan. Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara.

Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi . Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga. Terang Zhabyi : Kijang . Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci .s. Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Sadar Yaqin : Yakin . Bagus Zhaahir : Nyata. Ajaib Thariq : Bintang timur . Utama. Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Pertama Yaman : Arah kanan . Ramai penduduk. Khalifah kedua Umran : Pembangunan. Manfaat Thalal : Keindahan. Kemampuan. Bersih Tha'il : Kekuasaan.Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar . Langgeng Tsamin : Berharga . Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Tsany : Nama sahabat nabi . Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat.

03. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 24. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses . 28. 02. 26.Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 18. 30. 17. 19. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 15. 12. 27. 09. 31. 22. 29. 13. 32. 07. 11. 21. 04. 23. 20. 06. 05. 08. 14. 10. 16. 01. 25.

Badar Bulan Purnama 03. ’Aali Tinggi 44. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. ’Aun Pertolongan 52. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. ’Abid Beribadah 61. ’Adli Adil 41. ’Aafi Yang mengampuni 53. Basyir Pemberi kabar gembira 08. ’Afif Punya harga diri 58. Bassam Selalu senyum 06. ’Azzam Kebulatan tekad 48. Afdhol Lebih Utama 37. ’Aamir Memakmurkan 39. Bahauddin Keindahan agama 09. Badruddin Bulan purnama agama 04. ’Aashim Menjauhi maksiat 38.33. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. ’Abduh Hamba-Nya 46. Bariq Bercahaya – kemilau 05. ’Aqib Balasan yang baik 57. Bahir Elok 10. ’Abbad Tekun beribadah 62. Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. Basim Tersenyum 07. Alauddin Kemulian agama 55. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . ’Adnan Nama orang dahulu 43. Nama Artinya 01. Asad Singa 36. ’Azzan Nama orang Dahulu 47. Badri Mempercepat jalannya 11. ’Azmi Keteguhan hati 49. Athallah Karunia Allah 50. ’Alim Berilmu 60. Amrullah Perintah Allah 35. ’Aathif Belas kasih 54. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. ’Arif Arif bijaksana 42. Bahi Indah 12. ’Aakif Beritikaf 56. ’Aqil Yang baik budi 51. ’Adil Adil 45.

Fahim Memahami 11. Banan Ujung jari 20. Dhia Sinar – cahaya 09. Nama Artinya 01. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06. (2) Serbuan 03. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No.13. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Fuhaid Harimau 10. Badil Pengganti 21. Bakir Pagi-pagi benar 17. Dhahir Yang membantu 07. Nama Artinya 01. Fakhri Kebanggaan 05. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Fuad Benak – jantung hati 09. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Faiz Menang 02. Budair Berjalan cepat 23. Bariz Menonjol 18. Dhafir Menang 06. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Baliq Fasih 22. Baqir Pembelah 15. Falih Yang sukses 04. Bakri Pagi-pagi benar 14. Bukhori Imam perawi hadist 25. Fagih Ahli fiqih 14. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Dhamir Yang langsing 10. Dzakwan Harum semerbak 02. Faris Penunggang kuda 15. Farhan Bergembira . Dziyab (1) Memperoleh harta. Buraid Dingin 24. Badruttamam Bulan purnama 26. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Bisyir Berita gembira 19. Fauzan Kemenangan 07. Dziban Penghalau 04.

Helmi Sabar dan berakal 16. 24. 23. Husni Indah 15. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08. Hamdan Yang memuji 10. Hadi Penunjuk jalan . Hazim Orang yang teliti 03. Ghufron Pengampunan 02. 28. 22. Husam Pedang yang tajam 07. 27. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18.17. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. Nama Artinya 01. 21. Hawari Pengikut setia 20. Hamdun Pujian 13. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14. Nama Artinya 01. 25. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. 20. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. 18. 29. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. Hamdi Pujian 04. Haidar Singa 05. 26. Hatim Murni 02. Hammadi Pemuji 12. Hamid Yang memuji 09. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. Hassan Bagus 11. Ghalib Menang 04. Hilal Bulan sabit 21. Ghozi Prajurit dimedan perang 03. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. 19.

’Isom Maksum 06. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. Jihad Perjuangan 06. Jawad Pemurah . ’Imaduddin Tiang agama 07.22. Jamaluddin Keindahan agama 05. Hauzan Mahluk Manusia 30. Nama Artinya 01. ’Irfan Pengetahuan 04. Hibatullah Anugrah Allah 28. Irsyad Petunjuk 15. Nama Artinya 01. Jamil Indah 02. Jubair Nama Ulama Besar 08. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Iyad Gunung yang sukar didaki 12. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. Jiyad Yang Baik 11. Imam Pemimpin 09. ’Imran Nama ayahanda Maryam as 05. Ilham Isyarat yang baik 14. Hisyam Kemurahan 25. Iqbal Pujangga Muslim 10. Jamal Keindahan 03. Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Jalal Keagungan 09. Jasim Badan – Fisik 13. Jauhar Permata 04. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Ihsan Kebaikan 08. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Jibril Malaikat Jibril 14. Jawahir Permata-permata 10. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Ikhlas Ikhlas 11. Junaid Tentara 07. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. Iman Keimanan 13. Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. Habibi Kesayanganku Huruf I No.

Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Lami’ Mengkilat 05. Kadhim Menahan Diri 05. Nama Artinya 01. Khairon Kebaikan Huruf L No.15. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No. Kamal Kesempurnaan 02. Jadid Baru 21. Mar’ie Terpelihara 05. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Kamil Sempurna 04. Nama Artinya 01. Luthfi Lembut 03. Jubran Nama Sastrawan 18. Jundi Prajurit Huruf K No. Khalil Kesayangan 13. Khairi Kebaikan 12. Khatib Orang yang berkhotbah 10. Jaiz Boleh 20. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Masyhur Kesohor . Nama Artinya 01. Khalis Murni 08. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Jasir Keberanian 19. Khattab Ahli pidato 09. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jam’an Dua pasukan 16. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Maajid Mulia 02. Jamhari Kelompok manusia 22. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Ma’mun Aman 03. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04. Jarullah Tetangga Allah 17.

37. 15. 10. 23. 28. 25. 08. 30. 36. 48. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 45. 49. 20. 51. 44. 17. 39. 22. 41. 27. 21. 26. 13.06. 47. 31. 50. 07. 35. 11. 14. 16. 19. 18. 32. 42. 09. 46. 24. 34. 12. 29. 43. 38. 40. 33.

Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Muqsith Berbuat adil 80. Ma’mur Makmur 75. Marjan Batu permata marjan 58. Mazru’i Yang ditanami 67. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Mamduh Yang dipuji 66. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Ma’lum Yang diketahui 74. Nama Artinya 01. Nail Yang suka memberi 05. Mufid Memberi manfaat 85. Muti’ yang selalu taat 84. Mustaqim Lurus 61. Muthohhar yang disucikan 72. Murad Kemauan 77.kebaikan 83. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89. Nu’man Kenikmatan . Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Maimun Yang diberkahi 60. Mahasin Kebaikan. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Makarim Bersifat mulia 64.52. Musyif Pengawas 63. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70. Mushlih Yang memperbaiki 53. Masy’al Tempat menyalakan Api 73. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Mukhlas Yang Ikhlas 56. Muthliq Pemberi sesuatu 65. Nashir Penolong 02. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69. Marsa Pelabuhan 62. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Mukhbit Tunduk patuh 79. Mukhlis Yang Ikhlas 55. Nashiruddin Penolong Agama 03.

Nadhif Bersih 36. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nuri Bercahaya 16. Rafi’ Tinggi 03. Nabhan Mulia – terkenal 34. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Nama Artinya 01. Nashir Pembela 25. Nafis Berharga 33. Nadhir Indah – elok 08. Nidham Peraturan 28. Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Nabih Cerdik – Mulia 17. Nadi Tempat pertemuan 10. Rajih Timbangan yang mantap 02. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Nama Artinya 01. Nafil Tambahan 26. Qani’ Puas 05. Nawwar Pemberi cahaya 32. Nadim Teman minum 24. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Nabil Cerdik – Mahir 18. Nawwaf Yang menonjolkan 23. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Na’im Kenikmatan 15. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12.06. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Rahmatullah Rahmat Allah . Nadir Jarang 22. Najmuddin Bintang agama 35. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Nadhim Pengatur 30. Nuruddin Cahaya Agama 07. Najmi Bintang 19. Qoid Pemimpin 03. Naufal Dermawan 09. Qosim Ganteng – Yang membagi 02.

Roji Berpengharapan 30. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Samir Teman ngobrol 05. Rosyid Memberi petunjuk 10. Siraj Lampu – Pelita 15. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Salam Keselamatan – keamanan 10. Rosyad Petunjuk jalan lurus 14.04. Rahid Lembut 25. Rajab Bulan rajab 20. Rafif Berahlak baik 27. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Surur Kegembiraan 06. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Riyadh Taman 08. Rahmi Belas kasih 13. Salim Selamat 13. Robii’ Musim semi 23. Ridho Keridhoan 19. Saif Pedang 09. Rizqullah Rizki dari Allah 16. Rodhi Merasa ridho 29. Said Bahagia 12. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Sa’ud Bahagia 11. Roid Pemimpin 21. Rafii’ Tinggi derajatnya 18. Rozin Serius dalam prilaku 22. Sa’di Bahagia 07. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14. Sami Tinggi kedudukannya 04. Sirajuddin Pelita agama 16. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Rofiq Kawan akrab 26. Robih Beruntung Huruf S No. Suud Bahagia . Roja’ Harapan 11. Rifqi Kawan pendamping 07. Ridhwan Keridhoan Allah 06. Nama Artinya 01.

33. 19. 20. 32. 40. 26. 37. 46. 47. 44. 31. 30. 22. 51. 48. 55. 54.17. 43. 62. 45. 38. 53. 24. 58. 42. 23. 35. 25. 61. 21. 34. 52. 59. 57. 41. 49. 60. 36. 50. 28. 27. 56. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 39. 18. 29.

Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Thufail Lembut – Halus 21. Tajuddin Mahkota agama 02. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Tamim Orang yang kuat 05. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Taisir Kemudahan 06. Tsaqib Jitu Huruf U No. Shobhi Pagi hari 69. Taqi Bertakwa 08. Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Shofi Jernih Huruf T No. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shohib Teman 75. Shidqi Benar – jujur 64. Nama Artinya 01. Thomi Tinggi 18.63. Tsauban Kembali berkumpul 24. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Thahir Bersih – Suci 19. Tahsin Perbaikan 09. Shafar Bulan Safar 73. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. Nama Artinya 01. Shaleh Baik 66. Tsawab Pahala 23. Shiddiq Membenarkan 65. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Thoyyib Baik 20. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Shaddam Benturan 71. Shalahuddin Kebaikan agama 68. Thaha Dua huruf permulaan surat 17. Shabban Pembuat sabun 76. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Tsabit Yang tetap 22. Tamam Sempurna 10. ’Ubaid Hamba . Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku. kelurusanku. mudah . sopan. kanan Aisar = Yang senang. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. terbaik Affan = Pendaki. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama. tali rantai. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. kesusasteraan Adam = Nama Nabi. kesabaran Ahlami = Impianku. ikutan. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah.

pembuka. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. sangat pandai Akram = Yang mulia. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat . tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. lemah lembut. Althaf = Baik hati. pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik. lebih lembut Altamis = Panglima. keamanan Amanat = Pertaruhan. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal.Aisy = Mewah. harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. teguh. harapan Amali = Cita-citaku.

mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. yang dipercayai. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. pemimpin. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . lebih bersinar. teman setia. dapat dipercaya. cinta. periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. kasih. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan. penguasa. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. pemerintah. soleh. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. mesra. bijaksana. yang kuat iman. penerang Amnan = Tempat yang aman. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. ketua. pintar. penyokong Ansari = Penolongku.

mulia asalnya. yang murni . kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. gemilang Asri = Masaku. lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan. melukiskan Asil = Yang mulia. jiwa halus Asyrani = Periang. permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. terkawal. bijaksana Arkam = Yang mulia. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia. hadiah Ataullah.‘Arif = Yang bijak. masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. mengetahui. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. terpelajar. bersih Asir = Menawan. Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. murni. berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. sholih. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci. mempesona Asjad = Emas. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. memikat hati.

pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian. yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. bersih Azman = Cita-cita. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. yang gemilang. kekasih Azka = Semakin maju. lebih cerah Azhari = Yang berseri. lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. suci. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . kekasih Azizi = Kesayanganku. suci Azfar = Yang berjaya. yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan. kekasihku Azizan = Yang mulia. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. tekadku.‘Atiq = Ka’bah. yang kuat. yang kuat. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. tekad ‘Azmi = Cita-citaku.

mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan. ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. gigih Baqir = Sangat pandai. terhebat Baari = Pencipta. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. terpelajar Bariq = Bercahaya.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. penggembira Bahir = Elok. bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. gembira. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh. Badi = Istimewa Baahi. Baha = Termegah.

bijak . titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. bukti. penjaga Dalil = Petunjuk. dalil.Barzun = Utama. cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar. selalu tersenyum Basir = Bijak. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i. pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim. asli. model. pemimpin. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. penyeru. berani Basil = Berani Basim = Gembira. tersenyum. teladan Dana = Cerdas. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. pelindung.

bunga Din = Agama. cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. jantan Dika Azhari = Ayam jago. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. pandai. bijak Daris = Pembaca. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. faham Dzakir = Teguh pendirian. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan . kuat. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani. mudah.Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak. cerdas.

terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. utama. yg membantu Dzikro = Pengajaran. memahami. yg utama Fadl = Dermawan.Dzalkifli. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran. berhasil. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. terkenal. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. sungguh2 Faiq = Tertinggi. pintar. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. sisa Fadhali = Kelebihan. murah hati. pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. Faishal = Penyelesaian. murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. kelebihan. sedap . istimewa. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. utama. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. yang baik. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan.

jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. Cerdas Fathi = Pembuka. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. keistimewaan Faris = Yang alim. penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. pemenang. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. bijaksana Faraj = Kelonggaran.Fakhir = Kebesaran. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. pemikiranku Firas = Kecerdikan. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. ahli fiqh. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama. tiada bandingan. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. permata. ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih. perintis. keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya. Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. yang baik Fakhri = Kemegahanku. lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan. penunggang kuda. sukses. kenyataan. tunggal. pemikir.

nama suku arab Ghaus. bertujuan Ghufran. Penghafal Hafiz = Penjaga. nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir. mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. sayang. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal. usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang. pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih. pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani. singa . Ghufron = Keampunan.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya.

kuat. asyik. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan. tampan Hamizan = Cerdik.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta. suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. bersih. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani. pelindung Hariz = Pemelihara . nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku. menguasai Haitham = Yang mudah. kuat. nisbah Haris = Pengawal. yang lurus. pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku. pujian Hamdun = Terpuji.

kesabaran Hilmi = Kesopananku. penentu. berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus.Harith = Kuat. murni. rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. bijak. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. cermat. teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia. yang lurus. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. pandai Hazim = Tegas. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah.

cantik.Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. petunjuk. memiliki jiwa kepahlawanan. indah. terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku . syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. Ibaad = Rajin beribadah. mulia. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi.

pengetahuan Irsyad = Nasihat. pujangga muslim. gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan. nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. kekuatan. tenaga Irfan = Kebijaksanaan. bantu. kesyukuran. kemajuan Iqtidar = Kekuatan. sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan. kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. panduan. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq. keimanan Imdad = Tolong. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam . suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti.

Jabr = Pemberi kenyamanan. semarak. pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan. bukit Jabir. keindahan. cahaya. penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. Jawwad = Murah hati. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. siang Jauzan = Pertengahan Jawad.Jaad = Sungguh2. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. keagungan. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan. banyak . dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung.

Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira. terhormat Kabir = Agung. nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia . Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. di tengah Juhair = Suara Nyaring. Ka’ab = Kemuliaan. Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. rekan. riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad.

pengganti. Kesayangan Khalifah = Pengganti. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. wakil Khalili = Sahabat Khalis. bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi. kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. pakar. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. Khatib. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua. ikhlas. Khairi = Kebaikan. Khalish = Suci. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . Khatthab. nama seorang seniman Khaldun = Kekal. Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir.

bersopan Lazim. sopan Latif = Lembut. keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami . bijaksana.Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. lebih baik Khoiri. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan. munasabah. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik. sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi.

lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan. Lujaini = Keputihan. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian. kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku. jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. Luqman = Nama nabi. bijaksana. terpuji Mahbub = Dikasihi. bertambah Lutfi = Kehalusanku. disukai.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain. perak Lukman.

seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian. tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. dipersetujui Maqbul = Diterima. yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku.Ma’mun = Aman. air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka. jernih Mudrik = Berakal. dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara. memahami .

bijaksana. guru. tujuan. cita. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing.Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji. di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki. jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan .

dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. nama nenek moyang Nabi Quthb. bagian Qudamah = Lama. teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. yang membagi Qosiim = Yang molek. keuntungan Rafaat = Sangat lembut. pengawal. kutub Rabah = Usaha. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi. cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi.Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. Qutub = Pemimpin. pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat.

kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. pemimpin Raihan = Bunga surga. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat. harum Ramzi = Lambangku Rana. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi. cerdas. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. ridho . ketua. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis. bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. Rania = Kesukaan. berperasaan baik Rashin = Yang bagus. lukisanku Rasuli = Wakilku.

Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik.Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. kuat Rusydi = Kecerdikanku. bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak . kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan. nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani. pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku. perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas.

ketentraman Salam = Keselamatan. keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. senang Sahlan = Mudah. duta besar Safwan = Bersih. ikhlas. keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat. keselamatan. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah.Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. lemah lembut. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . Samirah = Penghibur. terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat. pemurah. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan. toleran Samir. jujur. tepat Sadiq = Yang benar. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur.

julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. Pedang Tajam. jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani. kepala kaum. Shidqie = Benar. pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar. aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan. Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. Jujur Shofwan = Teman akrab. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku .

lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut. Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama .Sinwan = Kembar Siraj = Pelita. nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang.

Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama . pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon. berani. mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang.Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur.

sempurna Tamim = Kejadian sempurna. orang yang kuat Tamrin = latihan. nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi.Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu. pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. Suci Thalal = Keindahan. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih. perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya . kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil. Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan. pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan.

lurus. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal. para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. pemimpin. tekun beribadah Ubaid = Hamba. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW. tinggi. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal. laba-laba Ukail = Pintar.Thamir = Berjaya. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW .

hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia. ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani.Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. senang Wail. kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. kaya. pelindung Walid = Kelahiran. Wa’il = Perteduhan. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah. Wadi’ = Aman. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. tenteram. cinta. gembira. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . jujur Wafri = Kekayaanku. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat. kulit putih Wadi. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. perlindungan. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. cinta.

Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. hati Wisam = Pertanda. yang hidup Yajri = Mengalir. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan . berserah Yassaar = Kekayaan. bintang kehormatan. tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat. cita-cita Wijdan = Sanubari. medali Yaala = Kemuliaan. yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. gigih Wazir = Menteri. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. bertambah. tinggi Yahya = Nama nabi. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. dihormati.

giat Zaafarani = Harum. berseri. perhiasan. suci. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan. berseri. tumbuh dengan baik. kawan Zamir = Suara hati. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. kelebihan Zaim. Keindahan. Zainun = Bagus. Zaini. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan. bersih Zakir = Yang mengenang. Zaidun. kuat Zabran = Kuat. anak kecil yang cantik . harum. kelebihan Zaidan. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. cemerlang. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik. Zaidi = Tambahan.

kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa. pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa. berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua. pemimpin Ziqri = Terpuji. pintar Zufar = Singa.com/. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. rendah hati.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang. pemberani. tiang penyangga . Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis.wordpress. bercahaya. pemurah Zuhair = Yang tenang. kenanganku Zimam = Yang utama. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan.

pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. pemurah . kokoh Baadii = yang terlihat nyata. bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai.As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat. gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut.

teladan Ja’far = sungai. bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang. sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak. kekal Khaalish = murni. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih. nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya. mencintai Raa-id = perintis. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka .Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin.

cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. jarang yang sama Thayyib = baik. bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong . enak.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. mulia Thaalib = yang mencari. yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. murid Thaariq = bintang pagi. baru Thariif = ajaib. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.

Leave a Comment Name Mail Website 88 .Kick things off by filling out the form below...Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.

Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama . Try again.Type the two words:Type what you hear:Incorrect. manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search.