NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar .Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat. bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. cahaya api Syahiid = saksi. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih.

enak. baru Thaalib = yang mencari. murid Thaahir = suci. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa. perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki. mulia Thayyib = baik. kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. wangi Thariif = ajaib. baik pujiannya. kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya .Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia. lemah lembut ‘Amruu = kehidupan.

cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama. pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik. mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. tiada bandingan. tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. penanggung jawab . menonjol Faaris = penunggang kuda. berbudi Faishal = pem impin.

maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga. kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak. diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang. damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan .Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal.

jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani. Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda. Kuat Da''i : Yang memanggil . Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan . Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas. Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu . Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa . anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi.Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga.

Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Keutamaan Fadhil : Utama . Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Bersih. Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . Pandai Lainufar : Pokok teratai . Jujur Lahin : Cerdik . Mulia Fadhlun : Keutamaan . Perkasa . Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan . Pendai besi Idrak : Akal . Kemuliaan Fahd : Singa .Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan. Mulia Ja''far : Sungai . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar. Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang . Unta betina . kesayanganku Hadaya : Pemberian . Amal baik Ijlal : Terhormat.

Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara. Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Ketua. Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba . Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan . Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih . Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan. Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan.Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Maha mengalahkan . Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Yang mendahului Salman : Bersih dari cela . Nama Allah Qaid : Komandan . Terjaga Mahib : Orang yang karismatik. Patuh Rakid : Yang menang . Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah.

Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Ramai penduduk. Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga. Utama. Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Sadar Yaqin : Yakin . Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Langgeng Tsamin : Berharga . Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi .Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar .s. Bagus Zhaahir : Nyata. Kemampuan. Terang Zhabyi : Kijang . Bersih Tha'il : Kekuasaan. Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum. Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci . Pertama Yaman : Arah kanan . Manfaat Thalal : Keindahan. Khalifah kedua Umran : Pembangunan. Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat. Tsany : Nama sahabat nabi . Ajaib Thariq : Bintang timur .

06. 13. 08. 17. 29. 32. 11. 02. 24. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses . 28. 01. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 18. 20. 12. 07. 05. 15. 04. 30. 14. 21. 03. 31. 23. 27. 10. 16. 22. 09.Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 25. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 19. 26.

’Aamir Memakmurkan 39. Badruddin Bulan purnama agama 04. Bariq Bercahaya – kemilau 05. ’Afif Punya harga diri 58. ’Abid Beribadah 61. ’Azmi Keteguhan hati 49. ’Aafi Yang mengampuni 53. ’Azzam Kebulatan tekad 48. Bassam Selalu senyum 06. ’Aqib Balasan yang baik 57. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. ’Aathif Belas kasih 54. Asad Singa 36. ’Azzan Nama orang Dahulu 47. Bahir Elok 10. ’Aun Pertolongan 52. ’Adli Adil 41. ’Abduh Hamba-Nya 46. ’Adil Adil 45. ’Aakif Beritikaf 56. ’Adnan Nama orang dahulu 43. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . ’Aashim Menjauhi maksiat 38. Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. Badri Mempercepat jalannya 11. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. Alauddin Kemulian agama 55. ’Abbad Tekun beribadah 62. Basyir Pemberi kabar gembira 08. Afdhol Lebih Utama 37. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. Amrullah Perintah Allah 35. Basim Tersenyum 07. Nama Artinya 01. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. Athallah Karunia Allah 50. ’Aali Tinggi 44. Bahauddin Keindahan agama 09.33. Badar Bulan Purnama 03. ’Aqil Yang baik budi 51. Bahi Indah 12. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No. ’Arif Arif bijaksana 42. ’Alim Berilmu 60.

Fakhri Kebanggaan 05. Fuad Benak – jantung hati 09. Budair Berjalan cepat 23. Dhahir Yang membantu 07. Dzakwan Harum semerbak 02. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Baqir Pembelah 15. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Dhafir Menang 06. Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Dziyab (1) Memperoleh harta. Faris Penunggang kuda 15. Fauzan Kemenangan 07. Fuhaid Harimau 10. Bisyir Berita gembira 19. Badruttamam Bulan purnama 26. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No. Fahim Memahami 11. Dhamir Yang langsing 10. Dziban Penghalau 04. Fagih Ahli fiqih 14. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06. Baliq Fasih 22. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Buraid Dingin 24. Badil Pengganti 21. Faiz Menang 02. (2) Serbuan 03. Falih Yang sukses 04. Bariz Menonjol 18. Banan Ujung jari 20. Farhan Bergembira . Bakir Pagi-pagi benar 17. Bakri Pagi-pagi benar 14. Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Dhia Sinar – cahaya 09. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Nama Artinya 01. Bukhori Imam perawi hadist 25. Nama Artinya 01.13.

24. Husam Pedang yang tajam 07. Hilal Bulan sabit 21. Ghufron Pengampunan 02. Hamdun Pujian 13. 29. Nama Artinya 01. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. 27. 20. Hamdi Pujian 04. Haidar Singa 05. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. Ghozi Prajurit dimedan perang 03. Nama Artinya 01. Hawari Pengikut setia 20. Hadi Penunjuk jalan . Ghalib Menang 04. Hazim Orang yang teliti 03. Hammadi Pemuji 12. Helmi Sabar dan berakal 16. Hamdan Yang memuji 10. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18. Hamid Yang memuji 09. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14. 18. 26. 21. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. 25. Husni Indah 15. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. 22. 23. 19. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No. Hassan Bagus 11.17. Hatim Murni 02. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08. 28.

Hibatullah Anugrah Allah 28. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Ilham Isyarat yang baik 14. Jamil Indah 02. Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. Jalal Keagungan 09. ’Isom Maksum 06. Jubair Nama Ulama Besar 08. Ikhlas Ikhlas 11. Imam Pemimpin 09. Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Jiyad Yang Baik 11. Habibi Kesayanganku Huruf I No. ’Imaduddin Tiang agama 07. Irsyad Petunjuk 15. Jawahir Permata-permata 10. Nama Artinya 01. Jasim Badan – Fisik 13. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Junaid Tentara 07. Hauzan Mahluk Manusia 30. Jauhar Permata 04. ’Irfan Pengetahuan 04. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. Jamal Keindahan 03. Iqbal Pujangga Muslim 10. Jihad Perjuangan 06. Jawad Pemurah . Hisyam Kemurahan 25. Ihsan Kebaikan 08.22. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Iman Keimanan 13. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. Jibril Malaikat Jibril 14. Jamaluddin Keindahan agama 05. ’Imran Nama ayahanda Maryam as 05. Nama Artinya 01. Iyad Gunung yang sukar didaki 12.

Khatib Orang yang berkhotbah 10. Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Khairon Kebaikan Huruf L No. Jamhari Kelompok manusia 22. Jam’an Dua pasukan 16. Nama Artinya 01. Kadhim Menahan Diri 05. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Ma’mun Aman 03. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Jundi Prajurit Huruf K No. Masyhur Kesohor . Kamil Sempurna 04. Jaiz Boleh 20.15. Khalil Kesayangan 13. Maajid Mulia 02. Mar’ie Terpelihara 05. Jasir Keberanian 19. Khairi Kebaikan 12. Khalis Murni 08. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Nama Artinya 01. Jubran Nama Sastrawan 18. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Jadid Baru 21. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No. Kamal Kesempurnaan 02. Nama Artinya 01. Khattab Ahli pidato 09. Lami’ Mengkilat 05. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Luthfi Lembut 03. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jarullah Tetangga Allah 17.

21. 26. 24. 07. 22.06. 43. 17. 30. 50. 13. 39. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 42. 08. 36. 15. 44. 10. 29. 18. 41. 27. 23. 33. 31. 48. 40. 32. 09. 11. 47. 51. 14. 28. 12. 16. 45. 25. 49. 20. 37. 35. 38. 34. 46. 19.

Nashiruddin Penolong Agama 03. Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Mamduh Yang dipuji 66. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Ma’lum Yang diketahui 74. Mukhbit Tunduk patuh 79. Nu’man Kenikmatan . Muti’ yang selalu taat 84. Nashir Penolong 02. Masy’al Tempat menyalakan Api 73. Mazru’i Yang ditanami 67. Mushlih Yang memperbaiki 53. Marjan Batu permata marjan 58. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Murad Kemauan 77. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70.kebaikan 83. Ma’mur Makmur 75. Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Muqsith Berbuat adil 80. Muthliq Pemberi sesuatu 65. Mahasin Kebaikan. Mukhlis Yang Ikhlas 55. Mufid Memberi manfaat 85. Makarim Bersifat mulia 64. Muthohhar yang disucikan 72. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Nail Yang suka memberi 05. Mukhlas Yang Ikhlas 56. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Maimun Yang diberkahi 60. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Nama Artinya 01. Marsa Pelabuhan 62. Musyif Pengawas 63. Mustaqim Lurus 61. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89.52. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78.

Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Najmi Bintang 19. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Nadi Tempat pertemuan 10. Nama Artinya 01. Qoid Pemimpin 03.06. Nabih Cerdik – Mulia 17. Nuruddin Cahaya Agama 07. Nidham Peraturan 28. Nashir Pembela 25. Nadhim Pengatur 30. Qani’ Puas 05. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Nafis Berharga 33. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Nawwar Pemberi cahaya 32. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Naufal Dermawan 09. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12. Nabil Cerdik – Mahir 18. Nafil Tambahan 26. Rajih Timbangan yang mantap 02. Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Na’im Kenikmatan 15. Nabhan Mulia – terkenal 34. Najmuddin Bintang agama 35. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Nawwaf Yang menonjolkan 23. Nadim Teman minum 24. Rafi’ Tinggi 03. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nadhir Indah – elok 08. Rahmatullah Rahmat Allah . Nuri Bercahaya 16. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Nadir Jarang 22. Nadhif Bersih 36. Qosim Ganteng – Yang membagi 02. Nama Artinya 01.

Rosyid Memberi petunjuk 10. Rajab Bulan rajab 20. Sa’ud Bahagia 11. Sa’di Bahagia 07. Rofiq Kawan akrab 26. Rahid Lembut 25. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Salam Keselamatan – keamanan 10.04. Saif Pedang 09. Sami Tinggi kedudukannya 04. Rosyad Petunjuk jalan lurus 14. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Roji Berpengharapan 30. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Siraj Lampu – Pelita 15. Roid Pemimpin 21. Riyadh Taman 08. Ridhwan Keridhoan Allah 06. Suud Bahagia . Robii’ Musim semi 23. Rafif Berahlak baik 27. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Roja’ Harapan 11. Surur Kegembiraan 06. Rifqi Kawan pendamping 07. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Rizqullah Rizki dari Allah 16. Rafii’ Tinggi derajatnya 18. Samir Teman ngobrol 05. Sirajuddin Pelita agama 16. Rozin Serius dalam prilaku 22. Robih Beruntung Huruf S No. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Rodhi Merasa ridho 29. Ridho Keridhoan 19. Rahmi Belas kasih 13. Salim Selamat 13. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Said Bahagia 12. Nama Artinya 01. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14.

20. 55. 37. 56. 21.17. 49. 23. 61. 43. 62. 45. 31. 54. 28. 39. 42. 25. 53. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 50. 24. 57. 47. 22. 46. 35. 51. 58. 52. 40. 30. 18. 44. 34. 32. 60. 33. 36. 48. 19. 27. 29. 26. 59. 38. 41.

Taisir Kemudahan 06. Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Nama Artinya 01. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Tajuddin Mahkota agama 02. Shohib Teman 75. Shabban Pembuat sabun 76. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Tsauban Kembali berkumpul 24. Thaha Dua huruf permulaan surat 17.63. Tamam Sempurna 10. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Shiddiq Membenarkan 65. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Shobhi Pagi hari 69. Tsaqib Jitu Huruf U No. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. Tsabit Yang tetap 22. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Thahir Bersih – Suci 19. Shofi Jernih Huruf T No. Shaleh Baik 66. Tahsin Perbaikan 09. Thufail Lembut – Halus 21. Shalahuddin Kebaikan agama 68. Shaddam Benturan 71. Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25. Shidqi Benar – jujur 64. Tsawab Pahala 23. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Tamim Orang yang kuat 05. Thoyyib Baik 20. ’Ubaid Hamba . Taqi Bertakwa 08. Shafar Bulan Safar 73. Nama Artinya 01. Thomi Tinggi 18.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

kesusasteraan Adam = Nama Nabi. kanan Aisar = Yang senang. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. kesabaran Ahlami = Impianku. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung. adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. kelurusanku. pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku. lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. ikutan. sopan. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku. tali rantai.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. mudah . terbaik Affan = Pendaki. kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama.

kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal. keamanan Amanat = Pertaruhan. lemah lembut. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. Althaf = Baik hati. harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf. teguh. Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. sangat pandai Akram = Yang mulia. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat . harapan Amali = Cita-citaku. lebih lembut Altamis = Panglima.Aisy = Mewah. pembuka. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik.

berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. pintar. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. lebih bersinar. soleh. bijaksana. mesra. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan. cinta. periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. teman setia. penyokong Ansari = Penolongku. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . yang kuat iman.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. pemerintah. mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. ketua. kasih. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi. pemimpin. yang dipercayai. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. penguasa. dapat dipercaya. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi. penerang Amnan = Tempat yang aman.

permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. murni. lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi. berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. sholih. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. memikat hati. kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. gemilang Asri = Masaku. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia. hadiah Ataullah. terkawal. terpelajar. mempesona Asjad = Emas. jiwa halus Asyrani = Periang. bijaksana Arkam = Yang mulia. mengetahui. Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci. melukiskan Asil = Yang mulia. yang murni . mulia asalnya. bersih Asir = Menawan.‘Arif = Yang bijak.

kekasihku Azizan = Yang mulia.‘Atiq = Ka’bah. lebih cerah Azhari = Yang berseri. yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. suci Azfar = Yang berjaya. yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan. kekasih Azizi = Kesayanganku. pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. tekad ‘Azmi = Cita-citaku. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung. yang kuat. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. yang gemilang. bersih Azman = Cita-cita. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. yang kuat. kekasih Azka = Semakin maju. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. tekadku. suci.

Badi = Istimewa Baahi. salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. penggembira Bahir = Elok. terhebat Baari = Pencipta. gigih Baqir = Sangat pandai. gembira. mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan. Baha = Termegah. terpelajar Bariq = Bercahaya. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku.

cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar. asli. bukti. penyeru. berani Basil = Berani Basim = Gembira. pelindung. bijak . titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. penjaga Dalil = Petunjuk. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i.Barzun = Utama. selalu tersenyum Basir = Bijak. pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim. pemimpin. tersenyum. dalil. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. model. melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. teladan Dana = Cerdas.

bunga Din = Agama. cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya. cerdas.Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. bijak Daris = Pembaca. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. jantan Dika Azhari = Ayam jago. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan . sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. faham Dzakir = Teguh pendirian. pandai. kuat. mudah. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani.

murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. utama. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran. kelebihan. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. sungguh2 Faiq = Tertinggi. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. terkenal. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. Faishal = Penyelesaian. yg utama Fadl = Dermawan. pintar. sedap .Dzalkifli. berhasil. istimewa. yg membantu Dzikro = Pengajaran. murah hati. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. utama. pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal. memahami. sisa Fadhali = Kelebihan. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. yang baik.

lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya. tiada bandingan. ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama.Fakhir = Kebesaran. Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. tunggal. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. penunggang kuda. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. Cerdas Fathi = Pembuka. kenyataan. pemikir. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. ahli fiqh. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama. pemenang. sukses. jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. keistimewaan Faris = Yang alim. bijaksana Faraj = Kelonggaran. permata. pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. yang baik Fakhri = Kemegahanku. perintis. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan. pemikiranku Firas = Kecerdikan.

seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. Ghufron = Keampunan. Penghafal Hafiz = Penjaga. sayang. sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya. pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih. mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. singa . nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir. bertujuan Ghufran. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani. nama suku arab Ghaus. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang.

tampan Hamizan = Cerdik. kuat. nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku. bersih.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta. pujian Hamdun = Terpuji. pelindung Hariz = Pemelihara . pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani. asyik. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. nisbah Haris = Pengawal. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik. kuat. menguasai Haitham = Yang mudah. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji. suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan. yang lurus. pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku.

pandai Hazim = Tegas.Harith = Kuat. yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus. rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia. cermat. kesabaran Hilmi = Kesopananku. benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. yang lurus. penentu. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. murni. bijak.

cantik. dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW. Ibaad = Rajin beribadah. memiliki jiwa kepahlawanan. petunjuk. indah. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad.Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja. mulia. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku . baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham.

nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. bantu. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam . gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan. kesyukuran. keimanan Imdad = Tolong. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq. kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. kemajuan Iqtidar = Kekuatan. suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti. pujangga muslim. sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa. kekuatan. tenaga Irfan = Kebijaksanaan.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. pengetahuan Irsyad = Nasihat. panduan. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan.

cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan. siang Jauzan = Pertengahan Jawad. Jawwad = Murah hati. dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung. cahaya. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz. banyak . keagungan. pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar. bukit Jabir. penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. semarak. keindahan. Jabr = Pemberi kenyamanan. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan.Jaad = Sungguh2.

terhormat Kabir = Agung. Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab. riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. Ka’ab = Kemuliaan. rekan. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia .Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira. di tengah Juhair = Suara Nyaring.

kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. Khairi = Kebaikan. Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua. ikhlas. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . nama seorang seniman Khaldun = Kekal. pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. Khatib. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. wakil Khalili = Sahabat Khalis. bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. Khalish = Suci. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. Kesayangan Khalifah = Pengganti. pengganti. nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. pakar. Khatthab. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama.

munasabah. keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami .Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi. sopan Latif = Lembut. bijaksana. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. lebih baik Khoiri. bersopan Lazim. sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan.

disukai.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain. dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku. Lujaini = Keputihan. jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. perak Lukman. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian. terpuji Mahbub = Dikasihi. Luqman = Nama nabi. kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . bertambah Lutfi = Kehalusanku. bijaksana. keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan.

kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. memahami . yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian. yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima.Ma’mun = Aman. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. dipersetujui Maqbul = Diterima. dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka. jernih Mudrik = Berakal. suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara. seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah.

tujuan. jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki. cita. membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan . di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing. guru. bijaksana.Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji.

Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . kutub Rabah = Usaha. teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid. cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi. tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat. keuntungan Rafaat = Sangat lembut. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. bagian Qudamah = Lama. yang membagi Qosiim = Yang molek. pengawal. Qutub = Pemimpin. nama nenek moyang Nabi Quthb. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi.

kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan. pemimpin Raihan = Bunga surga. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis. cerdas. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. berperasaan baik Rashin = Yang bagus. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. Rania = Kesukaan.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat. ketua. lukisanku Rasuli = Wakilku. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk. ridho . bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga. harum Ramzi = Lambangku Rana.

kuat Rusydi = Kecerdikanku. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak . nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati. Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku.Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut. perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas. kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani.

keselamatan. ikhlas. pemurah. Samirah = Penghibur. duta besar Safwan = Bersih. lemah lembut. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah. tepat Sadiq = Yang benar. keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat. keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan.Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. senang Sahlan = Mudah. terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat. jujur. toleran Samir. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. ketentraman Salam = Keselamatan.

kepala kaum. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan. Jujur Shofwan = Teman akrab. jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku . Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar. Pedang Tajam. pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. Shidqie = Benar. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani. julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi.

mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang. Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut. tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama . lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi.Sinwan = Kembar Siraj = Pelita. pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang.

pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon. berani. bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur. mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama .Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji.

perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih. nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi. Suci Thalal = Keindahan. orang yang kuat Tamrin = latihan. kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil. pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. sempurna Tamim = Kejadian sempurna. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya .Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu.

Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW . lurus. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW.Thamir = Berjaya. berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. tinggi. laba-laba Ukail = Pintar. pemimpin. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal. tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. tekun beribadah Ubaid = Hamba.

kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih. cinta. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . cinta. gembira. kaya. senang Wail.Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia. perlindungan. jujur Wafri = Kekayaanku. kulit putih Wadi. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani. hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. Wadi’ = Aman. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah. tenteram. yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat. Wa’il = Perteduhan. pelindung Walid = Kelahiran.

bintang kehormatan. yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. gigih Wazir = Menteri. hati Wisam = Pertanda. berserah Yassaar = Kekayaan. bertambah. cita-cita Wijdan = Sanubari.Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. tinggi Yahya = Nama nabi. dihormati. medali Yaala = Kemuliaan. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. yang hidup Yajri = Mengalir. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan . tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat.

suci. giat Zaafarani = Harum. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. Zaidun. berseri. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. Zaini. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan. kelebihan Zaidan. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik. harum. Zaidi = Tambahan. bersih Zakir = Yang mengenang. Keindahan. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. kawan Zamir = Suara hati. berseri. cemerlang. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab. kuat Zabran = Kuat. perhiasan. kelebihan Zaim. anak kecil yang cantik . Zainun = Bagus. tumbuh dengan baik. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman.

pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. pintar Zufar = Singa. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan. Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang. berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua.com/. tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa.wordpress. pemimpin Ziqri = Terpuji. kenanganku Zimam = Yang utama. rendah hati. bercahaya. kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. pemurah Zuhair = Yang tenang. pemberani. tiang penyangga .

pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. kokoh Baadii = yang terlihat nyata. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri. gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi. pemurah . singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan. bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai.As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat.

nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya.Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin. bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang. teladan Ja’far = sungai. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki. kekal Khaalish = murni. pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. mencintai Raa-id = perintis. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka . bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih. sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak.

murid Thaariq = bintang pagi. jarang yang sama Thayyib = baik. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. enak. yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. baru Thariif = ajaib. mulia Thaalib = yang mencari.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong . cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci.

.Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.. Leave a Comment Name Mail Website 88 .Kick things off by filling out the form below.

Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama . Try again.Type the two words:Type what you hear:Incorrect. manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful