NAMA-NAMA BAYI LAKI-LAKI ISLAMI DAN ARTINYA LENGKAP

Nama-nama bayi laki-laki islami dan artinya, semoga bisa membantu dan memberikan wacana untuk nama bayi laki-laki islami, memberikan arti bagi kehidupan bayi sang buah hati anda. ... :

Adiib = penulis, sastrawan Asmar = berkulit coklat, tombak Asyam = pemimpin yang mulia, tinggi Amiir = penguasa Anwar = memiliki banyak cahaya Aniis = ramah Ayaad = dapat menguatkan, kokoh Usaamah = singa Asad = binatang buas yang disegani Amiin = dapat dipercaya Arkaan = kemuliaan, tiang penyangga As’ad = orang yang berbahagia Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Imaam = pemimpin, teladan Ahmad = terpuji Ariib = yang memiliki pengetahuan Baadii = yang terlihat nyata, gurun yang tenang Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Bahr = lautan, genangan air yang banyak Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Basyiir = pem beri kabar gembira

Burhaan = penjelasan Basmaan = banyak tersenyum Baasil = sangat pemberani, singa Baahir = yang bersinar Badraan = dua bulan purnama Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Tauhiid = mengesakan Allah Taufiiq = keberhasilan Taqiy = yang bertaqwa Tahsiin = perbaikan Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Tsaaqib = cerdas Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jariir = tali pengikat unta, nama penyair terkenal Ja’far = sungai, unta betina yang banyak susunya Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jauhar = batu mulia Jalaal = orang besar yang dihormati Jamiil = tampan dan gagah Jaasir = pem berani Haatim = hakim yang diserahi Haarits = yang membajak tanah, singa Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Hibbaan = yang dikasihi Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Husain = sangat baik Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut, sabar Ham daan = yang banyak pujian

Hum aid = diminutif dari Ahmad Haniif = yang lurus Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hasiib = pem beri, pembuat perhitungan Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Husaam = pedang yang tajam Hilmiy = penyabar, pemurah Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khaliil = kekasih, sahabat yang dipercaya Khaalid = tetap di tempatnya, kekal Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Khaththaab = banyak bicaranya Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khalaf = pengganti Khaalish = murni, bersih Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khaazin = yang memiliki simpanan Daariy = pandai, bijaksana Daaniy = dekat Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daaris = orang yang belajar Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Dzakiyy = cerdas, pandai Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzahab = emas Raa-id = perintis, pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raafi’ = kilauan halilintar Raamiy = bintang, orang yang memanah Rajab = pengagungan Ram ziy = yang dapat disimbolkan Ruwaid = lembut Raihaan = rizki, bunga Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raaghiib = orang yang berkehendak, mencintai Raakaan = kemuliaan

yang terbunuh di jalan Allah Syaakir = orang yang bersyukur Syuraih = lapang dada Syafiiq = sangat lemah lembut Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syaddaad = kuat. sangat pemberani Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaarim = tajam Shafwaan = jenih. cerah Shaa-ib = yang benar Shaabir = yang sabar Shaalih = lurus dan benar Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Shaamid = tegar . cahaya api Syahiid = saksi. bersih Zaahiy = wajah yang elok Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sa’iid = yang berbahagia Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Saa-id = pem impin Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor.Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raziin = orang yang tenang. teguh Raatib = permanen Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zahraan = berkilau Zuhair = wajah yang berseri-seri Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.

baik ‘Adnaan = yang menetap di suatu tempat ‘Adiy = sekumpulan orang yang siap berperang ‘Aziiz = yang perkasa. kebaikan ‘Ayyaasy = panjang umur ‘Alwaan = tinggi ‘Ammaar = kuat imannya. baru Thaalib = yang mencari. agama ‘Abbaas = singa ‘Azzaam = berkemauan kuat Ghaaziy = pejuang Ghaamid = yang memasukkan pedang ke sarungnya . baik pujiannya. wangi Thariif = ajaib. perkasa ‘Ubaadah = banyak beribadah ‘Athaa = rizki. enak. jarang yang sama Zhaafir = yang menang Zhariif = cerdik Zhahiir = penolong Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan ‘Aabid = orang yang beribadah ‘Aadil = adil ‘Aarif = yang sabar dan mengetahui ‘Aashim = penjaga yang tulus ‘Aaqil = orang yang paham. kuat ‘Afiif = yang terjaga dari kehinaan ‘Aliyy = mulia.Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Thaariq = bintang pagi. murid Thaahir = suci. lemah lembut ‘Amruu = kehidupan. mulia Thayyib = baik. berakal ‘Aamir = orang yang menetap ‘Utbah = lika liku lembah ‘Atiiq = mulia.

mulia Kan’aan = yang mengumpulkan Kanz = harta simpanan Kinaan = tempat menyimpan anak panah Kaasib = yang beruntung Katsiir = banyak Labiib = berakal. tiada bandingan. menonjol Faaris = penunggang kuda. pandai Farhaan = gem bira Fariid = unik. m utiara yang sangat berharga Fadhiil = yang utama. penanggung jawab . tampan dan berkulit halus Quthb = pemimpin Kaatib = penulis Kaamil = memiliki sifat-sifat sempurna Kariim = murah hati.Ghaalib = orang yang menang Ghaaliy = mahal Fu-aad = hati Faa-iq = istimewa. berbudi Faishal = pem impin. pemisah antara hak dan batil Faatih = penakluk Faaruuq = pem isah antara hak dan batil Farraas = tajam pikirannya Fawwaaz = banyak memiliki keberuntungan Fahd = macan kumbang Fauzaan = keberuntungan Fathiin = cerdas Qaasim = pem beri imbalan Qudamah = lama Qais = tinggi hati dan kuat Qaabuus = gagah. cerdik Lathiif = lembut Luqmaan = jalan terang Laabid = singa Maazin = wajah yang berseri Maalik = pelindung.

damai Mahiib = orang yang karismatik Muyassar = yang dimudahkan Naajiy = yang terbebas dari keburukan Naayif = tinggi Nabiil = terhormat. diberi kesenangan Mushlih = yang melakukan perbaikan Mu’aadz = orang yang terlindungi Mufiid = yang memberi manfaat kepada oang lain Miqdaad = yang sering menghadang perbuatan buruk Mumtaaz = istimewa Munjid = penolong Mundzir = pem beri peringatan Muniir = bercahaya Muhanaa = tenang.Ma-muun = yang dipercaya Mubaarak = diberkahi Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah Mujaahid = pejuang Majiid = mulia Mahbuub = yang dicintai dan disenangi Mahfuuzh = terpelihara Mahmuud = terpuji Murraan = lembut Maajid = terhormat Mukhtaar = pilihan Marjaan = butiran mutiara Mursyid = pem beri petunjuk Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya Ma’ruuf = terkenal. punya kelebihan Nadiim = pendamping Nafiis = berharga. maksud Murtadhaa = yang diridhai Marwaan = batu yang sangat keras Mas’uud = yang beruntung. menjadi rebutan Nawwaaf = unggul Naufal = pem uda tampan . kebaikan Mahdiy = yang mendapat hidayah Maimun = yang mendapatkan berkah Muraad = kehendak.

Aamir : Memakmurkan Aban : Perbuatan yang sangat jelas. Temukan nama bayi yang dapat memberikan arti bagi kehidupan buah hati anda.Najiib = mulia Naashir = suka menolong Naafi’ = yang memberi manfaat Nashr = pertolongan Na’iim = yang berbahagia Naadir = berharga. ambisius Hisyaam = kedermawanan Hilaal = bulan sabit Wahiid = satu-satunya Waduud = penuh kasih sayang Waliy = penolong Waliid = bayi. anak kecil Wahiib = yang dianugerahi Yaasir = mudah Yaafi’ = terhormat Yaziid = pertumbuhan Yassar = banyak kemudahan Berikut Nama-Nama Bayi Islami bagi bayi laki-laki anda berikut artinya. Anak Utsman bin Affan Abbad : Tekun beribadah Abbas : Singa . Penyeru (kebaikan) Dalil : Pemberi petunjuk kepada sesuatu . Kuat Da''i : Yang memanggil . jarang ada Haadii = yang memberi petunjuk Haasyim = orang yang tam pil di depan Haani = yang menyenangkan Hum aam = pem berani. Nama paman Nabi Azmi : Keteguhan hati Badar : Bulan purnama Badi'' : Indah Badil : Pengganti Badrani : Dua bulan purnama Badri : Mempercepat jalannya Daffa'' : Pertahanan .

Bersih. Pandai Lainufar : Pokok teratai . Pandai Khaidir : Nama Nabi Khairan : Kebaikan Khairi : Kebaikanku Khalis : Murni. Keutamaan Fadhil : Utama . cahaya Dzahab : Emas Dzaka'' : Kecerdasan . Mulia Ja''far : Sungai . Sahabat Nabi Jihad : Perjuangan Jinan : Taman yang rindang . kesayanganku Hadaya : Pemberian . Kemuliaan Fahd : Singa . Hadiah Haddad : Kuat kemauan . Mulia Fadhlun : Keutamaan . Periang Dhahir : Yang membantu Dhamir : Yang langsing Dhia : Sinar. Unta betina . Surga Jiyad : Yang baik Jubair : Berkuasa . Nama raja Arab Saudi Fahim : Memahami Fahmi : Pemahamanku Haazim : Teliti Habib : Kekasih Habibi : Kekasihku . Nama ulama besar Kamil : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna Kan''an : Yang mengumpulkan Katsir : Banyak Kattab : Ahli pidato Kaukab : Gugusan bintang Khabir : Mengetahui . Perkasa . Pendai besi Idrak : Akal . Sesuai rencana Iftikar : Pengamatan I''hab : Pemberian Ihsan : Kebaikan .Dallal : Penunjuk Jalan Dani : Dekat Dhafir : Menang Dhahak : Yang banyak tertawa . Jujur Lahin : Cerdik . Kepandaian Dzaki : Cerdas Dzakir : Kuat ingatan Dzakwan : Cerdas Fadhali : Kelebihan. Amal baik Ijlal : Terhormat.

Menonjol Nail : Yang suka memberi Naizar : Sedikit bicara Naji : Yang terbebas dari keburukan Najib : Mulia . Ditakuti atau disegani orang lain Majid : Berbudi luhur. Nama sahabat nabi Samah : Toleransi Samau'al : Lindungan. Terhormat Makarim : Bersifat mulia Nahar : Siang hari Nahid : Anak dalam masa puber Nahsif : Adil Naif : Berkedudukan. Patuh Rakid : Yang menang . Yang berguna Raghuf : Senang akan sesuatu Rahib : Penghamba . Yang ditunggu Mahfudz : Terpelihara. Tempat yang keras Samhari : Lembing yang keras Sa'ud : Kebahagiaan Sauqi : Kerinduanku Sayid : Tuan. Yang mendahului Salman : Bersih dari cela .Lami'' : Mengkilat Lujain : Perak Lu''lu : Permata Mahdi : Yang memperoleh petunjuk . Giat ibadah Rakan : Kemuliaan Raki' : Yang bersujud . Yang diam Saalim : Selamat Sabiq : Yang mengalahkan. Tampan dan baik kulitnya Qadin : Hakim . Pemimpin Raafi : Tinggi Raasyid : Memberi petunjuk Rabbani : Karana Allah semata-mata Rabbi' : Musim semi Rabih : Yang mendatangkan keuntungan. Kadi Qafil : Yang kembali dari perjalanan Qahhar : Maha perkasa . Terjaga Mahib : Orang yang karismatik. Kepala kaum Shabhi : Pagi hari Shabir : Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar Shabri : Kesabaranku Shafar : Bulan safar Shafi : Jernih . Baik keturunannya Qabil : Yang menjaminkan . Maha mengalahkan . Ketua. Yang menanggung Qabus : Orang yang gagah. Nama Allah Qaid : Komandan .

Langgeng Tsamin : Berharga . Pemrosesan Thaha : Nama sanjungan atau panggilan Rasul . Kedudukan dalam militer Zain : Perhiasan . Pertama Yaman : Arah kanan . Bernilai Tsamir : Yang berbuah Tsamud : Kaumnya nabi Shalih a. Ramai penduduk. Sangat pemberani Syadi : Pandai bersya'ir dan bernyanyi Syahid : Mati syahid Tadabbur : Mengambil pelajaran dari pengamatan Taghdir : Kicauan burung Tahani : Ucapan selamat . Sadar Yaqin : Yakin . Ajaib Thariq : Bintang timur . Khalifah kedua Umran : Pembangunan. Nama surat dalam Al Quran Thaha : Dua huruf permulaan surat Thahir : Suci . Tidak ragu-ragu Yaqut : Permata Yaqzhan : Yang waspada Ya'rub : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab Zahy : Wajah yang elok dan berseri-seri Zaid : Tambahan Za'im : Pemimpin kaum.s. Kemampuan. Jalan Tsabat : Keteguhan hati Tsabit : Tetap Lurus . Nama Allah Wahib : Pemberi Wahid : Satu . Manfaat Thalal : Keindahan. Kebaikan Yaqdhan : Orang yang terjaga. Terang Zhabyi : Kijang . Makmur Wadi' : Yang tenang Wadud : Yang penuh kasih sayang. Yang dicintai Wafi : Sempurna Wafir : Lengkap. Bersih Tha'il : Kekuasaan. Kuat asa Syabibi : Berusia antara 15 dan 30 tahun Syaddad : Yang kuat. Ikut bergembira Tahlil : Bertahlil Tahsin : Perbaikan. Tsany : Nama sahabat nabi . Bagus Zhaahir : Nyata. Keadaan yang baik Tharif : Jarang ada bandingannya. Utama. Banyak kebaikannya Wafiyyun : Sempurna Wahhab : Pemberi .Shaim : Yang berkuasa Shakhrun : Batu besar .

01. 12. 11. 03. 30. 13. Nama Artinya Amin Pemengang Amanat Anis Ramah tamah dalam pergaulan Amanullah Keamanan dari Allah Akram Lebih Mulia Ahmad Terpuji Ad-ham (1) Tali rantai. 16. 19. 18. 24. 17. 32. 25. 21. 10. 14. 15. 04. 29. 20. 07. 31. 08. 27. (2) Peninggalan Kuno Aslam (1) Lebih selamat. 23. 06. 22. (2) Masuk Islam Arsalan Nama seorang tokoh Islam Aiman Kanan Arhab Memanjakan As’ad Bahagia Adib Beradab Addar Quthni Seorang imam perawi hadist Attirmidzi Imam perawi hadist Aththobarani Imam perawi hadist Al Baihaqi Imam perawi hadist Annasai Imam perawi hadist Asyraf Lebih mulia Amir Penguasa – pemimpin Anas Mesra – periang Althaf Lebih lembut Amjad Lebih mulia Ahnaf Lebih suci (Lurus) Anwar Lebih bersinar Arhab Lebih lebar dan luas Azhar Lebih cerah Aufa Lebih tepat Anjab Lebih utama dan bernilai Akhdan Sahabat Akmal Lebih lengkap (sempurna) Abrar Golongan yang berbuat kebajikan Aflah Lebih sukses . 02. 26. 28. 09.Ziyad : Suatu kelebihan Nama – Nama Bayi Menurut Islam – Untuk Laki – Laki 5 September 2008 oleh abasozora 53 Komentar Nama-nama Untuk laki-laki Huruf A No. 05.

Basil (1) Singa (2) Pemberani 02. ’Afif Punya harga diri 58. ’Azmi Keteguhan hati 49. ’Aashim Menjauhi maksiat 38. ’Abbad Tekun beribadah 62. ’Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya 63. Basyir Pemberi kabar gembira 08. ’Adil Adil 45. ’Adnan Nama orang dahulu 43. Bassam Selalu senyum 06. Bahir Elok 10. Afdhol Lebih Utama 37. Basim Tersenyum 07. ’Aqil Yang baik budi 51. Badruddin Bulan purnama agama 04. ’Adli Adil 41. Athallah Karunia Allah 50. Bariq Bercahaya – kemilau 05. Antar Berani dalam peperangan Huruf B No.33. ’Aun Pertolongan 52. ’Azzam Kebulatan tekad 48. ’Aqib Balasan yang baik 57. ’Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni 59. Bahauddin Keindahan agama 09. ’Abduh Hamba-Nya 46. ’Aali Tinggi 44. ’Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan 40. ’Alim Berilmu 60. ’Arif Arif bijaksana 42. Burhan Dalil – Bukti – Cahaya . Bahi Indah 12. Asad Singa 36. Nama Artinya 01. ’Aafi Yang mengampuni 53. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw 34. Amrullah Perintah Allah 35. Alauddin Kemulian agama 55. Badar Bulan Purnama 03. ’Aakif Beritikaf 56. Badri Mempercepat jalannya 11. ’Aathif Belas kasih 54. ’Azzan Nama orang Dahulu 47. ’Aamir Memakmurkan 39. ’Abid Beribadah 61.

Fuad Benak – jantung hati 09. Faiz Menang 02. (2) Serbuan 03. Dziyab (1) Memperoleh harta. Bariz Menonjol 18. Dhaifullah Tamu Allah Huruf F No. Fakhri Kebanggaan 05. Badil Pengganti 21. Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman Huruf D No. Budair Berjalan cepat 23. Faisal Pemisah antara hak dan batil 08. Fuhaid Harimau 10. Dhia Sinar – cahaya 09. Fauhad Anak kecil yang gemuk 13. Buraid Dingin 24. Burhanuddin Dalil (cahaya) agama 16. Falih Yang sukses 04. Fahim Memahami 11. Badruttamam Bulan purnama 26. Nama Artinya 01. Fauzan Kemenangan 07. Dzakwan Harum semerbak 02. Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan 12. Fagih Ahli fiqih 14. Dhafir Menang 06. Nama Artinya 01. Dhamir Yang langsing 10. Faris Penunggang kuda 15. Bukhori Imam perawi hadist 25. Faruq Pembeda antara hak dan batil 16. Dhahir Yang membantu 07. Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak 08. Dziban Penghalau 04.13. Bakri Pagi-pagi benar 14. Baliq Fasih 22. Banan Ujung jari 20. Bisyir Berita gembira 19. Farhan Bergembira . Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw 05. Falah Sukses – beruntung – jaya 03. Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal 06. Bakir Pagi-pagi benar 17. Baqir Pembelah 15.

24. Hamdun Pujian 13. Ghalib Menang 04. 18. 26. 19. Hamdi Pujian 04. Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal 06. Ghufron Pengampunan 02. 22. Hamdan Yang memuji 10. Ghassan Nama suku arab Huruf H No. Hadi Penunjuk jalan . Ghozi Prajurit dimedan perang 03. 29. Ghonim Yang mendapat keuntungan 05. Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal 18. 23. Nama Artinya 01. Fadhil Mulia Fauzi Kemenangan Fahd Harimau Faiq Yang mengungguli Fakhir (1) Kebesaran. Husam Pedang yang tajam 07. Hassan Bagus 11. 25.17. Hatim Murni 02. 28. Haidar Singa 05. Hamid Yang memuji 09. 20. Hilal Bulan sabit 21. Helmi Sabar dan berakal 16. Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah 17. 27. Hawari Pengikut setia 20. Husni Indah 15. Nama Artinya 01. Hasyim (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu 19. Hazim Orang yang teliti 03. Hammadi Pemuji 12. (2) Yang baik Fathi Pembuka Fahmi Pemahaman Fikri Pemikiran Furqon Pembeda hak dengan batil Fakhruddin Kebanggaan agama Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Fajari Waktu fajar Fadholi Kelebihan – keutamaan Huruf G No. 21. Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist 14. Hanif Muslim yang teguh – lurus 08.

22. Hisyam Kemurahan 25. Iman Keimanan 13. Humam (1) Maharaja (2) Singa 26. Nama Artinya 01. Ikhlas Ikhlas 11. Juhair Suara Nyaring – Lantang 12. Jihad Perjuangan 06. Habibi Kesayanganku Huruf I No. ’Irfan Pengetahuan 04. Jubair Nama Ulama Besar 08. Jiyad Yang Baik 11. Jalal Keagungan 09. Imam Pemimpin 09. Jawahir Permata-permata 10. ’Imaduddin Tiang agama 07. Jamal Keindahan 03. Iyad Gunung yang sukar didaki 12. Irsyad Petunjuk 15. Ilham Isyarat yang baik 14. Ijlal Terhormat – Mulia 16 Isyraf Pengawasan Huruf J No. ’Isom Maksum 06. Junaid Tentara 07. ’Izzuddin Kemuliaan agama 02. Hammam Yang mempunyai kemauan keras 24. Jawad Pemurah . Jibril Malaikat Jibril 14. Nama Artinya 01. Jamil Indah 02. Huwaidi Kembali kepada yang hak 31. Hajid Yang Shalat tahajjud 27. Jamaluddin Keindahan agama 05. Ihsan Kebaikan 08. Hauzan Mahluk Manusia 30. Jauhar Permata 04. Hamdan Penetap disuatu tempat 29. Iqbal Pujangga Muslim 10. Hibatullah Anugrah Allah 28. Hani’ Yang mengucapkan selamat 23. ’Imran Nama ayahanda Maryam as 05. ’Ismat Kekuatan menjauhi maksiat 03. Jasim Badan – Fisik 13.

Jarullah Tetangga Allah 17. Luqman Nama orang yang bijaksana 04. Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as 18. Khozin (1) Penyimpan harta (2) Bendahara 15. Nama Artinya 01.15. Jaiz Boleh 20. Khalis Murni 08. Luthfi Lembut 03. Kadhim Menahan Diri 05. Lami’ Mengkilat 05. Labib Sehat akal dan cerdik 02. Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya 14. Khalil Kesayangan 13. Ma’mun Aman 03. Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat 16 Khodhi’ Orang yang rendah hati 17. Nama Artinya 01. Masyhur Kesohor . Kamil Sempurna 04. Kamal Kesempurnaan 02. Muhyiddin Yang menghidupkan agama 04. Mar’ie Terpelihara 05. Maajid Mulia 02. Khairuddin Kebaikan Agama 06. Jadid Baru 21. Khatib Orang yang berkhotbah 10. Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama 19. Jamhari Kelompok manusia 22. Khairi Kebaikan 12. Khairon Kebaikan Huruf L No. Khairullah Kebaikan (dari) Allah 07. Khattab Ahli pidato 09. Khaldun Nama seorang ahli sejarah 11. Jundi Prajurit Huruf K No. Jubran Nama Sastrawan 18. Kamaluddin Kesempurnaan agama 03. Jam’an Dua pasukan 16. Jasir Keberanian 19. Nama Artinya 01. Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana Huruf M No.

32. 39. 41. 43. 22. 13. 48. 42. 25. 17. 50. 30. 28.06. 47. 07. 49. 21. 51. 46. 44. 27. 20. 11. 15. 36. 09. 34. 16. 33. 19. 08. 45. 37. 12. 26. 38. 18. 35. 24. 29. Majdi Kemuliaan Mukhtar Terpilih Mas’ud Bahagia Murtadho Diridhoi Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Mustafa Pilihan Maalik Yang memiliki Mubarak Yang diberkahi Mujahid Pejuang Majduddin Kemuliaan agama Mahbub Disukai – Dicintai Muhsin Yang berbuat kebaikan Mahmud Terpuji Mursyid Pemberi petunjuk jalan Muslim Seorang Muslim Mu’min Seorang yang beriman Muammar Berumur panjang Mahrus Yang dijaga Mudrik Berakal – Memahami Ma’ruf (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Mundzir Pemberi peringatan Mustajab Terkabul do’anya Marzuq Yang diberi rezeki Muin Penolong Maliki Penganut mazhab Imam Malik Mansur Yang dimenangkan Munadi Yang berseru Murfid Penolong Mahir Pandai – Cakap Miftah Kunci Munir Bersinar Munawir Yang ikut latihan militer Munawwir Pemutih dengan kapur Mufrih Penggembira Mu’tashim Terpelihara dari dosa Mukarrom Yang Mulia Mus’ad Yang dibahagiakan Mahdi Yang mendapat Hidayah Mushoddaq Dapat dipercaya Mushoddiq Yang mempercayai Muhtarom Yang terhormat (di hormati) Muhajir Yang berhijrah Misbah Pelita – Lampu Misbahuddin Pelita agama Muntashir Yang menang Muflih Yang sukses – Jaya . 23. 31. 10. 14. 40.

Mukhbit Tunduk patuh 79. Nashiruddin Penolong Agama 03. Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri 76. Musaid Pembantu – Penolong Huruf N No. Muthohhar yang disucikan 72. Nail Yang suka memberi 05. Mazru’i Yang ditanami 67. Mastur Tertutup – dirahasiakan 69. Nama Artinya 01.kebaikan 83. Mamduh Yang dipuji 66. Marjan Batu permata marjan 58. Mukhlis Yang Ikhlas 55. Maimun Yang diberkahi 60. Ma’shum Terhindar dari dosa 59. Mu’afa Yang selamat – sehat 54. Mustaqim Lurus 61. Muqsith Berbuat adil 80. Mukhlas Yang Ikhlas 56. Musyif Pengawas 63. Mubasysyir Pemberi kabar gembira 68. Nashir Penolong 02. Mufid Memberi manfaat 85.52. Marsa Pelabuhan 62. Mudhoffar Yang dimenangkan 71. Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan 82. Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah 87. Nashrullah Kemenangan dari Allah 04. Mahfudh Terpeliharan – terjaga 78. Muthliq Pemberi sesuatu 65. Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu) 88. Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya 86. Mushlih Yang memperbaiki 53. Mahasin Kebaikan. Murad Kemauan 77. Muti’ yang selalu taat 84. Musyaffa’ Memperoleh syafa’at 70. Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol 57. Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar 89. Ma’lum Yang diketahui 74. Makarim Bersifat mulia 64. Nu’man Kenikmatan . Ma’mur Makmur 75. Mutawakkil Yang bertawakal 81. Masy’al Tempat menyalakan Api 73.

06. Rajih Timbangan yang mantap 02. Qani’ Puas 05. Nasih Setia – Loyal – Ikhlas 21. Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Huruf R No. Najmuddin Bintang agama 35. Nama Artinya 01. Nadhmi Teratur (disiplin) 20. Najmi Bintang 19. Rafi’ Tinggi 03. Nawwar Pemberi cahaya 32. Nafil Tambahan 26. Nawwaf Yang menonjolkan 23. Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub 04. Nuri Bercahaya 16. Nadhim Pengatur 30. Qoid Pemimpin 03. Najib Mulia – Utama -bernilai 29. Naif (1) Berkedudukan (2)Menonjol 12. Nadim Teman minum 24. Nashir Pembela 25. Nuruddin Cahaya Agama 07. Naufal Dermawan 09. Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi 14. Nafis Berharga 33. Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian 06. Nabhan Mulia – terkenal 34. Rahmatullah Rahmat Allah . Na’im Kenikmatan 15. Nabil Cerdik – Mahir 18. Nazih Bersih dari noda cacat 27. Nama Artinya 01. Nahid Anak dalam masa puber Huruf Q No. Nasim Angin Sepai – sepoi 31. Nidham Peraturan 28. Nabih Cerdik – Mulia 17. Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat 11. Nashif (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan 13. Qosim Ganteng – Yang membagi 02. Nadir Jarang 22. Nadhir Indah – elok 08. Nadhif Bersih 36. Nadi Tempat pertemuan 10.

Rosyad Petunjuk jalan lurus 14. Said Bahagia 12. Ridhwan Keridhoan Allah 06. Ramadhan Bulan ramadhan 17. Rahmi Belas kasih 13. Samir Teman ngobrol 05. Roji Berpengharapan 30. Siraj Lampu – Pelita 15. Rodhi Merasa ridho 29. Roid Pemimpin 21. Roja’ Harapan 11. Rozin Serius dalam prilaku 22. Suud Bahagia . Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului 03. Rafid (1) Penolong (2) Pengawal 15. Salim Selamat 13. Robii’ Musim semi 23. Rafif Berahlak baik 27. Rosyiq Bentuk tubuh yang indah 28. Raihan Tumbuhan yang harum 12. Rusydi Penunjuk jalan lurus 05. Saif Pedang 09. Salam Keselamatan – keamanan 10. Sami Tinggi kedudukannya 04. Nama Artinya 01. Rofiq Kawan akrab 26. Rasyid Mendapat petunjuk 09. Rabbani Karena Allah semata-mata 24. Surur Kegembiraan 06. Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat 02. Riyadh Taman 08. Sa’ud Bahagia 11. Sa’di Bahagia 07. Rizqullah Rizki dari Allah 16. Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw 14. Sirajuddin Pelita agama 16. Sufyan Nama tokoh Ulama 08. Rahid Lembut 25. Robih Beruntung Huruf S No. Ridho Keridhoan 19. Rifqi Kawan pendamping 07. Rosyid Memberi petunjuk 10. Rajab Bulan rajab 20.04. Rafii’ Tinggi derajatnya 18.

50. 55. 28. Sa’dun Bahagia Samih Lemah lembut – Toleran Saifuddin Pedang agama Saiful Islam Pedang Islam Samah Toleransi Sadad Bertindak tepat Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang Sayid Tuan – Kepala kaum Samhari Lembing yang keras Sadid Benar – tepat Sajid Orang yang bersujud Satir Orang yang menutupi Aib dan dosa Sahar Akhir malam sebelum fajar Syarif Mulia Syauqi Rinduku Syafiq Belas Kasih Syahir Kesohor Syukri Bersyukur Syakir Bersyukur Sya’ban Bulan Sya’ban Syahid Mati Syahid Syafi’ Memberi syafa’at Syakib Nama Tokoh Muslim Syarifuddin Kemuliaan Agama Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi Syahin Burung yang panjang sayapnya Syammas Pelayan ibadah Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun Syamil Menyeluruh Syamlan Memilih kurma yang masak Syihab Pecahan bintang – meteor Syarahil Nama khabilah Syaiban Mendung bersalju Syuja’ Pemberani Syaraf Kemuliaan Syafii Penganut Imam syafii Syafi Penyembuh Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Syuruq Terbitnya matahari Syamsulhadi Matahari petunjuk Syamsuddin Matahari Agama Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama Shodiq Benar – Jujur Shabri Sabar Shabur Penyabar Shobir Penyabar . 21. 56. 62. 35. 20. 30. 36. 38. 22. 49. 41. 37. 23. 18. 40. 53. 39. 46. 34. 31. 60. 24. 58. 54. 27. 45. 44. 57. 33. 61. 48. 42. 25. 43. 59.17. 29. 19. 52. 32. 26. 51. 47.

Nama Artinya 01. Thalal Keindahan – keadaan yang baik 14. Thahir Bersih – Suci 19. Taisir Kemudahan 06. Shofi Jernih Huruf T No. Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) 11. Shafar Bulan Safar 73.63. Tahsin Perbaikan 09. Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik 15. Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa 72. ’Ubaid Hamba . Tamim Orang yang kuat 05. Shohib Teman 75. Tsabit Yang tetap 22. Taqiuddin Takwa dalam agama 03. Shalah Perbaikan – kebaikan 67. Tamam Sempurna 10. Shalahuddin Kebaikan agama 68. Tsamud Kaum nabi Shaleh as 25. Shaddam Benturan 71. Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih 12. Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas 70. Shabban Pembuat sabun 76. Shidqi Benar – jujur 64. Thoriq Orang yang mengetuk malam hari 13. Shaleh Baik 66. Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah) 07. Shobhi Pagi hari 69. Taqi Bertakwa 08. Tsauban Kembali berkumpul 24. Tajuddin Mahkota agama 02. Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari 16. Thaha Dua huruf permulaan surat 17. Shiddiq Membenarkan 65. Taufiq Taufiq limpahan Allah 04. Tsawab Pahala 23. Shoib Tepat mengenai sasaran 74. Nama Artinya 01. Thomi Tinggi 18. Thoyyib Baik 20. Thufail Lembut – Halus 21. Tsaqib Jitu Huruf U No.

02. 03. 04. 05. 06. 07.

’ Uwamir Nama Orang dahulu ’Ushaim Memelihara dari keburukan ’Umair Nama orang dahulu ’Ulwan Tinggi ’Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk ’Ujab Keajaiban

Huruf W No. Nama Artinya 01. Wajih Orang yang berkedudukan 02. Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 03. Waliuddin Penolong (pembela) Agama 04. Washif Punya Sifat tertentu 05. Wahid Sendirian 06. Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 07. Wafi Sempurna 08. Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa 09. Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10. Wasim Rupawan 11. Wafir Lengkap – banyak kebaikannya 12. Wahib Banyak memberi Huruf Y No. Nama Artinya 01. Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 02. Yazid Bertambah – Lebih 03. Yaasir Orang yang mudah 04. Yasykur Bersyukur 05. Yusron Kemudahaan Huruf Z No. Nama Artinya 01. Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 02. Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 03. Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 04. Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 05. Ziyad Suatu kelebihan 06. Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 07. Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 08. Zamir Anak kecil yang cantik 09. Zumar Anak kecil yang cantik 10. Zain Bagus 11. Zainuddin Kebagusan Agama 12. Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 13. Zainularifin Kebagusan orang-orang arif

14. 15. 16. 17. 18.

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa Zaqhlul Nama tokoh Mesir Zaidan Tambahan – Kelebihan Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia Zaidun Tambahan – Kelebihan

Nama-Nama Bayi Anak Laki-Laki Islami

Nama adalah do’a, itu yang pernah ane denger dari ustadz2 di pengajian, wiss so alim he .. Maka dari itu memberikan nama baik kepada bayi anda sama saja dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Islam memberikan tuntunan bagaimana memberi nama kepada anak anda, maka siapkan nama pilihan untuk calon bayi anda. Dan sekarang ane akan berbagi nama-nama bayi anak laki-laki islami beserta artinya, semoga postingan ini membantu anda menemukan nama bayi laki-laki islami yang cocok buat anda. ‘Aakif = Beriktikaf ‘Aali = Tinggi ‘Aamir = Memakmurkan ‘Ashim = Menjauhi maksiat ‘Aathif = Belas kasih ‘Aatik = Pemurah, Yang murni Abadi = Yang Kekal Aban = Lebih terang, lebih nyata, bersih ‘Abbad = Tekun beribadah Abbad bin Bisyir = Yang selalu disertai cahaya Alloh, ahli ibadah yg tekun, dermawan, dan mu’min sejati Abbas = Nama paman Nabi, nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abbasy = Rajin berusaha ‘Abduh = Hamba-Nya, julukan dari Nabi Muhammad SAW Abdul Alim = Hamba Allah Yang Mengetahui Abdul Azim = Hamba Allah Yang Agung Abdul Aziz = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Bari = Hamba Allah Yang Banyak Kebaikan Abdul Basit = Hamba Allah Yang Melimpah Nikmat Abdul Baqi = Hamba Allah Yang Kekal Abdul Dayyan = Hamba Allah Yang Membalas Abdul Jabbar = Hamba Allah Yang Tegas

Abdul Jalil = Hamba Allah Yang Mulia Abdul Jawad = Hamba Allah Yang Pemurah Abdul Fattah = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghafur = Hamba Allah Yang Membuka Abdul Ghani = Hamba Allah Yang Pengampun Abdul Hadi = Hamba Allah Yang Kaya Abdul Hafiz = Hamba Allah Yang Memelihara Abdul Haiy = Hamba Allah yang Hidup Abdul Hak = Hamba Allah yang Sebenar Abdul Hakam = Hamba Allah yang Menghukum Abdul Hakim = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Halim = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Hamid = Hamba Allah yang Terpuji Abdul Hanan = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Ilah = Hamba Allah, hamba Tuhan Abdul Karim = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Khaliq = Hamba Allah yang Mencipta Abdullah = Hamba Allah Abdul Latif = Hamba Allah yang Lemah Lembut Abdul Majid = Hamba Allah yang Mulia Abdul Mannan = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Muhaimin = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Mu’ati = Hamba Allah yang Memberi Abdul Mun’im = Hamba Allah yang Memberi Nikmat Abdul Nasir = Hamba Allah yang Menolong Abdul Qadir, Abdul Qayyum = Hamba Allah yang Berkuasa Abdul Qahar = Hamba Allah yang Perkasa Abdul Rauf = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Rahman = Hamba Allah yang Pemurah Abdul Rahim = Hamba Allah yang Penyayang Abdul Rasyid = Hamba Allah yang Bijaksana Abdul Razak = Hamba Allah yang Memberi Rezeki Abdul Syakur = Hamba Allah yang Bersyukur Abdul Samad = Hamba Allah yang Menjadi Tumpuan Abdul Salam = Hamba Allah yang Penyelamat Abdul Wafi = Hamba Allah yang Setia Abdul Wadud = Hamba Allah yang Pengasih Abdul Wahab = Hamba Allah yang Memberi Abdul Warith = Hamba Allah yang Mewarisi Abdul Wahid = Hamba Allah yang Esa Abhar = Yang bergemerlapan, yang berseri ‘Abid = Yang beribadat, beribadah Abidin = Yang beribadat Abrar = Golongan yang berbuat kebajikan Abrisam = Yang lembut/tampan Absyar = Bergembira

pujangga ‘Adil = Adil Adlan = Keadilan ‘Adli = Keadilanku.Abu Bakar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Zar = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Samah = Pemaaf. kelurusanku. kesabaran Ahlami = Impianku. nama ayah Caliph Uthman Affandi = Gelar bagi orang yang berkedudukan Afham = Yang pandai ‘Afi = Pemaaf ‘Afif = Punya harga diri Afiq = Yang mulia Afkar = Yang bijak Aflah = Yang beruntung. sopan. tali rantai. ikutan. mudah . adil ‘Adnan = Nama org terdahulu Adwa’ = Cahaya Afdhol = Lebih Utama. kelembutanku Ahlan = Keselamatan Ahmad = Terpuji Ahmas = Yang bersemangat Ahna = Yang lemah lembut Ahnaf = Yang berpegang teguh pada ajaran agama. peninggalan Kuno Adi = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Adib = Beradab. kanan Aisar = Yang senang. pimpinan Aghna = Berdikari Ahda = Beroleh petunjuk Ahlam = Impian. lebih sukses Afnan = Kecantikan/seri Afqar = Fakir Afsar = Lebih Jelas Afwu = Pemaaf Agha = Ketua. lebih suci ( lurus ) Ahsan = Yang terbaik Ahwas = Pemberani Ahwaz = Yang bersungguh-sungguh Ahza = Yang beruntung Aibaq = Pesuruh Aiyub = Nama nabi Aiman = Yang bertuah. Yang bertoleransi Abu Wasim = Yang tampan Adabi = Kesopananku. teladan Ad-Daruquthni = Imam perawi hadist Adham = Yang cantik. kesusasteraan Adam = Nama Nabi. terbaik Affan = Pendaki.

ketua Alwan = Warna-warni Alzam = Yang tekun Amadi = Masa. tetap Akif = Yang menumpukan dirinya pada sesuatu ‘Akif = Beri’tikaf Akma = Pimpinan Akmal = Sempurna. sangat pandai Akram = Yang mulia. molek Ajwad = Yang lebih pemurah. Lebih mulia Akramah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Akwa = Yang perkasa. lebih lembut Altamis = Panglima.Aisy = Mewah. tinggi kedudukannya Alif = Kawan rapat Alim = Yang mengetahui ‘Alim = Berilmu Aliuddin = Ketinggian agama Aliyan = Yang tinggi Allam = Sangat mengetahui Allamah = Yang berilmu luas Alma’ = Yang bergemerlapan Altaf. teguh. harapan Amali = Cita-citaku. kemuliaan agama Al Baihaqi = Imam perawi hadist Al Fatih = awal. matlamatku Amad = Tujuan Amal = Cita-cita. kaya raya Ajad = Berbuat baik Ajmal = Cantik. pertama Alham = Beroleh ilham ‘Ali = Yang mulia. pembuka. harapanku Amaluddin = Cita-cita agama Amami = Golonganku Aman = Sentosa. kuat Alamar = Berlapis emas Alamgir = Penakluk dunia ‘Alauddin = Ketinggian agama. Althaf = Baik hati. amanah Amani = Kesejahteraanku Amanullah = Keamanan dari Allah Amar = Yang ramai zuriat . lemah lembut. terbaik Akalil = Mahkota Akbar = Yang besar Akhdan = Sahabat Akhtar = Yang terpilih Akid = Yang kuat. keamanan Amanat = Pertaruhan.

pemimpin. cinta. kasih. pemegang amanat Aminin = Orang-orang yang aman Aminuddin = Pengamanah agama Amir = Putera. nama pahlawan ksatria Arab Anwar = Yang bercahaya. lebih mulia Amkrun = Orang-orang berkuasa Ammar = Yang memakmurkan. makmur Amiruddin = Pembela agama Amjad = Mulia. yang dipercayai. penyokong Ansari = Penolongku. penerang Amnan = Tempat yang aman. teman setia. lebih bersih Anwari = Cahayaku ‘Aqib = Balasan yang baik ‘Aqil = Yang baik budi. penguasa. cantik Aqra = Pandai membaca Arafat = Yang terkenal. ketenangan Amni = Keamananku Amran = Yang memakmurkan Amrin = Perintah Amrullah = Perintah Allah Amrun = Kemakmuranku Amsyar = Yang cergas Amzar = Yang mulia Anaqi = Keindahanku yang menawan hati Anas = Kemesraan. penyokongku Anshar = Kaum Anshar sahabat Nabi SAW Antar = Berani dalam peperangan.Amili = Yang bekerja Amin = Yang amanah. ketua. mesra. bijaksana. pemerintah. pintar. berakal Aqlan = Kebijakan Aqhar = Yang gagah Aqmar = Putih. yang kuat iman. mulia Arfan = Mengetahui Arhab = Memanjakan. kenalan Arami = Panji-panji Arfa = Yang tinggi. soleh. ramah tamah dalam pergaulan An-Nasa’i = Imam perawi hadist Anma = Yang maju Anmar = Air yang bersih Ansar = Penolong. lebih lebar dan luas Arham = Yang mesra Arib = Yang mahir . periang An’am = Yang diberi nikmat Andar = Yang berseri Anjab = Lebih utama dan bernilai Aniq = Yang kacak lagi menawan hati Anis = Yang mesra. dapat dipercaya. lebih bersinar.

mempesona Asjad = Emas. kemegahanku Asytar = Yang menawan Ata = Pemberian. kemajuanku mengikut masa Asyari = Perasaanku Asyiq = Kekasih. Asyraf = lebih mulia Asy’ar = Perasa. bersih Athari = Yang bersih ‘Athif = Belas kasih Athmar = Yang berjaya Aththobarani = Imam perawi hadist Atif = Belas Kasihan ‘Atik = Pemurah. lebih mulia Arkhan = Pondasi Arman = Harapan. terkawal. melukiskan Asil = Yang mulia. pencinta Asymawi = Pemberianku Asyraaf = Yang mulia.‘Arif = Yang bijak. bijaksana Arkam = Yang mulia. murni. memikat hati. gemilang Asri = Masaku. aspirasi Arqam = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Arsalan = Nama seorang tokoh Islam Arsyad = Yang sangat cerdik Arumi = Asal keturunanku Aryan = Kekuatan penuh As’ad = Yang berbahagia Asdaq = Benar Asfa = Yang suci Ashmah = Yang berani Ashraf = Lebih luhur Asif = Menggambarkan. yang bersinar Asnawi = Yang berseri. bersih Asir = Menawan. masuk Islam Aslah = Yang lebih baik Asmah = Yang pemaaf Asmai = Hati yang suci Asmaan = Hati yang suci dan pendapat yang teguh Asmar = Yang hitam manis Asna = Yang tinggi. berwibawa Ariffin = Yang bijak ‘Ariq = Baik budi. mengetahui. sholih. hadiah Ataullah. terpelajar. Athallah = Karunia Allah Athar = Suci. mulia asalnya. permata Askari = Tentera Aslam = Selamat. jiwa halus Asyrani = Periang. yang murni .

yang dimerdekakan Atmam = Kesempurnaan At-Tirmidzi = Imam perawi hadist Atyab = Wangi ‘Aun = Bantuan.‘Atiq = Ka’bah. lebih cerah Azhari = Yang berseri. pemegang kendali yang benar Aysar = Yang mudah Ayyub = Nama nabi Azad = Bebas. yang kuat. keteguhan hati Azmil = Kawan rapat Azri = Kekuatanku. penyokongku Azwar = Rajin ‘ . yang menang Azhad = Yang zuhud Azhar = Yang berseri. yang kuat. yang gemilang Azib = Sabar dan gigih Azim = Besar Aziman = Keazaman Aziz = Yang mulia. kekasih Azka = Semakin maju. pemberian Awali = Pedang Awadullah = Pemberian. tekad ‘Azmi = Cita-citaku. kekasih Azizi = Kesayanganku. pertolongan Aus = Pemberian Aufa = Yang setia. gantian dari Allah Awliya = Kekasih Awraq = Yang memberi semangat Awsam = Yang segak Awuf = Yang wangi Awwab = Yang banyak bertaubat pada Alloh Awwadi = Yang bersungguh-sungguh Awwal = Pandai mentakwil Awwam = Perenang Ayadi = Nikmat Ayaz = Pekerja keras ( Persian ) Ayman = Beruntung. suci Azfar = Yang berjaya. merdeka Azam = Keazaman Azamuddin = Keazaman agama Azaim = Pelbagai azam Azbin = Bersih. tekadku. lebih tepat Auni = Ketetapanku Awam = Yang tangkas Awad = Gantian. suci. yang gemilang. bersih Azman = Cita-cita. kekasihku Azizan = Yang mulia.

salah satu dari nama Alloh Badar = Bulan penuh. Badi = Istimewa Baahi. terhebat Baari = Pencipta.Azza = Perhiasan ‘Azzam = Kebulatan tekad. pagi2 benar Bakizah = Permata Bakri = Pagi-pagi benar Baliq = Fasih Balyan = Nama auliya Banan = Ujung jari Banin = Yang bijak. ziarah/emas ‘Azzan = Nama orang Dahulu Baadi. penggembira Bahir = Elok. Baha = Termegah. kemilau Bariz = Menonjol Barra = Yang bersih . gembira. gigih Baqir = Sangat pandai. bulan purnama Badi’ = Indah Badil = Pengganti Badiuzzaman = Keindahan semasa Badran = Bulan penuh (purnama) Badri = Bulan purnamaku. mempesona Bahjan = Cemerlang Bahjat = Kegemilangan. mempercepat jalannya Badrulmunir = Bulan bercahaya Badrun = Bulan purnama Badruddin = Bulan purnama agama Badruz Zaman = Bulan purnama bagi jaman Badrut Tamam = Bulan purnama Badrut Taman = Bulan purnama yg sempurna Baghawi = Nisbah Bahadur = Berani. kuat Bahauddin = Sinaran/ keindahan agama Bahi = Indah Bahij = Yang indah menawan. bahagia Bahlawan = Pendaki gunung Bahran = Bercahaya Bahri = Kegemilanganku Bahruddin = Sinaran agama Bahzi = Pembelaku Bais = Tentera Bakhit = Yang bertuah Bakhtiar = Yang bahagia Bakir = Muda. terpelajar Bariq = Bercahaya.

bukti. model. berani Basil = Berani Basim = Gembira. selalu tersenyum Basir = Bijak. titisan embun Biruni = Nama ulama besar Bisyari = Kegembiraan Bisyir = Berita gembira Bisyrun = Berita gembira Bunyamin = Nama saudara nabi yusuf Budair = Berjalan cepat Bukhari = Imam perawi hadist Buraid = Dingin Buraidah = Kesejukan Burhan = Alasan. kepakaranku Bilal = Nama sahabat nabi. asli. pelindung. bijak . pemanggil Daisam = Lemah lembut Daiyan = Hakim.Barzun = Utama. pembuat Baslan = Keberanian Basri = Penglihatanku Bassam = Suka tersenyum Basyar = Pembawa berita baik Basyarah = Indah Basyir = Penyampai berita gembira Basyirun = Yang melihat Bayiyuddin = Sinaran agama Bazil = Yang pandai Bazilin = Yang menyumbang Bazli = Kebijaksanaanku. dalil. teladan Dana = Cerdas. penyeru. tersenyum. pemimpin. melihat Basirun = Yang melihat Basit = Pereka. penjaga Dalil = Petunjuk. mutlak Daffa = Pembela Dafinah = Kekayaan yang tersembunyi Dahin = Yang cerdik Dahlan = Nama belakang ulama Dailami = Askarku Da’im = Kekal abadi Da’in = Da’i. cahaya Burhanuddin = Dalil/cahaya/ bukti agama Busairi = Nisbah Busrain = Kesegaran Busran = Kabar gembira Bustani = Tamanku Dabir = Akar.

Dani = Dekat Daniyal = Nabi Alloh SWT Danish = Pengetahuan. cerdas. bunga Din = Agama. hakim Dhoif = Tamu Dhoifullah = Tamu Alloh Dhomin = Penjamin Dhomir = Hati nurani Dhomiri Fadhil = Hati nurani. tunduk Dhowi = Bersinar Dhu’un = Cahaya terang Dhukhom = Gemuk Dhuyuf = Tamu Difa = Pertahanan Dika = Ayam jago. sinaran kebenaran Dhiya ‘Uddin = Cahaya agama Dhiya’ur Rahman = Cahaya Yang Maha Pemurah Dhobith = Cermat. yg utama Dhomrah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Dhori’un = Orang2 yg merendahkan diri. jantan Dika Azhari = Ayam jago. sinar Dhiya’Ulhaq = Sina (cahaya) hak. baik/kuat harapannya Dzakka’ = Cerdik Dzakwan = Harum semerbak. pandai. kepercayaan Dini = Agamaku Din Syamsudin = Matahari agama Dubies = Nama pahlawan arab Durrani = Permataku Durar = Mutiara Dzahab = Emas Dzaki = Cerdas. faham Dzakir = Teguh pendirian. pelajar Darul Muqomah = Tempat yg kekal ( surga ) Darwisy = Warak Dasuqi = Keindahanku. mudah. bijak Daris = Pembaca. kuat. jenius Dzal Aidi = Punya kekuatan . cahayaku Dawani = Nisbah Daud = Nama Nabi Alloh SWT Dhabit = Yang kuat ingatan Dhafir = Menang Dhahir = Yang membantu Dhaifullah = Tamu Allah Dhamir = Yang langsing Dhamiri = Jiwaku Dhiya’ = Cahaya.

pemisah antara hak dan batil Fa’iz = Berjaya. pintar. mulia Fadholi = Kelebihan – keutamaan Fadhlurrahman = Keutamaan dari Allah. rajin belajar Fahmi = Kefahamanku. hidupnya meningkat Fahad = Harimau bintang Fahd = Harimau Fahim = Yang faham. kelebihan. pemahaman Fahman = Kefahaman Fahri = Kebanggaan Fa’id = Tetap. murah hati. keutamaan Fadhil = Orang yg berbuat kebaikan. sedap . sungguh2 Faiq = Tertinggi. peringatan Dzil Awtad = Punya pasak2 ( tentara yg banyak ) Dzimar = Kehormatan diri Dziyab = Memperoleh harta. yg membantu Dzikro = Pengajaran. murah hati Fadlan = Keutamaan Fadli = Kelebihanku. kejayaan Fakhr Al Din = Kejayaan agama. utama. yang baik.Dzalkifli. utama. kemenangan agama Fakih = Menyenangkan. menang Fa’izin = Orang2 sukses Fajar = Cahaya putih Fajari = Waktu fajar Fakhir = Kebesaran. serbuan Dzulfiqar = Nama pedang Rasulullah SAW Dzul Autad = Punya tentara yg banyak Dzul Fahmi = Punya kefahaman Dzul Rahman = Yang Maha Pemurah Dzulfaqor = Nama pedang sahabat Ali bin Abi Thalib Fadal = Keutamaan Fadhl = Kebaikan. terkemuka Fairuz = Batu permata Faisal. sisa Fadhali = Kelebihan. ihsanku Fadlin = Keutamaan Fadlullah = Kelebihan Allah Faeyza = Sukses. Dzulkifli = Yang punya kesanggupan Dzamar = Nama seorang raja Yaman zaman dahulu Dzanun = Dzun Nun ( Nabi Yunus as ) Dzatil’imad = Yang punya bangunan2 tinggi Dziban = Penghalau. yg utama Fadl = Dermawan. Anugrah Arrahman Fadi = Penebus Fadil = Yang mulia. terkenal. istimewa. berhasil. memahami. Faishal = Penyelesaian.

penunggang kuda. sukses. keutamaan dari Alloh Fakhrullah = Kemegahan Allah Falah = Jaya. keistimewaan Faris = Yang alim. jiwa Fuadi = Jiwaku Furqan = Bukti. kemenangan Fawwaz = Berjaya Fayyadh = Murah hati Fidai = Pengorbanan Fikri = Fikiranku. ahli fiqh. kejayaan agama Fathul Islam = Pembuka. tajam pikiran Firdaus = Nama syurga Fitri = Semulajadi Fuad = Hati. tunggal. penakluk Fattah = Penakluk Fauhad = Anak kecil yang gemuk Fauzi = Kejayaanku Fauzan = Kejayaan. beruntung Falih = Sukses Fannani = Seniman Faqih = Yang mengerti. lancar Fasih = Yang fasih Fathan = Kemenangan. kemenanganku Fathuddin = Pembukaan. yang baik Fakhri = Kemegahanku. permata. kejayaan Allah yang pengasih Fatih = Pembuka. lembut hati Ghaffur = Pengampun Ghailan = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Ghaisan = Rupawan . Farhun = Kegembiraan Farid = Istimewa. Cerdas Fathi = Pembuka. ksatria Faruq = Pembeda antara benar dan salah Fasahat = Fasih. kejayaan Allah Fathurrahman = Pembukaan. kemuliaan Gadi = Keberuntunganku Ghadi = Singa Ghaffar = Sedia mengampuni. pemikir. tiada bandingan. pelepasan Farhan = Bergembira Farhat. pemikiranku Firas = Kecerdikan. pembeda benar dan salah Fudail = Kelebihanku. kebanggaan Fakhruddin = Kebanggaan agama. bijaksana Faraj = Kelonggaran. permata yang mahal Fariduddin = Permata agama. kejayaan Islam Fathullah = Pembukaan.Fakhir = Kebesaran. perintis. pemenang. kenyataan.

usia muda belia Ghozi = Prajurit di medan perang. bertujuan Ghufran. seseorang yg religius Hadif = Yang mempunyai matlamat Hafidh = Pemelihara. penunjuk jalan Hadwan = Ketenangan Hadrami = Nisbah Hadad = Dewa Syria yg jantan Hadari = Maju Haddad = Lautan Hadi = Penuntun. Penghafal Hafiz = Penjaga. sesuatu yg bernilai tinggi Gholib = Pemenang Ghomid = Pedang dlm sarungnya. pelindung Hafizuddin = Pemelihara agama Hafuza = Pemberi semangat Haidar = Berani. Ghufron = Keampunan. nama Kabilah di Hijaz Ghonam = Penjaga rampasan perang Ghonim = Yang mendapat keuntungan Ghosan = Sumber air di padang pasir.Ghaisani = Cantik dan muda Ghali = Mahal Ghalib = Yang menang Ghanim = Yang mencapai kejayaan Ghanimi = Kejayaanku Ghani = Kaya. Ghauts = Pertolongan Ghazali = Nama seorang sufi dan filosof muslim Ghazlan = Tenunan Ghazi = Pejuang Ghoits = Hujan Gholi = Mahal. dicintai Habibi = Kesayanganku Hablan = Yang penuh Habri = Kegembiraanku Hadi = Yang memimpin. mewah Ghassan = Kecantikan dan kelembutan remaja. sayang. nama suku arab Ghaus. singa . pengampunan Ghulam = Anak muda Ghulaman Zakiya = Anak muda yg suci Ghulwani = Keremajaan dan kecerdasan Ghulan = Remaja Ghurofan = Tempat2 yg tinggi Ghusun = Tangkai pohon Haban Mutarokiba = Butir yg banyak Habbab = Yang mengasihi Habib = Kekasih.

pelindung Hariz = Pemelihara . asyik. Hani’ = Yang mengucapkan selamat Hanif = Muslim yang teguh. kuat. nama paman Nabi Hamzi = Ketegasanku Hanafi = Kelurusanku. menguasai Haitham = Yang mudah. tampan Hamlan = Berdiri sendiri Hammadi = Pemuji Hammam = Yang mempunyai kemauan keras Hammani = Pemberi semangat Hamsyari = Anak jati watan Hamud = Yang banyak memuji Hamzah = Kebijaksanaan. kuat. tampan Hamizan = Cerdik. pujian Hamid = Yang memuji Hamiduddin = Pujian agama Hamim = Teman karib Hamimi = Teman karibku Hamiz = Cerdik.Haikal = Pokok yang besar dan subur Hail = Yang disegani Ha’im = Yang mengelilingi Haimadi = Pujian agama Haiman = Yang cinta. pengikut Imam Abu Hanifah Hanania = Dikasihi Allah Hani. singa Haiyan = Yang hidup Hajaj = Pelawat Hajib = Pendinding Hajid = Yang sholat tahajjud Hajim = Pelindung Hajid = Yang sholat malam ( tahajjud ) Hakam = Pengadil Hakim = Bijaksana Hakmani = Pengadil Hamad = Terpuji Hamas = Berani Hambali = Pengikut Imam Ahmad bin Hambali Hamdan = Terpuji. yang lurus. suci Hanin = Kesayangan Hanis = Berani Hanun = Kesayangan Hariri = Suteraku. nisbah Haris = Pengawal. bersih. pujian Hamdun = Terpuji. pemuji Alloh Hamdawi = Yang memuji Hamdi = Pujianku.

murni. berusaha Harraz = Yang amat warak Harun = Nama nabi Harzan = Penjagaan Hasan = Indah. bagus Hasyiem = Yang bermaruah Hasyim = Pemurah. kesabaran Hilmi = Kesopananku. bersih Hawwas = Yang bersemangat Haziq = Cerdik. pandai Hazim = Tegas. anugrah Alloh Hibban = Ibnu Hibban Pewari Hadist Hidayat = Petunjuk Hidawi = Pemberian Hidayatullah = Petunjuk Allah Hijazi = Kebersihanku Hikmat = Hikmat Hilal = Bulan sabit Hilman = Kesopanan. yang lurus. teliti Hazmi = Ketegasanku Hazwan = Pemberianku Hayfa = Rupawan Hayyun = Hidup Helmi = Sabar dan berakal Hfiy = Yang memuliakan Hibatullah = Kurnia. cermat. kesabaranku Himmat = Cita-cita Hisham = Nama orang Arab populer Hisyam = Murah hati Hisyamuddin = Kemurahan agama Hiwayat = Yang disukai Hubaib = Kekasih . rapi Hasnain = Dua kebaikan Hasnun = Yang baik Hasnawi = Kecantikan Hassan = Sangat baik. baik Hasbi = Yang memadai bagiku Hasbullah = Jaminan Allah Hashim = Nama kakek buyut Nabi Hasib = Berketurunan mulia Hasif = Kemas. benar Hauzan = Mahluk Manusia Hawari = Pengikut setia Hawwari = Penolong.Harith = Kuat. yang suka menjamu orang Hatadi = Keaslianku Hatim = Pemutus. penentu. bijak.

dermawan Humdi = Yang memuji Husam = Pedang yang tajam Husain = Elok. ahli tafsir Ibnu Hajar = Nama ulama penyusun kitab hadits Bulughul Marom Ibnu Kholdun = Filosof dan sosiolog muslim Ibrahim = Nama nabi. syahid Husni = Indah Husoin = Benteng pertahanan Huwaidi = Kembali kepada yang hak Huzaifah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Huzaiman = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Ibad. ayah yg baik Ibtisam = Senyuman Idlan = Keadilan Idraki = Pengetahuanku. mulia. terhormat Ikhlas = Memuliakan Ikhtiari = Pilihanku Ikhtiaruddin = Pilihan agama Ikhwan = Persaudaraan Ikram = Menghormati Iktidal = Keadilan Iktimad = Berserah Iktisham = Tenaga Ilham = Ilham. indah. isyarat yang baik Iliya = Nama nabi Ilyas = Nama nabi Ilyasa = Nama nabi Imadi = Sokonganku .Hulaif = Yang setia Hulawi = Yang manis/menarik Humaidi = Kepujianku Humam = Maharaja. memiliki jiwa kepahlawanan. kefahamanku Idris = Nama nabi Idrus = Singa Iffat = Kehormatan diri Iftikhar = Kehormatan. petunjuk. baik Husaini = Kebaikanku Husnayan = Kemenangan. pembawa kehormatan Iftiqar = Keperluan Ihsan = Kebaikan Ihtisyam = Kehebatan Ijlal = Penghormatan. cantik. Ibaad = Rajin beribadah. hamba-hamba Alloh Ibkar = Pagi hari Ibnu = Anak laki2 Ibnu Abbas = Nama sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW.

gunung yang sukar didaki Izdihar = Perkembangan. pengawasan Isyraq = Memberi sinar Ithar = Mengasihi orang lain I’tishom = Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Iwadh = Pengganti Iyad = Sokongan. petunjuk Irsyaduddin = Panduan agama Is’ad = Beroleh taufiq Isa = Nabi nabi Isam = Orang sukses dengan usahanya sendiri Ishak = Nama nabi Isham = Maksum Ishmat = Kekuatan menjauhi maksiat Iskandar = Nama seorang raja Islam = Kesejahteraan Islah = Pembetulan Isma = Pemelihara Ismail = Nama nabi Ismat = Ketulinan. sokong Imtiyaz = Pilihan Imran = Budi bahasa. kesucian ‘Ismat = Kekuatan menjauhi maksiat Israr = Persendirian Istafa = Pilih. kesyukuran. kemajuan Izdiyad = Pertambahan Izz = Kekuatan Izzan = Kepatuhan Izzat = Kemuliaan Izzudin. keimanan Imdad = Tolong. tenaga Irfan = Kebijaksanaan.Imaduddin = Tiang agama Imam = Pemimpin Iman = Iman. pengetahuan Irsyad = Nasihat. bantu. kemajuan Iqtidar = Kekuatan. pujangga muslim. sebenar-benarnya kemuliaan Izzul Islam = Kemuliaan Islam . kekuatan. nama ayahanda Maryam AS Inas = Kelembutan Inayat = Pertolongan Insaf = Kesadaran Intisar = Kemenangan Iqbal = Kejayaan. panduan. Izzuddin = Kemuliaan agama Izzul Haq = Kemuliaan yang haq. suka Isyhad = Penyaksian Isyraf = Pengganti.

semarak. 2 pasukan Jamhari = Kelompok manusia Jamil = Yang tampan. bukit Jabir. cemerlang Jamali = Kecantikanku Jamaluddin = Keindahan agama Jamalullail = Keindahan malam Jam’an = Kesatuan. cahaya. banyak . Jabr = Pemberi kenyamanan. penghibur Jabil = Yang kreatif Jabran = Pengganti. pemurah Jawahir = Permata Jazali = Kegembiraanku Jazil = Besar.Jaad = Sungguh2. Fisik Jasir = Keberanian Jauhar = Permata Jauhari = Permataku Jauni = Keputihan. Ja’iz = Boleh Jalal = Kemuliaan. indah Jamri = Perhimpunanku Jamsyir = Kecantikan Jarir = Tempat bertumpu Jaris = Karunia Allah Jarullah = Tetangga Allah Jasim = Badan. keagungan. dermawan Jaafar = Anak sungai Jaballah = Hadiah Allah Jabalun = Gunung. pembetul Jabri = Pertolonganku Jabrullah = Pertolongan Allah Jadid = Baru Jadir = Pemurah Jadulhaq = Jalan kebenaran Jaffan = Yang terkawal Jafin = Yang mengawal Jafni = Kawalanku dari kejahatan Jahdi = Kemampuan Jahid = Yang berusaha Jahran = Yang tangkas Jaiz. Jawwad = Murah hati. keindahan Jalaluddin = Kemulian agama Jali = Yang nyata Jalil = Yang mulia Jalud = Kuat dan sabar Jamal = Kecantikan. keindahan. siang Jauzan = Pertengahan Jawad.

di tengah Juhair = Suara Nyaring. Jihadi = Perjuangan Jihan = Kemegahan Jilani = Penyiaranku Jiratullah = Bantuan Allah Jiwari = Jaminanku Jiyad = Yang Baik Juani = Sinaranku Jubair = Pertolongan. kawan Kahla = Dewasa Kailani = Nama seorang ulama. Ka’ab = Kemuliaan. besar Kadar = Berkekuatan penuh Kadhim = Menahan Diri Kadin = Teman. rekan. riang Jazman = Tekad yang kukuh Jazuli = Nisbah Jihad. nama kitab Shorof Kafil = Penjamin Kafila = Saksi Kalim = Ahli pidato Kalimatullah = Kalimat Alloh Kamal = Kesempurnaan Kamaluddin = Kesempurnaan agama Kamaruddin = Bulan agama Kamaruzzaman = Bulan masa Kamarul Arifin = Bulan orang arif Kamil = Sempurna Karami = Kemuliaanku Karim = Yang mulia . terhormat Kabir = Agung. nama ulama besar Jubran = Nama sastrawan Jufri = Keluasan. Lantang Juhlan = Yang termulia Juman = Mutiara Jumani = Mutiaraku Junaid = Tentara Junaidi = Tentaraku Junaidun = Tentera Jundi = Prajurit Juwaidi = Keelokanku Kaab.Jazim = Mempastikan Jazli = Fasih Jazman = Tekad bulat Jazmi = Tekad yang kukuh Jazlan = Gembira.

nama seorang ahli sejarah Khalid (Abd) = Yang kekal Khalil = Sahabat. murni Khallad = Yang kekal Khan = Ketua. ikhlas. kebaikan agama Khairullah = Kebaikan dari Allah Khairul Amirin = Sebaik-baik pembina Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Harisin = Sebaik-baik pengawal Khairul Ikhwan = Persaudaraan yang baik Khairun Nas = Sebaik-baik manusia Khairul Zaman = Sebaik-baik masa Khaizuran = Ketua. Kesayangan Khalifah = Pengganti. wakil Khalili = Sahabat Khalis.Kariman = Haji dan jihad Karman = Kemuliaan Kasir = Melimpah. berpengalaman Khadim = Sukarelawan Khairan = Kebaikan Khairani = Kebaikanku Khair. Khalish = Suci. pengganti. cincin Khayam = Pembuat khemah Khayru = Lebih baik Khazin = Penyimpan harta negara. kebajikanku Khairin = Kebaikan Khairul Anwar = Cahaya yang baik Khairuddin = Sebaik-baik agama. pemimpin Khalaf = Anak yang baik. pemimpin Khasyi = Orang yg khusu’ dlm sholat Khattab. bendahara Khazindar = Penjaga kekayaan Khidir = Nama nabi. ulama Khalas = Yang selamat Khadhi = Orang yg rendah hati Khairi Habibullah = Kebaikan. Khairi = Kebaikan. nama seorang seniman Khaldun = Kekal. kekasih Alloh Khairul Anam = Sebaik-baik manusia Khairul Hadi = Sebaik-baik yang memberi petunjuk Khairul Jamal = Sebaik-baik keindahan Khairul Umam = Sebaik-baik umat. Khatthab. orang shaleh kawan Nabi Musa AS . pakar. Khathib = Ahli pidato Khawatim = Akhir. banyak Katib = Juru tulis Kazhim = Menahan diri Kazim = Penyabar Khabir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. Khatib.

bijaksana. ahli mengetahui Khosyi = Orang yang khusyu’ dalam shalat Khodhi’ = Orang yang rendah hati Khodim = Jejaka Khofiqur Ruh = Yang menarik hati Khoir = Baik. Khoiron = Kebaikan Khoir Sholih = Baik. cerdas Labid = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Lahmuddin = Kekuatan agama La’iq = Yang layak Lais = Berani Lamani = Kegemilanganku Lamih = Mengkilat Lami’ = Mengkilat Lamin = Kepercayaan Lathif = Halus budi. Lazman = Tetap Liaqat = Kebolehan. sholih Khoiruddin = Yang baik agamanya Khoirul Anam = Sebaik-baik makhluk Khoirullah = Kebaikan dari Alloh Khoirun Maqoma = Lebih baik tempat tinggalnya Khoirun Marodda = Lebih baik kesudahannya Khoirun Nuzula = Hidangan yg lebih baik Khola’ifal Ardhi = Penguasa-penguasa di muka bumi Khorulfashilin = Pemberi keputusan yang baik Khozin = Penyimpan harta Khuararizmi = Nisbah Khudari = Nisbah Khumaini = Pandangan yang jauh Khursyid = Matahari Khuwailid = Kekal Kiram = Mulia Kiraman = Mulia Labib = Cerdik. bersopan Lazim. lebih baik Khoiri. munasabah. keupayaan Libasut Taqwa = Pakaian taqwa Lisana Shidqin = Buah tutur yang baik Liwauddin = Panji agama Liwaun Nasari = Panji kemenangan Lizam = Yang mendiami .Khilfi = Pengganti Khithoba = Berbicara Khiyar = Pilihan terbaik Khobir = Yang mengetahui dengan sebenarnya. sopan Latif = Lembut.

kemuliaan Majduddin = Kemuliaan agama Majid = Dihormati Makarim = Kemuliaan Makhlad = Yang kekal Makhluf = Maju . jalan yg jelas Luqmanul Hakim = Luqman yang bijaksana Lutfan = Lemah lembut Luthfi = Keramah-tamahan Luthfi Hamid = Keramah-tamahan yang terpuji Luthfi Yazid = Keramah-tamahan. dicintai Mahdi = Yang mendapat hidayah Mahfuz = Terpelihara Mahir = Pakar Mahmud = Terpuji Mahran = Kebijaksanaan Mahrus = Yang dijaga Mahzuz = Bernasib baik Ma’in = Air mengakir yg sangat jernih Maisur = Yang senang Majad = Kemuliaan Majdi = Kemuliaanku.Lu’ay = Nama seorang datuk Nabi Muhammad SAW Lubaid = Yang kaya Lubawi = Yang pintar Lujain. perak Lukman. Luqman = Nama nabi. disukai. keperluan2 hidup Maajid = Mulia Maalik = Yang memiliki Maamar = Kemakmuran Maarif = Kecantikan. bijaksana. lembut Lutfilah = Taufik Allah Lutfil Hadi = Taufik Allah Yang Hadi Lutfir Rahman = Pertolongan Allah Luth = Nama nabi Luzman = Tetap Ma’ayisy = Penghidupan. pengetahuan Maasyir = Pandai bergaul Mabruk = Yang diberkati Mabrur = Membuat kebajikan Madani = Kemajuan Mahadhir = Menulis kebaikan Mahasin = Kebaikan Mahamid = Pujian. bertambah Lutfi = Kehalusanku. Lujaini = Keputihan. terpuji Mahbub = Dikasihi.

biasa Mirza = Anak yang baik Misbah = Pelita. yg dapat dipercaya Malazi = Tempat perlindungan Ma’lum = Yang diketahui Mamduh = Terpuji Manaf = Ketinggian.Ma’mun = Aman. kenaikan Manan = Pemurah Mansur = Pemenang. dipersetujui Maqbul = Diterima. seorang Khalifah dari Bani Umayyah Masrur = Yang riang. bahagia Masyhad = Kesaksian Masyahadi = Persaksianku. memahami . suka Masyhur = Kesohor Masykur = Yang bersyukur Mas’ud = Bertuah. jernih Mudrik = Berakal. perintis Mifzal = Teramat mulia Mikbad = Ibadah Mikdam = Berani Mikyad = Yang bertaubat Minhaj = Acara. disanjungi Mubarak = Yang diberkahi Mubasyir = Pembawa petanda yang baik Mubin = Sinar. cahaya Mizwar = Rajin berkunjung Muammar = Panjang umur Muawiyah = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muayyad = Kuat. menang Muaz = Nama sahabat Nabi Muhammad SAW Muazzam = Dihormati. dipersetujui Mar’ie = Terpelihara Marjan = Batu karang Marzuq = Yang mendapat rezeki Marzuqi = Rezekiku Marwan = Urusan yang lurus. yang mendapat pertolongan Manzur = Yang boleh diterima. tuntutanku Masyruh = Lapang dada Masun = Yang terpelihara Matlub = Cita-cita Maula = Pemimpin Maulawi = Yang berzuhud (Maulana) Mawardi = Nisbah. air mawarku Mazhud = Yang zuhud Maziz = Mulia Miftah = Pembuka.

bijaksana. jujur Muntazar = Yang diawasi Munzir = Yang memberi amaran Muqtadir = Yang berkemampuan Muqri = Ahli ibadat Murad = Keinginan. pemberi petunjuk Murtadho = Diridhoi Mus’ab = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Musa = Nama nabi Mus’ad = Yang bahagia Musaid = Penolong Musawi = Yang adil Musayyad = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Muslih = Yang membaiki.Mughis = Penolong Muhaimin = Yang memelihara dan mengawal Muhajir = Yang berhijrah Muhammad = Yang terpuji. cita. maksud Muradi = Harapanku Mursil = Wakil Mursyid = Pembimbing. di rahmati Muharram = Bulan Muharram Muhazzab = Terdidik Muhibbuddin = Pengasih agama Muhsin = Yang berbuat kebaikan Muhib = Kekasih. guru. peminat Muhtadi = Beroleh hidayah Muhyiddin = Yang menghidupkan agama Muinuddin = Pembela agama Muizzuddin = Penyokong agama Mujahid = Pejuang Islam Mujib = Penyahut Mujibuddin = Penyahut agama Mujibur = Penyahut seruan Allah Yang Maha Pengasih Mujtaba = Yang terpilih Muktasim = Terjaga Mukhtar = Terpilih Mukti = Pemberani Mu’min = Seorang yang beriman Mulhim = Pemberi inspirasi Munabbih = Pemberi peringatan Muntasir = Pemenang Munawwar = Berkilau Munawwir = Bersinar Munir = Yang menerangi Munsif = Adil. membuat perubahan Muslihin = Yang memulihkan . tujuan.

nama nenek moyang Nabi Quthb. dahulu Quraisy = Suku bangsa arab asal Rasulullah SAW Qushayyi = Jauh pemikirannya. Rafi’ = Tinggi derajatnya Rafidan = Sungai Dajlah dan Furat Rafid = Penolong. pemberi Rafie = Tinggi dan mulia Rafiq = Pendamping Rafiqi = Pendampingku Rafiqin = Pendamping Rafiuddin = Pendukung agama Raghib = Yang menyukai Rahimi = Kesayanganku . keuntungan Rafaat = Sangat lembut. pengawal. pengawas Mutalib = Yang menuntut dari masa ke semasa Muwaffaq = Untung Muzaffar = Kemenangan Qabus = Orang yg gagah. teman Qashid = Yang menuju pd kemudahan Qasim = Orang yg memberi Qaulalhaq = Perkataan yang benar Qiyaman = Pokok kehidupan Qobus = Lelaki berwajah tampan Qoid. Mushthafa = Terpilih Mustaqim = Yang lurus Musyrif = Tinggi. kutub Rabah = Usaha.Muslihuddin = Pemulih agama Muslim = Menyerah diri kepada Allah Mustafa. Qutub = Pemimpin. bagian Qudamah = Lama. cinta Rabbani = Arif dan soleh Rabbi’ = Musim semi Rabiti = Yang zahid Raidi = Pelopor Radi = Yang ridha Rafa = Bahagia Rafi. Qo’id = Pemimpin Qosim = Ganteng. yang membagi Qosiim = Yang molek. tampan dan baik kulitnya Qa’id = Pemimpin Qadir = Kemampuan Qaiser = Raja Qani’ = Puas Qarin = Yang dekat.

lukisanku Rasuli = Wakilku. tumbuhan yg harum Raimi = Keutamaanku Raif = Pengasih Rais = Ketua Raiyan = Yang puas Raja’ = Harapan Rajab = Bulan Rajab Rajauddin = Harapan agama Rajaie = Harapanku Rajih = Timbangan yang mantap Rakha = Berkehidupan enak Rakin = Dihormati Ramadhan = Bulan Ramadhan Rami = Penuh kasih Ramli = Penelitianku Raihan = Wangi. harum Ramzi = Lambangku Rana. ketua. bermurah hati Rauhillah = Rahmat Alloh Rawi = Tubuh serta akal yang sihat Raqib = Penjaga. kesenangan Raqilla = Yang selalu berbuat kebajikan Rashad = Kedewasaan.Rahman = Pemurah Rahmani = Kesayanganku Rahmi = Belas kasih Rahmuni = Yang penyayang Rahmat = Rahmat. mendapat petunjuk Rauf = Pengasuh. belas kasihan Rahmatullah = Rahmat Allah Raid = Perintis. pemimpin Raihan = Bunga surga. pengawal Rawiyani = Keindahanku Razi = Nisbah Razin = Berakhlak. utusanku Rasyad = Memperoleh petunjuk Rasydan = Mendapat petunjuk Rasyid = Petunjuk. serius dlm perilaku Raziq (Abd) = Hamba yang murah rezeki Riyad = Taman yang subur makmur Rida = Keredhaan Ridauddin = Keridhaan agama Ridha = Kepuasan hati. berperasaan baik Rashin = Yang bagus. Rania = Kesukaan. ridho . cerdas. yang tetap Rasin = Yang mantap Rasmi = Yang rasmi.

pemurah Sabir = Yang sabar Sabqi = Keutamaanku Sabran = Kesabaran Sabri = Kesabaranku Sadad = Kejujuranku. kawan pendamping Riman = Kijang Riyadh = Taman Rizqullah = Rejeki dari Alloh Ruknuddin = Sendi agama Ruslan = Wakil. kuat Rusydi = Kecerdikanku. penyampai Rusli = Wakilku Rustam = Berani. penunjuk jalan lurus Rusyaidi = Yang cerdik Rusydan = Petunjuk Rusyduddin = Kelurusan agama Ruwaidi = Angin sepoi-sepoi Ruzain = Tempat ketenteramanku Sa’adah = Kebahagiaan Saadan = Kebahagiaan Saad = Bahagia Saaduddin = Agama yang membahagiakan Saadi = Kebahagiaanku Sa’airollah = Syiar2 Alloh Sabalik = Sepotong emas. Yang mendahului Sabil = Jalan Sabit = Yang baik. kebahagiaan Sa’di = Bahagia Sa’diyah = Kebahagiaan Sa’dun = Kebahagian Sabahi = Ketua pejuang Sabiq = Yang mendahului Sabiq = Yang mengalahkan. perak Sab’atuabhur = 7 laut Sabikah = Penambang emas. nama sahabat Nabi SAW Sa’danah = Burung merpati. bertindak tepat Sadat = Pimpinan Saddam = Pemberontak .Ridwan = Keridhaan Ridhwan = Keridhoan Allah Riffat = Pangkat yang tinggi Rifai = Yang tinggi dan mulia Rif’at = Ketinggian Rifid = Penolong Rifqi = Lemah lembut.

lemah lembut. keamanan Salamat = Kesejahteraan Salim = Selamat. teman ngobrol Samran = Pertolongan Sama’an = Yang patuh Samir = Penghibur. duta besar Safwan = Bersih. senang Sahnon = Kehalusan Sahli = Kemudahanku Sa’i = Yang berjalan cepat. keselamatan. pemurah. toleran Samir. Samirah = Penghibur. senang Sahlan = Mudah. ikhlas. tepat Sadiq = Yang benar. terkawal Salahuddin = Kebaikan agama Salam = Kesejahteraan. jujur. teman ngobrol Sam’un = Pendengaran Sanad = Tempat bergantung . terkawal Saliman = Kesejahteraan Salman = Selamat. ketentraman Salam = Keselamatan.Sa’di = Bahagia Sadid = Benar. yang berusaha Said = Bahagia Sa’ud = Bahagia Saidun = Yang berbahagia Saif = Pedang Saifuddin = Pedang agama Saiful Islam = Pedang Islam Saifullah = Pedang Allah Sa’ihat = Yang berpuasa Sajid = Orang yang sujud Sakhawi = Kemurahan hati Sakinah = Ketenangan. berkata sesuai kenyataan Sadruddin = Pemimpin agama Sa’dun = Bahagia Safaraz = Dihormati Safiy = Yang bersih dan jujur Safiuddin = Kesucian agama Safir = Wakil. nama populer orang Arab Saghir = Yang mengikut Sahar = Akhir malam sebelum fajar Sahil = Mudah. keamanan Samad = Serba baik Samah = Toleransi Samhari = Lembing yang keras Sami = Tinggi kedudukannya Samih = Pemaaf.

Shidqie = Benar.Sanim = Yang derajatnya tinggi Saniy = Yang tinggi. Shabur = Penyabar Shabri = Sabar Shaddam = Benturan Shadiq = Benar. pedang tajam Shibghotallah = Fitrah ALloh Shiddiqin = Orang2 yg benar dlm ucapan dan perbuatan Shidiq = Selalu membenarkan. jujur Shafar = Bulan Safar Shafi = Jernih Shafiy = Tenteram suci Shafwan = Teman akrab. mulia Sarah = Istri Nabi Ibrahim as Sarhan = Kemudahan Sarwan = Mempunyai kemuliaan dan kemurahan Satir = Orang yang menutupi Aib dan dosa Sattar = Menutup cela. aib Sa’ud = Bahagia Sayid = Tuan. julukan utk sahabat Abu Bakar Shidqi. cinta ikhlas Siddiq = Yang membenarkan Sidqi = Kebenaranku Silmi = Kedamaianku . Jujur Shofwan = Teman akrab. kebaikan Shaleh = Baik Shiddiq = Membenarkan Shidqi = Benar. Jujur Shofi = Jernih Shohib = Teman Shoib = Tepat mengenai sasaran Shorim = Berani. Singa Shakil = Indah Shalah = Perbaikan. cinta ikhlas Shahib = Teman Shaib = Tepat mengenai sasaran Shalah = Perbaikan. Pedang Tajam. pemimpin Shabhi = Pagi hari Shabih = Bagus Shabir. kepala kaum. jujur Shobhi = Pagi hari Shobir = Penyabar Shodiq = Benar. kebaikan Shalahuddin = Kebaikan agama Shalih = Baik Sharaf = Kehormatan Sharim = Berani.

nama tokoh ulama Suhaib = Kemerah-meraha Suhail = Senang. sejahtera Sulaimi = Kesejahteraanku Sulhidar = Bersenjata Sulaimah = Selamat Sulwan = Kepuasan Sulthan = Suktan. pertolongan Syafi = Penyembuh Syafii = Penganut Imam Syafii Syafiq = Penyayang. Bukti yang kuat Sya’a'irillah = Syi’ar2 Alloh Sya’ban = Bulan Sya’ban Syabibi = Berusia antara 15 dan 30 tahun Syabil = Bintang Syaddad = Yang perkasa Syadi = Pandai bersyair dan bernyanyi Syafaat = Pembelaan. lampu Sirajuddin = Pelita agama Sirhan = Berani.Sinwan = Kembar Siraj = Pelita. mudah Suhaili = Kemudahanku Sukainah = Tenang. bukti yang kuat Sunbul = Tangkai. belas kasih Syafi’ = Memberi syafa’at Syahid = Mati Syahid Syahin = Burung yang panjang sayapnya Syahir = Terkenal Syahiran = Terkenal Syahabuddin = Bintang agama . tampan Sufi = Ahli tasawuf Sulthan = Sultan. tentram Sulaim = Sejahtera Sulaiman = Nama nabi. singa Sirin = Nama seorang tabi’ie Soleh = Yang baik Solihin = Yang baik Solihan = Yang baik Subhi = Subuh Su’da = Bahagia Sufyan = Nama sahabat nabi Muhammad SAW. Nama Binatang Sunni = Penganut ajaran sunah nabi saw Surur = Kegembiraan Suud = Bahagia Suwadi = Rahasiaku Suhaid = Lembut.

bijak Syaiban = Mendung bersalju Syakib = Nama tokoh muslim Syakir = Bersyukur. mulia Syarifuddin = Kemuliaan agama Syaukat = Kekuasaan Syauqi = Rinduku Syawal = Bulan syawal Syazani = Kecergasanku Syazwan = Haruman kasturi Syazwi = Keharumanku Syihab = Pecahan bintang. Nama Ulama Besar Sya’rani = Nisbah Syukran = Kesyukuran Syarif = Dipuji. pengenang budi Syalia = Penghibur hati Syamil = Menyeluruh Syamini = Keharuman yang tinggi Syamlan = Memilih kurma yang masak Syammas = Pelayan ibadah Syamsi = Matahariku Syamsir = Pedang Syamsul Bahri = Matahari lautan Syamsulhadi = Matahari petunjuk Syamsuddin = Matahari agama Syamsuzaman = Matahari/ pelita masa Syaraf = Kemuliaan Syarafat = Harga diri Syarafuddin = Yang mulia agamanya Syarahil = Nama khabilah Syarbini = Nama Pohon.Syahid = Mati syahid Syahin = Tiang neraca Syahmi = Mulia. berani. meteor Syihabuddin = Bintang agama Syuaib = Nama nabi Syu’bah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Syubli = Anak singa Syuja’ = Pemberani Syukri = Kesyukuran Syukur = Kesyukuran Syuruq = Terbitnya matahari Syuwari = Kecantikanku Tabari = Nama ulama Taba’un = Yang menurut Tabi’un = Yang mengikut Tabrani = Nama ulama .

pembiasaan Tamamul Qamar = Bulan purnama Taqi = Bertakwa Taqiuddin = Bertaqwa untuk agama. sempurna Tamim = Kejadian sempurna. maju Talal = Keindahan Tal’at = Ketinggian Talhah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Talib = Penuntut Talitha = Gadis muda belia Tamam = Kesempurnaan. kemudahan Tafhim = Usaha memahami Tahzir = Usaha memberi peringatan Tajuddin = Mahkota agama Tajuzzaman = Mahkota masa Tal’ah = Tampil. pengetuk hati Tasnif = Mengarang Tasnim = Air terjun dalam syurga Taufiq = Pertolongan. orang yang kuat Tamrin = latihan. nama nabi Tahir = Yang bersih dan murni Tahsin = Menghiasi. takwa dalam agama Taqris = Berperisa Tarif = Istimewa Tariq = Bintang subuh. perbaikan Tahfiz = Usaha menghafaz Taib = Yang baik Ta’ib = Yang bertaubat Ta’iq = Yang rindu Taisir = Memudahkan.Tadwin = Pencatatan Taha = Tertentu. Suci Thalal = Keindahan. Yang Mencari Thamin = Yang tinggi nilainya . Keadaan yang baik Thalib = Penuntut Ilmu. petunjuk Taufiq Alhakim = Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq Arrahman = Taufiq (Allah) Maha Pengasih Taufiqillah = Petunjuk Allah Tauhid = Kemurnian Iman ( Keesaan Allah ) Tauqan = Kemampuan hati Tawadu = Merendah hati Ta’wilul Ahadits = Tabir mimpi Thabit = Yang tabah Thabrani = Nama periwayat hadits Thabrani Ismail = Nama periwayat hadits Thaha = Dua huruf permulaan surat Thahir = Bersih.

berbuah Thaqif = Bijak dan cepat faham Tharwan. jelas Umar = Yang memakmurkan Umair = Maju ‘Umair = Nama orang dahulu Umaiyah = Sahabat Nabi Muhammad SAW . pandai Ulil Aidi = Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar Ulil Amri = Pemerintah. Tharwat = Kekayaan Thauri = Revolusi Thifal = Lembut Thilal = Embun.Thamir = Berjaya. tekun beribadah Ubaid = Hamba. tak goyah Tsabat = Keteguhan hati. laba-laba Ukail = Pintar. tinggi. sahabat nabi Muhammad SAW Ubaidan = Penyembahan Ubaidullah = Hamba Allah Ubbad = Banyak ibadat Ujab = Keajaiban Ujum = Benteng pertahanan Ukasyah = Sahabat nabi Muhammad SAW. pemimpin. hujan gerimis Thin Lazib = Tanah liat Tho’il = Kemampuan Thomi = Tinggi Thoriq = Orang yang mengetuk malam hari Thoyyib = Baik Thubat = Pahlawan Thufail = Lembut. Halus Tijani = Mahkota Tsab = Tetap. gaya yang menarik Ubadah = Sahabat nabi Muhammad SAW. para cendikiawan Ulul Arham = Orang-orang yang punya hubungan darah Ulul Azmi = Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati Ulul Fadhli = Orang-orang yang mempunyai kelebihan Ulwan = Ketinggian. ulama Ulul Albab = Orang-orang yang berakal. tinggi harganya Tsamud Kaum Nabi Shaleh as Tsauban = Kembali berkumpul Tsaqib = Jitu Tsawab = Pahala Tufail = Pengantara. lurus. ketetapan Tsabit = Yang tetap Tsa’ir = Pemberontak Tsamarun = Buah Tsamin = Berharga mahal.

cinta. pelindung Walid = Kelahiran. keluasanku Wahab = Pemberian Wahib = Pemberi Wahid = Tunggal. perlindungan.Umran = Kemakmuran Umron = Pembangunan. cinta. tenang Wadihan = Cantik Wadud = Penyayang. jujur Wafri = Kekayaanku. suami Utaibah Persimpangan lembah Uthman = Rajin dan gigih Utbah = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uwais = Pemberian Uwamir = Nama Orang dahulu Uzair Nama sahabat nabi Muhammad SAW Uzzam = Singa Waazin = Pengajaran Wa’adi = Janjiku Wabil = Pemurah. senang Wail. hujan lebat Wadhoh = Wajahnya bagus. singa Usaimin = Dari Uthman Ushaim = Memelihara dari keburukan Usyair = Kawan. tenteram. sendirian Wahiduddin = Terulung pada agamanya Wahiduz Zaman = Terulung pada zamannya Wahnan = Mudah. kulit putih Wadi. Wa’il = Perteduhan. yang dilahirkan Waliuddin = Pembela dan pemelihara agama Waqar = Ketenangan dan sopan santun . yang kembali (berlindung) kepada Allah Waiz = Penasihat. gembira. kaya. mubaligh Wajdi = Kesayanganku. Wadi’ = Aman. kuasa Wajih = Orang yang berkedudukan Wajihuddin = Yang terkemuka dalam agama Waldan = Anak baik Wali = Kekasih. ramai penduduk Urwah = Singa Usaid = Berani. dicintai Wafdan = Perutusan yg terhormat Wafi = Sempurna Wafid = Tamu Wafiq = Berjaya Wafir = Lengkap – banyak kebaikannya Wafiuddin = Setia pada agama Wafiy = Setia.

dihormati. berlari Yakut = Permata Yamin = Yang berkat Yaqzan = Yang berwaspada Yaqin = Penuh keyakinan Ya’rub = Berbicara dgn bahasa Arab Yaasiin = Ayat pertama surat yaasiin Yasin = Nama nabi Yasir = Yang senang Yaslam = Yang selamat. bertambah. kemewahan Ya’sub = Pemimpin kaum Yasykur = Bersyukur Yatim = Yang sangat berharga. cita-cita Wijdan = Sanubari. lebih Yunan = Nama ulama Yunus = Nama nabi Yusri = Kesenanganku Yusron = Kemudahaan . bintang kehormatan. tidak bandingannya Yawar = Pengawal peribadi Yazdan = Belas kasihan Yazid = Berkat. gigih Wazir = Menteri. tinggi Yaaqub = Nama nabi Yaarub = Mahir bahasa arab Yaasir = Orang yang mudah Yafi’ = Mulia. hati Wisam = Pertanda. yang berkuasa Wazni = Yang menimbang secara adil Widad = Cinta. tinggi Yahya = Nama nabi. medali Yaala = Kemuliaan. berserah Yassaar = Kekayaan.Waqur = Ketenangan dan kesopanan Waqqas = Nama sahabat nabi Muhammad SAW Waqiuddin = Pemelihara agama Wardi = Bunga mawarku Warid = Berani Waris = Pewaris Washif = Punya Sifat tertentu Washil = Menyambung hubungan kekeluargaan Wasil = Penghubung silaturrahim Wasim = Rupawan Wathiq = Yang berkeyakinan Wazien = Pendapat yang kukuh Wazif = Yang tekun. yang hidup Yajri = Mengalir.

cemerlang. Keindahan. Zaidun. giat Zaafarani = Harum. perhiasan. Zaini. Za’im = Pemimpin Za’im Sa’id = Bertanggungjawab. Zaidi = Tambahan. bersih Zakir = Yang mengenang. tumbuh dengan baik. Zainun = Bagus. kelebihan Zaim. anak kecil yang cantik . bahagia Za’im Ukhrowi = Pemimpin akhirat Zain. suci. kuat Zabran = Kuat. warna cerah Zahirul Haq = Pendukung Hak Zahiruddin = Pembela agama Zahran = Bunga. wangi Zabad = Keharuman kasturi Zabadi = Keharumanku Zabarjad = Batu permata seperti zamrud Zabdan = Pemberian Zabidi = Yang memberi Zabir = Pintar. Zahidi = Yang menjauhkan diri dari kemewahan. berseri. cantik Zahwan = Sedap dipandang Zaid = Pertambahan. mampu Zafar = Kemenangan/kejayaan Zafir = Yang berjasa Zafran = Kejayaan Zafri = Kemenanganku Zahab = Emas Zahabi = Keemasan Zahar = Sangat bergemerlapan Zahid. berseri. rendah hati Zahil = Yang tenang Zahin = Yang cerdik Zahir = Yang cantik. yang harum Zaman = Nasib Zamanat = Yang dijamin Zamil = Teman.Yusuf = Nama Nabi Zaalan = Rajin. harum. berzikir Zakur = Yang kuat ingatan Zakwan = Yang cerdik. kawan Zamir = Suara hati. kelebihan Zaidan. perhiasanku Zainuddin = Perhiasan agama Zainul Abidin = Perhiasan orang beribadat Zainul Ariffin = Perhiasan orang arif Zainul Muttaqin = Perhiasan orang bertakwa Zaiyani = Hiasanku Zakaria = Nama nabi Zaki = Yang cerdik.

com/. pemberani. kelebihan Zubaidi = Pilihanku yang terbaik Zubari = Gagah perkasa.Zamri = Kecantikanku Zamzam = Air zamzam Zanjabil = Susu jahe hidangan di surga Zaqhlul = Nama tokoh Mesir Zar’ah = Tanaman Zarif = Periang. sastrawan Ahmad = terpuji Akram = yang memiliki kemuliaan Aliif = lemah lembut Amiin = dapat dipercaya Amiir = penguasa Aniis = ramah Anwar = memiliki banyak cahaya Ariib = yang memiliki pengetahuan Arkaan = kemuliaan. kekuatan akalku Zikri = Ingatanku. pemurah Zuhair = Yang tenang. kenanganku Zimam = Yang utama. bercahaya. rendah hati. tiang penyangga . Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Adiib = penulis. tidak rakus dunia Zuhri = Kecantikanku Zuhaily = Yang tenang Zuhnun = Yang cerdik Zulfadhli = Yang mempunyai kelebihan Zulfan = Taman Zulfaqar = Nama pedang Nabi Muhammad SAW Zumar = Anak kecil yang cantik Thanks to http://namanyasiapa. Yang Memuji Allah Ziyad = Pertambahan. keindahaan Zuhairi = Yang berseri Zuhdi = Zuhud. pemimpin Ziqri = Terpuji. pintar Zufar = Singa. pemimpin Zayan = Yang cantik Zayani = Kecantikanku Zayyad = Semakin bertambah Ziad = Nama populer orang Arab Zihni = Kefahamanku.wordpress. berjenaka Zawawi = Himpunan kebaikan Zawwar = Banyak ziarah Zawir = Ketua.

As’ad = orang yang berbahagia Asad = binatang buas yang disegani Asmar = berkulit coklat. gurun yang tenang Baahir = yang bersinar Baaqir = memiliki kedalaman ilmu Baasil = sangat pemberani. singa Haatim = hakim yang diserahi Haazim = berkemauan keras Habiib = yang terkasihi Hafiizh = orang yang terjaga Haidar = pem berani Hajjaaj = yang memiliki hujjah yang kuat Hakam = hakim yang bijaksana Hakiim = pandai dan memiliki pendapat yang kuat Haliim = lembut. tinggi Ayaad = dapat menguatkan. kokoh Baadii = yang terlihat nyata. singa Badraan = dua bulan purnama Badriy = hujan yang turun sebelum musimnya Bahr = lautan. bijaksana Daffaa’ = banyak memiliki pertahanan diri Daliil = pem beri petunjuk kepada sesuatu Dhaawiy = bercahaya Dhahhaak = banyak tersenyum Dzahab = emas Dzakiir = baik dan kuat ingatannya Dzakiyy = cerdas. pembuat perhitungan Hibbaan = yang dikasihi Hilmiy = penyabar. nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib Haafizh = yang memelihara Haamid = yang bersyukur Haarits = yang membajak tanah. pandai Dzakwaan = sangat cerdas Dzulfaqar = tulang sulbi. sabar Ham daan = yang banyak pujian Haniif = yang lurus Hasan = baik rupa dan akhlaqnya Hasiib = pem beri. genangan air yang banyak Basmaan = banyak tersenyum Basyiir = pem beri kabar gembira Bilaal = air atau susu yang membasahi tenggorokan Burhaan = penjelasan Daaniy = dekat Daaris = orang yang belajar Daariy = pandai. tombak Asyam = pemimpin yang mulia. pemurah .

pasukan perang terdepan Raa-if = sangat penyayang Raakaan = kemuliaan Raamiy = bintang. teladan Ja’far = sungai. unta betina yang banyak susunya Jaabir = pem baharu yang agung Jaasim = tinggi besar Jaasir = pem berani Jalaal = orang besar yang dihormati Jaliil = memiliki kekuasaan yang besar Jamiil = tampan dan gagah Jariir = tali pengikat unta. bunga Ram ziy = yang dapat disimbolkan Rasyiid = yang mendapat atau memberi petunjuk Raziin = orang yang tenang. kekal Khaalish = murni.Hum aid = diminutif dari Ahmad Husaam = pedang yang tajam Husain = sangat baik Imaam = pemimpin. mencintai Raa-id = perintis. teguh Ruwaid = lembut Sa’iid = yang berbahagia Saabiq = lebih dulu dari yang lain Saa-id = pem impin Saajid = orang yang bersujud kepada Allah Saalim = orang yang selamat Saamiy = berperawakan tinggi Saliim = terhindar dari bahaya Salmaan = yang selamat Sayyaaf = pejuang Sayyid = pem uka . sahabat yang dipercaya Khaththaab = banyak bicaranya Khatiib = orang yang menyampaikan khutbah Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah Raafi’ = kilauan halilintar Raaghiib = orang yang berkehendak. orang yang memanah Rajab = pengagungan Raamiz = mengisyaratkan pada sesuatu Raatib = permanen Raihaan = rizki. nama penyair terkenal Jauhar = batu mulia Khaalid = tetap di tempatnya. bersih Khaazin = yang memiliki simpanan Khairiy = yang memiliki banyak kebaikan Khalaf = pengganti Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang Khaliil = kekasih.

bersih Zhaafir = yang menang Zhaahir = nyata Zhafar = kemenangan Zhahiir = penolong . yang terbunuh di jalan Allah Syakiib = yang memberi balasan kebaikan Syariif = orang terhormat Syihaab = meteor. jarang yang sama Thayyib = baik. baru Thariif = ajaib. mulia Thaalib = yang mencari. murid Thaariq = bintang pagi. cahaya api Syuraih = lapang dada Taamir = banyak rizki dan kebaikan Tahsiin = perbaikan Tamiim = yang memiliki penciptaan sempurna Taqiy = yang bertaqwa Taufiiq = keberhasilan Tauhiid = mengesakan Allah Thaahir = suci. cerah Shiddiiq = selalu membenarkan Shafiyy = murni Siraaj = pelita Suruur = kegembiraan Syaakir = orang yang bersyukur Syaddaad = kuat. enak. sangat pemberani Syafiiq = sangat lemah lembut Syahiid = saksi. wangi Tsaabit = kokoh Tsaamir = yang berbuah Tsaaqib = cerdas Tsamiin = mahal Tsaqiif = sangat pandai Usaamah = singa Zaahid = tidak mencintai keduniaan Zaahir = bercahaya Zaahiy = wajah yang elok Zahraan = berkilau Zaid = tambahan banyak Zakiyy = suci.Shaabir = yang sabar Shaadiq = yang benar dalam ucapan Shaa-ib = yang benar Shaalih = lurus dan benar Shaamid = tegar Shaarim = tajam Shafwaan = jenih.

Leave a Comment Name Mail Website 88 .Kick things off by filling out the form below...Zhariif = cerdik Zuhair = wajah yang berseri-seri Baca Selengkapnya : Daftar Nama Bayi Keren Islam dan Artinya Jadilah orang pertama yang menyukai tulisan ini Apakah anda menyukai tulisan ini ? 88 84380 0 Suka tulisan ini 0 comments ↓ There are no comments yet.

Try again. Search  Ada Apa Den ? o o o o o o o o Pengamat Teroris Cuma Pandai Mengira-ngira dan Asal Ngomong Kasus Teror Bom Buatan Intelijen Untuk Meloloskan UU Intelijen Ultah Dahsyat G String Olla Ramlan Kelihatan Saat Olla Ramlan Kecebur Kolam Efek Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri Cara Mengatasi Perut Buncit Gempa Jepang Indonesia Siaga Tsunami Efek Film Barat Ditarik Dari Bioskop Indonesia Pencipta Lagu “Nurdin Turun Downk”: Kami Muak Dengan Nurdin  Sponsor Utama .Type the two words:Type what you hear:Incorrect. manual_challenge Submit Submit Comment 0 0 Notify me of follow-up comments via e-mail  Search To search.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful